8 تشویق به سخاوت

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف دوم قرنتیان


کرم و بخشش مسیحائی


1. ای برادران ،می خواهم از آنچه فیض خدا در کلیساهای مقدونیه کرده است آگاه شوید.
2. آنها با زحماتی که دیده اند سخت آزموده شده اند و با وجود این که بسیار فقیر بودند ، از خوشی فراوان پر شده اند و این خوشی منجر به بذل و بخشش و سخاوتمندی بی اندازه آنها گشته است .
3. من ، خود شاهد هستم که آنها به اندازۀ توانائی خود و حتی بیشتر از آن با میل به دیگران کمک کردند.
4. و با اصرار زیاد از ما خواهش کردند که در افتخار رفع نیازمندی های مقدسین شریک شوند.
5. این کار ایشان بیش از توقع ما بود ، زیرا اول خود را به خداوند تسلیم کردند و بعد طبق ارادۀ خدا خود را در اختیار ما گذاشتند.
6. پس ما به تیطس که این کار را در میان شما شروع کرده بود اصرار کردیم که آن را به اتمام برساند.
7. از این گذشته ، چنانکه شما در هرامر دیگری از قبیل ایمان ، سخندانی ، درک حقیقت ، جدیت و محبت نسبت به ما غنی هستید ، می خواهم که در این امر خیر هم غنی باشید ،
8. این را به عنوان یک فرمان به شما نمی گویم ، بلکه می خواهم با اشاره به جدیت دیگران محبت شما را بیآزمایم .
9. شما می دانید که عیسی مسیح ، خداوند ما چقدر بخشنده بود . گرچه دولتمند بود ، بخاطر شما خود را فقیر ساخت تا شما از راه فقر او دولتمند شوید.
10. در این مورد عقیدۀ خود را ابراز می کنم : چون شما اولین کسانی بودید که در یک سال پیش نه تنها مایل و راغب به کمک دیگران بودید بلکه عملا این کار را کردید ، اکنون به صلاح شماست که به این کار ادامه دهید و تمام کنید.
11. آن زمان بسیار مایل بودید که این کار را انجام دهید و اکنون مطابق علاقه خود با میل ، این کار را به اتمام برسانید.
12. اگر کسی واقعأ مایل است کمک کند ، خدا هدیۀ او را نسبت به آنچه دارد می پذیرد ، نه مطابق آنچه ندارد .
13. مقصودم این نیست که دیگران از زیر بار شانه خالی کنند و شما بار ایشان را بدوش بگیرید. خیر ! بلکه می خواهم این یک عمل متقابل باشد یعنی آن چه را که شما فعلا به آن نیازی ندارید ، برای رفع نیازمندی های آنها بدهید
14. تا روزی مازاد ایشان هم نیازمندی های شما را رفع نماید و باین وسیله مساوات برقرار می شود.
15. چنانکه کتاب مقدس می فرماید:« او که زیاد جمع کرد زیادی نداشت ، و آن که اندک اندوخت کم نداشت »
16. خدا را شکر که او اشتیاقی نظیر آن چه من نسبت به شما دارم در دل تیطس ایجاد کرده است
17. او نه تنها درخواست مارا قبول کرد بلکه با شوق و ذوق و از روی میل خود می خواست پیش شما بیاید.
18. همراه او آن برادری را که در تمام کلیساها بخاطر بشارت دادن انجیل شهرت یافته است می فرستم.
19. علاوه بر این ، او از طرف کلیساها مأمور شده است که همراه ما باشد و این کار خیر را برای جلال خدا و به نشانۀ حسن نیت ما انجام دهد.
20. ما با نظارت بر امر جمع آوری و توزیع بخشش های سخاوتمندانه شما بسیار مواظب هستیم مبادا کسی از ما ایراد بگیرد.
21. آری ، میکوشیم نه فقط آنچه را که در نظر خداوند درست است انجام دهیم ، بلکه آنچه را که مردم نیز می پسندند بعمل آوریم.
22. برادر خود را که بارها او را آزموده و همیشه او را جدی یافته ام با آنان می فرستم . او اکنون بسبب اطمینان بزرگی که به شما دارد بیش از پیش مشتاق دیدار شماست
23. و اما تیطس ، او در خدمت شما ، یار و همکار من است و برادران دیگر هم که با او می آیند نمایندگان کلیساها و مایۀ جلال مسیح هستند.
24. بنابراین محبت خود را به ایشان و در ضمن به تمام کلیساها نشان دهید ، تا همه بدانند تعریفی که من از شما کرده ام بی اساس نبوده است.


