آیا عاشق مسیح هستید؟

آیا عاشق مسیح هستید؟

آیا می شود از صحبتهای یک شخص فهمید که در درون اوچه می گذرد؟


در متی 12: 34 عیسی خداوند می فرماید: " زبان از زیادتی دل سخن می گوید"

پولس رسول، اهمیت رابطه با خدا را، که از طریق مسیح امکان پذیر است، بیان می کند.

 


پولس رسول فقط از کسی حرف می زد که با او زندگی می کرد. او هرگز مسیح را مانند شاگردان ندیده بود و با او زندگی نکرده بود ( بعضی از ما ها آرزو داشتیم که : کاش ما هم در آن زمان بودیم و صحبتها، نصایای مسیح را از دهان خودش گوش می کردیم، مثل یوحنا سرمان را روی سینه مسیح می گذاشتیم، مثل مریم عیسی زنده را می دیدیم که از قبر بیرون آمده و........)
ولی پولس همچون ما با مسیح زندگی کرد و با او رابطۀ زیبا و شیرینی داشت.
پولس رسول در نامه دومش به تیموتاوس 1: 12 می نویسد " و از این جهت این زحمات را می کشم بلکه عار ندارم چون می دانم به که ایمان آوردم و مرا یقین است که او قادر است که امانت مرا تا به آن روز حفظ کند "

تمام حرفهای پولس، حرکاتش، زندگی اش، خوردن و خوابیدنش تماماً از کسی بود که با او آشنا شده بود و با او زندگی می کرد.

بعضی ها از این و آن واعظ صحبت می کنند. 
بعضی ها نیز از روزنامه ها و از اخبار دنیا فقط صحبت می کنند.
بعضی ها از کلیسا و جلسات صحبت می کنند. بعضی ها نیز از فرقه ای که در آن عضو هستند.
بعضی ها از معجزات و شفاها صحبت می کنند.

گفتگو از این چیزها اشتباه نیست و در موقع خودش هم نیاز هست، اما مردم این دنیا دوست دارند از چیزهای دیگر هم بشنوند که از هیچکس دیگر جز تو که پر از مسیح و کلمات فیض بخش هستی نمی توانند بشنوند.

برای همین پولس رسول در 1 قرنتیان 1: 23 می گوید" لکن ما به مسیح مصلوب وعظ می کنیم..."

یعنی بگذارید مردم هر چی که دوست دارند بگویند اما می بایست تمام افکار و صحبتهای ما درباره عیسی و کار زیبای او در زندگیمان باشد.

چرا باید از مسیح اینقدر صحبت کرد؟

چند وقت پیش با شخصی صحبت می کردم که حق جو است، تحصیل کرده، کارگردان فیلم، نقاش و موسیقی دان 
خیلی خوبی است در صحبتهایی که با او داشتم برای او توضیح دادم که ما مسیح را می پرستیم.
چرا مسیح را؟ مگر او چه شخصی است؟

اتفاقاً شاگردان به یک دیگر گفتند این کیست که حتی باد و دریا هم او را اطاعت می کنند؟

پولس رسول دراعمال رسولان 17: 28 می فرماید " زیرا در او زندگی و حرکت و وجود داریم "

اتفاقاً شاگردان به یک دیگر گفتند این کیست که حتی باد و دریا هم او را اطاعت می کنند؟

آیا شما هم در مسیح زندگی می کنید؟ در مسیح حرکت می کنید؟ و در مسیح وجود دارید؟

پس اگر چنین هست درباره این مسیح هم صحبت خواهید کرد.

چند مدت پیش که خانمم برای مسافرتی به مدت یک ماه از ما دور شده بود تمام صحبتهای من و بچه ها، درباره او بود. شما اگر کسی را دوست داشته باشید و رابطۀ نزدیک و شیرینی هم با اوداشته باشید تمام صحبتهایتان نیز درمورد او خواهد بود.
کشیش عزیزی که من شخصاً او را می شناسم در کشوری موعظه کرده بود، خیلی از مثالهایی که در حین موعظه اش آورده بود درباره زنش بود. بالاخره در آخر جلسه شبان آن کلیسا به او می گوید: برادر عزیز این همه وصف و صحبتها درباره خانمتان کردید ما مایلیم حتماً او را در سفر بعدی ببینیم!

هر کدام از ما می توانیم مانند پولس رسول رابطه ای نزدیک و شیرین با عیسی مسیح داشته باشیم.

سلیمان پادشاه در کتاب غزل غزلهای سلیمان 2: 16 درباره رابطه نزدیک یک ایماندار با خداوند خودش سخن می گوید " محبوبم از آن من است و من از آن وی هستم. در میان سوسنها می چراند "

آیا شما عاشق مسیح هستید؟
اجازه بدهید یک بار دیگر این سئوالم را با جدیت تکرار کنم، آیا شما واقعاً عاشق مسیح هستید؟ 
مسیح عاشق ماست. و برای بدست آوردن ما جانش را داد و دوباره زنده شد تا بتواند تا ابدالاباد با ما که معشوق او هستیم زندگی کند. مثل فیلمهای سینمایی نیست که فقط بمیرد و با یک خاطره خوب داستان تمام بشود، بلکه او زنده شد تا نه بطور موقت بلکه دائما با ما باشد.

