مقدمه


ترجمه تفسیری(کتاب روت)آنچه‌ در اين‌ كتاب‌ مي‌خوانيد مربوط‌ مي‌شود به‌ دوراني‌ كه‌ داوران‌ بر اسرائيل‌ حكومت‌ مي‌كردند. داستان‌ روت‌ بيانگر اين‌ واقعيت‌ است‌ كه‌ در روزگاري‌ كه‌ اكثر مردم‌ دور از خدا زندگي‌ مي‌كنند، مانند دوران‌ داوران‌ اسرائيل‌، هستند كساني‌ كه‌ خداوند را مي‌پرستند و در پي‌ خوشنودي‌ او مي‌باشند.
در زماني‌ كه‌ در اسرائيل‌ قحطي‌ پديد آمده‌ بود، زني‌ به‌ نام‌ نعومي‌ با شوهر خود رهسپار ديار موآب‌ مي‌شود. در آنجا شوهر نعومي‌ مي‌ميرد و نعومي‌ تصميم‌ مي‌گيرد به‌ سرزمين‌ خود بازگردد. در اين‌ هنگام‌ روت‌ كه‌ از اهالي‌ موآب‌ بود، به‌ عقد پسر نعومي‌ درمي‌آيد. پس‌ از چندي‌ همسر روت‌ نيز مي‌ميرد. بدين‌ ترتيب‌ نعومي‌ مي‌ماند و عروسش‌ روت‌. وقتي‌ نعومي‌ تصميم‌ مي‌گيرد كه‌ به‌ اسرائيل‌ بازگردد روت‌ نيز با او همراه‌ مي‌شود.
اين‌ دو بيوه‌، هنگام‌ حصاد به‌ بيت‌لحم‌ مي‌رسند. روت‌ در مزرعه‌ شخصي‌ به‌ نام‌ بوعز به‌ كار مشغول‌ مي‌شود. بوعز به‌ روت‌ علاقه‌مند مي‌گردد و او را به‌ عقد خود در مي‌آورد. روت‌ صاحب‌ فرزندي‌ به‌ نام‌ عوبيد مي‌شود. از نسل‌ عوبيد، داود پادشاه‌ و نيز عيسي‌ مسيح‌ بدنيا مي‌آيند. در نسب‌نامه‌ عيسي‌ مسيح‌، در متي‌ 1:5 نام‌ روت‌ نيز ذكر شده‌ است‌.

 


راهنماروت

جدّة‌ داود
سرآغاز خاندان‌ مسيحايي‌

اين‌ داستان‌ دلنشين‌ در مورد بانويي‌ زيبا و همچون‌ آرامشي‌ پس‌ از طوفان‌ متلاطم‌ زمان‌ داوران‌، تصويري‌ دلپذير از زندگي‌ خانوادگي‌ در عصري‌ پرآشوب‌ و زحمت‌ بدست‌ مي‌دهد.

يك‌ هزار سال‌ پيشتر، ابراهيم‌ توسط‌ خدا خوانده‌ شده‌ بود تا قومي‌ را بنا نهد كه‌ روزي‌ از آن‌ نجات‌ دهنده‌اي‌ براي‌ بشريت‌ بپا خيزد. در كتاب‌ روت‌ بر آغاز ايجاد خانواده‌اي‌ كه‌ نجات‌ دهنده‌ در آن‌ قرار بود ظاهر شود برمي‌خوريم‌. روت‌ جَدّة‌ داود پادشاه‌ است‌. از اينجا به‌ بعد توجه‌ عهد عتيق‌ عمدتاً بر حول‌ و حوش‌ خاندان‌ داود متمركز مي‌شود.

 

  • مطالعه 854 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « 1 نعومی و عروسانش