2 وصیت به کاهنان؛ خیانت یهودا

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قدیمی(کتاب ملاکی)وصيت‌ به‌ كاهنان‌
و الا´ن‌ اي‌ كاهنان‌ اين‌ وصيّت‌ براي‌ شما است‌! 2 يهوه‌ صبايوت‌ مي‌گويد كه‌ اگر نشنويد و آن‌ را در دل‌ خود جا ندهيد تا اسم‌ مرا تمجيد نماييد، من‌ بر شما لعن‌ خواهم‌ فرستاد و بر بركات‌ شما لعن‌ خواهم‌ كرد، بلكه‌ آنها را لعن‌ كرده‌ام‌ چونكه‌ آن‌ را در دل‌ خود جا نداديد. 3 اينك‌ من‌ زراعت‌ را به‌ سبب‌ شما نهيب‌ خواهم‌ نمود و بر رويهاي‌ شما سرگين‌ يعني‌ سرگين‌ عيدهاي‌ شما را خواهم‌ پاشيد و شما را با آن‌ خواهند برداشت‌. 4 و خواهيد دانست‌ كه‌ من‌ اين‌ وصيّت‌ را بر شما فرستاده‌ام‌ تا عهد من‌ با لاوي‌ باشد. قول‌ يهوه‌ صبايوت‌ اين‌ است‌. 5 عهد من‌ با وي‌ عهد حيات‌ و سلامتي‌ مي‌بود و آنها را به‌ سبب‌ ترسي‌ كه‌ از من‌ مي‌داشت‌، به‌ وي‌ دادم‌ و به‌ سبب‌ آنكه‌ از اسم‌ من‌ هراسان‌ مي‌بود. 6 شريعت‌ حقّ در دهان‌ او مي‌بود و بي‌انصافي‌ بر لبهايش‌ يافت‌ نمي‌شد، بلكه‌ در سلامتي‌ و استقامت‌ با من‌ سلوك‌ مي‌نمود و بسياري‌ را از گناه‌ برمي‌گردانيد. 7 زيرا كه‌ لبهاي‌ كاهن‌ مي‌بايد معرفت‌ را حفظ‌نمايد تا شريعت‌ را از دهانش‌ بطلبند چونكه‌ او رسول‌ يهوه‌ صبايوت‌ مي‌باشد. 8 امّا يهوه‌ صبايوت‌ مي‌گويد كه‌ شما از طريق‌ تجاوز نموده‌، بسياري‌ را در شريعت‌ لغزش‌ داديد و عهد لاوي‌ را شكستيد. 9 بنابراين‌ من‌ نيز شما را نزد تمامي‌ اين‌ قوم‌ خوار و پست‌ خواهم‌ ساخت‌ زيرا كه‌ طريق‌ مرا نگاه‌ نداشته‌ و در اجراي‌ شريعت‌ طرفداري‌ نموده‌ايد.
خيانت‌ يهودا
10 آيا جميع‌ ما را يك‌ پدر نيست‌ و آيا يك‌ خدا ما را نيافريده‌ است‌؟ پس‌ چرا عهد پدران‌ خود را بي‌حرمت‌ نموده‌، با يكديگر خيانت‌ مي‌ورزيم‌؟ 11 يهودا خيانت‌ ورزيده‌ است‌ و رجاسات‌ را در اسرائيل‌ و اورشليم‌ بعمل‌ آورده‌اند زيرا كه‌ يهودا مَقْدَس‌ خداوند را كه‌ او آن‌ را دوست‌ مي‌داشت‌ بي‌حرمت‌ نموده‌، دختر خداي‌ بيگانه‌ را به‌ زني‌ گرفته‌ است‌. 12 پس‌ خداوند هر كس‌ را كه‌ چنين‌ عمل‌ نمايد، هم‌ خواننده‌ و هم‌ جواب‌ دهنده‌ را از خيمه‌هاي‌ يعقوب‌ منقطع‌ خواهد ساخت‌ و هر كس‌ را نيز كه‌ براي‌ يهوه‌ صبايوت‌ هديه‌ بگذراند. 13 و اين‌ را نيز بار ديگر بعمل‌ آورده‌ايد كه‌ مذبح‌ خداوند را با اشكها و گريه‌ و ناله‌ پوشانيده‌ايد و از اين‌جهت‌ هديه‌ را باز منظور نمي‌دارد و آن‌ را از دست‌ شما مقبول‌ نمي‌فرمايد. 14 امّا شما مي‌گوييد سببِ اين‌ چيست‌؟ سبب‌ اين‌ است‌ كه‌ خداوند در ميان‌ تو و زوجه‌ جواني‌ات‌ شاهد بوده‌ است‌ و تو به‌ وي‌ خيانت‌ ورزيده‌اي‌، با آنكه‌ او يار تو و زوجه‌ هم‌ عهد تو مي‌بود. 15 و آيا او يكي‌ را نيافريد با آنكه‌ بقيّه‌ روح‌ را مي‌داشت‌ و از چه‌ سبب‌ يك‌ را (فقط‌ آفريد)؟ از اين‌ جهت‌ كه‌ ذريّت‌ الهي‌ را طلب‌ مي‌كرد. پس‌ از روح‌هاي‌ خود باحذر باشيد و زنهار احدي‌ به‌ زوجه‌ جواني‌ خود خيانت‌ نورزد. 16 زيرا يهوه‌ خداي‌ اسرائيل‌ مي‌گويد كه‌ از طلاق‌ نفرت‌ دارم‌ و نيز از اينكه‌ كسي‌ ظلم‌ را به‌ لباس‌ خود بپوشاند. قول‌ يهوه‌ صبايوت‌ اين‌ است‌ پس‌ از روح‌هاي‌ خود با حذر بوده‌، زنهار خيانت‌ نورزيد. 17 شما خداوند را به‌ سخنان‌ خود خسته‌ نموده‌ايد و مي‌گوييد: چگونه‌ او را خسته‌ نموده‌ايم‌؟ از اينكه‌ گفته‌ايد همه‌ بدكاران‌ به‌ نظر خداوند پسنديده‌ مي‌باشند واو از ايشان‌ مسرور است‌ يا اينكه‌ خدايي‌ كه‌ داوري‌ كند كجا است‌؟
ترجمه تفسیری


