1 خدای جمیع تسلیات؛ تغییر برنامه پولس

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف دوم قرنتیان


مقدمه


1. ازطرف پولس که به ارادۀ خدا رسول مسیح عیسی است و از طرف برادر ما تیموتاوس به کلیسای خدا در شهر قرنتس و تمام مقدسین مقیم یونان تقدیم می شود.
2. پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند ، به شما فیض و آرامش عطا فرماید.

پولس در مشکلات خود

3. سپاس برخدا ، پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدری مهربان و منبع آسایش است.
4. او ما را در تمام سختی ها و زحمتهای ما آسودگی بخشید تا ما بتوانیم با استفاده از همان آسایشی که خدا به ما عطا فرمود کسانی را که به انواع سختی ها گرفتار هستند آسودگی بخشیم.
5. همان گونه که ما در رنج های بسیار مسیح سهیم هستیم ، بوسیله مسیح در آسایش فراوان او نیز شریک هستیم.
6. اگر زحمات و سختی ها نصیب ما می شود بخاطر آسودگی و نجات شماست و اگر آسایش در انتظار ماست این هم باید موجب آسودگی خاطر شما باشد ، یعنی وقتی شما هم مثل ما متحمل رنج و زحمت می شوید پر حوصله و با تحمل باشید.
7. امید ما به شما هرگز متزلزل نمی شود ، زیرا می دانیم چنانکه در رنجهای ما سهیم هستید در آسایش ما نیز سهمی خواهید داشت.
8. ما نمی خواهیم از زحماتیکه در استان آسیا برای ما پیش آمد بی خبر باشید . بارهائی که بدوش ما گذاشته شد آنقدر گران و سنگین بود که امید خود را به زندگی از دست دادیم.
9. احساس می کردیم که حکم اعدام ما صادر شده بود. چنین اتفاقی افتاد تا به خدائی که مردگان را زنده می کند متکی باشیم ، نه به خودمان.
10. خدا ما را از خطر مرگ بسیار وحشتناکی رهانید و امید ما بازهم به اوست که بار دیگر ما را رهائی بخشد.
11. شما نیز باید با دعاهایتان ما را یاری کنید تا وقتی عدۀ بسیاری برکاتی را که خدا به ما داده است ببینند ، آنگاه عدۀ بیشتری بخاطر ما خدا را سپاس خواهند گفت.

تغییر نقشۀ پولس

12. افتخارما این است و وجدان ما نیز گواه است که در مناسبات خود با مردم این جهان و مخصوصأ با شما با خلوص نیت و بی ریائی خدائی رفتار کرده ایم. ما به فیض خدا متکی بودیم ، نه به فلسفه دنیوی .
13. در آنچه نوشتیم مقصود ما همان است که شما می خوانید و می فهمید.
14. و امیدواریم شما همانطور که ما را تا حدی می شناسید این چیزها را نیز کاملا بفهمید تا سرانجام در روز عیسی خداوند چنانکه ما به شما افتخار می کنیم شما نیز به ما افتخار کنید.
15. با چنین اطمینانی بود که تصمیم گرفتم قبل از همه از شما دیدن کنم تا برکاتی مضاعف بشما برسانم ،
16. یعنی می خواستم هم در وقت رفتن به مقدونیه و هم در مراجعت از آنجا از شما دیدن کنم و در بازگشت با کمک شما ، راه یهودیه را در پیش بگیرم.
17. آیا این تصمیم من نشان می دهد که دچار تردید شده ام ؟ آیا من هم در نقشه های خود مثل افراد این جهان به اقتضای زمان ، بلی یا خیر می گویم؟
18. همانگونه که سخنان خدا قابل اعتماد است ، گفتار ما نیز به شما دو پهلو نمی باشد.
19. زیرا پسر خدا ، عیسی مسیح که من و سیلوانس و تیموتاوس او را به شما اعلام کردیم هرگز دو دل نبود بلکه بلی او همیشه « بلی » بوده است ،
20. زیرا هر قدر که وعده های خدا زیاد باشند همۀ آنها بطور مثبت در مسیح انجام می شوند و به این جهت وقتی خدا را ستایش می کنیم بوسیله مسیح آمین می گوئیم.
21. خدا ، ما و شما را در اتحاد با مسیح استوار نموده و مأموریت مقدسی به ما داده است.
22. و خدا مهر مالکیت خود را بر ما گذاشت و روح القدس را بعنوان ضامن همۀ برکات آینده در دل های ما نهاد .
23. به جان خود سوگند می خورم و خدا را بر این شاهد می گیرم که من از آمدن به قرنتس به این دلیل خود داری کردم که مبادا مزاحم شما شوم.
24. مقصود این نیست که حاکم بر ایمان شما باشم ! خیر ، بلکه ما همکاران واقعی شما هستیم تا شما به خوشی حقیقی مایل شوید ، زیرا شما در ایمان پایدار هستید.
ترجمه قدیمی(دوم قرنتیان)


