از روح القدس پر شوید (افسسیان 5:1)

مقدمه:

در این روزهای دنیا که فساد، گناه و بدبختی، جنگ و بیماری زندگی مردم را تاریک گردانیده است، ایمانداران بیش از هر زمان دیگر باید به عنوان معبدهای خداوند (اول قرنتیان 3:16) با پری روح تجهیز شده، پیغام خوش انجیل را به دیگران اعلام کنند.

 

 

خدای خالق و قادر با ما عهد تازه بسته است (ارمیا باب 31 آیات 31 و 34- حزقیال باب 36 آیه 26) و این عهد بوسیله خون عیسی مسیح امضاء شده (مرقس14:24) و حضور روح القدس در ما مهر و تائید این عهد است . (دوم قرنتیان 5:5)

پیغام امروز از دو بخش تشکیل شده
1- پری روح القدس چیست ؟
2- چگونه از روح القدس پر شویم ؟

 

بخش اول : پری روح القدس چیست ؟

1-پری روح القدس پری خداست :

پری خدای خالق ، خدای قادر ، خدای معجزات و خدای مقدسین ، خدای محبت و خدای قدوس .
بنابرین پری روح القدس چیز ساده و پیش پا افتاده ای نیست ، پری روح القدس پری احساسات یا انرژی مثبت یا یک خصوصیت نیست. 
روح القدس شخصیت دارد چون تصمیم می گیرد ، صحبت می کند ، تسلی می دهد ، هدایت می کند و تعلیم می دهد ، روح القدس خداست (اعمال باب 5 آیات3و4) بنابرین پری روح القدس پری شخص خداست.
وقتی می گوئیم شخصی کاملا پر از روح القدس است یعنی کنترل تمام قسمتهای زندگی او در دست خداست و آن شخص شبیه عیسی میشود .
بنابرین ما تا زمانیکه کاملا شبیه عیسی مسیح خداوند نشده ایم به پر شدن بیشتر روح القدس محتاجیم.

 

2- پری روح القدس تغییر و زیر و رو شدن مسیر زندگی است :

روح القدس می خواهد فرهنگ ما را به فرهنگ مسیحی تبدیل کند (فرهنگی که زندگی بر اساس کلام خدا ، دعا ، تقدس و محبت است) . روح القدس طرز فکر و نگرش ما را عوض می کند ، روح القدس قلب ما را عوض می کند ، او حتی می تواند خصوصیات به ارث رفته (سیرت باطل پدران) ما را تحت تاثیر قرار دهد (اول پطرس 1:18) ، روح القدس عادتها و علایق ما را عوض می کند ، او می تواند و می خواهد نحوه صحبت کردن ، نحوه فکر کردن و نحوه عمل کردن ما را عوض کند . 
بنابرین پری روح القدس تغییر کل زندگی است و در مواردی که تنها احساسات خوبی داریم اجازه نداریم بگوئیم که پر از روح القدس هستیم.

 

3- پری روح القدس پری تقدس است:

چگونه می شود که پر از روح پاک خدا باشیم ولی زندگی مقدس و پاکی نداشته باشیم ؟!
یکی از اصلی ترین دلیلهای که خدا روح القدس را به ما می دهد این است که به شباهت عیسی مسیح در آئیم .
تقدس خدا اولین خصوصیتی بود که وقتی مردم با خدا ملاقات می کردند ، می فهمیدند.
روح القدس می خواهد فکر ما ، قلب ما ، چشمان ما ،زبان ما را (روح ، روان و جسم ما را- اول تسالونیکیان 5) مقدس گرداند.
آن زمان می توانیم ادعا کنیم که روح القدس به پری در ما ساکن است که تقدس عیسی به پری در ما ساکن باشد.

 

4- پری روح القدس پری محبت است.

خدا محبت است (اول یوحنا 5:8)، نجات ما براساس محبت خدا بوده است (یوحنا 3:16) و بزرگترین حکم خدا (مرقس 12:30) و بزرگترین نشان شاگردی محبت است (یوحنا 12:35) ، پس چگونه می توان از روح القدس پر بود ولی از محبت آگاپه خدا پر نبود!
کلام خدا می گوید :" محبت خدا توسط روح‌القدس که به ما بخشیده شد، در دلهای ما ریخته شده است. " (رومیان 5:5) و ما باید این محبت را از خدا دریافت کنیم و به جهان تشنه محبت بدهیم.

 

5- پری روح القدس پری روح دعا است .

