15 تاک حقیقی؛ هشدار در باره نفرت مردم دنیا

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف انجیل یوحنا


تاک حقیقی
  1. « من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است.
  2. هر شاخه ای را که در من ثمر نیاورد میبرد و هر شاخه ای که ثمر بیاورد آنرا پاک میسازد تا میوۀ بیشتری ببار آورد.
  3. شما با سخنانی که به شما گفتم پاک شده اید.
  4. در من بمانید و من در شما. همانطور که هیچ شاخه ای نمیتواند بخودی خود میوه دهد مگر آنکه در تاک بماند، شما نیز نمی توانید ثمر بیاورید مگر آنکه در من بمانید.
  5. « من تاک هستم و شما شاخه های آن هستید. هر که در من بماند و من در او، میوه بسیار می آورد چون شما نمیتوانید جدا از من کاری انجام دهید.
  6. اگر کسی در من نماند مانند شاخه ای بدور افکنده میشود و خشک میگردد. مردم شاخه های خشکیده را جمع میکنند و در آتش میریزند و می سوزانند.
  7. اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند هر چه میخواهید بطلبید که حاجت شما برآورده میشود.
  8. جلال پدر من در این است که شما میوه فراوان بیاورید و به این طریق شاگردان من خواهید بود.
  9. همانطور که پدر مرا دوست داشته است من هم شما را دوست داشته ام. در محبت من بمانید.
  10. اگر مطابق احکام من عمل کنید در محبت من خواهید ماند، همانطور که من احکام پدر را اطاعت نموده ام و در محبت او ساکن هستم.
  11. « این چیزها را به شما گفته ام تا شادی من درشما باشد و شادی شما کامل گردد.
  12. حکم من این است که یکدیگر را دوست بدارید، همانطور که من شما را دوست داشتم.
  13. محبتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند.
  14. شما دوستان من هستید اگر احکام مرا انجام دهید.
  15. دیگر شما را بنده نمیخوانم زیرا بنده نمیداند اربابش چه میکند. من شما را دوستان خود خوانده ام زیرا هر چه را از پدر خود شنیدم برای شما شرح دادم.
  16. شما مرا برنگزیده اید بلکه من شما را برگزیده ام و مامور کردم که بروید و میوه بیاورید ــ میوه ای که دائمی باشد تا هر چه بنام من از پدر بخواهید به شما عطا نماید.
  17. حکم من برای شما این است که یکدیگر را دوست بدارید.»
نفرت جهان
 1. « اگر جهان از شما نفرت دارد بدانید که قبل از شما از من نفرت داشته است.
 2. اگر شما متعلق به این جهان بودید جهان متعلقان خود را دوست میداشت، اما چون شما از این جهان نیستید و من شما را از جهان برگزیده ام،به این سبب جهان از شما نفرت دارد.
 3. آنچه را گفتم به خاطر بسپارید: غلام از ارباب خود بزرگتر نیست. اگر به من آزار رسانیدند به شما نیز آزار خواهند رسانید و اگر از تعالیم من پیروی کردنداز تعالیم شما نیز پیروی خواهند نمود.
 4. چون شما به من تعلق دارید آنها با شما چنین رفتاری خواهند داشت زیرا فرستندۀ مرا نمی شناسند.
 5. اگر من نمی آمدم و با آنها سخن نمی گفتم آنها تقصیری نمی داشتند، ولی اکنون دیگر برای گناه خود عذری ندارند.
 6. کسی که از من متنفر باشد از پدر من نیز نفرت دارد.
 7. اگر در میان آنان کارهائی را که هیچ شخص دیگر قادر به انجام آنها نیست انجام نداده بودم مقصر نمی بودند ولی آنها آن کارها را دیده اند ولی با وجود این، هم از من و هم از پدر من نفرت دارند.
 8. و به این ترتیب تورات آنها که میگوید:« بی جهت از من متنفرند» تحقق می یابد.
 9. اما وقتی پشتیبان شما که او را از جانب پدر نزد شما میفرستم بیاید یعنی روح راستی که از پدر صادر میگردد، او در بارۀ من شهادت خواهد داد
و شما نیز شاهدان من خواهید بود زیرا از ابتدا با من بوده اید.»

