هفت دلیل از صعود خداوندمان عیسی مسیح به آسمان

ما اغلب در مورد کریسمس (تجسم خداوندمان عیسی مسیح) ، جمعه الصلیب (صلیب و رنجها و خون نجات بخش عیسی مسیح) و قیام و رستاخیز مسیح

(زنده شدنش از مرگ) و پنطیکاست (نزول روح القدس) و بازگشت ثانویه مسیح مطلب زیادی خوانده و موعظه های زیادی شنیده ام ، ولی چند وقت پیش ایمانداری به من گفت که در مورد صعود مسیح هیچ چیز نخوانده و هیچ چیز نشنیده است!

 

مقدمه:

و چون این را گفت، وقتی که ایشان همی نگریستند، بالا برده شد و ابری او را از چشمان ایشان در ربود. و چون به سوی آسمان چشم دوخته می‌بودند، هنگامی که او می‌رفت، ناگاه دومرد سفیدپوش نزد ایشان ایستاده، گفتند: «ای مردان جلیلی چرا ایستاده، به سوی آسمان نگرانید؟ همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالابرده شد، باز خواهد آمد به همین طوری که او رابه سوی آسمان روانه دیدید.»

حدود 1980 سال پیش مسیح خداوند بعد از مصلوب شدن برای گناهان ما و قیام پیروزمندانه از مرگ در چنین روزهای به آسمان صعود کرد و در دست راست خدای پدر نشست تا زمان معین برسد و دوباره باز گردد .

ما اغلب در مورد کریسمس (تجسم خداوندمان عیسی مسیح) ، جمعه الصلیب (صلیب و رنجها و خون نجات بخش عیسی مسیح) و قیام و رستاخیز مسیح (زنده شدنش از مرگ) و پنطیکاست (نزول روح القدس) و بازگشت ثانویه مسیح مطلب زیادی خوانده و موعظه های زیادی شنیده ام ، ولی چند وقت پیش ایمانداری به من گفت که در مورد صعود مسیح هیچ چیز نخوانده و هیچ چیز نشنیده است.

همانطور که در عهد عتیق در مورد تجسم خداوند (اشعیا 7 ، میکاه 5)، صلیب و رنجها عیسی مسیح (مزمور 22 و اشعیا 53) و قیام و رستاخیز مسیح (مزمور 16 ، اشعیا 53) و نزول روح القدس (یوئیل 2) پیشگویی شده است، در مورد صعود مسیح نیز در مزمور 24 آیات 7 تا 10 اینگونه پیشگویی شده است:

" اي دروازه ها سرهاي خود را برافرازيد! اي درهاي ابدي برافراشته شويد تا پادشاه جلال داخل شود!

اين پادشاه جلال كيست؟ خداوند قدير و جبار، خداوند كه در جنگ جبار است!

اي دروازه ها، سرهاي خود را برافرازيد! اي درهاي ابدي برافرازيد تا پادشاه جلال داخل شود!

اين پادشاه جلال كيست؟ يَهُوَه صَبايوت پادشاه جلال اوست! سلاه. "

امروز می خواهیم در مورد دلایلی از کتاب مقدس در مورد صعود یا عروج خداوندمان مسیح به آسمان صحبت کنیم.

 

 

1-مسیح به آسمان صعود کرد

تا نشان دهد که بالاتر از هر چیز زمینی است.

 

کلام خدا اینگونه می گوید: "چه مقدار است عظمت بینهایت قوت او نسبت به ما مومنین برحسب عمل توانایی قوت او که درمسیح عمل کرد چون او را از مردگان برخیزانید و به ‌دست راست خود در جایهای آسمانی نشانید، بالاتر از هر ریاست و قدرت و قوت و سلطنت و هر نامی که خوانده می‌شود، نه در این عالم فقط بلکه در عالم آینده نیز. و همه ‌چیز را زیر پایهای او نهاد و او را سر همه ‌چیز به کلیسا داد، که بدن اوست یعنی پری او که همه را در همه پر می‌سازد. " (افسسیان 19:1-23)

صعود مسیح نشان می دهد که او که سر کلیسا است و از هر چیزی بالاتر است ، او از قوتها ، افراد ، سلطنتها ، نامها ، اسارتها ، گناهان ، انواع بیماریهای لاعلاج ، انواع سرطانها ، انواع مخالفتها و ... بالاتر است . در نتیجه کلیسا هم بوسیله مسیح دارای اقتدار می باشد.

