3 زنان و شوهران؛ زحمت کشیدن برای عدالت

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف اول پطرس


زنان و شوهران

1. به همین طریق شما ای زنان ، مطیع شوهران خود باشید تا چنانچه بعضی از آنها به کلام خدا ایمان ندارند به وسیله رفتار شما ایمان آورند. بدون آنکه شما به آنها چیزی بگوئید ،
2. زیرا آنها رفتار نیک و خداترسی شما را خواهند دید.
3. زیبائی شما نباید در آرایش ظاهری باشد که به آرایش مو و پوشیدن جواهرات و لباس زیبا بستگی دارد ،
4. بلکه زیبائی شما باید از باطن باشد. ردون خود را با گوهر فناناپذیر یک روح آرام و ملایم بیآرائید ، زیرا این نوع زیبائی در نظر خدا ارزش بسیار دارد
5. به این طریق بود که زنان مقدسی که در قدیم به خدا توکل داشتند خود را زیبا می ساختند. آنها مطیع شوهران خود بودند ،
6. مثل سارا که از ابراهیم اطاعت کرده او را « ارباب » خطاب می نمود. پس اگر شما هم نیکوکاری کنید و از چیزی نترسید دختران او خواهید بود.
7. و شما نیز از شوهران ، باید رفتارتان با همسرتان همیشه با ملاحظه باشد و چون آنها جنس لطیف هستند ودر فیض حیات با شما سهیم و شریک می باشند با عزت و احترام با آنها رفتار کنید مبادا دعاهای شما مستجاب نشود.

رنج و زحمت بخاطر مسیح

8. خلاصه ای برادران ، یک فکر و یکدل باشید. یکدیگر را مثل برادر دوست بدارید و مهربان و فروتن باشید.
9. بدی را با بدی و لعنت را با لعنت تلافی نکیند ، بلکه به جای لعنت برکت بطلبید ، زیرا خدا شما را دعوت کرده است تا برکت نصیبتان گردد.
10. زیرا کلام خدا می فرماید : « هر که بخواهد زندگی خوب و روزهای خوشی داشته باشد باید دهانش را از حرفهای زشت و لبانش را از دروغ نگهدارد.
11. بدی راترک کرده نیکی کند و صلح و صفا را جسته و آن را دنبال نماید. »
12. « زیرا چشمان خداوند بر نیکان است و گوشهای او آماده شنیدن دعاهای آنها ، اما از بدکاران روی گردان می شود. »
13. پس اگر شما به انجام آنچه نیکو است اشتیاق دارید ، چه کسی به شما آسیبی خواهد رسانید ؟
14. اما اگر به خاطر نیکوکاری رنج می بینید ، خوشا به حال شما ! از تهدیدات مردم نترسید و نگران نباشید.
15. اما ترس مسیح در دلهای شما باشد و او را خداوند خود بدانید و اگر کسی علت امید شما را می پرسد ، همیشه آماده جواب باشید.
16. البته باملایمت و احترام. وجدان شما همیشه پاک باشد تا حتی اگر به شما توهین شود ، کسانی که از رفتار نیک مسیحائی شما بد می گویند از گفتهً خود شرمنده گردند.
17. زیرا اگر خواست خدا بر این است که شما زحمت ببینید بهتر است که به خاطر نیکوکاری باشد ، نه برای بدکاری.
18. مثلا خود مسیح یک بار برای همیشه به خاطر گناه بشر مرد ، یعنی یک شخص بی گناه در راه گناهکاران مرد تا ما را به حضور خدا بیآورد. او از لحاظ جسم کشته شد اما از لحاظ روح به زندگی خود ادامه داد
19. و در روح به نزد ارواح محبوس رفت و به آنها بشارت داد.
20. این ها همان کسانی بودند که در آن وقت که نوح به ساختن کشتی مشغول بود و خدا با صبر و حوصله انتظار می کشید اطاعت نکردند. عده ای کم ، یعنی هشت نفر از آب گذشته جان سالم بدر بردند.
21. این آب نمونهً تعمیدی است که اکنون شما را نجات می بخشد. منظور من شستشوی کثافات بدنی نیست ، بلکه بیان کنندهً آرزوی وجدان پاکی است که مشتاق دیدن خداست و به وسیله رستاخیز مسیح نجات می یابد.
22. او به عالم بالا رفت و در دست راست خدا است و تمام فرشتگان و قوتها و قدرت های آسمانی تحت فرمان او هستند.ترجمه قدیمی(اول پطرس)