ترجمه قدیمی( انجیل یوحنا )


تاك‌ حقيقي‌
‌ «من‌ تاك‌ حقيقي‌ هستم‌ و پدر من‌ باغبان است‌. 2 هر شاخه‌اي‌ در من‌ كه‌ ميوه‌ نياورد، آن‌ را دور مي‌سازد و هر چه‌ ميوه‌ آرد آن‌ را پاك‌ مي‌كند تا بيشتر ميوه‌ آورد. 3 الحال‌ شما به‌سبب‌ كلامي‌ كه‌ به‌ شما گفته‌ام‌ پاك‌ هستيد. 4 در من‌ بمانيد و من‌ در شما. همچنانكه‌ شاخه‌ از خود نمي‌تواند ميوه‌ آورد اگر در تاك‌ نماند، همچنين‌ شما نيز اگر در من‌ نمانيد. 5 من‌ تاك‌ هستم‌ و شما شاخه‌ها. آنكه‌ در من‌ مي‌ماند و من‌ در او، ميوه‌ بسيار مي‌آورد زيرا كه‌ جدا از من‌ هيچ‌ نمي‌توانيد كرد. 6 اگر كسي‌ در من‌ نماند، مثل‌ شاخه‌ بيرون‌ انداخته‌ مي‌شود و مي‌خشكد و آنها را جمع‌ كرده‌، در آتش‌ مي‌اندازند و سوخته‌ مي‌شود. 7 اگر در من‌ بمانيد و كلام‌ من‌ در شما بماند، آنچه‌ خواهيد بطلبيد كه‌ براي‌ شما خواهد شد. 8 جلال‌ پدر من‌ آشكارا مي‌شود به‌ اينكه‌ ميوه‌ بسيار بياوريد و شاگرد من‌ بشويد. 9 همچنان‌ كه‌ پدر مرا محبّت‌ نمود، من‌ نيز شما را محبّت‌ نمودم‌؛ در محبّت‌ من‌ بمانيد. 10 اگر احكام‌ مرا نگاه‌ داريد، در محبّت‌ من‌ خواهيد ماند، چنانكه‌ من‌ احكام‌ پدر خود را نگاه‌ داشته‌ام‌ و در محبّت‌ او مي‌مانم‌. 11 اين‌ را به‌ شما گفتم‌ تا خوشي‌ من‌ در شما باشد و شادي‌ شما كامل‌ گردد.
12 «اين‌ است‌ حكم‌ من‌ كه‌ يكديگر را محبّت‌نماييد، همچنان‌ كه‌ شما را محبّت‌ نمودم‌. 13 كسي‌ محبّتِ بزرگتر از اين‌ ندارد كه‌ جان‌ خود را بجهت‌ دوستان‌ خود بدهد. 14 شما دوست‌ من‌ هستيد اگر آنچه‌ به‌ شما حكم‌ مي‌كنم‌ بجا آريد. 15 ديگر شما را بنده‌ نمي‌خوانم‌ زيرا كه‌ بنده‌ آنچه‌ آقايش‌ مي‌كند نمي‌داند؛ لكن‌ شما را دوست‌ خوانده‌ام‌ زيرا كه‌ هرچه‌ از پدر شنيده‌ام‌ به‌ شما بيان‌ كردم‌. 16 شما مرا برنگزيديد، بلكه‌ من‌ شما را برگزيدم‌ و شما را مقرّر كردم‌ تا شما برويد و ميوه‌ آوريد و ميوه‌ شما بماند تا هر چه‌ از پدر به‌ اسم‌ من‌ طلب‌ كنيد به‌ شما عطا كند.
هشدار درباره‌ نفرت‌ مردم‌ دنيا
17 «به‌ اين‌ چيزها شما را حكم‌ مي‌كنم‌ تا يكديگر را محبّت‌ نماييد. 18 اگر جهان‌ شما را دشمن‌ دارد، بدانيد كه‌ پيشتر از شما مرا دشمن‌ داشته‌ است‌. 19 اگر از جهان‌ مي‌بوديد، جهان‌ خاصّان‌ خود را دوست‌ مي‌داشت‌. لكن‌ چونكه‌ از جهان‌ نيستيد بلكه‌ من‌ شما را از جهان‌ برگزيده‌ام‌، از اين‌ سبب‌ جهان‌ با شما دشمني‌ مي‌كند. 20 به‌خاطر آريد كلامي‌ را كه‌ به‌ شما گفتم‌: غلام‌ بزرگتر از آقاي‌ خود نيست‌. اگر مرا زحمت‌ دادند، شما را نيز زحمت‌ خواهند داد؛ اگر كلام‌ مرا نگاه‌ داشتند، كلام‌ شما را هم‌ نگاه‌ خواهند داشت‌. 21 لكن‌ بجهت‌ اسم‌ من‌ جميع‌ اين‌ كارها را به‌ شما خواهند كرد زيرا كه‌ فرستنده‌ مرا نمي‌شناسند. 22 اگر نيامده‌ بودم‌ و به‌ ايشان‌ تكلّم‌ نكرده‌، گناه‌ نمي‌داشتند؛ و امّا الا´ن‌ عذري‌ براي‌ گناه‌ خود ندارند. 23 هر كه‌ مرا دشمن‌ دارد پدر مرا نيزدشمن‌ دارد. 24 و اگر در ميانِ ايشان‌ كارهايي‌ نكرده‌ بودم‌ كه‌ غير از من‌ كسي‌ هرگز نكرده‌ بود، گناه‌ نمي‌داشتند. وليكن‌ اكنون‌ ديدند و دشمن‌ داشتند مرا و پدر مرا نيز. 25 بلكه‌ تا تمام‌ شود كلامي‌ كه‌ در شريعت‌ ايشان‌ مكتوب‌ است‌ كه‌ "مرا بي‌سبب‌ دشمن‌ داشتند." 26 ليكن‌ چون‌ تسلّي‌دهنده‌ كه‌ او را از جانب‌ پدر نزد شما مي‌فرستم‌ آيد، يعني‌ روح‌ راستي‌ كه‌ از پدر صادر مي‌گردد، او بر من‌ شهادت‌ خواهد داد. 27 و شما نيز شهادت‌ خواهيد داد زيرا كه‌ از ابتدا با من‌ بوده‌ايد.


