5 آزادی در مسیح؛ زندگی با روح القدس

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف غلاطیانآزادی خود را حفظ کنید

1. آری ما آزادیم ، زیرا مسیح ما را رهائی بخشید. پس در این آزادی استوار باشید و نگذارید که بار دیگر یوغ بندگی به گردن شما گذاشته شود.
2. ملاحظه کنید که من ، پولس با تأکید به شما می گویم ـ اگر مختون شوید دیگر مسیح برای شما هیچ فایده ای ندارد!
3. بار دیگر تأکید می کنم : اگر کسی مختون شود ، مجبور است از تمام احکام شریعت اطاعت نماید !
4. و شما که می کوشید بوسیله اجرای شریعت کاملا نیک شمرده شوید بدانید که ارتباط خود را با مسیح قطع کرده و از فیض خدا محرومید.
5. ما بوسیله روح القدس در انتظار انجام امید خود ، یعنی نیکی مطلق که از راه ایمان حاصل میشود بسر می بریم .
6. برای کسی که با مسیح متحد است داشتن یا نداشتن ختنه چیز مهمی نیست ، آنچه اهمیت دارد ایمان است که با محبت عمل می کند.
7. شما خوب پیش می رفتید ! چه کسی شما را از راه منحرف ساخت تا حقیقت را دنبال نکنید ؟
8. این نوع تحریک از جانب آن کسی که شما را خوانده است نمی تواند باشد!
9. « فقط خمیر مایه کمی لازم است تا خمیر زیادی ور بیاید ».
10. من در اتحاد با خداوند اطمینان دارم که شما عقیدۀ دیگری نخواهید داشت و آنکه مزاحم شماست هر که باشد ، به کیفر اعمال خود خواهد رسید.
11. و اما من ، ای برادران ، اگر ـ به قول بعضی ها ـ هنوز لزوم ختنه را اعلام می کنم پس چرا باز هم جفا میبینم ؟ اگر چنین کاری را میکردم دیگر کسی از پیام صلیب ناراحت نمی شد!
12. ای کاش آنانی که شما را با تعلیم ختنه مضطرب می سازند ختنه خود را کاملتر کرده خویشتن را از مردی بیاندازند.
13. ای برادران ، شما به آزادی خوانده شده اید ، ولی نگذارید که این آزادی به بی بندوباری برای ارضاء امیال جسمانی شما تبدیل گردد ، بلکه با محبت یکدیگر را خدمت کنید.
14. زیرا تمام شریعت در یک حکم خلاصه می شود: « همسایه ات را مانند خودت دوست بدار»
15. اما اگر با چنگ و دندان به جان هم بیفتید حتمأ یکدیگر را نابود خواهید ساخت.

ثمرات روح و اعمال طبیعت نفسانی

16. مقصود من این است : اگر تحت فرمان روح القدس بسر برید به هیچ وجه خواهش های نفس را ارضا نخواهید کرد،
17. زیرا تمایلات نفسانی بر خلاف روح القدس و آرزوهای روح القدس بر خلاف طبیعت نفسانی است و این دو مخالف یک دیگرند بطوریکه شما نمی توانید آنچه را دلتان می خواهد انجام دهید.
18. اما اگر روح خدا شما را هدایت کند شما در قید شریعت نیستید.
19. اعمال طبیعت نفسانی آشکارند: زنا ، ناپاکی ، هرزگی ،
20. بت پرستی ، افسونگری ، دشمنی ، ستیزه جوئی ، رشک ، خشم ، خود خواهی ، اختلافات ، دسته بندی ، حسادت ، مستی ، عیاشی و امثال اینها .
21. اکنون مانند گذشته به شما می گویم : ـ کسانی که این چنین اعمال را بجا آورند در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت .
22. اما ثمراتی که روح القدس ببار می آورد : محبت ، خوشی آرامش ، بردباری ، مهربانی ، خیرخواهی ، وفاداری ،
23. فروتنی و خویشتن داری است که هیچ قانونی که بر خلاف چنین کارها باشد وجود ندارد
24. و آنانی که متعلق به مسیح عیسی هستند ، طبیعت نفسانی را با هوس ها و امیال آن مصلوب کرده اند.
25. اگر روح خدا منشاء زندگی ماست ، او هم باید هادی زندگی ما باشد.
26. خود پسند نباشیم و یکدیگر را نرنجانیم و بریکدیگر حسادت نورزیم.

