توبه ، انجیل ، ایمان

عیسی بعد از دستگیری یحیی تعمید دهنده خدمتش را در جهان با این جمله معروف شروع کرد : "وقت تمام شد ، ملکوت خدا نزدیک شده است .

زمان به انتهای آن نزدیک می شود و مسیح بزودی می آید (مکاشفه22:20) و اکنون زمان جستجوی خدا و نجات و آزادی می باشد نجاتی که بوسیله خون عیسی و پذیرش عیسی بعنوان منجیمان صورت می گیرد.

 1- توبه

توبه یعنی از گناه دور شدن و به خدا نزدیک شدن (یعقوب 4:8) و موقعی توبه حقیقی است که این دو باهم اتفاق بیافتد.توبه با اعتراف و پشیمانی برای گناهان و اشتباهاتی که انجام داده ایم و تصمیم مصمم در جهت ترک آنها شروع می شود.

کل پیغام کتاب مقدس این است : انسان با گناهانش از خدا دور شد ولی خدا آنقدر انسان را دوست داشت و دارد که در عیسی مسیح انسان شد و با خون گرانبهایش این امکان را برای ما ایجاد کرد که در صورت توبه و بازگشت بسوی او ، توسط خدا پذیرفته شویم.

انبیای عهد عتیق ، یحیی تعمید دهنده ، عیسی خداوند ، رسولان مسیح و کلیسا در طول این 2000 سال پیغام توبه را موعظه کرده اند، چون تنها راه رسیدن به خدا و نجات توبه و ایمان است. (اعمال 20:21 - افسسیان 2:8)

توبه اولین قدم در زندگی مسیحی است. کلیسا آمدن ، تعمید ، دعا کردن ، انجیل خواندن ، شمع روشن کردن همه کارهای درستی هستند اما هیچ فایده ای ندارند اگر ما توبه نکرده ایم . و اگر توبه نکرده ایم هنوز قدم اول را برنداشته ایم و  تنها مسیحی اسمی و ظاهری هستیم.

هر لحظه امکان دارد وقت تمام شود یا مسیح بیاید (پایان دنیا) یا ما نزد او برویم (زمان مرگ ما). این دو اتفاق روزی می افتد و در دستهای ما نیست پس اگر آدمهای منطقی هستیم قبل از اینکه دیر شود توبه کنیم تا هلاک نگردیم .(لوقا 13:3)

زمان آن رسیده که گناهان خود را کنار بگذاریم و بر طبق خواسته خدای خالق و منجی عزیزمان زندگی کنیم. زمان آن رسیده که از الفبای مسیحیت به جلو حرکت کنیم (عبرانیان 6:1). یک تصمصم جدی بگیریم و دیگر گناه را تکرار نکنیم . البته برای تحقق این چیز باید همزمان به خدا هم نزدیک شویم.

توبه ما نه تنها باعث عوض شدن زندگی ما و برخورداری از حیات جاودان می شود بلکه در آسمان هم فرشتگان و حتی خدا با تصمیم که ما امروز می توانیم بگیریم شاد می شوند! (لوقا 15:7)

عزیزانم شما برای خدا ارزشمندید ، شما بصورت خدا خلق شده اید (پیدایش 1:27) ، خون مسیح برای شما ریخته شده است . تصمیم جدی و توبه عمیق و واقعی شما می تواند خدا را خوشحال  سازد!

خدا در کلامش صریحا بارها می گوید که او می خواهد همه نجات یابند و هیچ کس به جهنم نرود . (اول تیموتائوس 2:4 - تیطوس 2:11 )

آیا می دانستید خدا جهنم را برای شیطان و فرشتگان شریر ساخته است و نمی خواهد حتی یک انسان هم به آنجا برود! (متی 25:41)

این میراث انسانها نیست که به جهنم بروند! سهم ما حیات جاودان و بهشت و مشارکت شیرین با خدای زنده ، خالق و قدرتمند است .

اگر می دانستیم که در قلب خدا  چه محبت عظیمی نسبت به تک تک ما وجود دارد و اگر می دانستیم  که او چقدر مهربان و نیکو است همین الان زانو میزدیم و با اشکها توبه عمیق و نجات بخش می کردیم .

