من آن شکسته کودک توام

من آن شکسته کودک توام

 

ای عیسی

ستایشم مکن

تویی دلیل بخششم

 

ای عیسی

تویی دلیل خوبیم

ای عیسی

تو آن ستاره ای که در سیاهی شب هجوم درد

به وقت بی کسی و ظلمت کبود

درخشش اش مرا زغم رها نمود

ای عیسی

تویی دلیل بخششم

ای عیسی

تویی دلیل خوبیم

ای عیسی

همان زمان که من مرا تبه نمود

تو آمدی برابخشش گناه

تو آمدی نجات من شدی

ای عیسی

تویی دلیل بخششم

ای عیسی

تویی دلیل خوبیم

ای عیسی

اگر چه من پرنده ام به آسمان و بر زمین

تویی دو بال و قدرت پریدنم

ای عیسی

تویی نهایت پریدنم

و مقصد رسیدنم

ای عیسی

برای آنکه در تو ما شوم

و با تو خود شوم

ای عیسی

چگونه یک ترانه از تو سر کنم

ای عیسی

تویی تمامی دقایقم

تویی تمامی تصورم

ای عیسی

تویی دلیل بخششم

ای عیسی

تویی دلیل خوبیم

ای عیسی

بیا که در تو زنده ام

و تا ابد تو را صدا کنم

ای عیسی

تویی دلیل بخششم

ای عیسی

تویی دلیل خوبیم

ای عیسی

  • مطالعه 2110 مرتبه