ترجمه قدیمی(غلاطیان)


آزادي‌ در مسيح‌
پس‌ به‌ آن‌ آزادي‌ كه‌ مسيح‌ ما را به‌ آن‌ آزاد كرد، استوار باشيد و باز در يوغ‌ بندگي‌ گرفتار مشويد. 2 اينك‌ من‌ پولس‌ به‌ شما مي‌گويم‌ كه‌ اگر مختون‌ شويد، مسيح‌ براي‌ شما هيچ‌ نفع‌ ندارد. 3 بلي‌ باز به‌ هركس‌ كه‌ مختون‌ شود شهادت‌ مي‌دهم‌ كه‌ مديون‌ است‌ كه‌ تمامي‌ شريعت‌ را بجا آورد. 4 همه‌ شما كه‌ از شريعت‌ عادل‌ مي‌شويد، از مسيح‌ باطل‌ و از فيض‌ ساقط‌ گشته‌ايد. 5 زيرا كه‌ ما بواسطه‌ روح‌ از ايمان‌ مترقّب‌ اميد عدالت‌ هستيم‌. 6 و در مسيح‌ عيسي‌ نه‌ ختنه‌ فايده‌ دارد و نه‌ نامختوني‌ بلكه‌ ايماني‌ كه‌ به‌ محبّت‌ عمل‌ مي‌كند.
7 خوب‌ مي‌دويديد! پس‌ كيست‌ كه‌ شما را از اطاعت‌ راستي‌ منحرف‌ ساخته‌ است‌؟ 8 اين‌ ترغيب‌ از او كه‌ شما را خوانده‌ است‌ نيست‌. 9 خميرمايه‌ اندك‌ تمام‌ خمير را مُخَمَّر مي‌سازد. 10 من‌ در خداوند بر شما اعتماد دارم‌ كه‌ هيچ‌ رأي‌ ديگر نخواهيد داشت‌، ليكن‌ آنكه‌ شما را مضطرب‌ سازد هركه‌ باشد، قصاص‌ خود را خواهد يافت‌. 11 امّا اي‌ برادران‌ اگر من‌ تا به‌ حال‌ به‌ ختنه‌ موعظه‌ مي‌كردم‌، چرا جفا مي‌ديدم‌؟ زيرا كه‌ در اين‌ صورت‌ لغزش‌ صليب‌ برداشته‌ مي‌شد. 12 كاش‌ آناني‌ كه‌ شما را مضطرب‌ مي‌سازندخويشتن‌ را منقطع‌ مي‌ساختند.
13 زيرا كه‌ شما اي‌ برادران‌ به‌ آزادي‌ خوانده‌ شده‌ايد؛ امّا زنهار آزادي‌ خود را فرصت‌ جسم‌ مگردانيد، بلكه‌ به‌ محبّت‌، يكديگر را خدمت‌ كنيد. 14 زيرا كه‌ تمامي‌ شريعت‌ در يك‌ كلمه‌ كامل‌ مي‌شود يعني‌ در اينكه‌ همسايه‌ خود را چون‌ خويشتن‌ محبّت‌ نما. 15 امّا اگر همديگر را بگزيد و بخوريد، باحذر باشيد كه‌ مبادا از يكديگر هلاك‌ شويد.
زندگي‌ با روح‌القدس‌
16 امّا مي‌گويم‌ به‌ روح‌ رفتار كنيد، پس‌ شهوات‌ جسم‌ را به‌جا نخواهيد آورد. 17 زيرا خواهش‌ جسم‌ به‌ خلاف‌ روح‌ است‌ و خواهش‌ روح‌ به‌ خلاف‌ جسم‌؛ و اين‌ دو با يكديگر منازعه‌ مي‌كنند بطوري‌ كه‌ آنچه‌ مي‌خواهيد نمي‌كنيد. 18 اما اگر از روح‌ هدايت‌ شديد، زير شريعت‌ نيستيد.
19 و اعمال‌ جسم‌ آشكار است‌، يعني‌ زنا و فسق‌ و ناپاكي‌ و فجور، 20 و بُت‌پرستي‌ و جادوگري‌ و دشمني‌ و نزاع‌ و كينه‌ و خشم‌ و تعصّب‌ و شقاق‌ و بدعتها، 21 و حسد و قتل‌ و مستي‌ و لهو و لعب‌ و امثال‌ اينها كه‌ شما را خبر مي‌دهم‌ چنانكه‌ قبل‌ از اين‌ دادم‌، كه‌ كنندگان‌ چنين‌ كارها وارث‌ ملكوت‌ خدا نمي‌شوند.
22 ليكن‌ ثمره‌ روح‌، محبّت‌ و خوشي‌ و سلامتي‌ و حلم‌ و مهرباني‌ و نيكويي‌ و ايمان‌ و تواضع‌ و پرهيزكاري‌ است‌، 23 كه‌ هيچ‌ شريعت‌ مانع‌ چنين‌ كارها نيست‌. 24 و آناني‌ كه‌ از آنِ مسيح‌ مي‌باشند، جسم‌ را با هوسها و شهواتش‌ مصلوب‌ ساخته‌اند. 25 اگر به‌ روح‌ زيست‌ كنيم‌، به‌ روح‌ هم‌رفتار بكنيم‌. 26 لاف‌زن‌ مشويم‌ تا يكديگر را به‌ خشم‌ آوريم‌ و بر يكديگر حسد بريم‌.
ترجمه هزاره نو

