FarsiCRC :: مركز پژوهش‏های مسیحی

  • Farsi Christian Research Center
  • پنجشنبه, 07 خرداد 1394
شما اینجا هستید: خانه

Aya-mikhahid-Masihi-shavid


 

برگزیده ای از پیام‏ها


fn


پست الكترونیكی


نام کاربر:
کلمه ی رمز:

صفحه این مركز در فیس بوك

weblinks

به مركز پژوهش‏های مسیحی خوش آمدید

خـانه سـه طـبـقـه پـنـطیکاسـت

pentecost

من میخواهم در روز پنطیکاست که روز جاری شدن روح القدوس برکلیسا میباشد توجه شما را به یک خانه سه طبقه ای جلب کنم که سه نوع شخصیت متفاوت در طبقات مختلف آن زندگی میکردند. چنانکه میدانید بعد ازقیام ازمردگان مسیح به زیاده از پانصد نفر ظاهر شد و فرمود منتظر آمدن روح القدوس بعنوان تنها راه دریافت قدرت مسیحی بودن باشید. ازطرف دیگر در همان ایام ازطرف شورای مذهبی کاهنان در اورشلیم فشار بر مسیحیان بسیار شدید بود که یـا از مسیحیت برگردند و یـا از تمامی حقوق طبیعی و اجتماعی خود محروم شوند و یا در صورت ادامه ایمان به عیسی مسیح قیام کرده کشته شوند . و حالا پانصد نفری که مسیح بطور زنده بر آنها آشکار شده بود به خانه فوق آمدند و هرکدام تصمیم گرفتند در طبقه خاصی از آن ساکن بشوند.

   

کلیسا غالب بر ابواب جهنم (متی 16:18)

kelisa-ghaleb

مقدمه: چون عیسی به نواحی قیصریۀ فیلیپُس رسید، از شاگردان خود پرسید: «به گفتۀ مردم، پسر‌انسان کیست؟»آنان پاسخ دادند: «برخی می‌گویند یحیای تعمیددهنده است. بعضی دیگر می‌گویند الیاس، و عده‌ای نیز می‌گویند اِرِمیا یا یکی از پیامبران است.» عیسی پرسید: «شما چه می‌گویید؟ به نظر شما من که هستم؟»شَمعون پِطرُس پاسخ داد: «تویی مسیح، پسر خدای زنده!»

   

نــگاهــی متفاوت در جمعه صلیب

negahi

نگاهی  متفاوت از  زاویه ای متفاوت

در روز جمعه صلیب

طبق  قوانین امپراطوری روم قدیم محکومین به اعدام باید صلیب  خود را از محل محاکمه  تا  به محل  مصلوب شدن بر دوش میکشیدند. در روز جمعه  صلیب عیسی مسیح در حینی که صلیب  خود را بردوش  کشیده  بطرف  تپه جلجتا  میرفت چندین بار بخاطر سنگینی صلیب و جراحت شلاقهای تیغ دار سربازان رومی به زمین افتاد وسربازان شخصی بنام شمعون قیروانی را مجبور کردند تا صلیب او را بردارد . شمعون  یا باید اطاعت میکرد و صلیب مسیح را برمیداشت و یا گرفتار شمشیر سربازان رومی میشد . این دردناکترین وسخت ترین نوع انتخاب در زندگی اش بود

   

نان روزانه

تقريباً 2000 سال پيش پولس رسول يكی از قهرمانان ايمان مسيحی و نويسنده‌ كتابهای مختلف عهد جديد... ادامه

منتخبی از موسیقی های مسیحی


بخش تصویری

همیاری با این مركز

لطفا ما را در خدمتی كه پیشرو داریم یاری سازید و به سهم خود با ما هم خدمت شوید
فیض و بركات خداوند روزانه بر زندگی شما باران باشد، آمین!