ترجمه قدیمی(دوم قرنتیان)


تشويق‌ به‌ سخاوت‌
ليكن‌ اي‌ برادران‌، شما را مطّلع‌ مي‌سازيم‌ از فيض‌ خدا كه‌ به‌ كليساهاي‌ مكادونيه‌ عطا شده‌ است‌. 2 زيرا در امتحانِ شديدِ زحمت‌، فراوانيِ خوشيِ ايشان‌ ظاهر گرديد و از زيادتيِ فقر ايشان‌، دولتِ سخاوتِ ايشان‌ افزوده‌ شد. 3 زيرا كه‌ شاهد هستم‌ كه‌ بحسب‌ طاقت‌ بلكه‌ فوق‌ از طاقت‌ خويش‌ به‌ رضامندي‌ تمام‌، 4 التماس‌ بسيار نموده‌، اين‌ نعمت‌ و شراكتِ در خدمت‌ مقدّسين‌ را از ما طلبيدند. 5 و نه‌ چنانكه‌ اميد داشتيم‌، بلكه‌ اوّل‌ خويشتن‌ را به‌ خداوند و به‌ ما برحسب‌ اراده‌ خدا دادند.
6 و از اين‌ سبب‌ از تيطُس‌ استدعا نموديم‌ كه‌ همچنانكه‌ شروع‌ اين‌ نعمت‌ را در ميان‌ شما كرد، آن‌ را به‌ انجام‌ هم‌ برساند. 7 بلكه‌ چنانكه‌ در هرچيز افزوني‌ داريد، در ايمان‌ و كلام‌ و معرفت‌ و كمال‌ اجتهاد و محبّتي‌ كه‌ با ما مي‌داريد، در اين‌ نعمت‌ نيز بيفزاييد. 8 اين‌ را به‌ طريق‌ حكم‌ نمي‌گويم‌ بلكه‌ به‌سبب‌ اجتهاد ديگران‌ و تا اخلاص‌ محبّت‌ شما را بيازمايم‌. 9 زيرا كه‌ فيض‌ خداوند ما عيسي‌ مسيح‌ را مي‌دانيد كه‌ هرچند دولتمند بود، براي‌ شما فقير شد تا شما از فقر او دولتمند شويد. 10 و در اين‌، رأي‌ مي‌دهم‌ زيرا كه‌ اين‌ شما را شايسته‌ است‌، چونكه‌ شما در سال‌ گذشته‌، نه‌ در عمل‌ فقط‌ بلكه‌ در اراده‌ نيز اوّل‌ از همه‌ شروع‌ كرديد. 11 امّا الحال‌ عمل‌ را به‌ انجام‌ رسانيد تا چنانكه‌ دلگرمي‌ در اراده‌ بود، انجام‌عمل‌ نيز برحسب‌ آنچه‌ داريد بشود. 12 زيرا هرگاه‌ دلگرمي‌ باشد، مقبول‌ مي‌افتد، بحسب‌ آنچه‌ كسي‌ دارد نه‌ بحسب‌ آنچه‌ ندارد. 13 و نه‌ اينكه‌ ديگران‌ را راحت‌ و شما را زحمت‌ باشد، بلكه‌ به‌ طريق‌ مساوات‌؛ تا در حال‌، زيادتي‌ شما براي‌ كمي‌ ايشان‌ بكار آيد؛ 14 و تا زيادتي‌ ايشان‌ بجهت‌ كمي‌ شما باشد و مساوات‌ بشود. 15 چنانكه‌ مكتوب‌ است‌: «آنكه‌ بسيار جمع‌ كرد، زيادتي‌ نداشت‌ و آنكه‌ اندكي‌ جمع‌ كرد، كمي‌ نداشت‌.»
16 امّا شكر خداراست‌ كه‌ اين‌ اجتهاد را براي‌ شما در دل‌ تيطُس‌ نهاد. 17 زيرا او خواهش‌ ما را اجابت‌ نمود، بلكه‌ بيشتر با اجتهاد بوده‌، به‌ رضامندي‌ تمام‌ به‌سوي‌ شما روانه‌ شد. 18 و با وي‌ آن‌ برادري‌ را فرستاديم‌ كه‌ مدح‌ او در انجيل‌ در تمامي‌ كليساها است‌. 19 و نه‌ همين‌ فقط‌ بلكه‌ كليساها نيز او را اختيار كردند تا در اين‌ نعمتي‌ كه‌ خدمت‌ آن‌ را براي‌ تمجيد خداوند و دلگرمي‌ شما مي‌كنيم‌، هم‌سفر مابشود. 20 چونكه‌ اجتناب‌ مي‌كنيم‌ كه‌ مبادا كسي‌ ما را ملامت‌ كند درباره‌ اين‌ سخاوتي‌ كه‌ خادمان‌ آن‌ هستيم‌. 21 زيرا كه‌ نه‌ در حضور خداوند فقط‌، بلكه‌ در نظر مردم‌ نيز چيزهاي‌ نيكو را تدارك‌ مي‌بينيم‌. 22 و با ايشان‌ برادر خود را نيز فرستاديم‌ كه‌ مكرّراً در امور بسيار او را با اجتهاد يافتيم‌ و الحال‌ به‌سبب‌ اعتماد كلّي‌ كه‌ بر شما مي‌دارد، بيشتر با اجتهاد است‌. 23 هرگاه‌ درباره‌ تيطُس‌ (بپرسند)، او در خدمت‌ شما رفيق‌ و همكار من‌ است‌؛ و اگر درباره‌ برادران‌ ما، ايشان‌ رُسُل‌ كليساها و جلال‌ مسيح‌ مي‌باشند. 24 پس‌ دليل‌ محبّت‌ خود و فخر ما رادرباره‌ شما در حضور كليساها به‌ ايشان‌ ظاهر نماييد.ترجمه تفسیری