اي كاهنان ، به اين اخطار خداوند قادر متعال گوش دهيد:
«اگر خود را اصلاح نكنيد و نام مرا احترام ننماييد، شما را شديداً مجازات خواهم كرد، و بجاي اينكه شما را بركت دهم ، شما را لعنت خواهم نمود. در واقع از همين حالا شما زير لعنت هستيد، زيرا اوامر مرا در دل خود جاي نمي دهيد.
3 «فرزندان شما را تنبيه مي كنم و سرگين حيواناتي را كه برايم قرباني مي كنيد به صورتتان مي پاشم و شما را مثل سرگين بيرون مي اندازم . 4 آنگاه خواهيد فهميد به اين دليل چنين اخطاري به شما كردم تا شما را بسوي قوانين و دستوراتي كه به جدتان لاوي داده بودم ، بازگردانم . 5 هدف از اين قوانين اين بود كه به كاهنان نسل لاوي حيات و آرامش ببخشد تا ايشان با اجراي آنها نشان دهند كه احترام و ترس مرا در دل دارند. 6 كاهنان نسل لاوي قوانين حقيقي را به قوم تعليم مي دادند. نه دروغ مي گفتند و نه تقلب مي كردند بلكه از راههاي من پيروي نموده ، آنچه را كه راست بود بعمل مي آوردند. آنها توانستند بسياري را از راههاي گناه آلود بازگردانند.
7 «كاهنان بايد قوانين را تعليم دهند تا مردم بتوانند خدا را بشناسند، زيرا كاهنان سخنگويان خداوند قادر متعال هستند و مردم بايد براي راهنمايي پيش آنها بيايند؛ 8 ولي شما راههاي خداوند را ترك كرده ايد و با راهنماييهاي خود بسياري را از راه راست منحرف ساخته ايد. شما قوانين كاهنان را شكسته ايد. 9 بنابراين ، من شما را در نظر مردم پست و خوار مي گردانم ، زيرا احكام مرا نگه نمي داريد و در اجراي قوانين ، انصاف را رعايت نمي كنيد.»