کلام خدا در مورد عیسی مسیح می گوید : " و چون در شکل انسان یافت شد، خویشتن را فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. از این جهت خدا نیز او را بغایت سرافراز نمود و نامی را که فوق از جمیع نامها است، بدو بخشید. تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین وزیر زمین است خم شود ، و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح ، خداوند است برای تمجید خدای پدر." (فیلیپیان 8:2-11)

بله صعود مسیح به آسمان به ما یادآوری می کند که هرچیزی در مقابل نام عیسی به زانو می آید چون مسیح بالاتر از هرچیزی صعود می کند و بر همه قوتها تسلط دارد.

همچنین کلام خدا در دوم قرنتیان چنین می گوید : "زیرا اسلحه جنگ ما جسمانی نیست بلکه نزد خدا قادر است برای انهدام قلعه‌ها، که خیالات و هر بلندی را که خود را به خلاف معرفت خدا می‌افرازد، به زیر می‌افکنیم وهر فکری را به اطاعت مسیح اسیر می‌سازیم" (دوم قرنتیان 10:4.5)

این حقایق عالی به ما کمک می کند تا با دیدن جایگاه مسیح بهتر و با ایمان و اقتدار دعا کنیم تا مردم نجات یابند ، مریضان شفا یابند ، ایمانداران رشد کنند و پر از روح القدس گردند ، اسیران آزاد گردند و مشکلات و موانع حل گردند.

 

2- مسیح به آسمان صعود کرد

تا در دست راست پدر نشسته و برای ما شفاعت کند.

 

کلام خدا می گوید :" زیرا که ما را چنین رئیس کهنه شایسته است، قدوس و بی‌آزار و بی‌عیب و از گناهکاران جدا شده و از آسمانها بلندتر گردیده " (عبرانیان 7:25)

خدا را شکر برای تنها شفیع گناهان ما (اول یوحنا 2:1) ، او طبق وعده اش همیشه حاضر است ما را ببخشد و از هر ناراستی پاک سازد. مسیح دقیقا بر ضد شیطان که همیشه بر ضد ما سخن می گوید ، بعنوان مدافع و شفیع با خونش در جایگاه دست راست پدر همیشه برای شفاعت می کند.

کلام خدا می گوید : " خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می‌سازد.... اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. " (اول یوحنا 1 آیات 7 و 9)

 

3- مسیح به آسمان صعود کرد

تا ما را از اسارتها آزاد کرده و به ما بخششها بدهد.

 

کلام خدا می گوید : «چون او به اعلي عليّيّن صعود نمود، اسيري را به اسيري برد و بخششها به مردم داد.» (افسسیان 4:8)

صعود مسیح 2 کار برای ما می خواهد انجام دهد که هر دوی آنها مهم است.

1- اسیری را به اسیری بردن: یعنی ما را از همه اسارتهایمان آزاد کند ، لباس کهنه (انسانیت کهنه) را در بیاورد (رومیان 13:12) ، ما را از گناهانمان خالی سازد.

2- بخششها بدهد: یعنی ما را از روح القدس پر سازد ، انسانیت جدید را بپوشیم و به شباهت خالق ، او شویم. (کولسیان 3:10)

 

4- مسیح به آسمان صعود کرد

تا نشان دهد که وطن اصلی ما هم آسمان است.

 

کلام خدا در فيلپيان 3: 20 می گوید: " امّا وطن ما در آسمان است كه از آنجا نيز نجات دهنده يعني عيسي مسيح خداوند را انتظار مي كشيم، " همچنین در عبرانيان 11: 16 می گوید : " امّا مشتاق سرزميني نيکوتر بودند، مشتاق وطني آسماني. از همين‌‌رو، خدا عار ندارد خداي ايشان خوانده شود، زيرا شهري برايشان مهيا کرده است. "

مسیح خداوند گفت :" در خانه پدر من منزلهاي بسياري هست. اگر چنين نبود، به شما مي گفتم. من مي روم تا مكاني براي شما آماده سازم. پس از اينكه رفتم و مكاني براي شما آماده ساختم، دوباره مي آيم و شما را پيش خود مي برم تا جايي که من هستم شما نيز باشيد." (یوحنا 14 آیات 2 و 3)

خانه ابدی ما آسمان است و ما باید آسمانی فکر کنیم. چنانکه کلام خدا در کولسیان باب 3 آیات 1 تا 3 می گوید: " پس چون با مسيح برخيزانيده شديد، آنچه را كه در بالا است بطلبيد در آنجايي كه مسيح است، به دست راست خدا نشسته. در آنچه بالا است تفكّر كنيد، نه در آنچه بر زمين است. زيرا كه مرديد و زندگي شما با مسيح در خدا مخفي است."

