هشدار در باره معلمین کذبه

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف دوم یوحنا


1. از طرف یکی از رهبران کلیسا به آن بانوی برگزیدهً خدا و فرزندان او که نه تنها من واقعاً آنها را دوست دارم ، بلکه همهً آنانی که حقیقت را می شناسند ،
2. زیرا حقیقت در میان ما بوده و هست و تا ابد با ما خواهد بود.
3. خدای پدر و عیسی مسیح پسر او ، فیض و آرامش به ما عنایت فرماید تا این برکات همیشه در حقیقت و محبت از آن ما باشد.

حقیقت و محبت

4. وقتی شنیدم که بعضی از فرزندان تو همانطور که پدر ما فرمان داده است بر طبق حقیقت زندگی می کنند خیلی خوشحال شدم
5. و اکنون ای بانو ، خواهشی از تو دارم و آن این است که به یکدیگر محبت کنیم. من فرمان تازه ای به تو نمی دهم ، بلکه همان فرمانی است که از اول شنیدیم.
6. منظور من از محبت این است که مطابق احکام خدا زندگی کنیم. آری ، آن فرمان که شما از اول شنیدید این است که باید در محبت زندگی کنید.
7. فریبکاران بسیاری به سرتاسر جهان رفته اند ، یعنی اشخاصی که قبول نمی کنند که عیسی مسیح در جسم ظاهر شد. این ها فریبکار هستند ! این ها « دشمن مسیح » هستند !
8. مواظب باشید مبادا تمام کارهائی را که ما برای شما کرده ایم باطل سازید. بر عکس ، ما می خواهیم که شما پاداش خود را کاملا دریافت کنید.
9. هر که تعالیمش مطابق تعالیم مسیح نیست بلکه چیزهای دیگر تعلیم می دهد خدا با او نیست. اما کسانی که به تعلیم مسیح وفادار هستند هم خدای پدر را دارند و هم پسر را.
10. اگر کسی نزد شما بیاید و این تعلیم درست را نیآورد او را در خانه خود نپذیرید و حتی به او خوش آمد هم نگوئید ،
11. زیرا هر که با او خوشآمد گوید در اعمال شریرانهً او همدست شناخته می شود.

خاتمه

12. اگر چه مطالب بسیاری هست که باید به شما بنویسم ، اما فکر می کنم بهتر است آنها را با قلم و مرکب روی کاغذ نیآورم و به جای آن امیدوارم شما را شخصاً ببینم و روبرو با شما صحبت کنم تا همهً ما کاملا شاد شویم.
13. فرزندان خواهر برگزیدهً تو سلام میرسانند.

ترجمه قدیمی(دوم یوحنا)


من‌ كه‌ پيرم‌،
به‌ خاتون‌ برگزيده‌ و فرزندانش‌ كه‌ ايشان‌ را در راستي‌ محبّت‌ مي‌نمايم‌ و نه‌ من‌ فقط‌ بلكه‌ همه‌ كساني‌ كه‌ راستي‌ را مي‌دانند، 2 بخاطر آن‌ راستي‌ كه‌ در مـا ساكـن‌ است‌ و با مـا تا بـه‌ ابـد خواهـد بود.
3 فيض‌ و رحمت‌ و سلامتي‌ از جانب‌ خداي‌ پدر و عيسي‌ مسيح‌ خداوند و پسر پدر در راستي‌ و محبّت‌ با ما خواهد بود.
4 بسيار مسرور شدم‌ چونكه‌ بعضي‌ از فرزندان‌ تو را يافتم‌ كه‌ در راستي‌ رفتار مي‌كنند، چنانكه‌ از پدر حكم‌ يافتيم‌. 5 و الا´ن‌ اي‌ خاتون‌ از تو التماس‌ دارم‌ نه‌ آنكه‌ حكمي‌ تازه‌ به‌ تو بنويسم‌، بلكه‌ همان‌ را كه‌ از ابتداء داشتيم‌ كه‌ يكديگر را محبّت‌ بنماييم‌. 6 و اين‌ است‌ محبّت‌ كه‌ موافق‌ احكام‌ او سلوك‌ بنماييم‌ و حكم‌ همان‌ است‌ كه‌ از اوّل‌ شنيديد تا در آن‌ سلوك‌ نماييم‌.
7 زيرا گمراه‌ كنندگانِ بسيار به‌ دنيا بيرون‌ شدند كه‌ عيسي‌ مسيح‌ ظاهر شدة‌ در جسم‌ را اقرار نمي‌كنند. آن‌ است‌ گمراه‌ كننده‌ و دجّال‌. 8 خود را نگاه‌ بداريد مبادا آنچه‌ را كه‌ عمل‌ كرديم‌ برباد دهيد بلكه‌ تا اجرت‌ كامل‌ بيابيد. 9 هركه‌ پيشوايي‌ مي‌كند و در تعليم‌ مسيح‌ ثابت‌ نيست‌، خدا را نيافته‌ است‌. امّا آنكه‌ در تعليم‌ مسيح‌ ثابت‌ مانَد، او هم‌ پدر و پسر را دارد. 10 اگر كسي‌ به‌ نزد شما آيد و اين‌ تعليم‌ را نياوَرَد، او را به‌ خانه‌ خود مپذيريد و او را تحيّت‌ مگوييد، 11 زيرا هركه‌ او را تحيّت‌ گويد، در كارهاي‌ قبيحش‌ شريك‌ گردد.
12 چيزهاي‌ بسيار دارم‌ كه‌ به‌ شما بنويسم‌، لكن‌ نخواستم‌ كه‌ به‌ كاغذ و مركّب‌ بنويسم‌، بلكه‌ اميدوارم‌ كه‌ به‌ نزد شما بيايم‌ و زباني‌ گفتگو نمايم‌ تا خوشيِ ما كامل‌ شود.
13 فرزندانِ خواهرِ برگزيده‌ تو، به‌ تو سلام‌ مي‌رسانند. آمين‌.