ترجمه تفسیری

حفظ آزادي نجات
پس ، اكنون كه مسيح شما را آزاد كرده است ، بكوشيد آزاد بمانيد و بار ديگر اسير قيد و بند شريعت نشويد. 2 به آنچه مي گويم با دقت توجه نماييد: اگرتصور مي كنيد كه با ختنه شدن و انجام احكام مذهبي مي توانيد مقبول خدا گرديد، در آنصورت مسيح ديگر نمي تواند شما را رستگار سازد. 3 باز تكرار مي كنم هر كه بخواهد با ختنه شدن ، خدا را خشنود سازد، مجبور است بقية احكام شريعت را نيز يك به يك حفظ كند، و گرنه محكوم به هلاكت ابدي است . 4 اگر بخواهيد با حفظ دستورهاي مذهبي مقبول خدا شويد، مسيح براي شما هيچ فايده اي نخواهد داشت و از فيض و لطف الهي محروم خواهيد ماند.
5 و ليكن ما به ياري روح القدس ، بسبب ايماني كه داريم ، در حضور خدا بي گناه محسوب مي شويم . 6 براي ما كه از مسيح حيات جاوداني يافته ايم ، ديگر ختنه شدن يا نشدن اهميتي ندارد. مهم آنست كه ايماني داشته باشيم كه از آن محبت بجوشد.
7 خوب پيشرفت مي كرديد! چه كسي اينچنين شما را از راه راست منحرف كرد؟ 8 بدون شك ، اين امر از جانب خدا نيست ، چون او خودش شما را دعوت كرده تا بوسيله مسيح آزاد شويد. 9 اين كار يك نفر خرابكار است كه مانند بُزِ گَر به ميان شما آمده ؛ و واضح است كه يك بز گر كافي است كه تمام گله را مبتلا سازد. 10 مطمئنم خداوند شما را در خصوص اين مطلب با من هم عقيده سازد. اما خدا اين شخص خرابكار را، هر كه مي خواهد باشد، به سزاي اعمالش خواهد رساند.
11 اما بعضي مي گويند كه من خود به هنگام بشارت به مردم اعلام مي كنم كه ختنه شدن و انجام فرايض مذهبي ، براي نجات ضروري است . اگر واقعاً چنين بود، ديگر اينقدر آزار نمي ديدم ، زيرا واضح است كه هيچكس از اين نوع پيغام نمي رنجد. اما آزاري كه مي بينم ، نشان مي دهد كه هنوز هم به «نجات ، توسـط ايمان به صليب مسيح » موعظه مي كنم .
12 اي كاش آناني كه فكر شما را مضطرب مي سازند و مي خواهند شما «ختنه » شويد، رابطه خود را با شما بكلي «قطع مي كردند» و ديگر كاري به كارتان نمي داشتند.
13 برادران عزيز، خدا به شما آزادي عطا كرده است ، اما آزادي نه براي پيروي از خواسته هاي نفستان ، بلكه براي محبت كردن و خدمت كردن به يكديگر. 14 زيرا تمام دستورهاي خدا، در اين دستور خلاصه مي شود كه : «ديگران را دوست بدار، به همان اندازه كه خود را دوست مي داري .» 15 اما مواظب باشيد بجاي محبت كردن ، مدام در حال ايراد گرفتن و زخم زبان زدن به يكديگر نباشيد، مبادا لطمه اي جبران ناپذير به يكديگر وارد آوريد.

