5 نصیحت به پیران و جوانان

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف اول پطرس


توجه رهبران کلیسا به اعضای آن

1. من که یک رهبر کلیسا هستم و شاهد زحمات مسیح بودم و در آن جلال که قرار است به زودی ظاهر شود شریک و سهیم خواهم بود ، از شما رهبران کلیسا تقاضا می کنم :
2. از گله ای که خدا به شما سپرده است شبانی و مراقبت کنید و کاری که انجام می دهید از روی اجبار نباشد ، بلکه چنان که خدا می خواهد آن را از روی میل و رغبت انجام دهید ، نه به منظور منفعت شخصی بلکه با حسن نیت و علاقه.
3. سعی نکنید بر آنانی که به دست شما سپرده شده اند خداوندی نمائید ، بلکه برای آن گله نمونه باشید
4. و شما در وقتی که شبان اعظم ظاهر می شود تاج پرجلال را خواهید ربود که هرگز پژمرده نمی شود.
5. به همین طریق شما که جوانتر هستید ، باید مطیع رهبران کلیسا باشید و همهً شما حوله فروتنی را به کمر بسته یکدیگر را خدمت کنید ، زیرا خدا مخالف متکبران است ، اما به فروتنان فیض می بخشد.
6. پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشید تا او شما را در وقت مناسب سرافراز نماید.
7. بار تمام نگرانی های خود را به دوش او بگذارید ، زیرا او همیشه در فکر شما است.
8. هوشیار و مواظب باشید ، زیرا دشمن شما ، ابلیس چون شیری غران به هر سو می گردد و در جستجوی کسی است که او را ببلعد.
9. با قدرت ایمان در مقابل او بایستید ، زیرا می دانید که برادران شما در تمام دنیا به همین زحمات دچار شده اند
10. اما ، پس از این که اندک زمانی رنج و زحمت دیدید ، خدا که بخشندهً تمام برکات روحانی است و شما را در مسیح دعوت کرده است که در جلال جاودانی او شریک شوید ، شما را کامل و ثابت قدم و قوی و استوار خواهد ساخت.
11. قدرت تا به ابد از آن اوست ، آمین.

خاتمه

12. این نامهً مختصر را با کمک « سیلوانس » که او را یک برادر وفادار می دانم نوشته ام تا شما را تشویق کنم و به آن فیض راستین خدا که در آن استوار هستید ، شهادت بدهم.
13. کلیسای شهر بابل که مثل شما برگزیدهً خدا است به شما سلام می رساند و همچنین پسر من « مرقس » سلام می رساند.
14. یکدیگر را با بوسهً محبت آمیز سلام گوئید صلح و آرامش با همهً شما که با مسیح متحد هستید باد.ترجمه قدیمی(اول پطرس)


