6 زحمات پولس در راه خدا؛ یوغ ناموافق

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف دوم قرنتیان1. پس ما که در کارهای خدا سهیم هستیم از شما که فیض خدا را یافته اید درخواست می کنیم که نگذارید آن فیض در زندگی شما بی اثر بماند،
2. زیرا او می فرماید : « در زمان مطلوب بتو گوش دادم ، و در روز نجات ترا کمک کردم » گوش بدهید ! این زمان ، زمان مطلوب است و امروز ، روز نجات !
3. ما نمی خواهیم به هیچ وجه باعث لغزش کسی بشویم مبادا نقصی در خدمت ما یافت شود ،
4. بلکه می خواهیم با هر کاری که می کنیم نشان دهیم که خادمان حقیقی خدا هستیم ، یعنی با تحمل زحمات و سختی ها و دشواریها .
5. ما در شلاق خورده ها ، حبس ها ، شورش ها ، بیخوابی ها ، گرسنگی ها و تلاش ها
6. و همچنین با خلوص نیت ، معرفت ، صبر و حوصل و مهربانی نشان می دهیم که خادمان خدا هستیم . تمام این کارها را با کمک روح القدس و با محبت بی ریا
7. در اعلام پیام حقیقت و با قدرت خدا انجام می دهیم . تنها اسلحه ما ، هم در دفاع و هم در حمله ، داشتن زندگی پاک و بی آلایش است ،
8. گاه احترام و گاهی بی احترامی می بینیم . گاه مورد لعن و گاهی مورد ستایش هستیم . ما را افرادی دروغگو می شمارند ، حال آن که راستگو هستیم .
9. گمنام ولی در عین حال مشهوریم ، به حال مرگ افتادیم ، ولی هنوز زنده ایم ، ما شکنجه می بینیم ، ولی بقتل نمی رسیم .
10. غمگین ، ولی پیوسته شادمانیم ، ما چون گدا ، فقیریم ، ولی در عین حال بسیاری را دولتمند می سازیم ، بی چیزیم اما دارای همه چیز هستیم .
11. ای مردمان قرنتس ، ما چیزی از شما پنهان نکرده ایم ، بلکه دل های خود را برای شما گشوده ایم .
12. اگر روابط شما با ما به سردی گرائیده است ، این از جانب ما نیست بلکه باید ریشه آنرا در دلهای خود بجوئید.
13. آیا شما نباید در مقابل محبت ما همان گرمی را نشان دهید و دلهایتان را به سوی ما بگشائید؟ (من مانند یک پدر با فرزندان خود سخن می گویم.)

معبد خدا و بت ها

14. از وابتگی های نامناسب با افراد بی ایمان دوری کنید ، زیرا چه شراکتی بین نیکی و شرارت است و چه رفاقتی بین روشنائی و تاریکی ؟
15. چه توافقی بین مسیح و ابلیس وجود دارد و چه هماهنگی بین ایماندار و بی ایمان ؟
16. و یا چه وجه اشتراکی بین خانۀ خدا و بت ها هست ؟ زیرا ما خانۀ خدا هستیم ، چنانکه خدا فرموده است :« من در ایشان ساکن خواهم بود و در میان آنها بسر خواهم برد. من خدای زنده ایشان خواهم بود و آنان قوم من .»
17. و خداوند می فرماید: « از میان آنها خارج شوید و خود را از آنان جدا سازید به چیزهای ناپاک دست نزنید و من شما را خواهم پذیرفت ».
18. و خداوند متعال می فرماید :« من پدر شما خواهم بود و شما پسران و دختران من خواهید بود.»
ترجمه قدیمی(دوم قرنتیان)


