چک آپ روحانی (آزمایش یا معاینه)

چک آپ روحانی (آزمایش یا معاینه)

2 قرنتیان 13: 5 الی10

" خود را امتحان‌ كنيد كه‌ در ايمان‌ هستيد يا نه‌. خود را باز يافت‌ كنيد. آيا خود را نمی‌شناسيد كه‌ عيسی‌ مسيح‌ در شما است‌ اگر مردود نيستيد؟ امّا اميدوارم‌ كه‌ خواهيد دانست‌ كه‌ ما مردود نيستيم‌. و از خدا مسألت‌ می‌كنم‌ كه‌ شما هيچ‌ بدی‌ نكنيد، نه‌ تا ظاهر شود كه‌ ما مقبول‌ هستيم‌،بلكه‌ تا شما نيكويی‌ كرده‌ باشيد، هرچند ما گويا مردود باشيم‌. زيرا كه‌ هيچ‌ نمی‌توانيم‌ به‌ خلاف‌ راستی‌ عمل‌ نماييم‌ بلكه‌ برای‌ راستی‌. و شادمانيم‌ وقتی‌ كه‌ ما ناتوانيم‌ و شما تواناييد. و نيز برای‌ اين‌ دعا می‌كنيم‌ كه‌ شما كامل‌ شويد. از اينجهت‌ اين‌ را در غياب‌ می‌نويسم‌ تا هنگامی‌ كه‌ حاضر شوم‌، سختی‌ نكنم‌ بحسب‌ آن‌ قدرتی كه‌ خداوند بجهت‌ بنا نه‌ برای‌ خرابی‌ به‌ من‌ داده‌ است‌"


ترجمه هزاره نو
" خود را امتحان كنيد! آيا مسيحی واقعی هستيد؟ آيا از امتحان ايمـان ، سربلنـد بيـرون خواهيد آمد؟ آيا حضور و قدرت مسيح را در وجودتان روزبروز بيشتر حس می كنيد يا اينـكه فقط در ظاهر مسيحـی هستيد؟ اميـدوارم بپذيريد كه من از اين امتحان ايمان ، سربلند بيرون آمده ام و براستی از آن مسيح هستم .دعای من اينست كه شما زندگی پاكی داشته باشيد، نه برای آنكه مردم ما را تحسين كنند كه مريدانی چون شما داريم ، بلكه برای آنكه خودتان سرافراز گرديد. حال اگر مردم نيز ما را بحساب نياوردند، مهم نيست. وظيفه ما اينست كه همواره پشتيبان راستی و درستی باشيم، و نه مانع آن. راضی هستيم ضعيف بمانيم اما شما قوی باشيد. بزرگترين آرزو و دعای ما اينست كه شما در ايمانِ مسيحی خود به حد كمال برسيد.اين مطالب را به اين اميد می نويسم كه وقتی نزدتان آمدم ، نيازی نباشد كه شما را سرزنش و تنبيه نمايم . زيرا می خواهم از اختياری كه خداوند به من داده است، برای تقويت و رشد روحانی شما استفاده كنم ، نه برای تنبيه شما. "

شخصی نزد دکتر می رود تا معاینه سالیانه اش را انجام بدهد. بعد از معاینه کلی پزشک از پرستار می خواهد تا همسر این آقا را جداگانه به دفترش صدا کند. پزشک به این خانم می گوید که خبر بدی دارم. شوهر شما به بیماری خطرناکی مبتلا شده است. اما خبر خوش این است که برای بهبودی او امیدی نیز هست. اگر برای 3 ماه هر روز 3 وعده غذای گرم برایش آماده کنید و به نیازهاش رسیدگی کنید ایشان بهبود خواهد یافت. زن با تعجب می گوید: 3 ماه!؟
زمانی که از مطب پزشک بیرون می آیند. توی ماشین شوهر از زنش می پرسد که دکتر چه چیزی را در خلوت به او گفته است؟ زن به شوهرش نگاه می کند و می گوید دکتر گفت که "تو بزودی خواهی مرد"

عزیزان اگر از خودمان مراقبت کنیم زنده خواهیم ماند. امسال سال سلامتی روحانی و جسمانی عنوان شده. در واقع خدا می خواهد که کلیسایش مخصوصاً از نظر روحانی در سلامتی کامل بسر ببرد زیرا تمام مسایل ما بستگی به آن دارد.
کلام خدا می گوید خود را " امتحان نماییم" و یا آزمایش کنیم، چک آپ و معاینه کنیم تا در سلامتی کامل به سر ببریم.