زنان‌ و شوهران‌
‌ همچنين‌ اي‌ زنان‌، شوهران‌ خود را اطاعت نماييد تا اگر بعضي‌ نيز مطيع‌ كلام‌ نشوند، سيرتِ زنان‌، ايشان‌ را بدون‌ كلام‌ دريابد، 2 چونكه‌ سيرتِ طاهر و خداترس‌ شما را بينند. 3 و شما را زينت‌ ظاهري‌ نباشد، از بافتن‌ موي‌ و متحلّي‌ شدن‌ به‌ طلا و پوشيدن‌ لباس‌، 4 بلكه‌ انسانيّتِ باطنيِ قلبي‌ در لباس‌ غير فاسدِ روح‌ حليم‌ و آرام‌ كه‌ نزد خدا گرانبهاست‌. 5 زيرا بدينگونه‌ زنانِ مقدّسه‌ در سابق‌ نيز كه‌ متوكّل‌ به‌ خدا بودند، خويشتن‌ را زينت‌ مي‌نمودند و شوهران‌ خود را اطاعت‌ مي‌كردند. 6 مانند ساره‌ كه‌ ابراهيم‌ را مطيع‌ مي‌بود و او را آقا مي‌خواند و شما دختران‌ او شده‌ايد، اگر نيكويي‌ كنيد و از هيچ‌ خوف‌ ترسان‌ نشويد.
7 و همچنين‌ اي‌ شوهران‌، با فطانت‌ با ايشان‌ زيست‌ كنيد، چون‌ با ظروف‌ ضعيف‌ترِ زنانه‌، و ايشان‌ را محترم‌ داريد چون‌ با شما وارث‌ فيض‌ حيات‌ نيز هستند تا دعاهاي‌ شما بازداشته‌ نشود.
زحمت‌ كشيدن‌ براي‌ عدالت‌
8 خلاصه‌ همه‌ شما يكراي‌ و همدرد و برادر دوست‌ و مُشفِق‌ و فروتن‌ باشيد. 9 و بدي‌ به‌ عوض‌ بدي‌ و دشنام‌ به‌ عوض‌ دشنام‌ مدهيد، بلكه‌ برعكس‌ بركت‌ بطلبيد زيرا كه‌ مي‌دانيد براي‌ اين‌ خوانده‌ شده‌ايد تا وارث‌ بركت‌ شويد. 10 زيرا «هركه‌ مي‌خواهد حيات‌ را دوست‌ دارد و ايّام‌ نيكو بيند، زبان‌ خود را از بدي‌ و لبهاي‌ خود را از فريب‌گفتن‌ باز بدارد؛ 11 از بدي‌ اعراض‌ نمايد و نيكويي‌ را به‌جا آوَرَد؛ سلامتي‌ را بطلبد و آن‌ راتعاقب‌ نمايد. 12 از آنرو كه‌ چشمان‌ خداوند بر عادلان‌ است‌ و گوشهاي‌ او به‌ سوي‌ دعاي‌ ايشان‌، لكن‌ روي‌ خداوند بر بدكاران‌ است‌.»