زندگي آزاد بوسيله روح خدا
16 از اينرو، به شما توصيه مي كنم كه از اوامر روح خدا پيروي كنيد؛ او به شما خواهد آموخت كه چه بكنيد و كجا برويد. دراينصورت ديگر برده اميال نفس سركش خود نخواهيد بود. 17 زيرا ما انسانها، بطور طبيعي دوست داريم اميال نفساني خود را بجا آوريم ، اميالي كه مخالف اراده و خواست روح خداست . برعكس ، هرگاه مي خواهيم از اوامر روح خدا پيروي كنيم و خواست او را بجا بياوريم ، اميال طبيعي ما به مخالفت با آنها مي پردازد. اين دو نيرو، مدام در ما درحال كشمكش هستند و مي كوشند بر اراده ما مسـلط شوند. درنتيجه ، هركاري بخواهيم انجام دهيم ، از تأثير اين نيروها خالي نيست . 18 اما هرگاه روح خدا شما را هدايت كند، ديگر لازم نخواهد بود براي انجام دستورهاي خدا، به خود فشار بياوريد.
19 هنگامي كه از اميال و خواسته هاي نادرست خود پيروي مي كنيد، اين گناهان وارد زندگي شما مي شوند: زنا و انحرافات جنسي و بي عفتي ؛20 بت پرستي و جادوگري و احضار ارواح ؛ دشمني و دو بهم زني ؛ كينه توزي و خشم ؛ خودخواهي و نفع طلبي ، شكايت و انتقاد و بهانه جويي ؛ در اشتباه دانستن ديگران و بر حق شمردن خود و اعضاي گروه خود؛ 21 حسادت و آدم كشي ؛ مستي و عياشي و چيزهايي از اين قبيل . همانطور كه قبلاً هم اشاره كردم ، باز تكرار مي كنم هر كه اين چنين زندگي كند، هرگز در ملكوت خدا جايي نخواهد داشت .
22 اما هرگاه روح خدا زندگي ما را هدايت فرمايد، اين ثمرات را در زندگي ما بوجود خواهد آورد: محبت ، شادي ، آرامش ، بردباري ، مهرباني ، نيكوكاري ، وفاداري ، فروتني و خويشتنداري . 23 هيچيك از اين صفات پسنديده ، تضادي با احكام مذهبي و شريعت يهود ندارند.
24 آناني كه از آنِ مسيح مي باشند، اميال نفساني و هوسهاي ناپاك خود را بر صليب مسيح ميخكوب كرده اند.
25 اگر اكنون با قدرت روح خدا زندگي مي كنيم ، لازم است كه هدايت او را در تمام قسمت هاي زندگي خود بپذيريم . 26 در اينصورت ، ديگر جاه طلب و شهرت طلب نخواهيم بود و در نتيجه ، يكديگر را نخواهيم رنجاند و به يكديگر حسادت نخواهيم ورزيد.

راهنما

غلاطيان‌ 5 و 6 . آزادي‌ در مسيح‌
در اين‌ بخش‌، پولس‌ به‌ اين‌ مطلب‌ تأكيد مي‌كند كه‌ بسياري‌ از انسانها آزادانه‌، مسأله‌ نجات‌ را به‌ خطر مي‌اندازند. به‌ اين‌ صورت‌ كه‌ مبناي‌ نجات‌ را اعمال‌ نيك‌ مي‌دانند و نه‌ رحمت‌ پر فيض‌ مسيح‌. مسيح‌، ما را نجات‌ داد و نه‌ خودمان‌. اين‌ خود نشانگر تفاوت‌ بين‌ آزادي‌ و بندگي‌ است‌. اما آزادي‌ در مسيح‌ به‌ معني‌ مجوز براي‌ ادامه‌ دادن‌ به‌ گناه‌ نيست‌. پولس‌ تأكيد خاصي‌ بر اين‌ مطلب‌ دارد. كساني‌ كه‌ مطيع‌ شهوتهاي‌ جسم‌ خود هستند، نمي‌توانند نجات‌ يابند (5 : 19 - 21). يكي‌ از «قوانين‌ روحاني‌ دنياي‌ طبيعي‌» اين‌ است‌: انسان‌ «هر آنچه‌ را كه‌ بكارد درو خواهد نمود.» (6 : 7)، و اين‌ امر اجتناب‌ناپذير است‌ چنانچه‌ گندم‌ بكاري‌، گندم‌ درو خواهي‌ نمود و اگر كركاس‌ بكاري‌، كركاس‌ را درو خواهي‌ نمود. «حروف‌ جَلّي‌ (درشت‌)» 6 : 11 نشان‌ دهندة‌ موثق‌ بودن‌ دست‌ خط‌ اوست‌ (به‌ توضيحات‌ مربوط‌ به‌ «خاري‌ در جسم‌» دوم‌ قرنتيان‌ 12 مراجعه‌ شود). «داغهاي‌ خداوند عيسي‌» (17:6). دشمنان‌ پولس‌ مدعي‌ بودند كه‌ پولس‌ از رسولان‌ اصلي‌ عيسي‌ نيست‌. اما بدن‌ زحمت‌ ديدة‌ او دليل‌ بر رسالت‌ او بود (به‌ دوم‌ قرنتيان‌ 4 : 6 و 11 مراجعه‌ شود).
  • مطالعه 2317 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %397 %1394 %08:%بهمن