4 زندگی موافق اراده خدا؛ زحمات برای مسیح

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف اول پطرس


زندگی ما باید عوض بشود

1. پس چون مسیح متحمل درد و رنج های جسمانی شد شما نیز باید خود را برای همین کار آماده سازید زیرا کسی که درد و رنج کشیده است دیگر گرفتار گناه نمیشود
2. و تا آخر عمر خود بر طبق ارادهً خدا زندگی خواهد کرد ، نه به هدایت شهوات نفسانی ،
3. زیرا شما در گذشته به قدر کافی وقت خود را صرف کارهائی که خدا ناشناسان میل انجام آن را دارند کرده اید. در آن وقت زندگی شما در هرزگی ، شهوترانی ، مستی ، عیاشی ، مجالس میگساری ، و بت پرستی شرم آور سپری می شد
4. و اکنون آنها از این که شما دیگر در چنین زندگی بی بند و بار با آنها شرکت نمی کنید تعجب می کنند و از شما بد می گویند.
5. اما آنها روزی باید حساب خود را به خدائی که برای داوری زندگان و مردگان آماده است پس بدهند
6. چرا به مردگان بشارت داده شد ؟ برای این که آنها گرچه مثل همه آدمیان در جسم مورد داوری قرار گرفتند ، در روح دارای حیات الهی شوند.

عطایای خدا به ایمانداران

7. پایان همه چیز نزدیک است. باید حواس شما جمع باشد و با هوشیاری و وقار دعا کنید.
8. مهمتر از همه ، محبتتان نسبت به یکدیگر جدی و قوی باشد زیرا محبت گناهان زیادی را میپوشاند.
9. با خوشحالی و سخاوتمندی نسبت به یکدیگر مهمان نوازی کنید.
10. به عنوان کسی که برکات گوناگون خدا را یافته است استعدادها و عطایای خود را برای خیریت دیگران به کار ببرید.
11. مثلا کسی که وعظ می کند طوری سخن بگوید که گوئی از طرف خدا پیامی دارد و آن که خدمت می کند با قدرتی که خدا به او عطا می فرماید خدمت کند تا از این راه خدا در همه چیز به وسیلهً عیسی مسیح جلال یابد. آری ، جلال و قدرت تا به ابد از آن او باد ، آمین.

رنج و زحمت یک فرد مسیحی

12. ای عزیزان ، از آزمایش های سختی که برای امتحان شما پیش می آید تعجب نکنید و طوری رفتار ننمائید که گوئی امری غیرعادی برای شما پیش آمده است.
13. در عوض از این که در رنج های مسیح شریک شده اید شادمان باشید تا در وقتی که جلال او ظاهر می شود شادی و خوشی شما کامل گردد.
14. خوشا به حال شما اگر به خاطر نام مسیح به شما دشنام دهند ، زیرا در آن صورت روح پر جلال الهی در شما ساکن است.
15. امیدوارم که شماهرگز به خاطر قتل یا دزدی یا بدکاری یا فضولی دچار زحمت نشده باشید.
16. اما اگر به عنوان یک مسیحی رنج می بینید ناراحت نشوید ، بلکه برای این که نام مسیح رابر خود دارید خدا را شکر کنید.
17. وقت آن رسیده است که داوری فرزندان خدا شروع شود و اگر ما اولین کسانی هستیم که داوری می شویم نصیب و عاقبت کسانی که انجیل خدا را رد کردند چه خواهد بود ؟
18. و اگر نجات نیکان اینقدر دشوار است عاقبت گناهکاران و اشخاص دور از خدا چه خواهد بود ؟
19. بنابراین ، اگر کسی مطابق اراده خدا دچار رنج و زحمت شده است ، باید جان خود را بدست آفریدگاری که همیشه به وعده های خود وفا می کند بسپارد و به نیکوکاری خود ادامه دهد.ترجمه قدیمی(اول پطرس)