کلام خدا می گوید :" روح نیز در ضعف ما به یاریمان می‌آید، زیرا نمی‌دانیم چگونه باید دعا کنیم. امّا روح با ناله‌هایی بیان‌ناشدنی، برای ما شفاعت می‌کند. " (رومیان 8:26)
روح القدس به قلبهای سرد شده ما آتش می فرستد ، تا از حضور خدا لذت ببریم و شادی کنیم .
یونگی چو کشیش ارشد بزرگترین کلیسای جهان در کره جنوبی وقتی از او راز موفقیتش را می پرسند ، می گوید " دعا کن و اطاعت نما. " 
مردان و زنان دعا پیروزیها را برای خداوند به ارمغان می آورند ، پس اگر دعایمان قوت ندارد احتیاج شدیدی به پری روح داریم .

 

6- پری روح القدس پری قوت و عطایای خداست .

خدا را برای عطایایش شکر. عطایای روح القدس نه برای بی ایمانان و دنیا و نه برای فرشتگان بلکه برای کلیسا و ایمانداران است ، و اگر خدا آنها را آماده کرده و اگر کلام خدا درباره آن صحبت می کند و اگر رسولان و مقدسین از آنها استفاده می کردند ، خدا امروز هم می خواهد که عروس خود کلیسا را با عطایای روح القدس زینت و قوت بخشد.
عطایا و قوت برای ما نباید هدف باشد بلکه آنها وسیله ای برای خدمت موثر به خدا و دادن جلال به اوست.
کلام خدا می گوید :" با اشتیاق تمام در پی تجلیات روح باشید " (اول قرنتیان 14:1) 
پس یکی دیگر از علائم پری روح داشتن قوت و عطایای روح القدس است .


7- پری روح القدس روح بشارت انجیل را در ما ایجاد می کند .

کلام خدا می گوید :" چون روح‌القدس بر شما آید، قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا دورترین نقاط جهان، شاهدان من خواهید بود." (اعمال 1:8) 
یکی دیگر از اصلیترین کارهای روح القدس این است که ما را به مبشران پر ثمر (یوحنا 15:16) تبدیل می گرداند. بزرگترین کاری که ما می توانیم برای دیگران انجام دهیم ، این است که پیغام خوش انجیل را که پیغام نجات ، آزادی ، شفا ، آرامش ، شادی ، محبت و ارتباط و مشارکت با خدای زنده و واقعی و خالق است را به دیگران برسانیم .
در این دنیایی که روزانه حدود 200 هزار نفر می میرند و هر روز به بازگشت ثانویه مسیح نزدیک تر می گردیم (رومیان 13:11) ، باید به پری روح بسیاری را از آتش برهانیم . (یهودا 23)
خداوند ما را لمس کند که هر روزمان برای او زندگی کنیم و باعث نجات اطرافیانمان گردیم.

 

8- پری روح القدس پری مسح خداست .

ما مسیحی نامیده می شویم یعنی 1- کسانی که باید شبیه مسیح باشند و 2- کسانی که باید مسح شده باشند.
در عهد عتیق کاهنان ، پادشاهان و انبیاء مسح می شدند ، پری روح القدس می تواند به زبان ، دستان و حضور ما مسح خاص برای تحقق اراده خدا روی زمین بدهد. 
ما در عهد جدید کاهنان و پادشاهان (اول پطرس 2:9 و مکاشفه 5:10) و انبیاء (اول قرنتیان 14:5) می توانیم باشیم.

 

9- پری روح القدس پری حکمت الهی است. (اشعیا 11:2)

چه بسیار خادمان که به علت بی حکمتی کار خدا را خراب کرده اند ، حکمت باعث بنای کلیسا می گردد و نبودن آن باعث لغزش . 
حکمت یعنی کار درست را در زمان و مکان درست به نحو درست انجام دادن.

علاوه بر موارد بالا ، پری روح القدس همچنین پیروزی ، آزادی ، حیات وافر ، تسلی و هدایت صحیح و کتاب مقدسی به ما می دهد .