پولُس‌، به‌ اراده‌ خدا رسولِ عيسي‌ مسيح‌، و تيموتاؤس‌ برادر،
به‌ كليساي‌ خدا كه‌ در قُرِنتُس‌ مي‌باشد با همه‌ مقدّسيني‌ كه‌ در تمام‌ اَخائيه‌ هستند،
2 فيض‌ و سلامتي‌ از پدر ما خدا و عيسي‌ مسيح‌ خداوند به‌ شما باد.
خداي‌ جميع‌ تسليّات‌
3 متبارك‌ باد خدا و پدر خداوند ما عيسي‌ مسيح‌ كه‌ پدر رحمتها و خداي‌ جميع‌ تسليّات‌ است‌، 4 كه‌ ما را در هر تنگي‌ ما تسلّي‌ مي‌دهد تا ما بتوانيم‌ ديگران‌ را در هر مصيبتي‌ كه‌ باشد تسلّي‌ نماييم‌، به‌ آن‌ تسلّي‌ كه‌ خود از خدا يافته‌ايم‌. 5 زيرا به‌ اندازه‌اي‌ كه‌ دردهاي‌ مسيح‌ در ما زياده‌ شود، به‌ همين‌ قِسْم‌ تسلّي‌ ما نيز بوسيله‌ مسيح‌ مي‌افزايد. 6 امّا خواه‌ زحمت‌ كشيم‌، اين‌ است‌ براي‌ تسلّي‌ و نجات‌ شما، و خواه‌ تسلّي‌ پذيريم‌ اين‌ هم‌ بجهت‌ تسّلي‌ و نجات‌ شما است‌ كه‌ ميسّر مي‌شود از صبر داشتن‌ در همين‌ دردهايي‌ كه‌ ما هم‌ مي‌بينيم‌. 7 و اميد ما براي‌ شما استوار مي‌شود زيرا مي‌دانيم‌ كه‌ چنانكه‌ شما شريك‌ دردها هستيد، همچنين‌ شريك‌ تسلّي‌ نيز خواهيد بود.
8 زيرا اي‌ برادران‌ نمي‌خواهيم‌ شما بي‌خبر باشيد از تنگي‌اي‌ كه‌ در آسيا به‌ ما عارض‌ گرديدكه‌ بي‌نهايت‌ و فوق‌ از طاقت‌ بار كشيديم‌، بحدّي‌ كه‌ از جان‌ هم‌ مأيوس‌ شديم‌. 9 لكن‌ در خود فتواي‌ موت‌ داشتيم‌ تا بر خود توكّل‌ نكنيم‌، بلكه‌ بر خدا كه‌ مردگان‌ را برمي‌خيزاند، 10 كه‌ ما را از چنين‌ موت‌ رهانيد و مي‌رهاند و به‌ او اميدواريم‌ كه‌ بعد از اين‌ هم‌ خواهد رهانيد. 11 و شما نيز به‌ دعا در حقّ ما اعانت‌ مي‌كنيد تا آنكه‌ براي‌ آن‌ نعمتي‌ كه‌ از اشخاص‌ بسياري‌ به‌ ما رسيد، شكرگزاري‌ هم‌ بجهت‌ ما از بسياري‌ بجا آورده‌ شود.
تغيير برنامه‌ پولس‌