زندگي‌ موافق‌ اراده‌ خدا
لهذا چون‌ مسيح‌ بحسب‌ جسم‌ براي‌ ما زحمت‌ كشيد، شما نيز به‌ همان‌ نيّت‌ مسلّح‌ شويد زيرا آنكه‌ بحسب‌ جسم‌ زحمت‌ كشيد، از گناه‌ بازداشته‌ شده‌ است‌. 2 تا آنكه‌ بعد از آن‌ مابقي‌ عمر را در جسم‌ نه‌ بحسب‌ شهوات‌ انساني‌ بلكه‌ موافق‌ اراده‌ خدا بسر بَرَد. 3 زيرا كه‌ عمر گذشته‌ كافي‌ است‌ براي‌ عمل‌ نمودن‌ به‌ خواهش‌ امّت‌ها و در فجور و شهوات‌ و مي‌گساري‌ و عيّاشي‌ و بزمها و بُت‌پرستيهاي‌ حرام‌ رفتار نمودن‌. 4 و در اين‌ متعجّب‌ هستند كه‌ شما همراه‌ ايشان‌ به‌ سوي‌ همين‌ اسرافِ اَوْباشي‌ نمي‌شتابيد و شما را دشنام‌ مي‌دهند. 5 و ايشان‌ حساب‌ خواهند داد بدو كه‌ مستعّد است‌ تا زندگان‌ و مردگان‌ را داوري‌ نمايد. 6 زيرا كه‌ از اينجهت‌ نيز به‌ مردگان‌ بشارت‌ داده‌ شد تا بر ايشان‌ موافق‌ مردم‌ بحسب‌ جسم‌ حكم‌ شود و موافق‌ خدا بحسب‌ روح‌ زيست‌ نمايند.
7 لكن‌ انتهاي‌ همه‌چيز نزديك‌ است‌. پس‌ خردانديش‌ و براي‌ دعا هشيار باشيد. 8 و اوّلِ همه‌ با يكديگر بشدّت‌ محبّت‌ نماييد زيرا كه‌ محبّت‌ كثرت‌ گناهان‌ را مي‌پوشاند. 9 و يكديگر را بدون‌ همهمه‌ مهماني‌ كنيد. 10 و هريك‌ بحسب‌ نعمتي‌ كه‌ يافته‌ باشد، يكديگر را در آن‌ خدمت‌ نمايد، مثل‌ وكلاء امين‌ فيض‌ گوناگون‌ خدا. 11 اگر كسي‌ سخن‌ گويد، مانند اقوال‌ خدا بگويد و اگر كسي‌ خدمت‌ كند، برحسب‌ توانايي‌ كه‌ خدا بدو داده‌ باشد بكند تا در همه‌ چيز، خدا بواسطه‌ عيسي‌ مسيح‌ جلال‌ يابد كه‌ او را جلال‌ و توانايي‌ تا ابدالا´باد هست‌، آمين‌.
زحمات‌ بخاطر مسيح‌
12 اي‌ حبيبان‌، تعجّب‌ منماييد از اين‌ آتشي‌ كه‌ در ميان‌ شماست‌ و بجهت‌ امتحان‌ شما مي‌آيد كه‌ گويا چيزي‌ غريب‌ بر شما واقع‌ شده‌ باشد. 13 بلكه‌ بقدري‌ كه‌ شريك‌ زحمات‌ مسيح‌ هستيد، خشنود شويد تا در هنگام‌ ظهور جلال‌ وي‌ شادي‌ و وجد نماييد. 14 اگر بخاطر نام‌ مسيح‌ رسوايي‌ مي‌كشيد، خوشابحال‌ شما زيرا كه‌ روح‌ جلال‌ و روح‌ خدا بر شما آرام‌ مي‌گيرد. 15 پس‌ زنهار هيچ‌ يكي‌ از شما چون‌ قاتل‌ يا دزد يا شرير يا فضول‌ عذاب‌ نكشد. 16 لكن‌ اگر چون‌ مسيحي‌ عذاب‌ بكشد، پس‌ شرمنده‌ نشود بلكه‌ به‌ اين‌ اسم‌ خدا را تمجيد نمايد. 17 زيرا اين‌ زمان‌ است‌ كه‌ داوري‌ از خانه‌ خدا شروع‌ شود؛ و اگر شروع‌ آن‌ از ماست‌، پس‌ عاقبتِ كساني‌ كه‌ انجيل‌ خدا را اطاعت‌ نمي‌كنند چه‌ خواهد شد؟ 18 و اگر عادل‌ به‌ دشواري‌ نجات‌ يابد، بي‌دين‌ و گناهكار كجا يافت‌ خواهد شد؟ 19 پس‌ كساني‌ نيز كه‌ برحسب‌ اراده‌ خدا زحمت‌ كشند، جانهاي‌ خود را در نيكوكاري‌ به‌ خالق‌ امين‌ بسپارند.