13 و اگر براي‌ نيكويي‌ غيور هستيد، كيست‌ كه‌ به‌ شما ضرري‌ برساند؟ 14 بلكه‌ هرگاه‌ براي‌ عدالت‌ زحمت‌ كشيديد، خوشابحال‌ شما. پس‌ از خوفِ ايشان‌ ترسان‌ و مضطرب‌ مشويد. 15 بلكه‌ خداوند مسيح‌ را در دل‌ خود تقديس‌ نماييد و پيوسته‌ مستعّد باشيد تا هركه‌ سبب‌ اميدي‌ را كه‌ داريد از شما بپرسد، او را جواب‌ دهيد، ليكن‌ با حلم‌ و ترس‌. 16 و ضمير خود را نيكو بداريد تا آناني‌ كه‌ بر سيرت‌ نيكوي‌ شما در مسيح‌ طعن‌ مي‌زنند، در همان‌ چيزي‌ كه‌ شما را بد مي‌گويند خجالت‌ كشند، 17 زيرا اگر اراده‌ خدا چنين‌ است‌، نيكوكار بودن‌ و زحمت‌ كشيدن‌، بهتر است‌ از بدكردار بودن‌. 18 زيرا كه‌ مسيح‌ نيز براي‌ گناهان‌ يك‌ بار زحمت‌ كشيد، يعني‌ عادلي‌ براي‌ ظالمان‌، تا ما را نزد خدا بياورد؛ در حاليكه‌ بحسب‌ جسم‌ مُرد، لكن‌ بحسب‌ روح‌ زنده‌ گشت‌، 19 و به‌ آن‌ روح‌ نيز رفت‌ و موعظه‌ نمود به‌ ارواحي‌ كه‌ در زندان‌ بودند، 20 كه‌ سابقاً نافرمانبردار بودند هنگامي‌ كه‌ حلم‌ خدا در ايّام‌ نوح‌ انتظار مي‌كشيد، وقتي‌ كه‌ كشتي‌ بنا مي‌شد، كه‌ در آن‌ جماعتي‌ قليل‌ يعني‌ هشت‌ نفر به‌ آب‌ نجات‌ يافتند، 21 كه‌ نمونه‌ آن‌ يعني‌ تعميد اكنون‌ ما را نجات‌ مي‌بخشد (نه‌ دور كردن‌ كثافت‌ جسم‌ بلكه‌ امتحان‌ ضمير صالح‌ به‌ سوي‌ خدا) بواسطه‌ برخاستن‌ عيسي‌ مسيح‌، 22 كه‌ به‌ آسمان‌ رفت‌ و بدست‌ راست‌ خدا است‌ و فرشتگان‌ و قدرتها و قوّات‌ مطيع‌ او شده‌اند.