خيانت به خدا
10 آيا همه ما از يك پدر نيستيم ؟ آيا همگي مابوسيله يك خدا آفريده نشده ايم ؟ پس چرا به يكديگر خيانت مي كنيم و عهدي را كه خدا با پدران ما بست مي شكنيم ؟ 11 مردم يهودا، در اورشليم و در سراسر خاك اسرائيل به خدا خيانت ورزيده ، گناه بزرگي مرتكب شده اند، زيرا مردان يهودا با گرفتن زنان بت پرست ، خانه مقدس و محبوب خداوند را آلوده كرده اند. 12 خداوند تمام كساني را كه چنين كرده اند خواه كاهن باشند، خواه غيركاهن ، از قوم خود اسرائيل اخراج خواهد كرد.
13 شما قربانگاه خداوند را با اشكهاي خود پر مي كنيد، زيرا ديگر خداوند هداياي شما را نمي پذيرد و بركتي به شما نمي دهد. 14 مي گوييد: «چرا خداوند ما را ترك كرده است ؟» دليلش اينست كه شما به همسرتان كه در جواني با وي پيوند وفاداري بسته بوديد، خيانت كرده ايد و خداوند كه شاهد اين پيوند بوده ، خيانت شما را ديده است . 15 خداوند شما را با يكديگر پيوند داد و شما در نظر او يك تن شديد. حال ، خدا از شما چه مي خواهد؟ او مي خواهد كه فرزندان خداشناس داشته باشيد. پس مواظب باشيد كه به همسر خود خيانت نكنيد.
16 خداوند، خداي اسرائيل مي فرمايد: «من از طلاق نفرت دارم ، و نيز از اينكه كسي ظلم را همچون جامه به تن كند. پس مواظب روحهاي خود باشيد و از خيانت بپرهيزيد.»

روز داوري
17 شما با حرفهايي كه مي زنيد خداوند را خسته كرده ايد!
مي پرسيد: «با كدام حرفها؟»
با اين حرفها كه مي گوييد: «خدايي كه به انصاف داوري مي كند كجاست ؟ مثل اينكه او بدكاران را دوست دارد و از آنها راضي است !»

راهنما

باب‌ 2 . مزاوجت‌ با اقوام‌ بت‌ پرست‌ مجاور
كاهنان‌ كه‌ از جانب‌ خداوند تعيين‌ شده‌ بودند تا قوم‌ را به‌ انصاف‌ و راستي‌ هدايت‌ نمايند (آيات‌ 5 الي‌ 7)، مسئول‌ چنين‌ اوضاع‌ تأسف‌ آور و رقّت‌ انگيزي‌ بودند. آنها آنچنان‌ پست‌، پول‌ پرست‌ و رشوه‌ خوار شده‌ بودند كه‌ نام‌ «كاهن‌» در ميان‌ قوم‌ به‌ واژة‌ پستي‌ مبدل‌ شده‌ بود.
آيات‌ 10 الي‌ 16 اين‌ باب‌ از فروپاشي‌ معيارهاي‌ اخلاقي‌ در امر ازدواج‌ سخن‌ مي‌گويد. مردان‌ يهود زنان‌ خود را طلاق‌ مي‌دادند تا با زنهاي‌ بت‌ پرست‌ ازدواج‌ كنند. اين‌ امر گناه‌ مضاعفي‌ محسوب‌ مي‌شد، چرا كه‌ جريان‌ تربيت‌ فرزندان‌ را با وضع‌ مصيبت‌ باري‌ مواجه‌ ساخته‌ بود.
شكاكيت‌ و بي‌ايماني‌ ريشة‌ سهل‌ انگاري‌هاي‌ مذهبي‌ و سقوط‌ اخلاقيات‌ آنها بود. توجه‌ به‌ سعادت‌ و كامراني‌ اقوام‌ شرير موجب‌ شده‌ بود تا قوم‌ يكصدا بگويند كه‌ از اطاعت‌ و خدمت‌ خدا چه‌ سود؟ (رجوع‌ كنيد به‌ ذيل‌ 3 : 13 - 18).
  • مطالعه 1203 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %14 %661 %1394 %14:%بهمن