9 آماده کردن هدایا

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف دوم قرنتیان


جمع آوری پول برای مسیحیان محتاج


  1. در واقع هیچ نیازی نیست که در بارۀ وجهی که بعنوان اعانه برای مقدسین فرستاده میشود برای شما بنویسم ،
2. زیرا می دانم که شما مایل هستید کمک کنید. من نزد مردم مقدونیه از شما تعریف کرده ام و گفته ام که برادران ما در یونان از سال پیش تا بحال آمادۀ کمک بوده اند و اشتیاق شما عدۀ زیادی از آنان را برای این کار برانگیخته است.
3. اکنون این برادران را پیش شما می فرستم و برای این که تعریفی که ما از شما کرده ایم سخنان پوچ نباشد ، همانطور که من به ایشان قول داده بودم آماده کمک به آنها باشید.
4. والا اگر اهالی مقدونیه همراه من بیایند و ببینند که پس از آن همه اعتمادی که به شما داشتم ، شما آماده کمک نیستید ، ما در مقابل آنها شرمنده خواهیم شد تا چه رسد به شما !
5. پس لازم دانستم که این برادران را وادار کنم که قبل از من پیش شما بیایند و هدایای شما را که وعده کرده بودید قبلا آماده سازند تا وقتی من به آنجا برسم آن اعانه آماده باشد و معلوم شود که بخشش شما از روی میل بوده است و نه به اجبار.
6. بیاد داشته باشید : کسی که بذر کم بکارد محصول کم درو خواهد کرد و آن که دانۀ بسیار بکارد محصول فراوان درو خواهد نمود.
7. پس هر کس باید مطابق آن چه در دل خود تصمیم گرفته است بدهد و نه از روی بی میلی و اجبار ، زیرا خدا کسی را دوست دارد که با شادی می بخشد.
8. و او قادر است که هر نوع برکتی را به شما عطا فرماید تا همیشه ، به اندازۀ کفایت و حتی بیش از آن داشته باشید تا بتوانید با سخاوتمندی در امور خیر و نیکو بذل و بخشش کنید.
9. چنانکه کتاب مقدس می فرماید : « خدا با سخاوت به نیازمنمدان می بخشد و خیر خواهی او تا به ابد باقی است.»
10. خدا که بذر را برای برزگر و نان را برای خوردن فراهم می سازد ، بذر بخشندگی را برای شما مهیا و آنرا چند برابر خواهد ساخت تا محصول کارهای خیر و نیکوی شما فراوان باشد.
11. خدا شما را بسیار غنی میسازد تا شما از هر لحاظ سخاوتمند باشید و به این وسیله عدۀ زیادی خدا را برای کاری که ما کرده ایم سپاسگزاری خواهند کرد.
12. پس این خدمت ما نه فقط نیازمندی های مقدسین را تأمین می کند ، بلکه موجب سپاسگزاری عده ای زیاد از خدا می گردد.
13. این خدمت شما دلیل بر ایمان شماست و مردم خدا را برای آن شکر خواهند کرد ، زیرا شما نه تنها به ایمان خود به انجیل مسیح اعتراف می کنید ، بلکه آنها و دیگران را در آنچه دارید سهیم می سازید.
14. و آنان این لطف بزرگی را که خدا به شما کرده است خواهند دید و با محبت و علاقۀ زیاد ، برای شما دعا خواهند کرد.
15. خدا را برای بخشش غیر قابل توصیف او سپاس بگوئیم !
ترجمه قدیمی(دوم قرنتیان)