برای مثال،
من و شما باید سالی 2 بار پیش دندان پزشک برویم.
هر 2 سال یکبار چشم پزشک.
در سنین بالا لاقل سالی یکبار می بایست آزمایش کلی داد.
خانمها آزمایشات مخصوص خودشان.
آقایان هم به همین ترتیب.

اما معاینه روحانی سالیانه نیست بلکه، روزانه است.
اتفاقاً کلام خدا در اول قرنتیان 10: 12 برای ایمانداران قدیمی و مطمئن از وضیعت خود می گوید " پس آنکه گمان برد که قایم است با خبر باشد که نیفتد "
در واقع پزشک ما خداست که می تواند بعد از معاینه به ما گوشزد کند که مواظب چه چیزهایی می بایست باشیم. 
داود در مزمور 26: 2 به مطب خداوند می رود و این را از او می خواهد: " ای خداوند مرا امتحان کن و مرا بیازما و باطن و قلب مرا مصفی گردان " داود، در مزمور 139: 23 و 24 دوباره نزد پزشک خانگی اش می رود و از او چنین تقاضایی را می کند: 
" ای خدا مرا تفتیش کن و دل مرا بشناس. مرا بیازما و فکرهای مرا بدان و ببین که آیا در من راه فساد است و مرا بطریق جاودانی هدایت فرما "
اگر امروز احساس می کنید که کمی در اخلاق، افکار، رفتار، احساسات و در شخصیت روحانی شما تغییراتی بوجود آمده (با اصطلاح پزشکی Symptomهایی نشان داده شده. این واژۀ یونانی است sym-pipto-tomos که به معنای خراب ــ شدن ــ قسمتی یا بزیر ــ ریختن ــ قسمتی می باشد. اگر این پیغام برای شماست پس لطفاً خوب گوش کنید واگر نه لطفاً وقت پزشک را نگیریم تا او بتواند به نیازمندان رسیدگی بکند. عیسی مسیح در متی 9: 12 می فرماید " ...نه تندرستان بلکه مریضان احتیاج به طبیب دارند "
آیا شما از نظر روحانی سالم هستید؟
متاسفانه امروزه در کلیساهای دنیا ایماندارانی وجود دارند که از خدا دور شدند و از نظر روحانی مریض و بعضی ها نیز لغزش خورده اند.

آزمایشاتی که می توانیم انجام بدهیم تا ببینیم سالم هستیم یا نه این است:
ــ آیا گناهان فکری من بیشتر شده یا کمتر؟
ــ چشمان من چطور؟ از قبل بهتر شده؟
ــ قلب من نسبت به دیگران و خدا نرمتر شده یا سختتر؟
ــ دهان و زبان شما برای بنا باز می شود و یا خرابی؟ آیا از غیبت کردن آزاد شدیم؟
ــ گوش ما دوست دارد به چه چیزهایی گوش کند؟
ــ گناهان چطور؟ آیا کمتر شده یا بیشتر؟ یا هیچ تغییری نکرده است؟
ــ محبت من نسبت به خدا افزایش داشته یا کاهش داشته؟
ــ محبت شما نسبت به همسایه (همسر، فرزند، برادر و خواهر) چطور؟
ــ اشتیاق شما برای آمدن به کلیسا چطور؟
ــ اشتیاق شما نسبت به خواندن کلام و دعا؟ وقت دادن به خدا؟

کلام خدا می فرماید " پس اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه ایست. چیزهای کهنه درگذشت اینک همه چیز تازه شده است " دوم قرنتیان 5: 17 این آیه به ما می آموزد که طبیعت ما عوض شده و همچنین می بایست تا زمان برگشت خداوندمان عیسی مسیح هر روز عوض بشود. هرگز از اینکه امروز کاملاً عوض نشدید مایوس نشوید اما بدانید که ما در حال حرکت به سمت بهبودی هستیم. سعی می کنیم، بقول پولس تنمان را زبون سازیم تا به کمال برسیم. تصمیم در دست ماست.