سخاوتمندي كليساهاي مقدونيه
حـال اي ايمانداران ، مي خواهـم شما را آگاه سازم كه فيض و لطفي كه خدا به كليساهاي مقدونيه عطا فرموده ، چه ثمرات خوبي ببارآورده است .
2 ايمانداران مقدونيه با اينكه دچار زحمات شديدي شده اند، همواره شادند؛ و با اينكه در نهايت تنگدستي بسر مي برند، بسيار سخاوتمند و گشاده دست هستند. 3 من خود شاهد هستم كه كمكهاي ايشان ، بيش از حد توانايي شان بود. آنان با تمايل و رضايت كامل ، 4 از ما خواستند كه كمكهاي مالي شان را براي مسيحيان اورشليم ببريم ، تا در شادي كمك به ايمانداران شريك شوند. 5 كاري كه آنان انجام دادند، بيش از انتظار ما بود. ايشان در ابتدا قول دادند كه خواست خداوند را بجا آورند، و سپس اعلام آمادگي كردند كه هر خدمتي از آنان بخواهيم ، انجام دهند.
6 به اين سبب از تيطوس خواهش كرديم كه باز به ديدن شما بيايد تا تشويقتان كند كه شما نيز سهمي در اين خدمت نيكوكارانه بعهده بگيريد، چون او خود قبلاً اين كار را در ميان شما آغاز كرده بود. 7 شما در بسياري از مسايل ، از ديگران جلوتريد: ايمانتان بيشتر است ، سخنرانان بيشتري داريد، معلوماتتان عميق تر است ، اشتياقتان براي خدمت بيشتر است و نسبت به ما نيز محبت زيادي داريد. پس مي خواهم در اين خدمت نيكوكارانه يعني هديه دادن نيز، از ديگران جلوتر باشيد. 8 اين يك دستور نيست و نمي گويم كه حتماً اين كار را بكنيد. بلكه اشتياق كليساهاي ديگر رانمونه مي آورم ، تا شما نيز بتوانيد نشان دهيد كه محبتتان واقعي است و فقط حرف نيست . 9 زيرا خود مي دانيد كه خداوند ما عيسي مسيح چقدر بخشنده و مهربان است ؛ او با اينكه در آن مقام آسماني اش ثروتمند بود، براي كمك به شما به اين جهان آمد و فقير شد، تا با فقر خود شما را ثروتمند سازد.