ترجمه تفسیری

كلامي‌ چند به‌ زن‌ و شوهر مسيحي‌
و اما شما اي‌ زنان‌، مطيع‌ شوهران‌ خود باشيد تا چنانچه‌ بعضي‌ از ايشان‌ نيز به‌ انجيل‌ ايمان‌ نياورده‌ باشند، با ديدن‌ رفتار شما ايمان‌ بياورند؛ زيرا رفتار خوب‌ و توأم‌ با احترام‌ يك‌ زن‌، بهتر از سخنان‌ او درباره‌ مسيح‌، در دل‌ شوهر اثر مي‌گذارد. 3 براي‌ زيبايي‌، به‌ آرايش‌ ظاهري‌ نظير جواهرات‌ و لباس‌هاي‌ زيبا و آرايش‌ گيسوان‌، توسل‌ نجوييد، 4 بلكه‌ بگذاريد باطن‌ و سيرت‌ شما زيبا باشد. باطن‌ خود را با زيبايي‌ پايدار يعني‌ با روحيه‌ آرام‌ و ملايم‌ زينت‌ دهيد كه‌مورد پسند خداست‌. 5 اينگونه‌ خصايل‌، در گذشته‌ در زنان‌ مقدس‌ ديده‌ مي‌شد. ايشان‌ به‌ خدا ايمان‌ داشتند و مطيع‌ شوهران‌ خود بودند. 6 سارا همسر ابراهيم‌ نيز چنين‌ بود. او از شوهرش‌ اطاعت‌ مي‌كرد و به‌ او چون‌ سرپرست‌ خانواده‌ احترام‌ مي‌گذاشت‌. شما نيز اگر دختران‌ آن‌ بانوي‌ بزرگوار باشيد و راه‌ خوب‌ او را در پيش‌ گيريد، ديگر ترس‌ و نگراني‌ نخواهيد داشت‌ از اينكه‌ ممكن‌ است‌ شوهرانتان‌ از شما برنجند.
7 و شما اي‌ شوهران‌، رفتارتان‌ با همسرانتان‌ بايد با ملاحظه‌ و توأم‌ با احترام‌ باشد، چون‌ ايشان‌ ظريفتر از شما هستند. در ضمن‌، فراموش‌ نكنيد كه‌ ايشان‌ شريك‌ زندگي‌ روحاني‌ و بركات‌ الهي‌ شما مي‌باشند. بنابراين‌، اگر با ايشان‌ آنگونه‌ كه‌ شايسته‌ است‌، رفتار نكنيد، دعاهايتان‌ مستجاب‌ نخواهد شد.