12 زيرا كه‌ فخر ما اين‌ است‌ يعني‌ شهادت‌ ضمير ما كه‌ به‌ قدّوسيّت‌ و اخلاص‌ خدايي‌، نه‌ به‌ حكمت‌ جسماني‌، بلكه‌ به‌ فيض‌ الهي‌ در جهان‌ رفتار نموديم‌ و خصوصاً نسبت‌ به‌ شما. 13 زيرا چيزي‌ به‌ شما نمي‌نويسيم‌ مگر آنچه‌ مي‌خوانيد و به‌ آن‌ اعتراف‌ مي‌كنيد و اميدوارم‌ كه‌ تا به‌ آخر اعتراف‌ هم‌ خواهيد كرد. 14 چنانكه‌ به‌ ما في‌الجمله‌ اعتراف‌ كرديد كه‌ محلّ فخر شما هستيم‌، چنانكه‌ شما نيز ما را مي‌باشيد در روز عيسي‌ خداوند.
15 و بدين‌ اعتماد قبل‌ از اين‌ خواستم‌ به‌ نزد شما آيم‌ تا نعمتي‌ ديگر بيابيد، 16 و از راه‌ شما به‌ مكادونيه‌ بروم‌ و باز از مكادونيه‌ نزد شما بيايم‌ وشما مرا به‌سوي‌ يهوديه‌ مشايعت‌ كنيد. 17 پس‌ چون‌ اين‌ را خواستم‌، آيا سهل‌انگاري‌ كردم‌ يا عزيمت‌ من‌ عزيمت‌ بشري‌ باشد تا آنكه‌ به‌ نزد من‌ بلي‌ بلي‌ و ني‌ ني‌ باشد. 18 ليكن‌ خدا امين‌ است‌ كه‌ سخن‌ ما با شما بلي‌ و ني‌ نيست‌. 19 زيرا كه‌ پسر خدا عيسي‌ مسيح‌ كه‌ ما يعني‌ من‌ و سِلْوانُس‌ و تيموتاؤس‌ در ميان‌ شما به‌ وي‌ موعظه‌ كرديم‌، بلي‌ و ني‌ نشد بلكه‌ در او بلي‌ شده‌ است‌. 20 زيرا چندان‌ كه‌ وعده‌هاي‌ خدا است‌، همه‌ در او بلي‌ و از اين‌ جهت‌ در او امين‌ است‌ تا خدا از ما تمجيد يابد. 21 امّا او كه‌ ما را با شما در مسيح‌ استوار مي‌گرداند و ما را مسح‌ نموده‌ است‌، خداست‌. 22 كه‌ او نيز ما را مُهر نموده‌ و بيعانه‌ روح‌ را در دلهاي‌ ما عطا كرده‌ است‌.
23 ليكن‌ من‌ خدا را بر جان‌ خود شاهد مي‌خوانم‌ كه‌ براي‌ شفقت‌ بر شما تا بحال‌ به‌ قرِنْتُس‌ نيامدم‌، 24 نه‌ آنكه‌ بر ايمان‌ شما حكم‌ كرده‌ باشيم‌ بلكه‌ شادي‌ شما را مددكار هستيم‌ زيرا كه‌ به‌ ايمان‌ قايم‌ هستيد.ترجمه تفسیری