ترجمه هزاره نوترجمه تفسیری

عيسي به شاگردان تعليم مي دهد كه با او پيوند داشته باشند
«من تاكِ حقيقـي هستـم و پدرم باغبان است . 2 او هر شاخه اي را كه ميوه ندهد، مي بُرَد و شاخه هايي را كه ميوه مي دهند، اصلاح مي كند تا ميوه بيشتري بدهند. 3 بوسيله احكامي كه به شما دادم ، خدا شما را اصلاح و پاك كرده است تا قوي تر و مفيدتر باشيد. 4 در من بمانيد و بگذاريد من هم در شما بمانم . زيرا وقتي شاخه از درخت جدا شود، ديگر نمي تواند ميوه بدهد. شما نيز جدا از من نمي توانيد بارور و مفيد باشيد.
5 «بله ، من تاك هستم ، شما نيز شاخه هاي من . هر كه در من بماند و من نيز در او، ميوه فراوان مي دهد، چون جدا از من هيچ كاري از شما ساخته نيست . 6 اگر كسي از من جدا شود، مانند شاخه اي بيفايده آن را مي بُرَند، دور مي اندازند و آن شاخه خشكيده مي شود؛ سپس ، آن را با ساير شاخه ها جمع مي كنند و در آتش مي سوزانند. 7 ولي اگر در من بمانيد و از كلام من اطاعت كنيد، هر چه بخواهيد به شما داده خواهد شد. 8 شاگردان واقعي من محصول فراوان مي دهند و اين ، باعث بزرگي و جلال پدرم خدا مي شود.
9 «همانطور كه پدر مرا دوست دارد، من نيز شما را دوست دارم ، پس در محبت من بمانيد. 10 اگر از كلام من اطاعت نماييد، در محبت من خواهيد ماند، درست همانگونه كه من از احكام پدرم اطاعت مي نمايـم و در محبت او مي مانم . 11 اين را گفتم تا شما نيز از شادي من لبريز شويد؛ بلي ، تا مالامال از خوشي گرديد. 12 از شما مي خواهم كه به همان اندازه كه من شما را دوست مي دارم ، شما نيز يكديگر را دوست بداريد. 13 بزرگترين محبتي كه شخص مي تواند در حق دوستانش بكند، اين است كه جان خود را در راه ايشان فدا سازد. محبت را بايد اينچنين سنجيد. 14 و شما دوستان منيد اگر آنچه مي گويم اطاعت كنيد. 15 ديگر شما را «بنده » نمي خوانم ، چون معمولاً بنده مورد اعتماد اربابش نيست . من شما را «دوستان خود» مي خوانم ، به اين دليل كه به شما اعتماد كرده ، هر چه پدرم به من گفته است ، همه را به شما گفته ام .