ترجمه تفسیری

زندگي‌ براي‌ خدا
همانگونه‌ كه‌ مسيـح‌ متحمل‌ رنـج‌ و زحمت‌گرديد، شما نيز خود را براي‌ زحمات‌ و رنجها آماده‌ سازيد. زيرا هرگاه‌ بدن‌ انسان‌ متحمل‌ درد و رنج‌ شود، ديگر گناه‌ نمي‌تواند بر آن‌ قدرتي‌ داشته‌ باشد؛ 2 و به‌ اين‌ ترتيب‌ خواهيد توانست‌ بقيه‌ عمر خود را به‌ انجام‌ اراده‌ و خواست‌ خدا سپري‌ كنيد، و نه‌ انجام‌ خواهشهاي‌ گناه‌آلود خود. 3 زيرا در گذشته‌، به‌ قدر كافي‌ وقت‌ خود را همراه‌ خدانشناسان‌، صرف‌ اعمال‌ناپاك‌ كرده‌ايد و عمر خود را در بي‌بند و باري‌، شهوت‌راني‌، مستي‌، عيش‌ ونوش‌، بت‌پرستي‌ و گناهان‌ شرم‌آور، تلف‌ نموده‌ايد.
4 اكنون‌ دوستان‌ سابقتان‌ تعجب‌ مي‌كنند كه‌ چرا ديگر همراه‌ ايشان‌ به‌ دنبال‌ هرزگي‌ نمي‌رويد؛ از اينرو شما را مورد تمسخر قرار مي‌دهند. 5 اما ايشان‌ روزي‌ به‌ خدا حساب‌ پس‌ خواهند داد، به‌ خدايي‌ كه‌ زندگان‌ و مردگان‌ را داوري‌ خواهد كرد. 6 به‌ همين‌ جهت‌، پيغام‌ انجيل‌ حتي‌ به‌ مردگان‌ يعني‌ به‌ كساني‌ كه‌ به‌ هنگام‌ طوفان‌ نوح‌ مردند اعلام‌ شد، تا به‌ اين‌ ترتيب‌ روحشان‌ بتواند مانند خدا زنده‌ بماند، گرچه‌ جسماً به‌ مجازات‌ مرگ‌ رسيدند.
7 بزودي‌، دنيا به‌ پايان‌ خواهد رسيد. پس‌ فكر خود را پاك‌ سـازيد و خويشتندار باشيد تا بتوانيد دعا كنيد. 8 از همه‌ مهم‌تر، يكديگر را با تمام‌ وجود محبت‌ نماييد، زيرا محبت‌ باعث‌ مي‌شود تقصيرهاي‌ بيشمار يكديگر را ناديده‌ بگيريد. 9 با خوشرويي‌ و بدون‌ غرغر، درِ خانه‌ خود را به‌ روي‌ يكديگر بگشاييد. 10 خداوند به‌ هر يك‌ از شما عطاي‌ خاصي‌ بخشيده‌ است‌؛ اين‌ عطايا را براي‌ كمك‌ به‌ هم‌ بكار گيريد و به‌ اين‌ وسيله‌، يكديگررا از بركات‌ و مواهب‌ پرتنوع‌ خدا بهره‌مند سازيد. 11 كسي‌ كه‌ عطاي‌ موعظه‌ كردن‌ دارد، پيام‌ موعظه‌اش‌ را از خدا دريافت‌ كند. كسي‌ كه‌ عطاي‌ خدمت‌ دارد، مطابق‌ قدرتي‌ كه‌ خدا مي‌بخشد خدمت‌ نمايد؛ تا خدا بوسيلة‌ عيسي‌ مسيح‌ جلال‌ و تمجيد يابد، زيراكه‌ جلال‌ و قدرت‌ تا ابد برازندة‌ اوست‌. آمين‌.