ترجمه تفسیری

از طرف‌ «يوحنا»، رهبر روحاني‌ كليسا
به‌ بانوي‌ گرامي‌ و فرزندانش‌، كه‌ نه‌ فقط‌ من‌، بلكه‌ تمام‌ كليسا نيز ايشـان‌ را از صميـم‌ قلـب‌ دوست‌ دارند. 2 اين‌ محبت‌ بخاطر آن‌ حقيقتي‌ است‌ كه‌ در وجود ما قرار دارد و تا ابد در ما خواهد ماند.
3 فيض‌ و آرامش‌ و بركت‌ از جانب‌ خداي‌ پدر و عيسي‌ مسيح‌ فرزند او به‌ شما عطا شود، زيرا ما به‌ او ايمان‌ حقيقي‌ داريم‌ و يكديگر را واقعاً محبت‌ مي‌نماييم‌.
4 چقدر شاد شدم‌ كه‌ ديدم‌ بعضي‌ از فرزندان‌ تو كه‌ در اينجا هستند، از حقيقت‌ پيروي‌ مي‌كنند و احكام‌ خدا را نگاه‌ مي‌دارند.
5 بانوي‌ گرامي‌، غرض‌ از نوشتن‌ اين‌ نامه‌ اينست‌ كه‌ آن‌ حكم‌ قديمي‌ را كه‌ خدا از ابتدا به‌ ما داد، به‌ يادتان‌ بياورم‌، و آن‌ حكم‌ اينست‌ كه‌ ما مسيحيان‌ يكديگر را محبت‌ نماييم‌. 6 اگر خدا را دوست‌ داريم‌، بايد حكم‌ او را نيز اطاعت‌ كنيم‌؛ و حكم‌ او از ابتدا اين‌ بوده‌ است‌ كه‌ به‌ يكديگر محبت‌ نماييم‌.
7 مراقب‌ معلمين‌ فريبكار باشيد، كه‌ تعدادشان‌ روزبروز زيادتر مي‌شود. ايشان‌ قبول‌ ندارند كه‌ عيسي‌ مسيح‌ بصورت‌ يك‌ انسان‌ و با بدني‌ همچون‌ بدن‌ ما به‌ اين‌ جهان‌ آمد. بلي‌، اينان‌ مخالف‌ حقيقت‌ و مسيح‌ هستند. 8 بنابراين‌، از ايشان‌ برحذر باشيد تا مانند آنان‌ نشويد، مبادا اجر آسماني‌ خود را از دست‌ بدهيد كه‌ همه‌ ما براي‌ بدست‌ آوردن‌ آن‌، اينقدر تلاش‌ كرده‌ايم‌. پس‌ بكوشيد تا پاداش‌ خود را تمام‌ و كمال‌ از خداوند دريافت‌ داريد. 9 زيرا اگر از تعاليم‌ مسيح‌ منحرف‌ شويد، از خدا نيز منحرف‌ خواهيد شد. اما اگر به‌ تعاليم‌ مسيح‌ وفادار بمانيد، خدا را نيز خواهيد داشت‌. به‌ اين‌ ترتيب‌، هم‌ «پدر» را خواهيد داشت‌ و هم‌ «پسر» را.
10 اگر كسي‌ براي‌ تعليم‌ دادن‌ كلام‌ خدا نزد شما آيد، اما به‌ تعاليم‌ مسيح‌ ايمان‌ نداشته‌ باشد، او را به‌ خانه‌ خود راه‌ ندهيد و حتي‌ به‌ او سلام‌ نكنيد، 11 زيرا اگر با اين‌ فاسدان‌ معاشرت‌ كنيد، مانند آنان‌ خواهيد شد.
12 مطالب‌ بسيـاري‌ براي‌ گفتـن‌ دارم‌، اما نمي‌خواهم‌ همه‌ را در اين‌ نامـه‌ بنويسم‌، زيرا اميـدوارم‌ بتوانـم‌ بزودي‌ بيايم‌ و شما را ببينم‌. آنگاه‌ خواهيم‌ توانست‌ حضوراً گفتگو كنيم‌ تا خوشي‌ ما كامل‌ شود.
13 فرزندان‌ خواهر گرامي‌تان‌، سلام‌ مي‌رسانند.