هر کس می بایست برای سلامتی خودش فکر کند.
یک اصطلاح ایرانی داریم که می گوید "اگر نیاز به گوشت داری باید پیش قصاب بروی"

اگر نیاز به آزمایش و معالجه داریم باید خودمان نزد پزشک برویم.

ــ فراموش نکنید که ما برای سلامتی دیگران نیز باید فکر کنیم. می بایست آنها را راهنمایی و حتی کمک کنیم.
در عبرانیان 3: 12و13 چنین می خوانیم: " ای برادران با حذر باشید مبادا در یکی از شما دل شریر و بی ایمان باشد که از خدای حی مرتد شوید. بلکه هرروزه همدیگررا نصیحت کنید مادامیکه امروز خوانده می شود مبادا احدی از شما به فریب گناه سخت دل گردد "

ـــ آیا عمل و حرف های شما دیگران را بنا می کند؟
ـــ آیا جواب یا عکس العمل مثبتی نسبت به کلام خدا نشان می دهید؟ ( اطاعت و عمل می کنیم)
ـــ آیا از دنیا دوری می کنید؟ یا نزدیکتر به آن شده اید؟ از مصر بیرون آمده اید؟ مصر چطور؟ آیا آن هم از وجود ما خارج شده؟

تنها خدا و من از قلب خودم با خبر هستم.
و تنها خدا و تو از وضیعت و قلبت با خبر هستی.
و اگر امیدت را بر دیگران قرار بدهی و صبر کنی که دیگران کاری برای تو انجام بدهند، مثل آن داستانی که در ابتدای پیغام خود نوشته ام. خواهی مرد.

ما هر روز در معرض حملات ویروسهای روحانی هستیم. (وسوسه ها) 
جوانی از کشیش می پرسد: چه زمانی از این جنگ کردن و اندیشه کردن در برابر گناه و نفس عماره آزاد خواهیم شد؟ کشیش می گوید: من نمی توانم به خودم اطمینان کنم مگر اینکه بمیریم و 3 و 4 روز هم از آن بگذرد، آن زمان است که کاملاً آزاد خواهم شد.

گناه همیشه در دور و برِ ماست. برای همین به چک آپ روزانه نیاز داریم.

دوستی با دنیا سلامتی ما را از دستمان خواهد گرفت.

یعقوب 4: 4 " ای‌ زانيات‌، آيا نمی‌دانيد كه‌ دوستی دنيا، دشمنی‌ خداست‌؟ پس‌ هركه‌ می‌خواهد دوست‌ دنيا باشد، دشمن‌ خدا گردد. "

تفسیری
" شما همچون همسران بی وفايی هستيد كه به دشمنان شوهرشان عشق می ورزند. آيا متوجه نيستيد كه اگر با دشمنان خدا، يعنی لذت های ناپاك اين دنيا دوستی نماييد، در واقع با خدا دشمنی مي كنيد؟ پس هر كه می خواهد از خوشی های ناپاك اين دنيا لذت بجويد، ديگر نمی تواند دوست خدا باشد. "

دوری نگه داشتن از آلودگی های دنیا
یعقوب1: 27 " پرستش‌ صاف‌ و بی‌عيب‌ نزد خدا و پدر اين‌ است‌ كه‌ يتيمان‌ و بيوه‌زنان‌ را در مصيبت‌ ايشان‌ تفقّد كنند و خود را از آلايش‌ دنيا نگاه‌ دارند. "

تفسیری
" در نظر خدای پدر، مسيحی پاك و بی عيب كسی است كه به كمك يتيمان و بيوه زنان می شتابد، و نسبت به خداوند وفادار می ماند و خود را از آلودگيهای دنيا دور نگاه می دارد. "

