وصال آمد

نگار آمد

 

صدای پای یار آمد

 

 

مسیح آمد

 

حبیب جان نثار آمد

 

جمال آمد

 

نگار بی قرار آمد

 

محب آمد شفا آمد

 

صبوی باوقار آمد

 

شکوه آمد جلال آمد

 

خدای با وقار آمد

 

مسیح آمد

 

فروتن،پرنگار آمد

 

بهار آمد

 

شمیم شور یار آمد

 

صبور آمد وصال آمد

 

خدای با وقار آمد

 

  • مطالعه 2462 مرتبه