 

5- مسیح به آسمان صعود کرد

تا ما منتظر بازگشت ثانویه او باشیم.

 

کلام خدا در اعمال 1:11 می گوید: " همين عيسي كه از نزد شما به آسمان بالا برده شد، باز خواهد آمد به همين طوري كه او را به سوي آسمان روانه ديديد."

مسیح از آسمان آمد (یوحنا 6:51)، به آسمان رفت و دوباره از آسمان خواهد آمد و ما را هم با خود به آسمان خواهد برد. بنابرین چشمان خود را به آسمان بدوزیم و منتظر بازگشت منجی و خداوندمان عیسی مسیح باشیم.

 

 

6- مسیح به آسمان صعود کرد

تا بدانیم ما هم یکروز به آسمان صعود خواهیم کرد.

 

کلام خدا در باب 15 اول قرنتیان آیات 51 تا 54 می گوید : " همانا به شما سرّي مي گويم كه همه نخواهيم خوابيد، ليكن همه متبدّل خواهيم شد. در لحظه اي، در طُرفة العيني، به مجرّد نواختن صور اخير، زيرا كَرِنّا صدا خواهد داد، و مردگان، بي فساد خواهند برخاست و ما متبدّل خواهيم شد. زيرا كه مي بايد اين فساد بي فسادي را بپوشد و اين فاني به بقا آراسته گردد. امّا چون اين فساد بي فسادي را پوشيد و اين فاني به بقا آراسته شد، آنگاه اين كلامي كه مكتوب است به انجام خواهد رسيد كه «مرگ در ظفر بلعيده شده است. "

همچنین کلام خدا در اول تسالونیکیان باب 4 آیات 15 تا 17 چنین می گوید : " زيرا اين را به شما از كلام خدا مي گوييم كه ما كه زنده و تا آمدن خداوند باقي باشيم، بر خوابيدگان سبقت نخواهيم جست. زيرا خود خداوند با صدا و با آواز رئيس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسيح اوّل خواهند برخاست. آنگاه ما كه زنده و باقي باشيم، با ايشان در ابرها ربوده خواهيم شد تا خداوند را در هوا استقبال كنيم و همچنين هميشه با خداوند خواهيم بود. "

صعود مسیح به آسمان تضمین کننده صعود و ربوده شدن ما به آسمان می باشد.

 

7- مسیح به آسمان صعود کرد تا

روح القدس را از پدر برای ما بفرستد.

 

 

مسیح خداوند در یوحنا 16:7 گفت : " و من به شما راست مي‌گويم كه رفتن من براي شما مفيد است، زيرا اگر نروم تسلّي‌دهنده نزد شما نخواهد آمد. امّا اگر بروم او را نزد شما مي‌فرستم. "

مسیح به آسمان رفت تا روح القدس بیاید ، تا بتواند در همه جا با پیروانش باشد و مسیحیت بصورت تصاعدی گسترش پیدا کند. روح القدس به ما قوت ، آزادی ، شادی ، محبت ، امید ، قدرت دعا و بشارت موثر ، پرستش پر از روح ، عطایا و ثمرات و .... می بخشد و اینها همه ثمرات صعود مسیح خداوند می باشد.

 

نتیجه:

 

صعود مسیح پیوند "زنجیره نجات" بین قیام و نزول روح القدس می باشد ، ما باید یاد بگیریم بیشتر روی آسمان تفکر کنیم و خود را برای حیاتی که تا ابد در آسمان خواهیم داشت آماده سازیم.

دعا کنیم که خدا فکرها و قلبهای ما را اسمانی تر بسازد تا بهتر بتوانیم به مردمان زمینی خدمت کنیم.

 • مطالعه 6101 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131