پس‌ چـون‌ همكاران‌ او هستيـم‌، التماس مي‌نماييم‌ كه‌ فيض‌ خدا را بي‌فايده‌ نيافته‌ باشيد. 2 زيرا مي‌گويد: «در وقتِ مقبول‌ تو رامستجاب‌ فرمودم‌ و در روز نجات‌ تو را اعانت‌ كردم‌.» اينك‌ الحال‌ زمان‌ مقبول‌ است‌؛ اينك‌ الا´ن‌ روز نجات‌ است‌.
زحمات‌ پولس‌ در راه‌ خدا
3 در هيچ‌ چيز لغزش‌ نمي‌دهيم‌ كه‌ مبادا خدمت‌ ما ملامت‌ كرده‌ شود، 4 بلكه‌ در هر امري‌ خود را ثابت‌ مي‌كنيم‌ كه‌ خدّام‌ خدا هستيم‌: در صبر بسيار، در زحمات‌، در حاجات‌، در تنگيها، 5 در تازيانه‌ها، در زندانها، در فتنه‌ها، در محنتها، در بي‌خوابيها، در گرسنگيها، 6 در طهارت‌، در معرفت‌، در حلم‌، در مهرباني‌، در روح‌القدس‌، در محبّت‌ بي‌ريا، 7 در كلامِ حقّ، در قوّت‌ خدا با اسلحه‌ عدالت‌ بر طرف‌ راست‌ و چپ‌، 8 به‌ عزّت‌ و ذلّت‌، و بدنامي‌ و نيكنامي‌؛ چون‌ گمراه‌كنندگان‌ و اينك‌ راستگو هستيم‌؛ 9 چون‌ مجهول‌ و اينك‌ معروف‌؛ چون‌ در حالت‌ موت‌ و اينك‌ زنده‌ هستيم‌؛ چون‌ سياست‌ كرده‌ شده‌، امّا مقتول‌ ني‌؛ 10 چون‌ محزون‌، ولي‌ دائماً شادمان‌؛ چون‌ فقير و اينك‌ بسياري‌ را دولتمند مي‌سازيم‌؛ چون‌ بي‌چيز، امّا مالك‌ همه‌ چيز.
يوغ‌ ناموافق‌
11 اي‌ قُرِنتيان‌، دهان‌ ما به‌سوي‌ شما گشاده‌ و دل‌ ما وسيع‌ شده‌ است‌. 12 در ما تنگ‌ نيستيد ليكن‌ در احشاي‌ خود تنگ‌ هستيد. 13 پس‌ در جزاي‌ اين‌، زيرا كه‌ به‌ فرزندان‌ خود سخن‌ مي‌گويم‌، شما نيز گشاده‌ شويد. 14 زير يوغ‌ ناموافق‌ با بي‌ايمانان‌ مشويد، زيرا عدالت‌ را با گناه‌ چه‌ رفاقت‌ و نور را با ظلمت‌ چه‌ شراكت‌ است‌؟ 15 و مسيح‌ را با بليَعال‌چه‌ مناسبت‌ و مؤمن‌ را با كافر چه‌ نصيب‌ است‌؟ 16 و هيكل‌ خدا را با بتها چه‌ موافقت‌؟ زيرا شما هيكل‌ خداي‌ حيّ مي‌باشيد، چنانكه‌ خدا گفت‌ كه‌ «در ايشان‌ ساكن‌ خواهم‌ بود و در ايشان‌ راه‌ خواهم‌ رفت‌ و خداي‌ ايشان‌ خواهم‌ بود، و ايشان‌ قوم‌ من‌ خواهند بود.» 17 پس‌ خداوند مي‌گويد: «از ميان‌ ايشان‌ بيرون‌ آييد و جدا شويد و چيز ناپاك‌ را لمس‌ مكنيد تا من‌ شما را مقبول‌ بدارم‌، 18 و شما را پدر خواهم‌ بود و شما مرا پسران‌ و دختران‌ خواهيد بود؛ خداوند قادر مطلق‌ مي‌گويد.»ترجمه تفسیری

