FarsiCRC :: مركز پژوهش‏های مسیحی

  • Farsi Christian Research Center
  • سه شنبه, 11 شهریور 1393
شما اینجا هستید: خانه

Aya-mikhahid-Masihi-shavid


new-payam-mehrdad

آخرین پیام‏ها


fn


پست الكترونیكی


نام کاربر:
کلمه ی رمز:

صفحه این مركز در فیس بوك

weblinks

به مركز پژوهش‏های مسیحی خوش آمدید

نوری که خداوند به ما عطا کرده در خانه پنهان نکنیم

نوری که خداوند به ما عطا کرده در خانه پنهان نکنیم

مطلبی که می نویسم از نامه دوم پولس به تیموتائوس باب2 آیه2 است. پولس در این نامه می گوید:آنچه را که در حضور گواهان بسیار از من شنیدی به مردمان امینی بسپار که از عهده آموزش دیگران نیز برآیند.

همه ما ایمانداران در مسیح عیسی به این موضوع ایمان داریم که خداوند ما را فراخواند تا در فیض عیسی مسیح فرزند او باشیم. هنگامی که ما درگیر زندگی روزمره خود بودیم و در جهت تحقق اهدافمان با مشکلات دست و پنجه نرم می کردیم خداوند با قلب ما صحبت کرد و گفت: به دنبال چه چیزی هستی؟

   

به عالم ارواح (جهنم) نزول کرد

به عالم ارواح (جهنم) نزول کرد

زیرا که اوّل به شما سپردم، آنچه نیز یافتم که مسیح برحسب کتب در راه گناهان ما مرد و اینکه مدفون شد و در روز سوم برحسب کتب برخاست؛ (اول قرنتیان 15: 3- 4)

آنچه خواندیم، واقعیت تاریخی است که اهمیت الهیاتی زیادی برای مسیحیان در تمام دوران تاریخ داشته است. حقیقتی که ایمانداران در طی تاریخ کلیسا به قیمت جان خود، آن را اعتراف کرده و اساس ایمان خود اعلام نمودند. سنت الهیاتی و شاخه کلیسایی شما هر چه باشد، از اهمیت این مطلب؛ که عیسی مرد و روز سوم از مردگان برخاست نخواهد کاست. اما آنچه مسیحیان را گاهی مشوش می سازد و پرسشهایی بسیاری بجهت آن بر می خیزد و شاید برخی را به گمراهی می کشاند، آن سه روزی است که عیسی مسیح مرده بود. چه بر سر روح عیسی آمد؟

   

هفت دلیل از صعود خداوندمان عیسی مسیح به آسمان

7reason

ما اغلب در مورد کریسمس (تجسم خداوندمان عیسی مسیح) ، جمعه الصلیب (صلیب و رنجها و خون نجات بخش عیسی مسیح) و قیام و رستاخیز مسیح

(زنده شدنش از مرگ) و پنطیکاست (نزول روح القدس) و بازگشت ثانویه مسیح مطلب زیادی خوانده و موعظه های زیادی شنیده ام ، ولی چند وقت پیش ایمانداری به من گفت که در مورد صعود مسیح هیچ چیز نخوانده و هیچ چیز نشنیده است!

   

نان روزانه

هدفهای خدا از اینکه اجازه می دهد طوفان سختی ها بر زندگی ما فرود بیایند چیست؟... ادامه

منتخبی از موسیقی های مسیحی

بخش تصویری

همیاری با این مركز

لطفا ما را در خدمتی كه پیشرو داریم یاری سازید و به سهم خود با ما هم خدمت شوید
فیض و بركات خداوند روزانه بر زندگی شما باران باشد، آمین!