خدا می خواهد ما را نجات دهد . خدا می خواهد ما را به بهشت ببرد. خدا می خواهد ما را شادی، امید ، پاکی ببخشد. آیا اینها را باور دارید ؟ ولی باور کنید که او نمی تواند بزور اینکارها را برای ما بکند . ما بدون توبه نمی توانیم هدیه نجات خدا را دریافت کنیم.

پیغام توبه پیغام انسانی نیست ، بلکه دعوتی از خود آسمان است از طرف خدا به ما . آیا امروز دعوت او را می پذیریم ؟ آیا می خواهیم بعد از این بر طبق انجیل زندگی کنیم؟

برای توبه واقعی باید بدانیم که

1-   گناهکار هستیم

2- به خدا احتیاج داریم

ما چون از نسل آدم هستیم در گناه زاده می شویم ولی همه ما با اراده خودمان هم در زندگیمان بارها گناه کرده ایم پس هیچ بهانه ای برای مجازات شدن خود نداریم اگر توبه نکنیم .

همه آنهایکه می گویند ما گناهکار نیستیم خدا را دروغگو می شمارند (اول یوحنا 1:10) و علتش خیلی ساده است چون نمی دانند "گناه چیست؟ "

ما باید بدانیم که کلام خدا است که مشخص می کند چه چیزی گناه است و چه چیزی گناه نیست .

هر آنچه که بر خلاف اراده و خواست خداست و هر چیزی که ما را از خدا دور می کند و یا به او نزدیک نمی کند گناه است.

گناه فقط چیزهای نیست که باید انجام ندهیم و انجام می دهیم. بلکه انجام ندادن تمام کارهای نیکو هم گناه است ! این را انجیل می گوید. (یعقوب 4:17)

یعنی اگر دعا نمی کنیم، گناهکاریم. اگر به مردم کمک نمی کنیم ، گناهکاریم . اگر به طور مرتب به کلیسا نمی آییم گناهکاریم . اگر انجیل را نمی خوانیم ،گناهکاریم .

گناه فقط قتل و زناکاری نیست اگر ما در قلبمان نیت انجام کار بدی را داشته باشیم گناه کرده ایم. کلام خدا می گوید هر آنچه از ایمان نیست گناه است (رومیان 14:23).

من به شما پیشنهاد می کنم برای اینکه انواع مختلف گناه را بشناسید و وضعیت خود را بهتر ببینید کلام خدا را مرتب هر روز با دقت مطالعه کنید.

من معتقدم که نمی تواند شخص عاقل و منطقی پیدا شود که بداند خدا وجود دارد و او نیکو و با محبت است و بهشت و جهنم حقیقت دارد ولی از خدا اطاعت نکند!

حال کلام خدا ، زندگی عوض شده میلیونها انسان ، هزاران خادم وقف شده و هزاران شهید ، جواب دعاها ، معجزات و شفاها و حتی علم و تاریخ و باستانشناسی همه از حقیقی بودن واقعیات این کتاب انجیل حکایت می کنند.

پس با خدای محبت و حقیقی بوسیله توبه آشتی کنیم.

مسیحیت یک تفاوت اساسی با همه ادیان دارد . همه ادیان انسان بسوی خدا می رود که متاسفانه نمی تواند برسد. ولی در مسیحیت خدا به نزد انسان می آید (مکاشفه 3:20) و فقط کافی است که ما هدیه نجات او را با توبه و ایمان بپذیریم و در قلبمان را بروی او بگشاییم.

خدا و گناه دو نقطه مقابل هم هستند اگر ما در گناه هستیم پس از خدا دور هستیم و کسی نمی تواند ادعا کند به خدا نزدیک هست درحالیکه در گناه است! پس از گناه توبه کنیم و به خدا نزدیک شویم.

اگرچه خدا همه و حتی بدترین گناهکاران را دوست دارد ولی از گناه متنفر است. بنابرین مواظب باشیم چون اگر توبه نکنیم مزد گناه مرگ و دوری ابدی از خدای قدوس است.