نصيحت‌ به‌ پيران‌ و جوانان‌
‌ پيران‌ را در ميان‌ شما نصيحت‌ مي‌كنم‌، من كه‌ نيز با شما پير هستم‌ و شاهد بر زحمات‌ مسيح‌ و شريك‌ در جلالي‌ كه‌ مكشوف‌ خواهد شد. 2 گله‌ خدا را كه‌ در ميان‌ شماست‌ بچرانيد و نظارت‌ آن‌ را بكنيد، نه‌ به‌ زور بلكه‌ به‌ رضامندي‌ و نه‌ بجهت‌ سود قبيح‌ بلكه‌ به‌ رغبت‌؛ 3 و نه‌ چنانكه‌ بر قسمت‌هاي‌ خود خداوندي‌ بكنيد بلكه‌ بجهت‌گله‌ نمونه‌ باشيد، 4 تا در وقتي‌كه‌ رئيس‌ شبانان‌ ظاهر شود، تاج‌ ناپژمرده‌ جلال‌ را بيابيد.
5 همچنين‌ اي‌ جوانان‌، مطيع‌ پيران‌ باشيد بلكه‌ همه‌ با يكديگر فروتني‌ را بر خود ببنديد زيرا خدا با متكبرّان‌ مقاومت‌ مي‌كند و فروتنان‌ را فيض‌ مي‌بخشد. 6 پس‌ زيرِ دست‌ زورآورِ خدا فروتني‌ نماييد تا شما را در وقت‌ معيّن‌ سرافراز نمايد. 7 و تمام‌ انديشه‌ خود را به‌ وي‌ واگذاريد زيرا كه‌ او براي‌ شما فكر مي‌كند. 8 هشيار و بيدار باشيد زيرا كه‌ دشمن‌ شما ابليس‌ مانند شير غرّان‌ گردش‌ مي‌كند و كسي‌ را مي‌طلبد تا ببلعد. 9 پس‌ به‌ ايمان‌ استوار شده‌، با او مقاومت‌ كنيد، چون‌ آگاه‌ هستيد كه‌ همين‌ زحمات‌ بر برادران‌ شما كه‌ در دنيا هستند، مي‌آيد.
10 و خداي‌ همه‌ فيضها كه‌ ما را به‌ جلال‌ ابدي‌ خود در عيسي‌ مسيح‌ خوانده‌ است‌، شما را بعد از كشيدن‌ زحمتي‌ قليل‌ كامل‌ و استوار و توانا خواهد ساخت‌. 11 او را تا ابدالا´باد جلال‌ و توانايي‌ باد، آمين‌.
تحيات‌
12 به‌ توسّط‌ سِلوانُس‌ كه‌ او را برادر امين‌ شما مي‌شمارم‌، مختصري‌ نوشتم‌ و نصيحت‌ و شهادت‌ مي‌دهم‌ كه‌ همين‌ است‌ فيض‌ حقيقي‌ خدا كه‌ بر آن‌ قائم‌ هستيد. 13 خواهر برگزيده‌ با شما كه‌ در بابِل‌ است‌ و پسر من‌ مرقُس‌ به‌ شما سلام‌ مي‌رسانند. 14 يكديگر را به‌ بوسه‌ محبّتانه‌ سلام‌ نماييد و همه‌ شما را كه‌ در مسيح‌ عيسي‌ هستيد، سلام‌ باد آمين‌.

