10 دفاع پولس از خدمات خویش

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف دوم قرنتیان


دفاع پولس از رسالت خود


 1. اکنون من پولس بخاطر تواضع و ملایمت مسیح شخصأ از شما درخواست می کنم ـ آری ، همان پولس که بنا به گفتۀ بعضی از شما ، پیش روی شما فروتن و ملایم ، ولی دور از شما گستاخ هستم ـ
 2. از شما التماس می کنم ،که مرا مجبور نسازید وقتی با شما هستم با گستاخی با شما رفتار کنم ، چون تصمیم گرفتم در مقابل آنها که گمان می کنند ما با انگیزه های دنیوی عمل می کنیم گستاخ باشم !
 3. مسلمأ ما در این دنیا بسر می بریم ، اما جنگی که میکنیم دنیوی و جسمانی نیست .
 4. اسلحۀ جنگ ما سلاحهای معمولی نیستند ، بلکه از طرف خدا قدرت دارند دژها را منهدم سازند. ما هر نوع سفسطه
 5. و هر مانعی که در مقابل معرفت خدا قرار بگیرد از بین می بریم و تمام افکار و خیالات را تحت فرمان مسیح در می آوریم .
 6. وقتی اطاعت شما نسبت به ما کامل شود آن وقت کسانی را که نافرمانی می کنند مجازات خواهیم کرد.
 7. به آنچه در جلوی چشمان شما قرار دارد توجه کنید ! آیا کسی در میان شما مطمئن است که به مسیح تعلق دارد ؟ آن شخص باید قبول کند که ما هم مثل او متعلق به مسیح هستیم.
 8. شاید من در بارۀ اختیاراتی که خدا به من داده است بیش از اندازه بخود بالیده باشم ، ولی پشیمان نیستم ، زیرا خدا این قدرت و اختیار را برای بنای شما به من داده است و نه برای خرابی شما !
 9. فکر نکنید که می خواهم با نامه های خود شما را بترسانم .
 10. شاید کسی بگوید: « نامه های او سخت و مؤثرند ولی حضور او بی اثر و بیانش تعریفی ندارد.»
 11. این اشخاص خاطر جمع باشند که آنچه را از دور بوسیله نامه می نویسم ، هر وقت بیایم همان را عمل خواهم آورد و تفاوتی در بین نخواهد بود.
 12. البته ما جرأت آن را نداریم خود را با کسانی که خود را اینقدر بزرگ می دانند مقایسه کنیم و یا در یک سطح قرار دهیم .وقتی آنها خود را با یکدیگر می سنجند و با همدیگر مقایسه می کنند نشان می دهند که چقدر احمقند !
 13. و اما ما نمی توانیم از آن حدی که برای ما تعیین شده بیشتر فخر کنیم ـ یعنی به میزان خدمتی که خدا به ما سپرده است و آن شامل خدمت شما نیز می شود.
 14. وقتی ادعا می کنیم که کلیسای شما هم در محدودۀ مأموریت ما قرار دارد از حد خود تجاوز نمی کنیم ، زیرا ما اولین اشخاصی بودیم که انجیل مسیح را به شما رسانیدیم .
 15. ما از آنچه دیگران ، در خارج از محدودۀ مأموریت ما انجام داده اند به خود نمی بالیم ، بلکه امیدواریم که ایمان شما رشد کند و ما بتوانیم دامنۀ خدمت خود را وسیع تر سازیم ،
 16. تا سرانجام بتوانیم انجیل را در کشورهائی که در آن سوی سرزمین شماست اعلام نمائیم و آن وقت لازم نیست که ما به کاری که قبلا در حوزۀ مأموریت شخصی دیگر انجام شده است فخر کنیم .
 17. چنانکه کلام خدا می فرماید :« هر که بخواهد فخر کند به خداوند فخر نماید »
18. زیرا خود ستائی ، شخص را در حضور خدا مقبول نمی سازد ، بلکه فقط وقتی خداوند از کسی تعریف نماید مورد پسند او است .
ترجمه قدیمی(دوم قرنتیان)