رنج‌ و زحمت‌ بخاطر نيكوكاري‌
8 اين‌ چند كلمه‌ را نيز خطاب‌ به‌ همه‌ شما مي‌نويسم‌: مانند اعضاي‌ يك‌ خانواده‌، نسبت‌ به‌ يكديگر همدرد و مهربان‌ و فروتن‌ باشيد و يكديگر را از صميم‌ قلب‌ دوست‌ بداريد. 9 اگر كسي‌ به‌ شما بدي‌ كرد، به‌ او بدي‌ نكنيد، و اگر كسي‌ به‌ شما دشنام‌ داد، به‌ او دشنام‌ ندهيد؛ بلكه‌ براي‌ ايشان‌ دعاي‌ خير و بركت‌ كنيد، زيرا ما بايد با ديگران‌ مهربان‌ باشيم‌؛ آنگاه‌ خدا ما را بركت‌ خواهد داد.
10 اگر طالب‌ يك‌ زندگي‌ خوب‌ و خوش‌ مي‌باشيد، از سخنان‌ بد و دروغ‌ بپرهيزيد. 11 از بدي‌ دوري‌ كنيد و به‌ همه‌ نيكي‌ نماييد. بكوشيد تا با همه‌ مردم‌ در صلح‌ و صفا زندگي‌ كنيد. 12 زيرا خداوند نسبت‌ به‌ نيكوكاران‌ نظر لطف‌ دارد و به‌ دعاي‌ ايشان‌ گوش‌ مي‌دهد، اما از بدكاران‌ روگردان‌ است‌.
13 معمولاً كسي‌ بسبب‌ نيكوكاري‌ خود مورد آزار و اذيت‌ قرار نمي‌گيرد؛ 14 اما حتي‌ اگر شما مورد جور و ستم‌ واقع‌ مي‌شويد، خوشابه‌ حال‌ شما، زيرا خداوند به‌ شما اجر خواهد داد. پس‌ نگران‌ نباشيد، 15 بلكه‌ با خاطري‌ آسوده‌، خود را به‌ خداوندتان‌ مسيح‌ بسپاريد؛ و اگر كسي‌ علت‌ اين‌ اعتماد و ايمان‌ را جويا شد، حاضر باشيد تا با كمال‌ ادب‌ و احترام‌ به‌ او توضيح‌دهيد.
16 بدون‌ توجه‌ به‌ توهين‌ و بدگويي‌ مردم‌، آنچه‌ را كه‌ راست‌ و درست‌ است‌ انجام‌ دهيد؛ زيرا وقتي‌ به‌ درستكاري‌ شما پي‌ بردند، از كار خود شرمنده‌ خواهند شد. 17 اگر خواست‌ خدا اينست‌ كه‌ زحمت‌ ببينيد، بهتر است‌ براي‌ نيكوكاري‌ رنج‌ و زحمت‌ بكشيد تا براي‌ بدكاري‌.
18 مسيح‌ نيز زحمت‌ ديد. او خود از هر گناهي‌ مبرّا بود، اما يك‌ بار جان‌ خود را در راه‌ ما گناهكاران‌ فدا كرد تا ما را به‌ حضور خدا بياورد. زماني‌ كه‌ بدن‌ مسيح‌ در قبر گذاشته‌ شد، روح‌ او زنده‌ ماند؛ 19 و اين‌ روح‌ او بود كه‌ نزد ارواح‌ محبوس‌ رفت‌ و پيروزي‌ خود را به‌ آنان‌ بشارت‌ داد، 20 يعني‌ به‌ روح‌ كساني‌ كه‌ در قديم‌، در زمان‌ نوح‌، از خدا نافرماني‌ كرده‌ بودند، گر چه‌ خدا وقتي‌ كه‌ نوح‌ مشغول‌ ساختن‌ كشتي‌ بود، صبورانه‌ منتظر توبه‌ ايشان‌ بود. با اينحال‌، فقط‌ هشت‌ نفر از آن‌ طوفان‌ وحشتناك‌ نجات‌ پيدا كردند و غرق‌ نشدند. 21 اكنون‌ اين‌ طوفان‌، غسل‌ تعميد را در نظر ما مجسم‌ مي‌كند. وقتي‌ تعميد مي‌گيريم‌، نشان‌ مي‌دهيم‌ كه‌ بوسيله‌ زنده‌ شدن‌ مسيح‌، از مرگ‌ و هلاكت‌ نجات‌ يافته‌ايم‌. هدف‌ از غسل‌ تعميد، نظافت‌ و شستشوي‌ بدن‌ نيست‌، بلكه‌ با تعميد يافتن‌ در واقع‌ بسوي‌ خدا باز مي‌گرديم‌ و از او مي‌خواهيم‌ كه‌ دلهايمان‌ را از گناه‌ پاك‌ سازد. 22 اكنون‌ مسيح‌ در آسمان‌ است‌ و در مقامي‌ رفيع‌، در دست‌ راست‌ خدا نشسته‌ است‌ و تمام‌ فرشتگان‌ و قدرتهاي‌ آسمان‌ در برابر او تعظيم‌ مي‌كنند و تحت‌ فرمان‌ او مي‌باشند.