زندگي خدمتگزاران مسيح سخت اما شكوهمند است
از اينرو، بعنوان همكاران خدا، از شما خواهش مي كنيم كه از محبت و رحمت او، نهايت استفاده را بنماييد. 2 زيرا او فرموده است : «فرياد تو را زماني كه درِ رحمتم برويت باز بود، شنيدم . در روزي كه موعد نجات بود، به كمك تو شتافتم .» الان ، همان زماني است كه درِ رحمت خدا به روي شما باز است ؛ الان ، همان روزي است كه خدا حاضر است به كمك شما بشتابد.
3 ما مي كوشيم بگونه اي زندگي و رفتار كنيم كه باعث رنجش كسي نگرديم و مانع كساني نشويم كه مي خواهند به خدا ايمان آورند، مبادا ايرادي در خدمت ما بيابند و خداوند را مقصر بدانند. 4 درواقع سعي ما بر اينست كه در هر كاري ثابت كنيم كه خدمتگزاران واقعي خدا هستيم . هر نوع رنج و سختي و زحمت را تحمل كرده ايم ؛ 5 شلاق خورده ايم ؛ به زندان افتاده ايم ؛ با تهاجم مردم خشمگين مواجه شده ايم ؛ بيش از توان خود كار كرده ايم ؛ بي خوابي و گرسنگي كشيده ايم . 6 با زندگي پاك خود، با بينش روحاني و با صبر و تحمل خود، به همه ثابت كرده ايم كه ادعاهايمان بجاست . مهربان ، با محبت و پر از روح القدس بوده ايم . 7 همواره حقيقت را گفته ايم ؛ خدا در هر امري ما را ياري كرده است ؛ با سلاح هاي روحاني كه مخصوص مردان خداست ، جنگيده و از خود دفاع كرده ايم .
8 چه به ما احترام نمايند و چه بي احترامي ، چه از ما تعريف كنند و چه انتقاد، همواره نسبت به خداوند وفادار مي مانيم . مردم ما را دروغگو مي پندارند، حال آنكه جز حقيقت سخني نمي گوييم .
9 گاه همچون افراد بي ارزش و گمنام بنظر مي آييم ، اما بسياري ما را مي شناسند. همواره خطر مرگ ما را تهديد مي كند، اما هنوز زنده ايم و خدا را خدمت مي كنيم . مجروح شده ايم اما از پاي در نيامده ايم . 10 دلشكسته ايم ، اما در عين حال از شادي خداوند لبريزيم . فقيريم ، ولي بسياري را با گنجهاي روحاني ، ثروتمند مي سازيم . صاحب چيزي نيستيم ، اما همه چيز داريم .

محبت پولس نسبت به قرنتيان
11 اي دوستان عزيزم كه در قرنتس هستيد، هر چه در دل داشتيم ، به شما گفتيم و محبت خود را به شما نشان داديم . 12 اما اگر هنوز هم بين ما سردي هست ، بعلت كمي محبت من نيست ، بلكه در اثر كمي محبت شماست . 13 با شما همچون فرزندان خود سخن مي گويم . دلتان را براي محبت ما باز كنيد و شما نيز محبت خود را به ما نشان دهيد.

رابطه ايماندار و بي ايمان
14 با بي ايمانان پيوند و همبستگي نداشته باشيد. آيا مي تواند بين پاكي و گناه پيوندي باشد؟ آيا نور و تاريكي با يكديگر ارتباطي دارند؟ 15 يا بين مسيح وشيطان توافقي وجود دارد؟ آيا بين يك ايماندار و بي ايمان وجه اشتراكي هست ؟ 16 يا مي توان خانه خدا را با بتخانه يكي دانست ؟ زيرا شما خانه خداي زنده هستيد و خدا در شما ساكن است ! چنانكه او فرموده است : «من در ايشان ساكن خواهم شد و در ميانشان اقامت خواهم گزيد، و من خداي آنان خواهم بود و ايشان قوم من .» 17 از اينروست كه خدا مي فرمايد: «از ميان گناهكاران خارج شويد! خود را از ايشان جدا سازيد! به چيزهاي ناپاك دست نزنيد تا شما را بپذيرم . 18 آنگاه من پدر شما خواهم بود و شما پسران و دختران من !»

راهنما

دوم‌ قرنتيان‌ 6 . رنجهاي‌ پولس‌
در اين‌ بخش‌، پولس‌ به‌ دفاع‌ از خدمت‌ خويش‌ مي‌پردازد. سردي‌ محبتِ ايماندارنِ قرنتس‌ به‌ او، بسيار قابل‌ ملاحظه‌ است‌ (12). چرا كه‌ در غير اينصورت‌ او مجبور نبود كه‌ در اين‌ رساله‌، به‌ دفاعِ از خود بپردازد. در آياتِ 14 - 18 بنظر مي‌رسد او مشكل‌ پيش‌آمده‌ را، از آن‌ جهت‌ كه‌ در جَوي‌ بي‌ايمان‌ پيش‌ آمده‌ بود، مورد سرزنش‌ قرار مي‌دهد. اهاليِ قرنتس‌ در اخلاقيات‌ بسيار سُست‌ بودند.
  • مطالعه 1611 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %385 %1394 %08:%بهمن