باغ زندگی

باغ زندگی

هر باغ که خرم است و آباد 

آباد ز نعمت خداداد

باشد به مثل چو زندگانی

حیران منشین در آن زمانی

 

 

با همت و پایداری و کار

از ریشه برآر هر خس و خار

بیدار نشین مباش در خواب

تا باغ شود مفید و شاداب

 

از آب بود صفای بوستان

بی آب خراب هر گلستان 

عیساست صفای زندگانی

همراه نمای زندگانی

 

گلهای معطر پر از رنگ

از خاطر آدمی برد زنگ

زیبایی و عطر زندگانی

ظاهر شود گر درا او بمانی

 

گر باغ نداد میوه عیب است

زان باغ خوشی نمی دهد دست

ما نیز اگر ثمر نیاریم

شادی و خوشی به بَر نیاریم

 

بر ماست که باغ زندگی را

پر میوه کنیم و هم مصفا

عیساست چو باغبان استاد

در باغ گر اوست گردد آباد

 

بر ماست که باغ زندگی را

پر میوه کنیم و هم مصفا

عیساست چو باغبان استاد

در باغ گر اوست گردد آباد

  • مطالعه 1739 مرتبه