ترجمه تفسیری

كلامي‌ به‌ كشيشان‌ كليسا و جوانان‌
و حال‌، خواهشي‌ از كشيشان‌ كليسا دارم‌؛ زيرامن‌ نيز خودم‌ در كليسا داراي‌ همين‌ سمت‌ مي‌باشم‌؛ من‌ شاهد مرگ‌ مسيح‌ بر روي‌ صليب‌ بودم‌؛ و همچنين‌ در روز بازگشت‌ او، شريك‌ جلال‌ او خواهم‌ بود.
2 خواهش‌ من‌ اينست‌ كه‌ گله‌اي‌ را كه‌ خدا به‌ شما سپرده‌ است‌، خوراك‌ دهيد. با ميل‌ و رغبت‌ از ايشان‌ مراقبت‌ نماييد، نه‌ از روي‌ اجبار و نه‌ بخاطر چشم‌ داشت‌، بلكه‌ بخاطر اينكه‌ مي‌خواهيد خداوند را خدمت‌ كرده‌ باشيد. 3 رياست‌طلب‌ نباشيد، بلكه‌ سرمشق‌ خوبي‌ براي‌ ايشان‌ باشيد، 4 تا در روزي‌ كه‌ «شبان‌ اعظم‌» مي‌آيد، شما را پاداش‌ عطا كند و در جلال‌ و شكوه‌ بي‌پايان‌ خود شريك‌ سازد.
5 و شما اي‌ جوانان‌، مطيع‌ افراد سالخورده‌ باشيد. به‌ همين‌ ترتيب‌، همگي‌ شما با روحي‌ فروتن‌ يكديگر را خدمت‌ نماييد، زيرا خداوند فروتنان‌ را موردعنايت‌ خاص‌ خود قرار مي‌دهد، اما مخالف‌ متكبران‌ و مغروران‌ مي‌باشد. 6 پس‌ اگر خود را زير دست‌ نيرومند خدا فروتن‌ سازيد، او در زمان‌ مناسب‌ شما را سرافراز خواهد نمود.
7 بگذاريد خداوند بار تمام‌ غصه‌ها و نگرانيهاي‌ شما را به‌ دوش‌ گيرد، زيرا او در تمام‌ اوقات‌ به‌ فكر شما مي‌باشد.
8 هشيار و مراقب‌ باشيد، زيرا دشمن‌ شما، شيطان‌، همچون‌ شيري‌ گرسنه‌، غُرّان‌ به‌ هر سو مي‌گردد تا طعمه‌اي‌ بيابد و آن‌ را ببلعد. 9 پس‌ در برابر حملات‌ او، به‌ خداوند تكيه‌ كنيد و استوار بايستيد؛ بدانيد كه‌ اين‌ زحمات‌ فقط‌ به‌ سراغ‌ شما نيامده‌، بلكه‌ مسيحيان‌ در تمام‌ دنيا با چنين‌ مصائبي‌ مواجه‌ مي‌باشند. 10 بنابراين‌، پس‌ از آنكه‌ مدتي‌ كوتاه‌ اين‌ زحمات‌ را تحمل‌ كرديد، خدا خودش‌ شما را كامل‌ و توانا واستوار خواهد ساخت‌. او خداي‌ پر مهر و رحمت‌ است‌ و بخاطر ايمانمان‌ به‌ عيسي‌ مسيح‌، ما را خوانده‌ تا در جلال‌ و شكوه‌ او شريك‌ گرديم‌. 11 جلال‌ و قدرت‌ تا به‌ ابد از آن‌ اوست‌. آمين‌.
12 اين‌ نامه‌ مختصر را به‌ كمك‌ سيلاس‌ نوشتم‌. به‌ نظر من‌، او برادر قابل‌ اعتمادي‌ است‌. اميدوارم‌ با ايـن‌ نامه‌، باعث‌ تشويق‌ شما شده‌ باشم‌، زيرا راه‌ واقعي‌ دريافت‌ بركات‌ خدا را به‌ شما نشان‌ دادم‌. آنچه‌ نوشتم‌، به‌ شما كمك‌ خواهد كرد تا در محبت‌ خدا استوار بمانيد.
13 اعضاي‌ كليساي‌ ما در شهر روم‌ كه‌ مانند شما برگزيده‌ خدا هستند، به‌ شما سلام‌ مي‌رسانند. پسرم‌ مرقس‌ نيز سلام‌ مي‌رساند. 14 از سوي‌ من‌، يكديگر را با محبت‌ مسيحي‌ ببوسيد. بر همه‌ شما كه‌ از آن‌ عيسي‌ مسيح‌ هستيد، آرامش‌ باد.