 

برای توبه 4 قدم باید برداریم:

1-   بپذیریم که گناهکاریم و گناه خود را نزد خدا و دیگران ( در صورت نیاز به خادمین خدا و کسانیکه به آنها گناه کرده ایم)اعتراف کنیم. اگر پولس که از بزرگترین خادمین مسیح بوده خود را بدترین گناهکار می داند (اول تیموتائوس 1:15) ، پس وای به حال ما .

 

2-   ایمان بیاوریم که مسیح خداوند بر طبق کلام خدا در روی صلیب برای گناه شخص من مصلوب شد و خون و فیض او قوت عظیم در بخشایش گناهان من دارد.

او وقتی روی صلیب گفت "تمام شد" (یوحنا 19:30) یعنی کار نجات ما را به اتمام رساند. پس ایمان داشته باشیم که خون او ما را از هر نا راستی پاک می سازد (اول یوحنا 1:7) و آن دستخطی که بر ضد ما است از بین می رود (کولسیان 2:14) .

به این فیض عظیم خدا ایمان آورید.

 

3-   تصمیم شخصی برای ترک گناه و پذیرش عیسی خداوند بگیریم.

آیا امروز می خواهید زندگیتان عوض شود ؟ این را در دعا به خدا بگویید.

معتادی می گفت من 50 بار توبه کرده ام ولی هنوز هم معتاد بود ! توبه بدون ترک گناه و بدون بازگشت از گناه واقعی و نجات بخش و مقبول خدا نیست.

 

4-   برای ماندن در خدا و رشد در او ، زندگی مسیحی را شامل خواندن کلام خدا و اطاعت از آن ، دعای روزانه و مشارکت با ایمانداران در کلیسا را شروع کنید.

 

 

2-انجیل چیست؟

 

ما با توبه از اسارت شیطان آزاد می شویم .ولی این تازه شروع کار است و باید روح القدس در ما ساکن شود.

انجیل یعنی "خبر خوش" و خدا بوسیله عیسی مسیح برای همه دنیا در این روزهای سخت و تلخ ، خبرهای خوش فراوانی دارد.

 

1-نجات :

 

کلام خدا می گوید مزد گناه موت است (رومیان 6:23) و عدالت و قدوسیت خداوند می توانست بعد از اولین گناهی که کردیم و یا بعد از هر گناهی که می کنیم  ما را بکشد و به جهنم بفرستد و این با عدالت و قدوسیت خدا کاملا هماهنگ است ، چون ما بر ضد خدای خالق ، مقدس و نامحدود و ابدی گناه کرده ایم ، مجازات ابدی در انتظار ما می بود . پس این فیض است که ما الان زنده و در جهنم نیستیم.

ولی خدا را شکر که عیسی برای من مرد و با خونش راهی را (یوحنا 14:6) از جهنم به حضور زنده خود ساخت و ما را به حضور خدا برد.

یکروز یک نوایمان به من حرف قشنگی زد. او گفت : "عیسی برای من مرد ، من می خواهم برای او زندگی کنم" مسیحیت این پیغام ساده را دارد.

ما باید بخاطر گناهانمان می مردیم و به جهنم می رفتیم. عیسی بجای ما مرد تا ما نجات و حیات جاودان داشته باشیم.حال ما باید برای او که برای ما مرد زندگی کنیم.

آیا نمی خواهید برای او که برای شما مرد زندگی کنید ؟ پس مطمئن باشید که با توبه و ایمان گناهان شما بخشیده شده و شما از موت به حیات منتقل گشته اید.

 

2- صلح :

 

گناه باعث شد بین ما و خدا دشمنی بوجود بیاید (رومیان 8:7). عیسی گناه را برداشت و صلح پدید آمد و خدا ما را پذیرفت. عیسی بعنوان خدای کامل و انسان کامل  (کولسیان 2:9) ،بعنوان نماینده انسانها (آدم دوم - اول قرنتیان 15:45) با مرگش خدا را به انسان و انسان را به خدا نزدیک کرد (افسسیان باب 2 آیات 13-17).

وقتی عیسی روی صلیب مرد آن پرده قدس الاقدس که بین انسان گناهکار و خدای قدوس بود از بالا به پایین پاره شد (متی 27:51) و حال هر انسانی می تواند با خدا مصاحبت و مشارکت صمیمانه ای داشته باشد (اول یوحنا 1:3).

