ایمان منی عیسی

ایمان منی عیسی

 

انکار نخواهم کرد 

مصلوب نماییدم

 

انکار نخواهم کرد 

در راه توام عیسی 

انکار نخواهم کرد 

من یوسف عیسایم 

انکار نخواهم کرد 

در راه تو میمانم 

در راه تو میمیرم 

مصلوب اگر گردم 

انکار نخواهم کرد 

جانم به فدای تو 

ایمان منی عیسی 

انکار نخواهم کرد 

من یوسف عیسایم

انکار نخواهم کرد

 

لینک شعر با صدای نویسنده به دو صورت دکلمه و سرود را در زیر می توانید مشاهده نمایید:

 

http://www.youtube.com/watch?v=WV7wEtK9B5Y&feature=share

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=prVvUZrTles&feature=channel

  • مطالعه 2139 مرتبه