از طرف من ، «پولس »، كه به خواست خدا رسول عيسي مسيح هستم ، و از طرف برادر عزيز ما «تيموتائوس ،»
به شما مسيحيان اهل «قرنتس » و نيز به همه مسيحيان سراسر ايالت «اخائيه » واقع در يونان .
2 از درگاه پدرمان خدا، و خداوندمان عيسي مسيح ، براي شما خواهان رحمت و آرامش مي باشم .

تسلي خدا براي تمام مشكلات كافي است
3و4 چقدر بايد خدا را شكر كنيم ، خدايي كه پدر خداوند ما عيسي مسيح است ، خدايي كه سرچشمه لطف و مهرباني است و در زحمات ، ما را تسلي و قوت قلب مي بخشد. بلي ، او ما را تسلي مي دهد تا ما نيز همين تسلي را به كساني دهيم كه در زحمتند و به همدردي و تشويق ما نياز دارند. 5 يقين بدانيد كه هر قدر براي مسيح بيشتر زحمت ببينيم ، از او تسلي و دلگرمي بيشتري خواهيم يافت . 6و7 ما براي رساندن نجات و تسلي خدا به شما، زحمات بسياري متحمل مي شويم . اما در اين زحمات ، خدا ما را تسلي عطا كرده است ، كه اين نيز به منظور كمك به شماست ؛ تا بدانيد كه وقتي شما نيز در سختي قرار مي گيريد، او شما را تسلي خواهد داد. او به شما اين قدرت را خواهد بخشيد كه ناملايمات را تحمل كنيد.

در مشكلات بايد به خدا تكيه كرد
8 ايمانداران عزيز، بي شك شنيده ايد كه در ايالت «آسيا» چه سختي ها كشيديم . فشار مشكلات بحدي بود كه اميد نداشتيم زنده بمانيم ، 9 و احساس مي كرديم كه محكوم به مرگ هستيم ، چون براي نجات خود، كاري از دستمان برنمي آمد. اما اين زحمات درس خوبي به ما داد تا ديگر به خودمان متكي نباشيم ، بلكه به خدايي توكل كنيم كه مي تواند حتي مرده ها را زنده كند. پس همه چيز را به دست خدا سپرديم . 10 او نيز ما را ياري داد و از مرگي وحشتناك رهايي داد؛ و اميد داريم كه بعد از اين نيز باز ما را رهايي بخشد. 11 اما شما نيز بايد با دعاهايتان ما را ياري كنيد. وقتي ببينيد كه خدا به دعاهايي كه در حق ما و براي سلامت ما مي كنيد، اينگونه پرشكوه جواب مي دهد، آنگاه خدا را بيشتر سپاس خواهيد گفت .