عيسي از نفرت مردم دنيا سخن مي گويد
16 «شما مرا برنگزيديد، من شما را برگزيدم و شما را فرستادم كه برويد و دائم ميوه هاي خوب بياوريد تا هر چه مي خواهيد، با بردن نام من ، از پدرم خدا بگيريد. 17 از شما مي خواهم كه يكديگر را دوست بداريد، 18 چون مردم دنيا از شما نفرت خواهند داشت . اما بدانيد كه پيش از اينكه از شما نفرت كنند، از من نفرت داشته اند. 19 اگر به دنيا دل مي بستيد، دنيا شما را دوست مي داشت . ولي شما به آن دل نبسته ايد، چون من شما را از ميان مردم دنيا جدا كرده ام . به همين دليل از شما نفرت دارند. 20 آيا بخاطر داريد چه گفتم ؟ مقام خدمتكار از اربابش بالاتر نيست . پس اگر مرا اذيت كردند، شما را نيز اذيت خواهند كرد واگر به سخنان من گوش ندادند، به سخنان شما نيز گوش نخواهند داد. 21 مردم دنيا شما را آزار و اذيت خواهند كرد، از اينرو كه شما از آن منيد و همچنين به اين دليل كه خدا را نمي شناسند، خدايي كه مرا فرستاده است .
22 «اگر من به دنيا نمي آمدم و با مردم سخن نمي گفتم ، تقصيري نمي داشتند. ولي حال كه آمده ام ، ديگر براي گناهانشان عذر و بهانه اي ندارند. 23 هر كه از من نفرت دارد، از پدرم نيز نفرت دارد. 24 اگر من در مقابل چشمان اين مردم كارهايي نكرده بودم كه غير از من كسي تابحال نكرده بود، بي تقصير مي بودند؛ ولي اينك حتي با ديدن تمام اين معجزات ، باز از من و از پدرم نفرت دارند؛ 25 و با اين كارشان پيشگويي تورات را در باره مسيح عملي مي كنند كه مي گويد: بي جهت از من نفرت دارند.
26 «اما من آن روح تسلي بخش را به كمك شما خواهم فرستاد. او سرچشمه تمام حقايق است و از طرف «پدرم » آمده ، درباره من همه چيز را به شما خواهد گفت . 27 شما نيز بايد درباره من با تمام مردم صحبت كنيد، چون از ابتدا با من بوده ايد.»

راهنمايوحنا 15 و 16 و 17 . بسوي‌ جتسيماني‌
مطالب‌ و انديشه‌هايي‌ كه‌ در اين‌ بابهاي‌ پر ارزش‌ يافت‌ مي‌شوند، از اين‌ قرارند:
شاگردان‌ بايد يكديگر را محبت‌ كنند، احكام‌ مسيح‌ را حفظ‌ كنند، در او بمانند، انتظار تنگي‌ و جفا را داشته‌ باشند، براي‌ او لازم‌ بود آنها را ترك‌ كند، روح‌القدس‌ به‌ جاي‌ او خواهد آمد، غم‌ آنان‌ مبدل‌ به‌ شادي‌ خواهد شد، و اينكه‌ در غياب‌ او دعاهاي‌ آنان‌ بطرز خارق‌العاده‌اي‌ مستجاب‌ خواهد شد. خداوند پر جلالي‌ كه‌ وارد اعماق‌ غم‌ و درد خود مي‌شد، كوشش‌ مي‌كرد شاگردان‌ سردرگم‌ خود را به‌ بهترين‌ طرق‌ تسلي‌ دهد.
يوحنا 17 . دعاي‌ شفاعت‌ عيسي‌

عيسي‌، وداع‌ خود را با آوردن‌ آنان‌ بحضور خدا خاتمه‌ مي‌دهد. او در حاليكه‌ مي‌رفت‌ تا چرخشت‌ را به‌ تنهايي‌ بفشارد، هم‌ براي‌ خود و هم‌ براي‌ آنان‌ دعا مي‌كند. يادآوري‌ وجود ازلي‌ و قبل‌ از تجسم‌ و «جلال‌» او (5) او را قوت‌ قلب‌ بخشيد. او براي‌ خاصان‌ خود دعا كرد (9) نه‌ براي‌ دنيا. او آمده‌ بود تا دنيا را نجات‌ بخشد ولي‌ توجه‌ خاص‌ او به‌ آناني‌ بود كه‌ بدو ايمان‌ آوردند. او بين‌ آناني‌ كه‌ از آنِ او بودند و آنانيكه‌ نبودند، حد مشخصي‌ قائل‌ بود. اين‌ حد فاصل‌ بين‌ ايمانداران‌ و بي‌ايمانان‌ در تمام‌ نوشته‌هاي‌ يوحنا به‌ چشم‌ مي‌خورد.
 • مطالعه 2227 مرتبه
 • آخرین تغییرات در %ب ظ, %02 %708 %1394 %16:%بهمن