راهنما

اول‌ پطرس‌ 2 و 3 . اقامت‌ زميني‌ مسيحيان‌
مسيحيان‌ توسط‌ كلام‌ الهي‌ متولد مي‌شوند و ميراثي‌ ابدي‌ را به‌ ارث‌ مي‌برند (1 : 23). آنها در سفري‌ كه‌ در اين‌ دنيا به‌ سوي‌ آسمان‌ دارند، جهت‌ تغذيه‌، هدايت‌ و تقويت‌ دائمي‌ روح‌ خود بايد از كلام‌ خدا بهره‌مند شوند (2:2). بنابراين‌ آنها در طول‌ راه‌ اين‌ سفر، درك‌ مي‌كنند كه‌ خداوند گرانبها و پر ارزش‌ آنان‌ در كنارشان‌ ايستاده‌ و آنها را با شخصيت‌ پرفيض‌، مهربان‌، با محبت‌ و ياري‌بخش‌ خويش‌ هدايت‌ مي‌نمايد (2:2و3).
غريبان‌ و بيگانگان‌ (11:2)، برگزيده‌، مقدس‌ (9:2)، افراد نيكوكار (12:2و13:3) كه‌ با اعمال‌ زندگي‌ خويش‌، خدا را جلال‌ مي‌دهند (16:3). اينها همگي‌ تصويري‌ است‌ از سخنان‌ عيسي‌ در متي‌ 14:5-16 كه‌ در آن‌ خاطر نشان‌ كرد كه‌ شاگردانش‌ با اعمال‌ نيكوي‌ خود بايد نور جهان‌ باشند.
اين‌ بخش‌، ايمانداران‌ را ترغيب‌ مي‌كند كه‌ تا آنجا كه‌ امكان‌ داشته‌ باشد، شهروندان‌ خوب‌ دولتي‌ باشند كه‌ تحت‌ حكومت‌ آن‌ زيست‌ مي‌كنند، و سعي‌ كنند مطيع‌ قوانين‌ كشوري‌ باشند تا بدين‌ ترتيب‌ نام‌ مذهبشان‌ ننگين‌ نشود و اين‌ حتي‌ در صورتي‌ است‌ كه‌ زير حكومتي‌ چون‌ فرمانروايي‌ نرون‌ باشند (13:2-17).
غلامان‌ مسيحي‌ (18:2-25). در كليساي‌ قرن‌ اول‌، تعداد زيادي‌ برده‌ و غلام‌ وجود داشت‌. در اين‌ بخش‌ آنها تشويق‌ مي‌شوند كه‌ حتي‌ در صورت‌ دارا بودن‌ اربابي‌ ظالم‌، عكس‌العمل‌ نيكو، پر از شكيبايي‌ داشته‌ باشند و سعي‌ كنند زحمات‌ را به‌ صورتي‌ صحيح‌ تحمل‌ كنند.
همسران‌ مسيحي‌ (1:3-6). «او را آقا مي‌خواند» (6). مسلماً اين‌ آيه‌ نبايد اين‌ چنين‌ تفسير شود كه‌ زن‌ بايد بردة‌ شوهر خود باشد بلكه‌ در واقع‌ بايد با روحيه‌اي‌ شيرين‌ و عدم‌ خودخواهي‌ با او رفتار كند و بدين‌ ترتيب‌ تحسين‌ و محبت‌ او را جلب‌ كند؛ و در صورتي‌ كه‌ شوهر او بي‌ايمان‌ باشد، بوسيلة‌ تدبير محبت‌ آميز خويش‌ او را به‌ سوي‌ مسيح‌ هدايت‌ نمايد. منظور از آيات‌ 3 و 4 اين‌ نيست‌ كه‌ علاقة‌ طبيعي‌ زنان‌ براي‌ داشتن‌ ظاهري‌ زيبا محكوم‌ شود، بلكه‌ صرفاً هشداري‌ است‌ در مورد زياده‌روي‌ در آرايش‌. همچنين‌ نشان‌ مي‌دهند كه‌ هيچ‌ نوع‌ زيور ظاهري‌ نمي‌تواند جاي‌ شخصيت‌ پر فيض‌ مسيحي‌ را بگيرد (جهت‌ اطلاعات‌ بيشتر در اين‌ باره‌ به‌ افسسيان‌ 22:5-23 مراجعه‌ شود).
شوهران‌ مسيحي‌ (3-7) بايد با ملايمت‌ با همسرانشان‌ كه‌ جنس‌ ظريف‌ترند، رفتار كنند. نظر خدا اين‌ است‌ كه‌ محبت‌ زناشويي‌، دو طرفه‌ باشد و هر طرف‌ ملاحظة‌ طرف‌ مقابل‌ را بنمايد. «تا دعاهاي‌ شما بازداشته‌ نشود» (7). هيچ‌ چيز مثل‌ اصطكاكهاي‌ زناشويي‌ نمي‌تواند باعث‌ فروكش‌ كردن‌ شعلة‌ دعا شود.
«موعظه‌ نمود به‌ ارواحي‌ كه‌ در زندان‌ بودند» (18:3-22). اين‌ بخش‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ عيسي‌ در حد فاصل‌ بين‌ مرگ‌ و رستاخيز خود، به‌ ارواح‌ زنداني‌ و نامطيع‌ مربوط‌ به‌ زمان‌ نوح‌ موعظه‌ نمود. از طرف‌ ديگر ممكن‌ است‌ بدان‌ معني‌ باشد كه‌ روح‌ مسيح‌ توسط‌ نوح‌ به‌ مردم‌ زمان‌ نوح‌ موعظه‌ مي‌كرد.
  • مطالعه 1652 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %06 %636 %1394 %14:%بهمن