در رفتار با شما همواره صادق و بي ريا بوده ايم
12 آنچه باعث افتخار ماست ، اينست كه مي توانيم با نهايت صداقت بگوييم كه در رفتارمان با مردم و
مخصوصاً با شما، هميشه صادق و بي ريا بوده ايم ، و چشم اميدمان فقط به ياري خداوند بوده است ، نه به توانايي هاي خودمان . 13و14 نامه هايي كه به شما نوشتيم ، همه روشن و واضح بوده اند و هيچگاه مطلبي سربسته نگفته ايم . اما در حال حاضر شما ما را بخوبي نمي شناسيد، ولي اميدوارم كه روزي ما را بطور كامل بشناسيد و به ما افتخار كنيد، همچنانكه تا حدي چنين كرده ايد. آنگاه ما نيز در روز بازگشت خداوندمان عيسي ، به شما افتخار خواهيم كرد.
15و16 با چنين اطميناني به درك و فهم روحاني شما بود كه تصميم گرفتم در راه سفرم به ايالت «مقدونيه » و نيز به هنگام بازگشت از آنجا، نزد شما بيايم تا دوباره سبب تقويت روحاني شما گردم ، و شما نيز مرا در سفرم به «يهوديه » ياري دهيد.
17 حال ممكن است بپرسيد كه چرا تصميم خود را عوض كردم . آيا دو دل بودم يا همانند بسياري از مردم اين دنيا شده ام كه وقتي مي گويند «بلي »، منظورشان «نه » است ؟ 18 نه ، چنين نيست . آن خدايي كه سخنانش راست و قابل اعتماد مي باشد، شاهد است كه سخنان ما نيز قابل اعتماد مي باشد و وقتي مي گوييم «بلي »، منظورمان همان «بلي » است . 19 زيرا فرزند خدا، عيسي مسيح ، كسي نيست كه وقتي مي گويد «بلي »، منظورش «نه » باشد، بلكه همواره هر چه گويد، همان را انجام مي دهد؛ و پيغام و موعظه ما يعني من و «سلوانوس » و «تيموتائوس »، درباره يك چنين كسي بود. 20 اوست كه تمام وعده هاي خدا را، هر چند كه بسيار باشند، عملي مي سازد، و ما نيز همه جا اعلام كرده ايم كه او چقدر نسبت به وعده هايش امين و وفادار است ، تا او جلال يابد. 21 چنين خدايي است كه من و شما را تبديل به مسيحيان وفادار كرده و ما را مأمور نموده تا پيغام انجيل او را به همگان برسانيم ؛ 22 و مهر مالكيت خود را بر ما زده ، و روح القدس را بعنوان بيعانه بركات آينده در دلهاي ما نهاده است .

نمي خواهم شما را غمگين سازم
23 بنابراين ، چنين خدايي را شاهد مي گيرم كه علت نيامدنم نزد شما، اين بوده كه نمي خواستم شما را با سرزنشهاي سخت خود، ناراحت كنم . 24 در ضمن اگر هم بيايم ، قادر نخواهم بود كه ايمانتان را چندان تقويت نمايم ، چون به اندازه كافي قوي هست . پس خواهان خوشي شما هستم . مي خواهم شما را شاد سازم ، نه غمگين .

راهنما

دوم‌ قرنتيان‌ 1 . تسلي‌ پولس‌ در رنجها و سختي‌ها
تسلي‌ (3 و 4) را كه‌ پولس‌ در ابتداي‌ نامة‌ خود به‌ آن‌ اشاره‌ مي‌كند، در اثر ملاقات‌ با تيطس‌ يافته‌ بود. تيطس‌ به‌ تازگي‌ از قرنتس‌ مراجعت‌ كرده‌ و با خود مژدة‌ وفاداري‌ قرنتيان‌ را آورده‌ بود. اين‌ مورد به‌ اضافة‌ سپاسگزاري‌ بخاطر فرار از چنگال‌ مرگ‌ در افسس‌ (8 : 9؛ اعمال‌ 19 : 23 -41) باعث‌ شادي‌ خاطرِ پولس‌ در عمق‌ تنگيها و رنجهايش‌ بود.
دو شهر افسس‌ و قرنتس‌، به‌ فاصلة‌ 300 كيلومتري‌ يكديگر واقع‌ شده‌ بودند. اين‌ فاصله‌، محل‌ ترددِ دائمي‌ كشتيها بود. از آيات‌ 2 : 1، 12 : 14، 13 :1-2 چنين‌ برمي‌آيد كه‌ پولس‌ فاصلة‌ بين‌ افسس‌ و قرنتس‌ را با غم‌ و اندوه‌ فراوان‌ طي‌ نموده‌ است‌ (2:1). اين‌ به‌ خاطر بحراني‌ بود كه‌ در رابطة‌ او با كليساي‌ قرنتس‌، كمي‌ پس‌ از نوشتنِ اولين‌ رساله‌، پيش‌ آمده‌ بود. به‌ همين‌ دليل‌ بود كه‌ او بي‌صبرانه‌ منتظر ملاقات‌ با تيطس‌ بود.
  • مطالعه 1532 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %383 %1394 %08:%بهمن