FarsiCRC :: مركز پژوهش‏های مسیحی

  • Farsi Christian Research Center
  • چهارشنبه, 04 آذر 1394
شما اینجا هستید: خانه

Aya-mikhahid-Masihi-shavid


 

برگزیده ای از پیام‏ها


fn


پست الكترونیكی


نام کاربر:
کلمه ی رمز:

صفحه این مركز در فیس بوك

weblinks

به مركز پژوهش‏های مسیحی خوش آمدید

بازگشت ثانوی عیسی مسیح

jesus_return

بازگشت مسیح در کتاب مقدس
تمامی مسیحیان ایمان دارند که عیسی مسیح «برای داوری بر زندگان و مردگان باز خواهد گشت» (به متی ۲۵: ۳۱-۴۶؛ مکاشفه ۲۰: ۱۱-۱۵ مراجعه کنید). عیسی نه تنها مرگ و قیام خود را پیشگویی کرد (متی ۱۶: ۲۱؛ مرقس ۸: ۳۱-۳۲، ۹: ۹-۱۰، ۱۰: ۳۳-۴۳)، بلکه بازگشت خود را نیز پیشگویی نمود (متی ۱۶: ۲۷، ۲۵: ۳۱؛ مرقس ۸: ۳۸، ۱۳: ۲۶). عیسی پس از قیام از مردگان، به مدت چهل روز بر زمین ماند و به شاگردان قوت قلب می‌بخشید (اعمال ۱: ۳). هنگامی که شاگردان نظاره گر صعود وی به آسمان بودند، به ایشان گفته شد که به همین طوری که وی به آسمان بالا برده شد، باز خواهد گشت (به لوقا ۲۴: ۵۱؛ اعمال ۱: ۹-۱۱ مراجعه کنید). از همان ابتدا رسولان به ایمانداران تعلیم می‌دادند که در انتظار بازگشت مسیح باشند (اعمال ۳: ۱۹-۲۱؛ تیطس ۲: ۱۳؛ عبرانیان ۹: ۲۸).

   

توبه ، انجیل ، ایمان

tobeh

عیسی بعد از دستگیری یحیی تعمید دهنده خدمتش را در جهان با این جمله معروف شروع کرد : "وقت تمام شد ، ملکوت خدا نزدیک شده است .

زمان به انتهای آن نزدیک می شود و مسیح بزودی می آید (مکاشفه22:20) و اکنون زمان جستجوی خدا و نجات و آزادی می باشد نجاتی که بوسیله خون عیسی و پذیرش عیسی بعنوان منجیمان صورت می گیرد.

   

نــگاهــی متفاوت در جمعه صلیب

negahi

نگاهی  متفاوت از  زاویه ای متفاوت

در روز جمعه صلیب

طبق  قوانین امپراطوری روم قدیم محکومین به اعدام باید صلیب  خود را از محل محاکمه  تا  به محل  مصلوب شدن بر دوش میکشیدند. در روز جمعه  صلیب عیسی مسیح در حینی که صلیب  خود را بردوش  کشیده  بطرف  تپه جلجتا  میرفت چندین بار بخاطر سنگینی صلیب و جراحت شلاقهای تیغ دار سربازان رومی به زمین افتاد وسربازان شخصی بنام شمعون قیروانی را مجبور کردند تا صلیب او را بردارد . شمعون  یا باید اطاعت میکرد و صلیب مسیح را برمیداشت و یا گرفتار شمشیر سربازان رومی میشد . این دردناکترین وسخت ترین نوع انتخاب در زندگی اش بود

   

نان روزانه

گاهی در مورد زمان وقوع بيداری روحانی و بشارت دادن از من سؤالاتی می شود... ادامه

منتخبی از موسیقی های مسیحی

 

بخش تصویری

همیاری با این مركز

لطفا ما را در خدمتی كه پیشرو داریم یاری سازید و به سهم خود با ما هم خدمت شوید
فیض و بركات خداوند روزانه بر زندگی شما باران باشد، آمین!