كریسمس در بروكلین یك داستان زیبای واقعی كه به ما می آموزد هیچ رویدادی بی دلیل نیست .
بهای گناهانِ ما پرداخت شده استپس از زندگی که فکر می کردم آبرومندانه بود زمان زیستن روی زمین برایم پایان…
موهاتونو براتون شونه کنم؟ الیزا توی فرودگاه منتظر نشسته بود تا سوار هواپیماش بشه. جایی که نشسته بود، افراد منتظر…
زمان تصور کن یه بانکی وجود داره که هر روز صبح 86400 دلار به حسابت واریز کنه ! این بانک…
عیسی برای شام میاد روت دوباره به پاكت نگاه كرد. هیچ تمبر یا علامت پستی روش نبود، فقط اسم و…
لبخند خدا لوئیز زنی بود با لباسهای کهنه و مندرس، و نگاهی مغموم وارد خواروبار فروشی محله شد و با…
چی می شد اگر..؟به راستی چه اتفاقی می افتاد اگر خدا هم مثل ما رفتار میکرد؟ چی می شد اگر...…
زندگی چیست ؟ چندی پیش نامه ای از خواهرم گرفتم . که هنوز به مسیح ایمان ندارد . اما من…
آیا می دانستی که...نخستین كشاورزان 9 هزار سال پیش از میلاد مسیح دست به پرورش گیاهان زدند و اولین بار…
صفحه10 از15

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131