خبر خوش این است که خدا ما را می پذیرد. او دعا های ما را می شنود (مزمور 116:1). او از ما محافظت می کند (مزمور 121 آیات 7.8)، او به فکر ماست (لوقا 12:24) و هیچ چیز آنقدر بزرگ نیست که برای او غیر ممکن باشد (لوقا 18:27) و هیچ چیز آنقدر کوچک نیست که برای او بی اهمیت باشد (متی 10:30).

خدا را برای این صلح شکر کنیم . امروز خدا ما را دعوت می کند که در عیسی مسیح با او صلح کنیم  (دوم قرنتیان 5:20).

 

3-آزادی ، شادی ، آرامش :

 

سه چیزی که مردم به دنبال آن می گردند ولی در جای اشتباهی ،ولی خدا مجانا آن را می خواهد به مردم بدهد اگر آنها این هدیه را بپذیرند!

کلام خدا می گوید :"حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد ، ... اگر پسر شما را آزاد کند شما حقیقتا آزاد خواهید بود و ... آنجا که روح خدا است آنجا آزادی است" (یوحنا 8:32 - دوم قرنتیان 3:17) مسیح در مورد آرامش می گوید : "من آرامش خود را به شما میدهم" (یوحنا 14:27) و در مورد شادی ، ما از اینکه اسم هایمان در آسمان نوشته شده است شاد هستیم (لوقا 10:20) و مسیح گفت این شادی را کسی نمی تواند از شما بگیرد (یوحنا 16:22). و خیلی آیات و  وعده های دیگر . خدا از همه دعوت می کند و می گوید : "بچشید و بدانید که من نیکو هستم " (مزمور 34:8)

اگر واقعا می خواهیم زندگیمان دگرگون شود و وعده های خدا در زندگی ما عملی گردد، کافی نیست که فقط اطلاعاتی در مورد مسیحیت داشته باشیم . خدا می خواهد که ما شخصا آنها را بچشیم و در زندگی خود ببینیم.

امروز به خدا بگویید : ای خداوند می خواهم آزادی ، شادی و آرامش تو را بچشم .

 

و خبرهای خوش بسیار دیگری وجود دارد اینکه من مجانا بخشیده شده ام (هوشع 14:4) . خدا مرا از گناهانم پاک کرده است . خدا نه فقط مجازات ما را می بخشد بلکه غبار گناه ما را هم پاک می کند و دیگر به یاد نمی آورد (حزقیال 33:16).

روح القدس در ما ساکن می شود. ما فرزندان خدا می شویم. ما حیات ابدی پیدا می کنیم.ما در خداوند زندگی پر برکتی خواهیم داشت (افسسیان 1:3) . ما نور ، نمک ، عطر خوش بو و رساله زنده خداوند میشویم و بطور کلی انجیل می گوید :"آنچه چشمی ندید و گوشی نشنید و به فکر کسی نرسید ، خدا آنرا برای ما تدارک دیده است." (اول قرنتیان 2:9)

آیا عالی نیست ؟ عزیزانم خدا شما را دوست دارد و می خواهد اینها را به شما عطا کند.

 

3-ایمان چیست؟

 

ایمان آن شاه کلیدی است که بوسیله آن حقایق کلام خدا در زندگی ما تحقق پیدا می کند.  تنها دانستن اطلاعات مسیحی ما را به بهشت نمی برد بلکه تصمیم شخص بر پایه ایمان.

کافی نیست بدانیم صابون ما را پاک می کند تا پاک شویم ، باید از آن استفاده کنیم . همچنین اگر می خواهیم نجات داشته باشیم کافی نیست بدانیم خون عیسی ما را پاک می کند و عیسی خداوند یا انجیل کتاب خداست یا باید دعا کرد بلکه آن زمان نجات خواهیم یافت که بدانیم خدا خالق من است ، عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده من است و مسیح برای گناهان من مرد و من با ایمان می پذیرم که گناهانم پاک شده و از امروز قوت دارم که زندگی مقدس و خداپسندانه ای داشته باشم و متعهد هستم که هر روز کلام خدا را بخوانم و دعا کنم و با ایمانداران در مشارکت باشم و خدا را خدمت کنم و ثمر آورم و باعث نجات جانها گردم.