رنج‌ و زحمت‌ مسيحيان‌
12 اي‌ عزيزان‌، از آزمايشها و زحماتي‌ كه‌ گريبانگير شماست‌، متعجب‌ و حيران‌ نباشيد و فكر نكنيد كه‌ امري‌ غريب‌ بر شما واقع‌ شده‌ است‌، زيرا اين‌ مصائب‌ براي‌ آزمايش‌ ايمان‌ شماست‌. 13 شاد باشيد كه‌ به‌ اين‌ طريق‌ مي‌توانيد در رنج‌ و زحمت‌ مسيح‌ شريك‌ شويد؛ به‌ اين‌ ترتيب‌ در روز بازگشت‌ پرجلال‌ او، شادي‌ شما كامل‌ خواهد شد.
14 اگر بخاطر مسيحي‌ بودن‌، شما را دشنام‌ دهند ونفرين‌ كنند، شاد باشيد زيرا در اينصورت‌ گرمي‌ روح‌ پرجلال‌ خدا را احساس‌ خواهيد كرد كه‌ وجود شما را فرا مي‌گيرد. 15 اما مراقب‌ باشيد كسي‌ از شما، به‌ جرم‌ قتل‌، دزدي‌، خرابكاري‌ و يا دخالت‌ در زندگي‌ ديگران‌، رنج‌ و زحمت‌ نبيند. 16 اما اگر به‌ علت‌ مسيحي‌ بودن‌، مورد اذيت‌ و آزار قرار گيريد، شرمگين‌ نشويد، بلكه‌ افتخار كنيد كه‌ نام‌ مسيح‌ بر شماست‌ و خدا را بخاطر آن‌ شكر گوييد! 17 زيرا زمان‌ داوري‌ فرا رسيده‌ است‌، و ابتدا فرزندان‌ خدا داوري‌ خواهند شد. پس‌ اگر ما كه‌ فرزندان‌ خدا هستيم‌، مورد داوري‌ قرار خواهيم‌ گرفت‌، چه‌ سرنوشت‌ هولناكي‌ در انتظار كساني‌ است‌ كه‌ به‌ انجيل‌ خداوند ايمان‌ نياورده‌اند؟ 18 و اگر اشخاص‌ درستكار به‌ زحمت‌ نجات‌ خواهند يافت‌، بر سر بي‌دينان‌ و گناهكاران‌ چه‌ خواهد آمد؟
19 بنابراين‌، اگر به‌ خواست‌ خدا دچار رنج‌ و زحمتي‌ مي‌شويد، اشكالي‌ ندارد؛ به‌ كارهاي‌ خوب‌ خود ادامه‌ دهيد و به‌ خدا اعتماد كنيد كه‌ خالق‌ شماست‌، زيرا او هرگز شما را رها نخواهد نمود.