راهنمااول‌ پطرس‌ 4 و 5 . آتش‌ زحمات‌
مسلح‌ شدن‌ براي‌ زحمت‌ كشيدن‌ (4 : 1 - 6). آن‌ زمان‌، روزگار جفا و شكنجه‌ بود. اين‌ رساله‌ در واقع‌ وسيله‌اي‌ است‌ تا مسيحيان‌ را براي‌ آمادگي‌ جهت‌ اين‌ زحمات‌، ترغيب‌ و تجهيز نمايد. اما اين‌ رساله‌ براي‌ ايمانداراني‌ نيز كه‌ اوقات‌ عادي‌ را سپري‌ مي‌كنند، مي‌تواند مفيد باشد. چرا كه‌ تعداد بسيار كمي‌ از ايمانداران‌، اين‌ زندگي‌ را بدون‌ رنجهاي‌ گوناگون‌ سپري‌ مي‌كنند. اين‌ رنجها ممكن‌ است‌ جسمي‌، فكري‌ يا روحي‌ باشند. يكي‌ از بهترين‌ راههاي‌ آمادگي‌، اين‌ است‌ كه‌ انسان‌ خود را آمادة‌ رنجهايي‌ كند كه‌ همواره‌ از آنها گريزان‌ بوده‌ است‌ . چنين‌ افرادي‌ اين‌ تسلي‌ و اطمينان‌ را در خود دارند كه‌ هنگامي‌ كه‌ خدا براي‌ افراد سختگيري‌ مي‌كند، اين‌ بدان‌ معني‌ است‌ كه‌ جواهر او در پايان‌ كار درخشندگي‌ و زيبايي‌ بيشتري‌ را داشته‌ باشد.
محبت‌ مسيحي‌ (7:4-11)، بزرگترين‌ فضيلت‌ زندگي‌ است‌. پطرس‌ بطرز زيبايي‌ به‌ تشويق‌ در محبت‌ كردن‌ مي‌پردازد. از دل‌ بشدت‌ محبت‌ نماييد (22:1). «همة‌ مردمان‌ را احترام‌ كنيد، برادران‌ را محبت‌ نماييد» (17:2). برادرْ دوست‌ و مشفق‌ باشيد (8:3). اول‌ همه‌ با يكديگر بشدت‌ محبت‌ نماييد (8:4). برادراني‌ كه‌ در اميد پر جلال‌ شريك‌ هستند. در اوقات‌ زحمت‌، محبت‌ برادرانة‌ واقعي‌ نسبت‌ به‌ هم‌ داشته‌ باشيد.
آتش‌ زحمات‌ (12:4-19). شكنجه‌ و جفايي‌ كه‌ بوسيلة‌ نرون‌ اعمال‌ مي‌شد، در واقع‌ عمل‌ مستقيم‌ شيطان‌ بود (5 : 8) اما در تدارك‌ اسرارآميز الهي‌، اين‌ دورة‌ جفا به‌ خيريت‌ كليسا انجام‌ شد. او اين‌ زحمات‌ را گرانبهاتر از طلا مي‌داند (1 : 7). تاكنون‌ مسيحيت‌ دوران‌ جفاي‌ متعددي‌ را پشت‌ سر گذاشته‌ است‌ و بسياري‌ از آنها ظالمانه‌تر و فراگيرتر از جفاي‌ نرون‌ بوده‌اند. در هر يك‌ از اين‌ دوره‌ها، ميليونها مسيحي‌ انواع‌ و اقسام‌ دردها و شكنجه‌ها را متحمل‌ شده‌اند. تصور اين‌ دردها كافي‌ است‌ براي‌ اينكه‌ متوجه‌ شويم‌ كه‌ چقدر رنجهاي‌ ما نسبت‌ به‌ آنان‌ بي‌ارزش‌ هستند.
فروتني‌ پطرس‌ (1:5-7). عكس‌العمل‌ او از پاپهاي‌ قرون‌ وسطي‌ كه‌ خود را «جانشينان‌ پطرس‌» مي‌دانستند، بسيار متفاوت‌ بود. جاه‌طلبي‌ آنان‌ نشانگر آن‌ بود كه‌ چقدر بر قسمتهاي‌ خود خداوندي‌ مي‌نمودند (5 : 3).

مرقس‌ (13) در آن‌ زمان‌ نزد پطرس‌ بود. بنظر مي‌رسد كه‌ او انجيل‌ مرقس‌ را تحت‌ نظارت‌ مستقيم‌ پطرس‌ و همزمان‌ با نگارش‌ رسالة‌ پطرس‌ به‌ رشتة‌ تحرير درآورده‌ است‌.
  • مطالعه 1625 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %06 %636 %1394 %14:%بهمن