آماده‌ كردن‌ هدايا
زيرا كه‌ در خصوص‌ اين‌ خدمتِ مقدّسين‌،زيادتي‌ مي‌باشد كه‌ به‌ شما بنويسم‌. 2 چونكه‌ دلگرمي‌ شما را مي‌دانم‌ كه‌ درباره‌ آن‌ بجهت‌ شما به‌ اهل‌ مكادونيه‌ فخر مي‌كنم‌ كه‌ از سال‌ گذشته‌ اهل‌ اَخائيه‌ مستعّد شده‌اند و غيرت‌ شما اكثر ايشان‌ را تحريض‌ نموده‌ است‌. 3 امّا برادران‌ را فرستادم‌ كه‌ مبادا فخر ما درباره‌ شما در اين‌ خصوص‌ باطل‌ شود تا چنانكه‌ گفته‌ام‌، مستعّد شويد. 4 مبادا اگر اهل‌ مكادونيّه‌ با من‌ آيند و شما را نامستعّد يابند، نمي‌گويم‌ شما بلكه‌ ما از اين‌ اعتمادي‌ كه‌ به‌ آن‌ فخر كرديم‌، خجل‌ شويم‌. 5 پس‌ لازم‌ دانستم‌ كه‌ برادران‌ را نصيحت‌ كنم‌ تا قبل‌ از ما نزد شما آيند و بركت‌ موعود شما را مهيّا سازند تا حاضر باشد، از راه‌ بركت‌ نه‌ از راه‌ طمع‌.
6 امّا خلاصه‌ اين‌ است‌: هركه‌ با بخيلي‌ كارد، با بخيلي‌ هم‌ درو كند و هركه‌ با بركت‌ كارد، با بركت‌ نيز درو كند. 7 امّا هركس‌ بطوري‌ كه‌ در دل‌ خود اراده‌ نموده‌ است‌ بكند، نه‌ به‌ حزن‌ و اضطرار، زيرا خدا بخشنده‌ خوش‌ را دوست‌ مي‌دارد. 8 ولي‌ خدا قادر است‌ كه‌ هر نعمتي‌ را براي‌ شما بيفزايد تا هميشه‌ در هر امري‌ كفايت‌ كامل‌ داشته‌، براي‌ هر عمل‌ نيكو افزوده‌ شويد. 9 چنانكه‌ مكتوب‌ است‌ كه‌ «پاشيد و به‌ فقرا داد و عدالتش‌ تا به‌ ابد باقي‌ مي‌ماند». 10 امّا او كه‌ براي‌ برزگر بذر و براي‌ خورنده‌ نان‌ را آماده‌ مي‌كند، بذر شما را آماده‌ كرده‌، خواهد افزود و ثمرات‌ عدالت‌ شما را مزيدخواهد كرد، 11 تا آنكه‌ در هرچيز دولتمند شده‌، كمال‌ سخاوت‌ را بنماييد كه‌ آن‌ منشأ شكر خدا بوسيله‌ ما مي‌باشد. 12 زيرا كه‌ بجا آوردن‌ اين‌ خدمت‌، نه‌ فقط‌ حاجات‌ مقدّسين‌ را رفع‌ مي‌كند، بلكه‌ سپاس‌ خدا را نيز بسيار مي‌افزايد. 13 و از دليل‌ اين‌ خدمت‌، خدا را تمجيد مي‌كنند به‌سبب‌ اطاعت‌ شما در اعتراف‌ انجيل‌ مسيح‌ و سخاوت‌ بخشش‌ شما براي‌ ايشان‌ و همگان‌. 14 و ايشان‌ به‌سبب‌ افزوني‌ فيض‌ خدايي‌ كه‌ بر شماست‌، در دعاي‌ خود مشتاق‌ شما مي‌باشند. 15 خدا را براي‌ عطاي‌ ما لاكلام‌ او شكر باد.ترجمه تفسیری


كمك به مؤمنين
البته تصور نمي كنم يادآوري اين مسئله ، يعني كمك به مؤمنين ، ضرورتي داشته باشد، 2 چون مي دانم كه شما خودتان چه اشتياقي براي انجام اين خدمت داريد. من با افتخار، به مؤمنين اهل مقدونيه گفته ام كه شما از سال گذشته آماده كمك بوده ايد. در واقع ، همين شور و شوق شما بود كه بسياري از ايشان را برانگيخت تا اقدام به كمك نمايند. 3 اما از آنجا كه به آنان گفته ام كه هدايايتان آماده خواهد بود، اينك اين برادران را مي فرستم تا از اين امر اطمينان حاصل كنم ، مبادا تعريف هايي كه از شما در اين باره كرده ايم ، باطل شود. 4 زيرا اگر بعضي از مؤمنين مقدونيه همراه من بيايند و ببينند كه بعد از آن همه تعريف ، هنوز هدايايتان آماده نيست ، آنگاه هم ما شرمنده خواهيم شد، هم شما!
5 پس لازم ديدم كه از اين برادران خواهش كنم كه پيش از من بيايند و هدايايي را كه وعده داده بوديد، آماده سازند. به اين ترتيب ، هنگام آمدن من ، كمكهايتان آماده خواهد بود، و اين نشان خواهد داد كه شما نه از روي اجبار، بلكه از روي ميل هديه داده ايد.
6 فراموش نكنيد كه هر كه كم بكارد، كم نيز درو خواهد كرد؛ و هر كه زياد بكارد، زياد درو خواهد كرد. پس اگر كم بدهيد، كم نيز دريافت خواهيد كـرد. 7 كسي را مجبور نكنيد كه بيش از آنچه قلباً درنظر دارد، بدهد بلكه بگذاريد همانقدر كه مايل است ، بدهد زيرا خدا كسي را دوست دارد كه از روي ميل كمك مي كند. 8 اما خدا قادر است هر نعمتي را بيش از نيازتان به شما عطا فرمايد، تا نه فقط احتياجات خودتان برآورده شود، بلكه از مازاد آن بتوانيد براي خدمات نيكوكارانه و كمك به ديگران استفاده كنيد. 9 چنانكه كتاب آسماني مي فرمايد: «مرد خدا با گشاده دستي نيازمندان را دستگيري مي كند و محبت و نيكوكاري او همواره مايه مباهات او خواهد بود.»
10 اما خدا كه براي كشاورز بذر آماده مي كند تا بكارد و درو كند و بخورد، به شما نيز بذر فراوان عطا خواهد كرد تا بكاريد، و محصولتان را فزوني خواهد داد تا بتوانيد از آن هر چه بيشتر براي كمك به ديگران استفاده كنيد. 11 بلي ، خدا به فراواني به شما عطا خواهد كرد تا شما نيز با سخاوت به ديگران كمك كنيد. و آنگاه كه هداياي شما را به آناني كه نيازمندند برسانيم ، بخاطر نيكوكاري شما، خدا راسپاس خواهند گفت . 12 بنابراين ، از هداياي شما دو نتيجه نيكو حاصل مي شود: يكي آنكه احتياجات مؤمنين برطرف مي گردد، و ديگر آنكه باعث مي شود بسبب آن ، خدا را شكر كنند. 13 كساني كه به آنان كمك مي كنيد، نه فقط براي هداياي سخاوتمندانه اي كه به ايشان و همگان مي دهيد، شاد مي شوند بلكه خدا را نيز سپاس مي گويند، چون اين كار شما ثابت مي كند كه اعمالتان به اندازه اعتقاداتتان ، نيكو و صحيح است . 14 ايشان بسبب لطف بي پايان و عجيب خدا كه در شما جلوه گر شده ، با اشتياق و محبتي عميق براي شما دعا مي كنند.
15 خدا را شكر براي هديه اش عيسي مسيح ، هديه اي عالي كه با كلمات قابل وصف نيست !

