گمشده
خدا رو ترک کردم ورفتم، صلیبم رو، کتابم رو، نمی دونم کجا.... گم کردم و رفتم..... دعا کردن فراموشم شد…
چه خوشبختم
بگفتم این منم با یک دل تنگ، منم با کوله باری از غم و شرم بگفتا این منم چشم انتظارت…
مست عشق
من از تکرار روزای خاکستری من از ظلمت و تیرگی های شب آمدم من از ایل و تبار بت پرستی…
تولد برادر بزرگتر
 دل من در دل شب روی زمین خواب خدا را دیده چشم داود در کلبه محزون و حقیر روح خدا…
چشم مام وطــن
چشم مام وطن تقدیم به همه كسانیكه دلشان به وسعت یك ایران است . به وسعت ایرانی بدون تفسیر وتعبییر…
اگر کسی تو را با تمام مهربانیت دوست نداشت
ﺍﮔﺮ ﮐﺴﻲ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻴﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺖ ...ﺩﻟﮕﻴﺮ ﻣﺒﺎﺵ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎﺭﻱ ﻧﻪ ﺍﻭ
خون پر ارزش
خون پر ارزش تو پاشیده از صلیبت
قیام
به دنیا آمدی تا کُشته گردی به خونت مردمان آغشته کردی
صفحه1 از7