مقدمه


ترجمه تفسیری(کتاب صفنیا)صفنياي نبي احتمالاً در حدود 625 ق .م . اين كتاب را نوشته است . يوشياي پادشاه تا حدي تحت تأثير نوشته هاي صفنيا بود كه در سرزمين خود دست به اصلاحات مذهبي زد.
صفنيا در اين كتاب پيشگويي مي كند كه يهودا و نيز ساير قومهايي كه عدالت را رعايت نمي كنند مورد داوري و مجازات خداوند قرار خواهند گرفت . اين داوري علاوه بر يهودا شامل حال فلسطين ، موآب ، مصر و آشور نيز خواهد شد. او به بني اسرائيل يادآور مي شود كه اگر بسوي خداوند بازگشت كنند و او را اطاعت نمايند، مي توانند از اين داوري و مجازات جان سالم بدر برند.
آخرين مبحث كتاب ، درباره شكوه و قدرت بني اسرائيل است كه خداوند مجدداً آن را نصيب اين قوم خواهد ساخت هنگامي كه آنان را از دست دشمنانشان نجات دهد.

راهنما


صفنياي‌ نبي‌
راهنماي‌ مطالعه‌ كتاب‌مقدس‌
روز عظيم‌ خداوند نزديك‌ است‌
برقراري‌ «زبان‌ پاك‌»

صفنيا در ايام‌ سلطنت‌ يوشياي‌ پادشاه‌ نبوت‌ كرد (1 : 1). او نبيرة‌ حزقيا بود (1 : 1)، لذا از اصل‌ و نسبي‌ درباري‌ برخوردار بود كه‌ با يوشيا نسبت‌ خانوادگي‌ داشت‌. يوشيا (639 - 608 ق‌.م‌.) كه‌ حكومت‌ طولاني‌ و شريرانة‌ مَنَسي‌ را به‌ ارث‌ برده‌ بود، اصلاحات‌ عظيمي‌ را بوجود آورد كه‌ صفنيا منبع‌ اصلي‌ و نيرو بخش‌ اين‌ جنبش‌ بشمار مي‌رفت‌ (رجوع‌ كنيد به‌ ذيل‌ كتاب‌ دوم‌ تواريخ‌ باب‌ 34). بنابراين‌ نبوت‌ صفنيا كمي‌ پيش‌ از ايام‌ حدوث‌ مصيبت‌ يهودا نازل‌ شد.

  • مطالعه 1123 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « 1 اعلام خطر؛ روز عظیم خداوند