دفاع‌ پولس‌ از خدمات‌ خويش‌
امّا من‌ خود، پولس‌، كه‌ چون‌ در ميان‌شما حاضر بودم‌، فروتن‌ بودم‌، ليكن‌ وقتي‌ كه‌ غايب‌ هستم‌، با شما جسارت‌ مي‌كنم‌، از شما به‌ حلم‌ و رأفت‌ مسيح‌ استدعا دارم‌ 2 و التماس‌ مي‌كنم‌ كه‌ چون‌ حاضر شوم‌، جسارت‌ نكنم‌ بدان‌ اعتمادي‌ كه‌ گمان‌ مي‌برم‌ كه‌ جرأت‌ خواهم‌ كرد با آناني‌ كه‌ مي‌پندارند كه‌ ما به‌ طريق‌ جسم‌ رفتار مي‌كنيم‌. 3 زيرا هرچند در جسم‌ رفتار مي‌كنيم‌، ولي‌ به‌ قانون‌ جسمي‌ جنگ‌ نمي‌نماييم‌. 4 زيرا اسلحه‌ جنگ‌ ما جسماني‌ نيست‌ بلكه‌ نزد خدا قادر است‌ براي‌ انهدام‌ قلعه‌ها، 5 كه‌ خيالات‌ و هر بلندي‌ را كه‌ خود را به‌ خلاف‌ معرفت‌ خدا مي‌افرازد، به‌ زير مي‌افكنيم‌ و هر فكري‌ را به‌ اطاعت‌ مسيح‌ اسير مي‌سازيم‌، 6 و مستعّد هستيم‌ كه‌ از هر معصيت‌ انتقام‌ جوييم‌ وقتي‌ كه‌ اطاعت‌ شما كامل‌ شود.
7 آيا به‌ صورت‌ ظاهري‌ نظر مي‌كنيد؟ اگركسي‌ بر خود اعتماد دارد كه‌ از آنِ مسيح‌ است‌، اين‌ را نيز از خود بداند كه‌ چنانكه‌ او از آنِ مسيح‌ است‌، ما نيز همچنان‌ از آنِ مسيح‌ هستيم‌. 8 زيرا هرچند زياده‌ هم‌ فخر بكنم‌ درباره‌ اقتدار خود كه‌ خداوند آن‌ را براي‌ بنا نه‌ براي‌ خرابي‌ شما به‌ ما داده‌ است‌، خجل‌ نخواهم‌ شد، 9 كه‌ مبادا معلوم‌ شود كه‌ شما را به‌ رساله‌ها مي‌ترسانم‌. 10 زيرا مي‌گويند: «رساله‌هاي‌ او گران‌ و زورآور است‌، ليكن‌ حضور جسمي‌ او ضعيف‌ و سخنش‌ حقير.» 11 چنين‌ شخص‌ بداند كه‌ چنانكه‌ در كلام‌ به‌ رساله‌ها در غياب‌ هستيم‌، همچنين‌ نيز در فعل‌ در حضور خواهيم‌ بود.
12 زيرا جرأت‌ نداريم‌ كه‌ خود را از كساني‌ كه‌ خويشتن‌ را مدح‌ مي‌كنند بشماريم‌، يا خود را با ايشان‌ مقابله‌ نماييم‌؛ بلكه‌ ايشان‌ چون‌ خود را با خود مي‌پيمايند و خود را به‌ خود مقابله‌ مي‌نمايند، دانا نيستند. 13 امّا ما زياده‌ از اندازه‌ فخر نمي‌كنيم‌، بلكه‌ بحسب‌ اندازه‌ آن‌ قانوني‌ كه‌ خدا براي‌ ما پيمود، و آن‌ اندازه‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ شما نيز مي‌رسد. 14 زيرا از حدّ خود تجاوز نمي‌كنيم‌ كه‌ گويا به‌ شما نرسيده‌ باشيم‌، چونكه‌ در انجيل‌ مسيح‌ به‌ شما هم‌ رسيده‌ايم‌. 15 و از اندازه‌ خود نگذشته‌ در محنتهاي‌ ديگران‌ فخر نمي‌نماييم‌، ولي‌ اميد داريم‌ كه‌ چون‌ ايمان‌ شما افزون‌ شود، در ميان‌ شما بحسب‌ قانون‌ خود بغايت‌ افزوده‌ خواهيم‌ شد. 16 تا اينكه‌ در مكانهاي‌ دورتر از شما هم‌ بشارت‌ دهيم‌ و در امور مهيّا شده‌ به‌ قانونِ ديگران‌ فخر نكنيم‌. 17 امّا هركه‌ فخر نمايد، به‌ خداوند فخر بنمايد. 18 زيرا نه‌ آنكه‌ خود را مدح‌ كند مقبول‌ افتد بلكه‌ آن‌ را كه‌ خداوند مدح‌ نمايد.ترجمه تفسیری