 

بخش دوم : چگونه از روح القدس پر شویم؟

1-با اعتراف به گناهان خود و توبه ، از روح القدس پر می شویم :

کلام خدا صراحتا به ما می گوید که گناه یک مانع است (اشعیا 59) ، مانعی برای نجات ، مانعی برای رشد در خداوند ، مانعی برای شفا و آزادی ، مانعی برای برکت ، مانعی در دعا و در خدمت.
همچنین گناه مانعی برای پری روح القدس است.
برادری می گفت ماندن در گناه از خود گناه بدتر است ، باید گناه را به خدا اعتراف کرد و با ایمان آمرزش خدا را پذیرفت و پذیرفت که خون عیسی ما را از هر گناه پاک می کند (اول یوحنا 1:7) و خدا آن دستخطی که بر ضد ما است بر صلیب میخکوب می کند (کولسیان 2:14) و گناهان ما را به اعماق دریا می اندازد(میکاه 7:19). پس مانع را برداریم تا نهر روح القدس از پهلوی صخره ابدی ما در ما جاری گردد. (یوحنا 7:38 و 19:34 و اول قرنتیان 10:4)
پس اگر می خواهیم از روح القدس پر شویم ، توبه جدی و کتاب مقدسی بکنیم.

 

2-با ایمان به وعده های خدا ، از روح القدس پر می شویم :

کلام خدا صراحتا به ما می گوید که بدون ایمان نمی توان از خدا چیزی یافت .(عبرانیان 11:6) ایمان یعنی آنچه خدا در کلامش مکشوف می کند ما تحقق آن را در خودمان بپذیریم.
کلام خدا آشکارا می گوید که خدا روح القدس را برتمامی فرزندان خود که توبه کرده اند می بخشد (اعمال باب 2 آیات 38 و 39) و اگر کلام خدا میگوید " از روح القدس پر شوید " (افسسیان5:18) یعنی اراده او دریافت پری روح القدس است و می دانیم آنچه بر حسب اراده او می طلبیم آنرا می یابیم.(اول یوحنا 5:14)
مسیح جلال یافته است تا طبق وعده اش نهر های آب زنده از ما جاری گردد. با ایمان بپذیریم . 
ای پدر در نام قدوس عیسی مسیح خداوند پری روح القدس را می پذیرم .

 

3-با پرستش ، از روح القدس پر می شویم :

کلام خدا می گوید :"دهان خود را نیکو باز کن و من آنرا پر خواهم کرد " (مزمور 81:10) 
پرستش باعث می شود ایمانمان رشد کرده و قلب ما وسعت یافته پذیرای پری روح القدس گردد. در اعمال 4 و 16 می بینیم که چگونه پرستش باعث پری روح القدس گردید.

 

4-با تشنگی و اشتیاق ، از روح القدس پر می شویم :

مسیح می گوید :"هر که تشنه است نزد من بیاید " (یوحنا 7:37) خدا به کسانی پری روح القدس را می دهد که با تمام وجود آنرا می طلبند (لوقا 11:13) و مطیع او هستند . (اعمال 5:32)
کشیشی می گفت روح القدس برای کسانی است که می خواهند خدا را خدمت کنند ولی توانایی آنرا ندارند و پری روح القدس به آنها داده می شود تا به بهترین صورت خدا را خدمت کنند. پس اگر شما رویای خدمت دارید بدانید که پری روح القدس برای شماست .

 

5-با انتظار ، از روح القدس پر می شویم :

کلام خدا می گوید :" آنانی که منتظر خداوند می باشند قوت تازه خواهند یافت " (اشعیا 40:31) و در جای دیگری می گوید :" باز ایستید و بدانید که من خدا هستم " (مزمور 46:10) وقتی با تعمق و انتظار و صبر به حضور خداوند در آن طرف قدس الاقداس به جسارت خون عیسی میرویم (عبرانیان 4:16 و 10:19)، می توانیم مطمئن باشیم که در آنجا می توانیم پری روح و زندگی پیروزمندانه مسیحی داشته باشیم .

 

نتیجه :
یادمان نرود که با مرگ مسیح بر صلیب ، پدر حاضر است روح القدس را به رایگان به ما می دهد (غلاطیان 3:5) ، پری روح القدس یک اتفاق نیست که یکبار برای ما بیفتد ، ما نیازمندیم هر روزه از روح القدس پر شویم و پر از روح القدس بمانیم . (اعمال 4:31 و 6:3)
امروز ما در هر وضعیت روحانی هستیم قلب پدر مشتاق است که به ما این پری روح القدس را ببخشد بنابرین با ایمان به حضور او برویم و روح القدس را مطابق وعده اش بطلبیم و بیابیم .
دعا کنیم.

تعمق و تفکر شخصی:

شما در مورد "از روح القدس پر شدن" و "پر از روح القدس ماندن" چه تصمیمی را می خواهید در زندگی شخصی خود بگیرید؟

 • مطالعه 9474 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131