چاپ کردن صفحه

ای صلیبت راهنمای گمراهان

ای صلیبت راهنمای گمراهان

ای صلیبت رهنمای گمرهان

تاج خارت گوهر شاه جهان

 

 

ای خدا در جسم پاکت شعله ور

خون پاکت منجی نوع بشر

 

 

پرتویی ده تا که ظلمت بشکنم

نرم کن این قلب همچون آهنم

 

 

این دل روین من را موم کن

برحذر از شیوه مضمون کن

 

 

بی تو وقت حمله گرگ گناه

من تفنگی خالیم ای پادشاه

 

 

دست من را گر نگیری وای من

رحم کن بر حال من آقای من

 

 

من خدا را در وجودت دیده ام

زندگی را در تو آغازیده ام

 

 

من نجات اندر کلامت یافتم

بهترین را در مرامت یافتم

 

 

(من تولد یافتم در نام تو

درک کردم منطق آلام تو

 

 

قدرتم ده تا کن انکار خود

تا که بر دوشم بگیرم دار خود)2

  • مطالعه 1369 مرتبه

Twitter

Facebook

Google+