بیایید با خواندن این مقالۀ کوتاه خودمان را تفتیش کنیم و ببینیم که آیا ما هم عاشق او هستیم؟

اگر واقعاً تمام قلب و وجودمان متعلق به مسیح باشد بیشتر صحبتهای ما نیز از او خواهد بود.
اگر فکر ما پر از مال و منال باشد حتماً صحبتهای ما از پول خواهد بود!
فکر کنم این سئوال را بتوانید خیلی سریع جواب بدهید! اگر لولۀ خمیر دندان را فشار بدهید فکر می کنید چه چیزی از آن خارج خواهد شد؟ و یا اگر گُلی را لِه کنید چه بویی به مشامتان خواهد رسید؟

پس چرا مسیح خداوند را که در ما زندگی می کند، به دنیا نشان نمی دهیم؟
به صحبتهای روزمرۀ تان گوش کنید. به اعمالتان نگاه کنید. انگیزه هایتان را آزمایش کنید و یک بار دیگر به این سئوالی که از شما می کنم، جواب بدهید: آیا واقعاً او را دوست دارید؟ عیسی مسیح نیز یک روزی چنین سئوالی را سه بار از پطرس کرد که، آیا مرا دوست داری؟

بیائید با هم به کلام خدا رجوع کنیم و ببینیم که مسیح چقدر برای پولس مهم بود که در 9 آیه، 12 مورد را در باره الزام بودن مسیح در زندگی خودش و یک مسیحی را بیان می کند.

1 قرنتیان 1: 1ــ 9
"1. پولُس‌ به‌ اراده‌ خدا رسولِ خوانده‌ شده‌عيسی‌ مسيح‌ و سوُستْانِيس‌ برادر،"
"2. به‌ كليسای‌ خدا كه‌ در قُرِنْتُس‌ است‌، از مقدّسين‌ در مسيح‌ عيسی‌ كه‌ برای‌ تقدّس‌ خوانده‌ شده‌اند، با همه‌ كسانی‌ كه‌ در هرجا نام‌ خداوند ما عيسی‌ مسيح‌ را می‌خوانند كه‌ (خداوند) ما و (خداوند) ايشان‌ است "
"3. فيض‌ و سلامتی‌ از جانب‌ پدر ما خدا و عيسی‌ مسيح‌ خداوند بر شما باد."
"4. خدای‌ خود را پيوسته‌ شكر می‌كنم‌ درباره‌ شما برای‌ آن‌ فيض‌ خدا كه‌ در مسيح‌ عيسی‌ به‌ شمـا عطا شـده‌ است‌، " 
"5. زيرا شما از هرچيز در وی‌ دولتمند شده‌ايد، در هر كلام‌ و در هر معرفت‌."
"6. چنانكه‌ شهادت‌ مسيح‌ در شما استوار گرديد،" 
"7. بحّدی‌ كه‌ در هيچ‌ بخشش‌ ناقص‌ نيستيد و منتظر مكاشفه‌ خداوند ما عيسی‌ مسيح‌ می‌باشيد." 
"8. كه‌ او نيز شما را تا به‌ آخر استوار خواهد فرمود تا در روز خداوند ما عيسی مسيح‌ بی‌ملامت‌ باشيد." 
"9. امين‌ است‌ خدايی كه‌ شما را به‌ شراكت‌ پسر خود عيسی مسيح‌ خداوند ما خوانده‌ است‌."

آیه 1، مسیح خداوندی که او را خدمت می کنیم .
آیه 2، مسیحی که مسیحیان را از دنیا، گناه، جدا می کند.
آیه2، مسیح، نامی که مسیحیان در هر جا می خوانند (دعا)
آیه4، مسیحی، که خداوند ما است.
آیه3، مسیحی که فیض و سلامتی (آرامش) را به ما اعطا می کند.
آیه4، مسیحی که فیض خدا از طریق او به ما رسید.
آیه5، مسیحی که ما را در هر چیز دولتمند ساخت. یعنی بی نیاز می کند.
آیه6، مسیحی که از طریق پیامش، ما را استوار و تائید می کند.
آیه7، مسیحی که ما با شدت منتظر بازگشت او می باشیم.
آیه8، مسیحی که ما را تا به آخر نگه می دارد.
آیه8، مسیحی که حتما بر میگردد. (روز خداوند)
آیه9، مسیحی که خدا او را به ما وصل کرده است.

تمام فرمایشات پولس رسول، یک سیستم فکری جدید، یا علم اخلاق (اِتیک) یا یک روش جدید کلیسائی و یا یک برنامه نیست بلکه، او با یک متوسطی آشنا شده بود که بین انسان و خدا قرار گرفته است. و اسم او عیسی مسیح است. 1تیموتاوس 2: 5

برای پولس، در هر زمان و شرایط حضور مسیح ملموس بود. 
در فیلیپیان 1: 21 او می گوید: " مرا زیستن مسیح است و مردن نفع "

آیا متوجه شده اید که به هر سو که نگاه می کنیم مسیح آنجاست؟ 
1. به عقب نگاه کنیم. ( گذشته) کولسیان 1: 16 " او آفرینندۀ ماست "
2. به جلو نگاه کنیم. ( آینده) دوم قرنتیان 5: 10 " او داور ماست "
3. به بالا نگاه کنیم. فیلیپیان 2: 5 الی 11 " او خداوند و نجات دهنده ماست "
4. به پائین نگاه کنیم. کولسیان 1: 17 و 18 " او سر است و در او همه چیز قیام دارد "
5. به طرف راست نگاه کنیم. افسسیان 1: 20 و 21 " او سر کلیسا است "
6. به طرف چپ نگاه کنیم. اول یوحنا 2: 1 " او شفیع ماست "
7. در درون خود نگاه کنیم. غلاطیان 2: 20 " او حیات ماست "

از مسیح خداوندی که در قلب و وجودتان زندگی می کند، صحبت کنید.

 • مطالعه 1499 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131