دوست داشتن و علاقه داشتن به سیستم دنیا
اول یوحنا 2: 15 الی 17 " دنيا را و آنچه‌ در دنياست‌ دوست‌ مداريد زيرا اگر كسي‌ دنيا را دوست‌ دارد، محبّت‌ پدر در وی‌ نيست‌. زيرا كه‌ آنچه‌ در دنياست‌، از شهوت‌ جسم‌ و خواهش‌ چشم‌ و غرور زندگانی از پدر نيست‌ بلكه‌ از جهان‌ است‌. و دنيا و شهوات‌ آن‌ در گذر است‌ لكن‌ كسی‌ كه‌ به‌ اراده‌ خدا عمل‌ می‌كند، تا به‌ ابد باقی‌ می ماند. "

تفسیری" به‌ اين‌ دنيای‌ گناه‌آلود و به‌ آنچه‌ به‌ آن‌ تعلق‌ دارد، دل‌ نبنديد. كسی‌ كه‌ به‌ اين‌ چيزها دل‌ ببندد، درواقع‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ به‌ خدا دلبستگی‌ ندارد. زيرا وابستگی‌های‌ اين‌ دنيا و خواسته‌های‌ ناپاك‌، ميل‌ به‌ داشتن‌ و تصاحب‌ هر آنچه‌ كه‌ بنظر جالب‌ می‌آيد، و غرور ناشی‌ از ثروت‌ و مقام‌، هيچيك‌ از خدا نيست‌؛ بلكه‌ از اين‌ دنيای‌ گناه‌آلودمی‌باشد. دنيا نابود خواهد شد و چيزهای‌ گناه‌آلود آن‌ نيز از بين‌ خواهند رفت‌، اما هر كه‌ طبق‌ خواست‌ خدا زندگی‌ كند، هميشه‌ برقرار خواهد ماند. "

عشق و محبت در کجا شکل می گیرد؟ در قلب انسان. 
در آنجاست که دنیا و خواسته هایش شکل می گیرد و سلامتی را از ما می گیرد.

همشکل دنیا نشویم تا در طبیعت انسان جدید باقی بمانیم
رومیان 12: 2 " و همشكل‌ اين‌ جهان‌ مشويد بلكه‌ به‌ تازگی ذهن‌ خود صورت‌ خود را تبديل‌ دهيد تا شما دريافت‌ كنيد كه‌ اراده‌ نيكوی‌ پسنديده‌ كامل‌ خدا چيست‌. "

تفسیری
"رفتار و كردار و شيوه زندگی مردم دنيا را تقليد نكنيد، بلكه بگذاريد خدا افكار و طرز فكرتان را دگرگون كند تا به انسانی جديد تبديل شويد. آنگاه قادر خواهيد شد اراده خدا را درك كرده ، آنچه را كه خوب و كامل و مورد پسند اوست، كشف كنيد. "

دوستان ما مشخص کننده زندگی ما هستند.
دوست شما چه کسی است؟

اگر با مسیح دوستی کنیم پیروز خواهیم شد چون او هم پزشک ماست و هم دوست خوب ما.

ــ دوستی با عیسی روی زندگی ما تاثیر خواهد گذاشت.
یوحنا 15: 16 " شما مرا برنگزيديد، بلكه‌ من‌ شما را برگزيدم‌ و شما را مقرّر كردم‌ تا شما برويد و ميوه‌ آوريد و ميوه‌ شما بماند تا هر چه‌ از پدر به‌ اسم‌ من‌ طلب‌ كنيد به‌ شما عطا كند. "