کلام خدا می گوید ما بدون ایمان نمی توانیم خدا را خوشنود سازیم (عبرانیان 11:6). خدا می خواهد ما به او اعتماد و اطمینان و ایمان داشته باشیم.

در انجیل یوحنا وقتی شخصی از عیسی پرسید :"خدا از ما چه می خواهد ؟" عیسی جواب داد :" خواست خدا این است که شما به من ایمان آورید."(یوحنا 6:29) خدا از آسمان نگاه می کند و تنها چیزی که او می خواهد و او را راضی می کند قلبی پر از ایمان است .

در شفای زنی که خونریزی داشت که 12 سال او را رنج می داد میبینیم که خیلیها به عیسی برخورد می کردند ولی تنها کسی که شفا و نجات را دریافت کرد او بود چون با ایمان  عیسی را لمس کرد (متی 9:20).

ما ایمان داریم که مسیح خداوند طبق وعده اش الان بین ماست و می خواهد تمام کسانی را که با ایمان منتظر او هستند نجات ، شفا ، آزادی ، قوت و برکت ببخشد. آیا شما هم مثل آن زن با ایمان  به او نزدیک می شوید ؟

کلام خدا می گوید : "خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. " (یوحنا 3:16) خدا می خواهد هدیه خود را به همه بدهد ولی آنهایکه ایمان بیاورند آنرا دریافت خواهند کرد.

کلام خدا 4 بار می گوید : "عادل به ایمان زیست می کند " (رومیان 1:17) پس اگر می خواهیم عادل شویم ما نمی توانیم به کارهای خوبمان متکی باشیم چون کارهای خوب و عالی ما مثل شمعی است در مقابل خورشید قدوسیت خدا و هیچ موقع شمع در مقابل خورشید بخاطر نور و گرمایش افتخار نمی کند .

چنانکه کلام خدا در اشعیا 64:6 می فرماید:" زیرا كه جمیع ما مثل شخص نجس شده ایم و همه اعمال عادله ما مانند لتّه ملوّث می باشد. و همگی ما مثل برگ، پژمرده شده، گناهان ما مثل باد، ما را می رباید."

پس ما هم با ایمان عدالت و قدوسیت عظیم خدا را در مسیح بپذیریم.

 

نتیجه:

 

می دانیم که زمانی وقت ما تمام می شود و شاید آن زمانی باشد که انتظارش را نداریم !(متی 24:50)

هر روز حدود 200 هزار نفر در دنیا می میرند و روزی هم نوبت ما خواهد بود ! در آن روز مهم نخواهد بود که ما چه تحصیلاتی داشته ایم ، چه قیافه ای داشته ایم ،با چه کاری مشغول بوده ایم ، چقدر پول داشته ایم ولی آنچه مهم خواهد بود و وضعیت ابدی ما را مشخص خواهد کرد آیا ما توبه کرده و به انجیل ایمان آورده ایم یا نه ؟

اگر شما در بیابانی باشید و شخصی به شما بگوید جلوتر نرو چون شیران گرسنهای آنجا هستند چه می کنید ؟ شما می توانید باور کنید یا نکنید !

امروز انجیل هم به ما اخطار لازم را می دهد.میلیونها نفر در دنیا تصمیم گرفته اند از او اطاعت کنند. خدا امروز پشت قلب ما ایستاده (مکاشفه 3:20) و منتظر است تا زندگی ما را دگرگون سازد .

امروز نوبت ماست که مهمترین تصمیم زندگیمان را بگیریم.

 

 

 


روشن کردن شمع در کلیسای ارمنی ، کلیسای ارتوکس و کاتولیک مرسوم است ولی این عمل در شاخه های گوناگون کلیسای پروتستان مرسوم نیست . کسانی که در کلیسا شمع روشن می کنند بعد از روشن کردن شمع به مدت چندین دقیقه در خود فرو رفته و به دعا پرداخته و تقاضای خود را در پیشگاه خداوند می آورند. نور سمبل مسیح (یوحنا 8:12) و ایمانداران (متی 5:14) می باشد. به کار گیری شمع  در کلیسا به قرون اولیه مسیحیت باز می گردد.

