ای مسیحا ای همه نوروز ما ای مسیحا! ای همه نوروز ما
پناه و توانائی ما خداست- بیایید او را پرستش کنیم پناه و توانائی ما خداست که در تنگناها ، مددکار…
میاندیش از بهر جان و خورِش و یا از چه یابد تنت پرورش نه اندوه پوشاک و اندوه تن که…
دیگه نمی گم مسیحی ام! بهت میگم مسیحی ام دست می ذاری روی سرت، بهم می گی "فکر میکنی؟"
چه شود که نازنینا ، رُخ خود به من نمائی به تبسّمی ، نگاهی ، گرهی ز دل گشائی به…
میندوز گنجی که دزدان برند و یا بید و زنگش زیان آورند بیندوز گنجی بر این آستان به نزد خدای…
جلوه گاه روح حق در جان ماست هر چه هست از پرتو ایمان ماست جلوه گاه حق، دل پرسوز شد…
قيام از مردگان بهاران آمـد و عـالم هـمه يكـسر گلـستان شـد نگر كـن بلبل عاشق بسوي باغ و بستان شـد
این چه غوغا است این چه غوغا است که در قافله برپا شده است این چه شور است که در…
صفحه4 از7