آیا کتاب مقدس در مورد مهندسی ژنتیک رهنمودی دارد؟

آیا کتاب مقدس در مورد مهندسی ژنتیک رهنمودی دارد؟

از آنجایی که بشر مهارت دسترسی به کد ژنتیکی را در زمان نگارش کتاب مقدس نداشت، در آن چیزی مستقیما به مهندسی ژنتیک نسبت داده نشده است. اما بهر حال پایه های عمومی مربوط به تکنولوژی پزشکی، برای علم ژنتیک استفاده می شود. 


انسانها به شباهت خد آفریده شده اند، بنابراین اینکه خدا عمل حکومت کردن بر خلقت را به آنها سپرده است (پیدایش 1: 27- 28). آیا تعهد آنهاست؟ برای اینکه این عمل را بخوبی بر روی زمین انجام دهند، استخراج منابع آن برای منفعت خود و نسلهای بعدی - در حالیکه روح مخلوق بصورت بوجود آفریننده کوچکتر، همراه خدایی که رازهای خلقت را برای بهره جویی بشر آشکار می کند، عمل می کند.
دستور مطیع کردن زمین وقتی که گناه در پیدایش 3 وارد دنیا شد پیچیدگی بیشتری بخود گرفت. پس از سقوط عمل حاکمیت بر مخلوقات؛ حالا انسان با اثرات گناه در دنیا درگیر شده و دست و پنجه نرم می کند. .. مهمترین اثر گناه حقیقت مرگ است (پیدایش 3: 2- 3)، که قلمرو آن جهانی است (رومیان 5: 12). و هر کس با مرگ، فساد و زوال روبرو می باشد. بنابراین حکمرانی بر مخلوقات بطور گسترده با مرگ و بیماری (در بسیاری از موارد بیماری سبب مرگ می شود) همراه می باشد. .. حتی بیماریهای ژنتیکی. برای عملی کردن این حکمرانی انسان، خدا (با مکاشفه عمومی) وسایل مورد نیاز برای کامل کردن این ماموریت را فراهم کرده است. نبوغ و حکمت از جانب خدا عموما بعنوان فیض به انسان هدیه داده شده است(اشعیا 28: 23- 29). 
دانش و مهارت لازم برای توسعه علمی که ما را قادر به مطیع ساختن خلقت می کند، قسمتی از مکاشفه عمومی خداست. انسان خودش به تنهایی و جدا از خدا، نبوغ و مهارت توسعه علم پیشرفته را بدست نمی آورد. این تصادفی نیست که این علوم برای حکومت بر خلقت بسیار مفید می باشند. آنها هدیه خدا هستند. بنابراین علومی که عموما نشان دهنده درجه بالایی از انسانی بودنشان هست و مشخصا یاری دهنده بازگشت اثرات ورود گناه به این دنیا می گردند جدا از فیض عمومی خدا هستند. مهارتها و تخصص ها می باید نشان دهنده این باشند که علوم حکمرانی بر خلقت نهایتا از خدا هستند و هدایای عالی او به انسان برای مطیع کردن خلقت می باشند.
این مشخصا مسئله ای است که به علوم پزشکی مربوط می شود. از آنجایی که مرگ یکی از نخستین نتیجه های ورود گناه به دنیاست، و بیماری اصلی ترین عامل مرگ و زوال جسم است، علم پزشکی در بین هدایای پر از فیض الهی به نسل بشر، شفا را به ارمغان می آورد. 
علم پزشکی می تواند قسمتی از فیض عمومی خدا باشد که به انسان در به کمال رسیدن نقش او در حکومت پر از محبت کمک می کند. بحث برانگیزترین قسمت علم مهندسی ژنتیک این است که باید فقط برای دلایل درمانی استفاده گردد( تعمیر خرابی)، یعنی باقی ماندن در تعهد آفرینش. و نباید برای دلایل اصلاح نژادی بکار برده شود (بوجود آوردن نوعی نژاد برتر، همانطور که هیتلر و نازیها امید به انجام آن داشتند، یعنی در نظر گرفتن سایر نژادها بعنوان رتبه پایین تر ازنژادی بنام آریایی ها). سی اس لوئیس هشدار داد که "اگر رویاهای بعضی از طراحان علوم شناخته شود" متوجه می شویم که آنها با استفاده ازقدرتشان می خواهند از نسلشان آن چه که آنها را راضی می کند بسازند. آنگاه " غلبه بر طبیعت... برای آنها به معنای حکومت چند صد نفر بر میلیاردها انسان است."

 • مطالعه 1166 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131