ــ دوستی ما با عیسی و همشکل او شدن کمک می کند که محبت ما نصبت به او عمیقتر بشود
اول یوحنا 4: 19 " ما او را محبّت‌ می‌نماييم‌ زيرا كه‌ او اوّل‌ ما را محبّت‌ نمود. " 
امیدوارم که بعضی چیزها را خداوند به شما نشان داده است.
من خوب می دانم که وقتی پزشک دربارۀ یک بیماری یا ضعف بدنی که بعد از تمام آزمایشات متوجه آن شده است با ما صحبت می کند خوشایند نیست. اما واجب وخوب است تا زود دانسته اقدام کنیم و دوباره سلامتی خود را بدست آوریم!
همانطور که جسم ما نیاز به آزمایش سالانه دارد روح ما هر روز نیاز به چک آپ دارد تا سالم بمانیم و از ابدیت غافل نمانیم.
2 قرنتیان 13: 5 الی10 
" خود را امتحان‌ كنيد كه‌ در ايمان‌ هستيد يا نه‌. خود را باز يافت‌ كنيد. آيا خود را نمی‌شناسيد كه‌ عيسی‌ مسيح‌ در شما است‌ اگر مردود نيستيد؟ امّا اميدوارم‌ كه‌ خواهيد دانست‌ كه‌ ما مردود
نيستيم‌. و از خدا مسألت‌ می‌كنم‌ كه‌ شما هيچ‌ بدی‌ نكنيد، نه‌ تا ظاهر شود كه‌ ما مقبول‌ هستيم‌،بلكه‌ تا شما نيكويی‌ كرده‌ باشيد، هرچند ما گويا مردود باشيم‌. زيرا كه‌ هيچ‌ نمی‌توانيم‌ به‌ خلاف‌ راستی‌ عمل‌ نماييم‌ بلكه‌ برای‌ راستی‌. و شادمانيم‌ وقتی‌ كه‌ ما ناتوانيم‌ و شما تواناييد. و نيز برای‌ اين‌ دعا می‌كنيم‌ كه‌ شما كامل‌ شويد. از اينجهت‌ اين‌ را در غياب‌ می‌نويسم‌ تا هنگامی‌ كه‌ حاضر شوم‌، سختی‌ نكنم‌ بحسب‌ آن‌ قدرتی كه‌ خداوند بجهت‌ بنا نه‌ برای‌ خرابی‌ به‌ من‌ داده‌ است‌"

برای اینکه ما سالم بمانیم باید ورزش کنیم، غذای درستی بخوریم و استراحت ما هم بجا باشد. واگر نه مریض خواهیم شد.

اتفاقاً، دشمن هم بیکار نیست. با افکار و دروغهای مختلف تلاش می کند تا مسیر ما را عوض کند و ما را مایوس کند.
من اعلام کردم که امسال سال سلامتی روحانی و جسمی خوانده شده است.
ولی این بطور اتوماتیک نیست. ما باید اقدامی کنیم تا سالم باقی بمانیم.
اگر از نظر روحانی و جسمی اضافه وزن و یا از حداقل کم وزن هستیم و یا اینکه به ویتامینهایی مختلف نیاز داریم باید به کمک روح القدس بشتابیم تا سلامتی کامل را بدست آوریم.
سیمپتومهایی که در روح و جسم ما ظاهر می شود برای خوبی ماست نه بدی.

اول تیموتائوس 4: 7 و 8 " ليكن‌ از افسانه‌های‌ حرام‌ عجوزها احتراز نما و در دينداری‌ رياضت‌ بكش‌. كه‌ 
رياضت‌ بدنی‌ اندك‌ فايده‌ای‌ دارد، ليكن‌ دينداری ‌برای‌ هر چيز مفيد است‌ كه‌ وعده‌ زندگی‌ حال‌ و آينده‌ را دارد. "

تفسیری
" وقت خود را با بحث درباره عقايد پوچ و افسانه های احمقانه تلف نكن، بلكه بكوش وتمرين كن تا زندگی خداپسندانه ای داشته باشی . 
تمرين و ورزش بدنی مفيد است ، اما ورزش روحانی بسيار مفيدتر از آن است و تو را برای هر كاری آماده می سازد. پس به تمرينات روحانی بپرداز تا مسيحی بهتری باشی، چون اين تمرينات نه فقط برای اين دنيا مفيد است ، بلكه برای عالم آينده نيز. "

به امید بهبودی روحانی که امسال بدست خواهیم آورد

 • مطالعه 1551 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131