FarsiCRC :: مركز پژوهش‏های مسیحی

  • Farsi Christian Research Center
  • شنبه, 11 مرداد 1393
شما اینجا هستید: خانه

Aya-mikhahid-Masihi-shavid


new-payam-mehrdad

آخرین پیام‏ها


fn


پست الكترونیكی


نام کاربر:
کلمه ی رمز:

صفحه این مركز در فیس بوك

weblinks

به مركز پژوهش‏های مسیحی خوش آمدید

به عالم ارواح (جهنم) نزول کرد

به عالم ارواح (جهنم) نزول کرد

زیرا که اوّل به شما سپردم، آنچه نیز یافتم که مسیح برحسب کتب در راه گناهان ما مرد و اینکه مدفون شد و در روز سوم برحسب کتب برخاست؛ (اول قرنتیان 15: 3- 4)

آنچه خواندیم، واقعیت تاریخی است که اهمیت الهیاتی زیادی برای مسیحیان در تمام دوران تاریخ داشته است. حقیقتی که ایمانداران در طی تاریخ کلیسا به قیمت جان خود، آن را اعتراف کرده و اساس ایمان خود اعلام نمودند. سنت الهیاتی و شاخه کلیسایی شما هر چه باشد، از اهمیت این مطلب؛ که عیسی مرد و روز سوم از مردگان برخاست نخواهد کاست. اما آنچه مسیحیان را گاهی مشوش می سازد و پرسشهایی بسیاری بجهت آن بر می خیزد و شاید برخی را به گمراهی می کشاند، آن سه روزی است که عیسی مسیح مرده بود. چه بر سر روح عیسی آمد؟

   

هفت دلیل از صعود خداوندمان عیسی مسیح به آسمان

7reason

ما اغلب در مورد کریسمس (تجسم خداوندمان عیسی مسیح) ، جمعه الصلیب (صلیب و رنجها و خون نجات بخش عیسی مسیح) و قیام و رستاخیز مسیح

(زنده شدنش از مرگ) و پنطیکاست (نزول روح القدس) و بازگشت ثانویه مسیح مطلب زیادی خوانده و موعظه های زیادی شنیده ام ، ولی چند وقت پیش ایمانداری به من گفت که در مورد صعود مسیح هیچ چیز نخوانده و هیچ چیز نشنیده است!

   

دل جدید یا دین جدید؟

Mobiles

تکنولوژی وسیله حرف زدن را آسانتر و بهتر کرده است ولی کیفیت حرف ها مربوط به کلماتی ست که ازدل بیرون میآید و تا دل عـوض نشود عـوض کردن وسیله نـوع حــرفـها را اصلاح نمیکند. به همین دلیل است که با وجود اینهمه پیشرفت علم و تکنولوژی هنوز هم مانند انسانهای دوران غارنشینی با همدیگر رفتار میکنیم. کاش آنانیکه که انسانیت را در اختراع دیــن جدید جستجو میکردند میدانستند که انسانیت در دل جــدیــد است نه در دیــن جـــدیـــد.

دل تازه بشما خواهم داد و روح تازه دراندرون شما خواهم نهاد. (حـزقیال 36 : 26)

   

نان روزانه

که امروز برای شما در شهر داوود، نجات دهنده ای که مسیح خداوند باشد متولد شد... ادامه

منتخبی از موسیقی های مسیحی

بخش تصویری

همیاری با این مركز

لطفا ما را در خدمتی كه پیشرو داریم یاری سازید و به سهم خود با ما هم خدمت شوید
فیض و بركات خداوند روزانه بر زندگی شما باران باشد، آمین!