راهنما

اول‌ پطرس‌ 4 و 5 . آتش‌ زحمات‌
مسلح‌ شدن‌ براي‌ زحمت‌ كشيدن‌ (4 : 1 - 6). آن‌ زمان‌، روزگار جفا و شكنجه‌ بود. اين‌ رساله‌ در واقع‌ وسيله‌اي‌ است‌ تا مسيحيان‌ را براي‌ آمادگي‌ جهت‌ اين‌ زحمات‌، ترغيب‌ و تجهيز نمايد. اما اين‌ رساله‌ براي‌ ايمانداراني‌ نيز كه‌ اوقات‌ عادي‌ را سپري‌ مي‌كنند، مي‌تواند مفيد باشد. چرا كه‌ تعداد بسيار كمي‌ از ايمانداران‌، اين‌ زندگي‌ را بدون‌ رنجهاي‌ گوناگون‌ سپري‌ مي‌كنند. اين‌ رنجها ممكن‌ است‌ جسمي‌، فكري‌ يا روحي‌ باشند. يكي‌ از بهترين‌ راههاي‌ آمادگي‌، اين‌ است‌ كه‌ انسان‌ خود را آمادة‌ رنجهايي‌ كند كه‌ همواره‌ از آنها گريزان‌ بوده‌ است‌ . چنين‌ افرادي‌ اين‌ تسلي‌ و اطمينان‌ را در خود دارند كه‌ هنگامي‌ كه‌ خدا براي‌ افراد سختگيري‌ مي‌كند، اين‌ بدان‌ معني‌ است‌ كه‌ جواهر او در پايان‌ كار درخشندگي‌ و زيبايي‌ بيشتري‌ را داشته‌ باشد.
محبت‌ مسيحي‌ (7:4-11)، بزرگترين‌ فضيلت‌ زندگي‌ است‌. پطرس‌ بطرز زيبايي‌ به‌ تشويق‌ در محبت‌ كردن‌ مي‌پردازد. از دل‌ بشدت‌ محبت‌ نماييد (22:1). «همة‌ مردمان‌ را احترام‌ كنيد، برادران‌ را محبت‌ نماييد» (17:2). برادرْ دوست‌ و مشفق‌ باشيد (8:3). اول‌ همه‌ با يكديگر بشدت‌ محبت‌ نماييد (8:4). برادراني‌ كه‌ در اميد پر جلال‌ شريك‌ هستند. در اوقات‌ زحمت‌، محبت‌ برادرانة‌ واقعي‌ نسبت‌ به‌ هم‌ داشته‌ باشيد.
آتش‌ زحمات‌ (12:4-19). شكنجه‌ و جفايي‌ كه‌ بوسيلة‌ نرون‌ اعمال‌ مي‌شد، در واقع‌ عمل‌ مستقيم‌ شيطان‌ بود (5 : 8) اما در تدارك‌ اسرارآميز الهي‌، اين‌ دورة‌ جفا به‌ خيريت‌ كليسا انجام‌ شد. او اين‌ زحمات‌ را گرانبهاتر از طلا مي‌داند (1 : 7). تاكنون‌ مسيحيت‌ دوران‌ جفاي‌ متعددي‌ را پشت‌ سر گذاشته‌ است‌ و بسياري‌ از آنها ظالمانه‌تر و فراگيرتر از جفاي‌ نرون‌ بوده‌اند. در هر يك‌ از اين‌ دوره‌ها، ميليونها مسيحي‌ انواع‌ و اقسام‌ دردها و شكنجه‌ها را متحمل‌ شده‌اند. تصور اين‌ دردها كافي‌ است‌ براي‌ اينكه‌ متوجه‌ شويم‌ كه‌ چقدر رنجهاي‌ ما نسبت‌ به‌ آنان‌ بي‌ارزش‌ هستند.
فروتني‌ پطرس‌ (1:5-7). عكس‌العمل‌ او از پاپهاي‌ قرون‌ وسطي‌ كه‌ خود را «جانشينان‌ پطرس‌» مي‌دانستند، بسيار متفاوت‌ بود. جاه‌طلبي‌ آنان‌ نشانگر آن‌ بود كه‌ چقدر بر قسمتهاي‌ خود خداوندي‌ مي‌نمودند (5 : 3).
مرقس‌ (13) در آن‌ زمان‌ نزد پطرس‌ بود. بنظر مي‌رسد كه‌ او انجيل‌ مرقس‌ را تحت‌ نظارت‌ مستقيم‌ پطرس‌ و همزمان‌ با نگارش‌ رسالة‌ پطرس‌ به‌ رشتة‌ تحرير درآورده‌ است‌.
  • مطالعه 2071 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %06 %636 %1394 %14:%بهمن