مقدمه


ترجمه تفسیری(دوم تسالونیکیان)تسالونيكي
در اين نامه نيز مانند نامه اول ، پولس دربارة بازگشت عيسي مسيح به اين جهان صحبت مي كند. برخي از مسيحيان تسالونيكي بقدري شيفتة اين موضوع شده بودند كه حتي از كار روزانه نيز دست كشيده و زندگي عاطل و باطلي مي گذراندند، و به اين ترتيب باعث ننگ نام عيسي مي شدند. لذا، پولس در اين نامه آنها را با واقعيت ها روبرو مي سازد تا به آنها بفهماند كه تنبلي و بي كاري جايي در مسيحيت واقعي ندارد.

راهنما


رسالة‌ دوم‌ پولس‌ رسول‌ به‌ تسالونيكيان‌


تعاليم‌ بيشتر دربارة‌ رجعت‌ ثانوي‌ مسيح‌

اين‌ رساله‌، در سال‌ 52 ميلادي‌، چند هفته‌ يا چند ماه‌ پس‌ از رسالة‌ اول‌ نوشته‌ شد. در رسالة‌ اول‌، پولس‌ خاطر نشان‌ كرده‌ بود كه‌ آمدن‌ خداوند غير منتظره‌ و ناگهاني‌ خواهد بود. در اين‌ رساله‌ او نشان‌ مي‌دهد كه‌ رجعت‌ مسيح‌، پس‌ از ارتداد عظيم‌ خواهد بود.
  • مطالعه 615 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %417 %1394 %09:%بهمن
مطالب بیشتر از همین گروه 1 شکرگزاری »