تمام کسانیکه در این جهان برای گناهانشان اشک نریزند (یعقوب 4:9) ، در آن جهان  دیگر تا ابد باید گریه کنند.(متی 13:50) ولی آنها نیکه اشک می ریزند با شادی درو می کنند (مزمور 126:5) و خداوند هر اشکی را از چشمانشان پاک خواهد ساخت. (مکاشفه 21:4)

گناه در عهد جدید:

20و گفت: «آنچه از آدم بيرون آيد، آن است كه انسان را ناپاك مي سازد،

21 زيرا كه از درون دل انسان صادر مي شود، خيالات بد و زنا و فسق و قتل و دزدي

22و طمع و خباثت و مكر و شهوت پرستي و چشم بد و كفر و غرور و جهالت.

23تمامي اين چيزهاي بد از درون صادر مي گردد و آدم را ناپاك مي گرداند.» (مرقس 7)

28و چون روا نداشتند كه خدا را در دانش خود نگاه دارند، خدا ايشان را به ذهن مردود واگذاشت تا كارهاي ناشايسته به جا آورند.

29ممّلو از هر نوع ناراستي و شرارت و طمع و خباثت؛ پُر از حسد و قتل و جدال و مكر و بدخويي؛

30غمّازان و غيبت كنندگان و دشمنان خدا و اهانت كنندگان و متكبرّان و لافزنان و مُبْدِعان شرّ و نامطيعان والدين؛

31بي فهم و بي وفا و بي الفت و بي رحم.

32زيرا هر چند انصاف خدا را مي دانند كه كنندگان چنين كارها مستوجب موت هستند، نه فقط آنها را مي كنند بلكه كنندگان را نيز خوش مي دارند. (رومیان 1)

19و اعمال جسم آشكار است، يعني زنا و فسق و ناپاكي و فجور،

20و بُت پرستي و جادوگري و دشمني و نزاع و كينه و خشم و تعصّب و شقاق و بدعتها،

21و حسد و قتل و مستي و لهو و لعب و امثال اينها كه شما را خبر مي دهم چنانكه قبل از اين دادم، كه كنندگان چنين كارها وارث ملكوت خدا نمي شوند. (غلاطیان5)

3امّا زنا و هر ناپاكي و طمع در ميان شما هرگز مذكور هم نشود، چنانكه مقدّسين را مي شايد.

4و نه قباحت و بيهوده گويي و چرب زباني كه اينها شايسته نيست بلكه شكرگزاري.

5زيرا اين را يقين مي دانيد كه هيچ زاني يا ناپاك يا طمّاع كه بت پرست باشد، ميراثي در ملكوت مسيح و خدا ندارد. (افسسیان 5)

1امّا اين را بدان كه در ايّام آخر زمانهاي سخت پديد خواهد آمد،

2زيرا كه مردمان، خودپرست خواهند بود و طمّاع و لاف زن و متكبّر و بدگو و نامطيع والدين و ناسپاس و ناپاك

3و بي الفت و كينه دل و غيبت گو و ناپرهيز و بي مروّت و متنفّر از نيكويي

4و خيانت كار و تند مزاج و مغرور كه عشرت را بيشتر از خدا دوست مي دارند؛

5كه صورت دينداري دارند، ليكن قوّت آن را انكار مي كنند. از ايشان اعراض نما. (دوم تیموتائوس 3)

8لكن ترسندگان و بي ايمانان و خبيثان و قاتلان و زانيان و جادوگران و بت پرستان و جميع دروغگويان، نصيب ايشان در درياچه افروخته شده به آتش و كبريت خواهد بود. اين است موت ثاني. (مکاشفه 21)

5زيرا كه سگان و جادوگران و زانيان و قاتلان و بت پرستان و هر كه دروغ را دوست دارد و بعمل مي آورد، بيرون مي باشند. (مکاشفه 22)

مرجع : کتاب "راز قدرت خون عیسی" راینهارد بونکه

 • مطالعه 22023 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه نــگاهــی متفاوت در جمعه صلیب »

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131