راهنمادوم‌ قرنتيان‌ 8 و 9 . جمع‌آوري‌ هداياي‌ كليساي‌ مادر
اين‌ دو باب‌، در واقع‌ شرح‌ مقررات‌ جمع‌آوري‌ اعانه‌ براي‌ ايمانداران‌ فقير در اورشليم‌ بود. در اين‌ زمان‌ پولس‌ قرار بود به‌ سومين‌ سفر بشارتي‌ خود برود. اين‌ هدايا، احتمالاً از همة‌ كليساهاي‌ آسياي‌ صغير و يونان‌ جمع‌آوري‌ شده‌ بود، اما فقط‌ كليساهاي‌ مكادونيه‌، اخائيه‌ و غلاطيه‌ نام‌ برده‌ شده‌اند. آنها از يكسال‌ پيش‌، شروع‌ به‌ اين‌ كار نموده‌ بودند (8 : 10). كليساهاي‌ مكادونيه‌ با خلوص‌ نيت‌ اين‌ هدايا را دادند. چرا كه‌ اگرچه‌ آنان‌ نيز خيلي‌ فقير بودند، اما با سخاوت‌ خاصي‌ در اين‌ رابطه‌، از خود عكس‌العمل‌ نشان‌ دادند. پولس‌ هنگام‌ نوشتن‌ اين‌ رساله‌ در آنجا بود.
فيليپي‌ كليسايي‌ بود كه‌ همة‌ كليساهاي‌ مكادونيه‌ تحت‌ رهبري‌ آن‌ قرار داشتند. اين‌ تنها كليسايي‌ بود كه‌ پولس‌ حاضر شد به‌ ازاي‌ خدمتش‌ پول‌ بگيرد. آن‌ هم‌ زماني‌ كه‌ آنجا را ترك‌ گفته‌ بود.
اين‌ دو باب‌، حاوي‌ كامل‌ترين‌ قوانيني‌ است‌ كه‌ در كل‌ عهد جديد، در ارتباط‌ با بخشندگي‌ كليسايي‌ ارائه‌ شده‌ است‌. اگرچه‌ اين‌ هدايا، جهت‌ امور خيريه‌ و اعانه‌ بكار برده‌ شد اما موارد نام‌ برده‌ شده‌، مي‌تواند اصول‌ هديه‌ دادن‌ را در كليساها مطرح‌ بسازد. از اين‌ هدايا مي‌توان‌ براي‌ حقوق‌ شبانان‌، براي‌ كار بشارت‌ و خدمات‌ عام‌ المنفعه‌ استفاده‌ كرد.

خصوصيات‌ روحية‌ بخشندگي‌، عبارتند از: داوطلبانه‌، متناسب‌، منظم‌ و سيستماتيك‌. اين‌ خصوصيات‌، در اين‌ خدمت‌ پولس‌ مشهود بود (8 : 19 - 21). او مشخص‌ مي‌كند كه‌ خدا به‌ كساني‌ كه‌ آزادانه‌ و داوطلبانه‌ مي‌بخشند اجر عظيمي‌ مي‌بخشد. روحية‌ محبت‌ برادرانه‌ به‌ عنوان‌ عطية‌ مالاكلام‌ (غير قابل‌ توصيف‌) ذكر شده‌ است‌ (9 : 15).
  • مطالعه 2450 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %386 %1394 %08:%بهمن