مقدمه


ترجمه تفسیری(کتاب ناحوم)درباره نويسنده اين كتاب ، ناحوم نبي ، اطلاع دقيقي در دست نيست . همين قدر مي دانيم كه او اهل مكاني به نام القوش بوده است .
كتاب او سرشار از توصيفهايي است درباره قدرت و مهرباني خداوند.
ناحوم راجع به سقوط امپراطوري آشور پيشگويي مي كند. يك قرن پس از سفر يونس نبي به نينوا، پايتخت آشور، اين پيشگويي بوسيله ناحوم اعلام مي شود. اكنون ديگر اهالي نينوا حالت توبه كار خود را از دست داده اند و بيش از پيش فاسد و ظالم شده اند. آنها به قدرت امپراطوري خود مي بالند و آن را بي زوال مي دانند.
اما در 612 ق . م . حدود پنجاه سال پس از پيشگويي ناحوم ، امپراطوري عظيم آشور در مقابل بابل به زانو درآمد. شهر نينوا چنان با خاك يكسان شد، كه تا 2500 سال هيچ آثاري از وجود آن در صحنه روزگار پيدا نبود. تا اينكه سرانجام باستانشناسان به كشف خرابه هاي آن نايل آمدند.
اين كتاب آشكار مي سازد كه خداي قادر مطلق بر تمام دنيا مسلط است و مي توان به او اعتماد كرد كه آنچه مي گويد به عمل مي آورد.

راهنما


ناحوم‌ نبي‌
راهنماي‌ مطالعه‌ كتاب‌مقدس‌
هلاكت‌ نينوا

دو تن‌ از انبيايي‌ كه‌ به‌ نحوي‌ با نينوا در ارتباط‌ بودند عبارتند از: يونس‌ نبي‌ در حدود سال‌ 785 ق‌.م‌. و ناحوم‌ نبي‌ در حدود سال‌ 630 ق‌.م‌. كه‌ از نظر زماني‌ 150 سال‌ با يكديگر فاصله‌ داشتند. نبوت‌ يونس‌ نبي‌ پيغامي‌ از رحمت‌ خدا بر نينوا و نبوت‌ ناحوم‌ نبي‌ حاكي‌ از هلاكت‌ نينوا بود. پيغام‌ اين‌ دو نبي‌ مكمل‌ يكديگر بود و روشي‌ را كه‌ خدا در قبال‌ امت‌ها در نظر داشت‌، روشن‌ مي‌سازد. يعني‌: استقرار دورة‌ فيض‌ خدا و پس‌ از آن‌ در آخر، مجازات‌ گناهان‌.


شخصيت‌ ناحوم‌ نبي‌
در مورد ناحوم‌ نبي‌ اطلاعات‌ چنداني‌ در دست‌ نيست‌. او به‌ «القوشي‌» شهرت‌ داشت‌ (1 : 1). نام‌ او در كلمة‌ «كفرناحوم‌» كه‌ به‌ معني‌ «روستاي‌ ناحوم‌» مي‌باشد، نهفته‌ است‌. اين‌ امر دلالت‌ بر آن‌ دارد كه‌ او احتمالاً از ساكنان‌ اين‌ قريه‌ و يا بنيانگذار كفرناحوم‌ بود كه‌ بعدها بعنوان‌ مركز خدمت‌ عيسي‌ مسيح‌ شهرت‌ يافت‌. احتمالاً القوش‌ كه‌ محل‌ تولد او بود در نزديكي‌ آن‌ قرار داشت‌. گفته‌ مي‌شود كه‌ محلي‌ بنام‌ القوش‌ در 30 كيلومتري‌ شمال‌ نينوا و در حاشية‌ رود دجله‌ قرار داشته‌ است‌ و اينكه‌ احتمالاً ناحوم‌ در ميان‌ اسراي‌ اسرائيل‌ بوده‌ كه‌ به‌ اين‌ محل‌ آورده‌ شده‌ بودند. چنانچه‌ كفرناحوم‌ محل‌ سكونت‌ او بوده‌ باشد، در اين‌ صورت‌ ناحوم‌ با يونس‌ و عيسي‌ مسيح‌ هم‌ محل‌ بوده‌ است‌.


دورة‌ تاريخي‌ ناحوم‌
شواهد موجود در خود كتاب‌ محدودة‌ تاريخي‌ مورد نظر را مشخص‌ مي‌سازند. تِبس‌ يا همان‌ نُوآمون‌ سقوط‌ كرده‌ بود (ناحوم‌ 3 : 8 - 10، 663 ق‌.م‌.) ولي‌ نينوا هنوز سقوط‌ نكرده‌ بود. نظر به‌ اينكه‌ سقوط‌ نينوا در 607 ق‌.م‌. اتفاق‌ افتاد، ناحوم‌ مي‌بايست‌ در فاصلة‌ سالهاي‌ 663 و 607 ق‌.م‌. بسر برده‌ باشد. با توجه‌ به‌ اينكه‌ نينوا با حالت‌ اضمحلال‌ و انحطاط‌ جلال‌ و قوتش‌ به‌ تصوير كشيده‌ شده‌ و با حملة‌ سكاها نيز مشكلاتش‌ آغاز شده‌ بود، لذا چنانچه‌ اين‌ نبوت‌ها را كمي‌ پيش‌ از حملة‌ سكاها در نظر بگيريم‌، حدس‌ نابجايي‌ نخواهد بود. چنانچه‌ حملة‌ سكاها در سال‌ 630 ق‌.م‌. رخ‌ داده‌ باشد، در اين‌ صورت‌ ناحوم‌ با صفنيا كه‌ او نيز ويراني‌ نينوا را با بياني‌ صريح‌ و جالب‌ پيشگويي‌ كرده‌ بود (صفنيا2 : 13 - 15)، هم‌ عصر بوده‌ است‌.
  • مطالعه 983 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « 1 غضب خدا بر نینوا