شما در دادن هديه پيشقدم بوديد، حال آن را كامل كنيد
10 پس حال نظر من اينست كه كاري را كه سال گذشته آغاز كرديد، اكنون به پايان برسانيد. زيرا شما نه فقط نخستين كساني بوديد كه موضوع كمك به ديگران را مطرح نموديد، بلكه پيشقدم شديد و آن را نيز عملي كرديد. 11 پس با همان شور و شوقي كه اين خدمت را شروع كرديد، آن را تكميل كنيد، و از آنچه داريد تا آنجا كه مي توانيد كمك كنيد. كاري را كه در ابتدا با اشتياق فراوان پيشنهاد كرديد، اكنون به مرحله عمل درآوريد. 12 مقدار كمك مهم نيست ، بلكه علاقه و توجه شما به اين امر براي خدا اهميت دارد. درضمن ، او انتظار ندارد كه شما بيش از توانايي خود هديه بدهيد، بلكه تا آن حد كه مي توانيد.
13 البته منظورم اين نيست كه ديگران به قيمت ناراحتي و زحمت شما، در رفاه باشند! 14 بلكه بگونه اي به يكديگر كمك كنيد كه همه به يك اندازه و يكسان داشته باشيد. در حال حاضر شما اضافي داريد؛ بنابراين ، مي توانيد به ايشان كمك كنيد. در آينده نيز اگر شما احتياج داشته باشيد، آنان نياز شما را برآورده خواهند كرد. به اين ترتيب ، هركس به اندازه احتياج خود خواهد داشت . 15 بياد آوريد كلام خدا را كه در اين باره مي فرمايد: «آن كه زياد جمع كرد، زيادي نداشت ، و آن كه كم جمع كرد، كمبود نداشت .» پس شما نيز بايد شريك نيازهاي ديگران بشويد.

تيطوس نزد قرنتيان مي رود
16 خدا را شكر كه او در دل تيطوس نيز همان علاقه را ايجاد كرده كه ما نسبت به شما داريم . 17 وقتي
از او خواهش كردم كه نزد شما بيايد، با شادي پذيرفت . در واقع ، او چنان مشتاق ديدار شما بود كه خود از قبل تصميم به آمدن داشت . 18 همراه تيطوس ، برادر ديگري را نيز مي فرستم كه همه كليساها او را بخاطر خدماتش به خداوند و موعظه پيغام انجيل ، مي شناسند و احترام مي گذارند. 19 كليساها نه فقط او را احترام مي كنند، بلكه او را بعنوان همسفر ما تعيين كرده اند تا با هم ، اين هدايا را به اورشليم ببريم . اين خدمت باعث جلال خداوند خواهد شد و نيز ميزان علاقه ما را براي كمك به مؤمنين نيازمند، نشان مي دهد.
20 درضمن وقتي با هم سفر كنيم ، ديگر كسي به ما سوءظن نخواهد داشت ، زيرا مواظبيم كه مبادا كسي درباره نحوه جمع آوري و استفاده از اين هداياي سخاوتمندانه ، از ما ايراد بگيرد. 21 البته خدا مي داند كه ما درستكاريم ؛ اما مي خواهيم ديگران نيز اين را بدانند. از اينروست كه چنين ترتيبي داده ايم .
22 برادر ديگري را نيز نزد شما مي فرستم كه همواره كوشايي و جديت او را در خدمات و كارهاي گوناگون ديده ايم . حال كه ميزان علاقه و تمايل شما را براي كمك به ديگران به او گفته ام ، اشتياقش براي آمدن نزد شما بيشتر شده است .
23 اما اگر كسي بپرسد كه تيطوس كيست ، بگوييد كه او همكار من است و براي كمك به شما آمده است . درباره آن دو برادر نيز مي توانيد بگوييد كه نمايندگان كليساهاي اين منطقه هستند و همواره باعث افتخار نام مسيح بوده اند.
24 پس خواهش مي كنم محبتي را كه نسبت به من داريد، به ايشان نيز ابراز داريد و از آنان به گرمي پذيرايي كنيد تا همه كليساها بدانند كه بي دليل به شما افتخار نكرده ايم .
  • مطالعه 1730 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %385 %1394 %08:%بهمن
مطالب بیشتر از همین گروه « 9 آماده کردن هدایا 7 تسلی پولس »