پولس از خدمت خود دفاع مي كند
حال ، با همان آرامي و مهرباني مسيح از شما درخواستي مي كنم . بلي ، اين درخواست را همان پولس مي كند كه برخي از شما درباره اش مي گوييد: «وقتي از ما دور است نامه هاي تهديدآميز مي نويسد، اما وقتي نزد ماست جرأت نمي كند حتي سخني بگويد!» 2 درخواست من اينست كه كاري نكنيد كه وقتي نزد شما مي رسم ، با خشونت با شما رفتار كنم . نمي خواهم كار بجايي بكشد كه مجبور شوم بعضي از شما را تنبيه كنم ، يعني آناني را كه تصور مي كنند كارها و سخنان من ، غيرروحاني و انساني است . 3 گرچه من يك انسان عادي و ضعيف هستم ، اما براي پيروزي در مبارزات روحاني خود، از نقشه ها و روشهاي انساني استفاده نمي كنم . 4 من قلعه هاي شيطان را با اسلحه نيرومند الهي در هم مي كوبم ؛ نه با اسلحه انساني و دنيوي ! 5 با اين سلاح هاي روحاني ، هر فلسفه و تفكر پوچ را كه برضد خداست ، در هم مي شكنيم و هر مانعي را كه نمي گذارد مردم به خدا نزديك شوند، از ميان برمي داريم ؛ و مخالفين را اسير مي كنيم و به حضور خدا باز مي گردانيم و به اشخاصي تبديل مي كنيم كه قلباً مطيع مسيح باشند. 6 اما نخست بايد اين اسلحه را در مورد خود شما بكار گيرم تا كاملاً مطيع و تسليم مسيح شويد؛ آنگاه آن را عليه عصيانگران نيز بكار خواهم برد!
7 اشكال شما در اينست كه به ظاهر من نگاه مي كنيد و در نتيجه فقط ضعف و ناتواني مي بينيد، اما به مسايل باطني توجهي نداريد. با اينهمه ، اگر كسي از شما ادعا مي كند كه از جانب مسيح ، صاحب قدرت و اختياري است ، يقيناً من نيز مي توانم چنين ادعايي بكنم . 8 اما من اين قدرت و اختيار را براي كمك به شما بكار برده ام ، نه براي آزارتان . شايد تصور كنيد كه به اختيارات خود بيش از حد افتخار مي كنم ؛ اما چنين نيست ، زيرا مي توانم همه ادعاهاي خود را ثابت كنـم . 9 اين را مي نويسم تا گمان نكنيد كه وقتي در نامه هايم سرزنشتان مي كنم ، قصدم فقط ترساندن شماست و بس . 10 زيرا بعضي مي گويند: «به نامه هايش اهميت ندهيد! آنچه مي نويسد، سنگين است و اجرايش دشوار. اما وقتي به اينجا آمد، خواهيد ديد كه شخصيت چندان نيرومندي ندارد و موعظه هايش نيز از خودش ضعيف تر هستند!» 11 پس اين بار كه بيايم ، حضوراً هم مانند نامه هايم ، خشن و سختگير خواهم بود.
12 البته گمان نكنيد كه من نيز مانند اين آقايان به خودستايي خواهم پرداخت . اشكال اين آقايان اينست كه خود را با يكديگر مقايسه مي كنند، و خود را با معيارهايي كه خودشان تعيين كرده اند ارزيابي مي كنند. چه كار احمقانه اي ! 13 ولي ما به اختيارات و به آنچه متعلق به ما نيست ، افتخار نمي كنيم ؛ بلكه در محدوده كارهايي افتخار مي كنيم كه خدا توسط ما انجام داده است ، محدوده اي كه شامل خدمت در ميان شما نيز مي گردد. 14 پس وقتي ادعا مي كنيم كه اختياراتي درمورد شما داشته ، و حقي به گردن شما داريم ، پا را از حد خود فراتر نمي گذاريم ، چون طبق نقشه خدا، پيغام خدا را نخست ما به شما رسانديم . 15 در ضمن هرگز نخواسته ايم زحماتي را كه ديگران براي شما كشيده اند، به خود نسبت دهيم و به آنها افتخار كنيم ، بلكه آرزوي ما اينست كه ايمانتان رشد كند و در چهارچوب همان نقشه خدا، خدمت ما در ميان شما گسترش يابد.
16 پس از آن مي توانيم پيغام انجيل را به شهرهاي دورتر از شما هم برسانيم ، به شهرهايي كه تابحال كسي اين پيغام را به آنجا نرسانيده است ؛ به اين ترتيب مانند برخي وارد قلمرو كار ديگران نمي شويم و به كار ديگران افتخار نمي كنيم . 17 چنانكه كتاب مقدس مي فرمايد: «اگر كسي مي خواهد به چيزي افتخار كند، به آنچه خداوند كرده است فخر نمايد، نه به آنچه خودش انجام داده است .» 18 زيرا مهم آن نيست كه شخص از خود و از كارهايي كه انجام داده است تعريف و تمجيد كند، بلكه مهم آنست كه خداوند او را تحسين نمايد.

