شما با ارزش هستید

تا بحال به ارزشتان فکر کردید؟ آیا میدانید ارزش انسان را چگونه و چه کسی تعیین میکند؟
آیا مقدار حساب بانکی شخص؟!! آیا میزان شهرت و معروفیت شخص؟!! آیا توانایی های شخص مثل استعدادها و ذوق هنری ملاک هست؟!! آیا ارزش انسانها به زیبایشان و خوشتیپی و خوش لباسیشان هست؟!!


شاید هم به قدرت بدنی و زور بازویشان؟!! یا شاید هم به مدرک تحصیلیشان؟!! 
هر انسانی معیاری واسه سنجش دیگران دارد. والبته قابل احترام هستند. من یک مسیحی هستم و معیارم کتاب مقدس و کلام خدا و میخواهم ارزش انسانها را از دید کلام خدا بیان کنم پس لطفا به آیات زیر توجه کنید:
زیرا ارزش زندگی یک انسان بسیار گرانبهاست و هیچ چیز در مقابل آن کفایت نمی کند،مزمور8:49
زن لایق را چه کسی می تواند پیدا کند؟ ارزش او از جواهرات هم زیادتر است. 
امثال سلیمان 10:31
از دید خدا انسانها فارق از رنگ و نژاد و جنسیت همه با ارزش هستند خداوند همه انسانها را دوست دارد و برایشان ارزش و احترام زیادی قائل است. لطفا آیات انجیل را ملاحظه بفرمایید:
به پرندگان نگاه كنید: آنها نه می كارند، نه درو می کنند و نه در انبارها ذخیره می کنند، ولی پدر آسمانی شما روزی آنها را می دهد. مگر ارزش شما به مراتب از آنها بیشتر نیست؟ انجیل متی 26:6
مَثَل گنج پنهان شده «پادشاهی آسمان مانند گنجی است كه در مزرعه ای پنهان شده باشد و شخصی تصادفاً آن را پیدا كند. او دوباره آن را پنهان می کند و از خوشحالی می رود، تمام اموال خود را می فروشد و برگشته آن مزرعه را می خرد. 
مَثَل مروارید «پادشاهی آسمان همچنین مانند بازرگانی است كه در جستجوی مرواریدهای زیبا بود. 
وقتی که مروارید بسیار گرانبهایی پیدا كرد، رفته تمام دارایی خود را فروخت و آن را خرید.
انجیل متی باب 13

خداوند در آیات بالا میخواهد ارزش ما را به ما بیان کند او تنها کسیست که ارزش حقیقی ما را تعیین میکند او همان شخصی است که ما را گنج پنهان میبیند و برای رسیدن به ما هرچه دارد میدهد تا ما را بدست بیاورد .او واقعا تاجریست که ارزش اصلی ما را میفهمد و برای بازخرید ما تمام دارایش را میبخشد و چون ما زیر بار مشکلات و گناهانمان دفن شده بودیم خودش وارد عمل میشود تا ما را از چنگ شیطان بازخرید کند آنهم با قیمت گران به قیمت یگانه پسرش عیسی مسیح. کلام خدا میفرماید:
زیرا خدا جهانیان را آن قدر محبّت نمود كه پسر یگانه خود را داد تا هرکه به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلكه صاحب حیات جاودان شود.


پس بیایید با دعا در حضور خداوند داخل شویم. از خداوند بخواهیم آن ارزش و اعتباری که از ما شریر دزدیده بود را پس بگیرد. از خداوند بخاطر گناهانی که مرتکب شدیم طلب بخشش کنیم. چون گناهان ما مثل گرد و خاک ارزش ما را پنهان کرده و درخششی که داشتیم را به ظلمت و تاریکی مبدل کرده است. از او بخواهیم که با قدرت مرگ و قیام عیسی مسیح ما را از نو بسازد وبه انسانی مفید و ارزشمند تبدیل کند.
او میفرماید:
خداوند می فرماید: «بیایید بحث کنیم: لکه های گناه، تمام وجودتان را قرمز ساخته، امّا من شما را می شویم و مثل برف سفید خواهید شد، اگرچه گناهان شما بشدّت سرخ باشد، مانند پشم سفید خواهید شد. 
اگر از من اطاعت کنید از ثمرات زمین خواهید خورد. اشعیای نبی باب 1
بله تنها او ارزش واقعی شما را درک میکند به او اعتماد کنید و بگزارید شما را گرانبها همچون گنج و مروارید تبدیل سازد. قدر خودتان در خداوند بجویید و از دید او به ارزش تان نگاه کنید. 
پس با ارزش باشید.

 • مطالعه 2547 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131