راهنمارسالة‌ دوم‌ يوحنا


هشدار دربارة‌ معلمين‌ كذبه‌

رسالة‌ دوم‌ و سوم‌ يوحنا، نامه‌هاي‌ شخصي‌ بود كه‌ او به‌ بعضي‌ از دوستان‌ خود كه‌ قرار بود بزودي‌ آنها را ملاقات‌ كند، نوشت‌. او نامه‌هاي‌ ديگري‌ نيز نوشته‌ بود (اول‌ يوحنا 2 : 14 ، سوم‌ يوحنا 9) كه‌ احتمالاً آنها نيز خطاب‌ به‌ اشخاص‌ ويژه‌اي‌ بود و به‌ خاطر خصوصي‌ بودن‌ آنها، در اجتماعات‌ كليسايي‌ قرائت‌ نشده‌اند و بدين‌ ترتيب‌ رسالاتي‌ شناخته‌ شده‌ نبوده‌اند. اين‌ دو رساله‌، بوسيلة‌ هدايت‌ روح‌القدس‌ برشتة‌ تحرير درآمد و به‌ فراموشي‌ سپرده‌ نشد بلكه‌ براي‌ كليسا حفظ‌ گرديد. احتمال‌ مي‌رود كه‌ اين‌ دو رساله‌، به‌ رسالة‌ اول‌ پيوست‌ شده‌ و به‌ كليساها ارسال‌ شده‌ است‌.
رهبران‌ (1)
ساير رسولان‌ سالها پيش‌ درگذشته‌ بودند و حالا در بين‌ همراهان‌ و شاهدين‌ زندگي‌ عيسي‌، تنها يوحنا در قيد حيات‌ بود. او در واقع‌ قديمي‌ترين‌ شخص‌ مسيحيت‌ محسوب‌ مي‌شد.
خاتون‌ برگزيده‌ (1)
با در نظر گرفتن‌ معني‌ ظاهري‌ و تحت‌ اللفظي‌ خاتون‌، احتمالاً زني‌ شناخته‌ شده‌ و مشهور بوده‌ كه‌ در نزديكي‌ افسس‌ زندگي‌ مي‌كرده‌ است‌. بنظر مي‌رسد كه‌ خانة‌ او محل‌ اجتماع‌ مسيحيان‌ بوده‌ است‌. اما از طرفي‌ ممكن‌ است‌ كه‌ اين‌ كلمه‌، عبارتي‌ سمبوليك‌ باشد كه‌ براي‌ كليساي‌ مخصوصي‌ بكار برده‌ شده‌ است‌. خواهر برگزيدة‌ تو (13)، نيز احتمالاً زن‌ مشهور ديگري‌ بود كه‌ در اجتماع‌ مسيحياني‌ كه‌ يوحنا نيز جزو آنان‌ بود، يكي‌ از رهبران‌ مسيحي‌ محسوب‌ مي‌شد. از طرفي‌ ممكن‌ است‌ كه‌ اشارة‌ صرف‌ به‌ يك‌ گروه‌ كليسايي‌ باشد.
راستي‌ (1-4)
كلمة‌ «راستي‌» در 4 آية‌ اول‌، 5 بار تكرار شده‌ است‌. راستي‌ محبت‌ (1). دانستن‌ راستي‌ كه‌ در ما ساكن‌ است‌ (2). فيض‌، رحمت‌ و سلامتي‌ ... در راستي‌ (3). رفتار در راستي‌ (4). راستي‌، اصل‌ تعليم‌ مسيح‌ (9). و اينكه‌ او پسر خداست‌ و پيروي‌ او به‌ معناي‌ سلوك‌ در احكام‌ اوست‌ (6). حكم‌ اعظم‌ او اين‌ است‌ كه‌ يكديگر را محبت‌ بنماييم‌ (5).
معلمين‌ كذبه‌ (7 - 11)
اين‌ بخش‌ در واقع‌ اشاره‌ مي‌كند به‌ آنچه‌ كه‌ در اول‌ يوحنا 2 : 18 - 29 گفته‌ شده‌ بود. معلمين‌ كذبه‌ از كليسايي‌ به‌ كليساي‌ ديگر رفته‌، و در نام‌ مسيح‌، اصولي‌ را كه‌ ايمان‌ مسيحي‌ را خدشه‌ دار مي‌ساخت‌، تعليم‌ مي‌دادند. اين‌ رساله‌ به‌ منظور هشدار به‌ خاتون‌ برگزيده‌ نوشته‌ شد تا در مقابل‌ اين‌ چنين‌ افراد بايستد و از پذيرش‌ آنها در خانة‌ خود اجتناب‌ بورزد. اما اين‌ هشدار با مقدمه‌اي‌ در ارتباط‌ با ترغيب‌ بر محبت‌ مزّين‌ شده‌ است‌ (5 و 6) و اين‌ بدان‌ معني‌ است‌ كه‌ منظور از اجراي‌ محبت‌، مسيحي‌ تشويق‌ دشمنان‌ راستي‌ نيست‌.
  • مطالعه 1758 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %06 %642 %1394 %14:%بهمن