وعده های کریسمس

وعده های کریسمس

کریسمس زمان وعده و وعید است. هر هدیه پیچیده شده زیر درخت کریسمس وعده آن چیزی را می دهد که بچه ها خیلی دوست دارند. بعضی وعده ها به ناامیدی می انجامد و بعضی بیش از حد تصور یا خواسته بچه هاست.

 


وعده های خدا در کریسمس به دنیا از طریق فرزندی است که در قنداقه پیچیده شده و در اولین صبح کریسمس در بیت لحم قرار داشت...


بعضی از وعده ها عملی شده و ما می توانیم مطمئن باشیم که بقیه نیز عملی خواهد شد.

1- وعده پادشاهی و ملکوت خدا(لوقا33:1)

الف. وعده ملکوت خدا با تولد مسیح شروع شد، اما اکثر مردم از آن آگاهی ندارند.(مرقس 30:4، یوحنا36:18) 
ب. شاگردان ملکوت و پادشاهی ای را از مسیح داشتند که نظامی و دنیوی باشد. آنها تصویر اشتباهی از ملکوت خدا داشتند. ولی همانطور که نظر ما در مورد احتیاج فرزندانمان در کریسمس برای هدیه با دید بچه هایمان فرق دارد، مسیح نیز نقشه بهتر و متفاوتی برای ملکوت داشت.
پ. پادشاهی زمینی می توانست مقام زمینی آنها را بالا ببرد ولی نمی توانست پادشاهی ابدی باشد. 
ت. وقتی مسیح به شاگردانش یاد داد که اینطور دعا کنند:" ملکوت تو بیاید." او در مورد ملکوتی در درون تو صحبت می کرد، ملکوتی که عدالت، خوشی وسلامتی در روح القدس است." 
ث. بچه ای که در قنداقه پیچیده شده بود وعده ملکوت ابدی بود و اینقدر این پادشاهی پر قدرت خواهد بود که همه پادشاهی های این دنیا به او سر تعظیم فرود خواهند آورد.(مکاشفه 15:11) ملکوت او را انتهایی نخواهد بود.(لوقا33:1)

2- وعده نجات (متی 21:1)

الف. انسان بدون خدا هر جا که باشد، دور از خانه است. همانطور که شخصی باسم چسترسون می گوید:" انسانها در خانه های خود، خود را غریب احساس می کنند." 
ب. وعده نجات مانند ستاره بیت لحم راه ما را به سوی خدا درخشان می سازد. 
پ. اجداد اولیه ما نیاز به تقدیم قربانی به خدا را احساس می کردند چون گناه کرده بودند و از خدا جدا شده بودند.موسی طرح پیچیده ای برای قربانی ها برای گناه داده بود.اگرچه قربانی هایی که می کردند افراد را عوض نمی کرد، اما سایه چیزهای نیکویی بود که آمدنی بودند. آنها برای شناسایی وعده بود. و وعده به دنیا آمد تا قوم خود را از گناهانش برهاند. 
ت. مسیح به دنیا آمد تا به ما نشان دهد خدا چگونه است.(یوحنا18:1)(یوحنا9:14) 
ث. وقتی مسیح بر صلیب مرد تا نجات ما را آماده کند،" خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد."(دوم قرنتیان 19:5)
ج. خدا وعده خود را برای کسانی که آن را بپذیرند عملی می سازد و این وعده ، وعده ای شخصی برای هر فرد است.

3- وعده آرامش(لوقا14:2)

الف- اگر چوپانان دو هزاره ما را که پر از جنگ بوده و پر از اغتشاش و آشوب می دیدند به سختی این گفته فرشتگان را باور می کردند. 
ب. این مهم است که بدانیم خدا منظورش از آرامش چیست و این آرامش چگونه به دست می آید. دنیا به طرق مختلف به دنبال صلح است. از طریق سازمانهای صلح جهانی و سازمانهای دیگر و حتی با ارتشهای قوی و سلاحهای مرگبار به دنبال صلح است. در سالهای اخیر اسلحه ترس را در غرب و در تمام دنیا شاهد بوده ایم و به نظر می رسد که صلح و آرامش یک چیز خیالی است.
پ. آرامش و صلحی که مسیح آورد، آرامشی شخصی و انفرادی است و با هیچ وضعیتی تغییر پیدا نمی کند.(یوحنا33:16)
ت. و این را نیز نباید فراموش کنیم که آرامشی که کریسمس وعده آن را می دهد آرامشی شخصی است به مردمی که در رضامندی با یکدیگر و خدا زندگی می کنند .(لوقا14:2)

خاتمه: هر وعده ای که ما صحبت آن را کردیم وعده ای شخصی است و هر کدام از آنها به اندازه هدایایی که در زیر درخت کریسمس قرار دارند واقعی است و حقیقت دارد. ولی همانطور که هر هدیه را تا زمانی که در دستهایمان نگرفته ایم و باز نکرده ایم از آن ما نمی شود، این وعده های کریسمس نیز مال ما نخواهد شد اگر آنها را نخواهیم و قبول نکنیم.

 • مطالعه 1098 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131