راهنمادوم‌ قرنتيان‌ 10 . ظاهر پولس‌
بنظر مي‌رسد كه‌ برخي‌ از دشمنان‌ پولس‌، او را شخصي‌ ضعيف‌ معرفي‌ كرده‌ بودند (1 و 10). اما در طول‌ عهد جديد، نمي‌بينيم‌ كه‌ به‌ اين‌ مطلب‌ اشاره‌اي‌ شده‌ باشد. روايتي‌ مربوط‌ به‌ قرن‌ دوم‌ ميلادي‌، او را شخصي‌ با قد متوسط‌، موهاي‌ فردار، پايهاي‌ اندك‌ خميده‌، چشمان‌ آبي‌، ابروهاي‌ به‌ هم‌ پيوسته‌، بيني‌ بلند، معرفي‌ مي‌كند. او شخصي‌ پر از مهرباني‌ و دلسوزي‌ خدايي‌ بود و در حاليكه‌ ظاهر انسان‌ را داشت‌، اما بنظر مي‌رسيد كه‌ فرشته‌ باشد. بعضي‌ از روايات‌ او را بصورت‌ شخصي‌ كوتاه‌ قد ترسيم‌ مي‌كنند كه‌ داراي‌ سر طاس‌، پايهاي‌ خميده‌ با بدني‌ ورزيده‌، ابروهاي‌ بهم‌ پيوسته‌ و بيني‌ قوز دار بوده‌ و ظاهري‌ مهربان‌ داشته‌ است‌.
در عهد جديد به‌ ناراحتي‌ چشمي‌ او اشاراتي‌ شده‌ است‌. اين‌ مشكل‌ باعث‌ مي‌شد كه‌ ظاهري‌ چندش‌آور داشته‌ باشد (به‌ صفحة‌ بعد مراجعه‌ شود). اما دشمنان‌ پولس‌، او را فردي‌ با شخصيت‌ ضعيف‌ معرفي‌ كرده‌ بودند (10) و اين‌ امر كاملاً بي‌اساس‌ بود. هيچكس‌ به‌ اندازة‌ پولس‌ از شهري‌ به‌ شهر ديگر مسافرت‌ نكرده‌ بود. بدون‌ شك‌ او شخصيتي‌ مدير و قدرتمند داشت‌. شايد بتوان‌ گفت‌ پس‌ از عيسي‌، او بزرگترين‌ شخصيت‌ دنيا بوده‌ است‌.

او در پاسخ‌ به‌ افرادي‌ كه‌ او را ضعيف‌ معرفي‌ نمودند، مي‌گويد كه‌ حداقل‌ او كليساهاي‌ خودش‌ را بنيانگزاري‌ كرده‌ و بدنبال‌ مشكل‌ آفريني‌ براي‌ كليساهايي‌ كه‌ ديگران‌ بنيانگزاري‌ كرده‌ بودند، نبود، در حاليكه‌ دشمنانش‌ اين‌ عمل‌ را انجام‌ مي‌دادند.
 • مطالعه 1589 مرتبه
 • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %386 %1394 %08:%بهمن