به زندگی با چه دیدی نگاه می کنید؟

به زندگی با چه دیدی نگاه می کنید؟

در دنیای اطراف ما، دیدهای مختلف در مورد زندگی وجود دارد. بعضی به زندگی به عنوان یک لعنت و نفرین نگاه می کنند و می گویند: ای کاش بدنیا نیامده بودم و یا مانند ایوب می گویند روزی که در آن متولد شدم، هلاک شود و شبی که گفتند مردی در رحم قرار گرفت، آن روز تاریکی شود. و خدا از بالا بر آن اعتنا نکند و روشنایی بر او نتابد.(ایوب 3:3و4)


بعضی نیز به زندگی به عنوان یک چیز پوچ و بی هدف نگاه می کنند و بعضی به آن بعنوان یک بازی وبعضی اصلا فکر نمی کنند که زندگی چیست و زندگی آنان هر چه پیش آید خوش آید می باشد و بعضی دیگر به نوعی دیگر. راستی زندگی برای شما چه معنایی دارد؟
شاید بپرسید چرا اینقدر مهم است که بدانم زندگی برای من چه مفهومی دارد. به چند دلیل:
1- به نوعی که به زندگی نگاه می کنی، همانگونه رفتار می کنی.

2- به نوعی که به زندگی نگاه می کنی، ارزشهایت برایت تعیین می شوند.


3- نوعی که به زندگی نگاه می کنی، هدفهایت تعیین می شود.


4- به نوعی که به زندگی نگاه می کنی، برای آن برنامه ریزی نیز می کنی.


5- روابط تو با دیگران به نوع نگاه تو به زندگی ربط دارد.


6- طرز پول خرج کردن تو به نوع نگاه تو به زندگی ربط دارد.

و به همین صورت به جلو بروید. پس می بینید که مهم است بدانید که به زندگی به چه نوعی نگاه می کنید.
امروز می خواهم دید شما را به دید الهی متوجه بسازم:
از دید خدا، زندگی شما هدیه ای است که او به شما داده است.
یک دفعه بچه ای از پدرش که کشیش بود پرسید: بابا من از کجا به این دنیا آمده ام. آیا قبلا جای دیگری بودم. پدر فکری کرد و گفت اگر بگویم: اصلا نبودی، شاید خیلی ناراحت شود و اگر بگویم بودی دروغ می گویم. پس چه بگویم. در دل خود دعا کرد و خدا چیز زیبایی در فکر او گذاشت. او به بچه جواب داد: " تو در فکر خدا قرار داشتی."
آیا می دانستید که شما در فکر خدا قرار داشتید؟ و شانسی نیست که بدنیا آمده اید بلکه خدا برای زندگی شما هدفی دارد.
زندگی شما هدیه ای است که خدا به شما عطا کرده است. اصولا وقتی ما ناراحت یا تحت فشار یا در مشکلات هستیم به زندگی با این دید نگاه نمی کنیم. ولی کلام خدا به ما می فرماید که زندگی ما یک هدیه است. خدا آدم و حوا را آفرید و همه چیزهای زیبا را به آنها بخشید و گفت از آنها لذت ببرید و خود او نیز در این باغ با آنها قدم می زد و با آنها مصاحبت داشت. آیا این یک هدیه زیبا نیست.
بعضی می گویند من این نوع هدیه نمی خواهم. هدیه به خواست شما نیست. خوب یادم هست که در کریسمس برادر من برای پسرم یک هدیه خریده بود و در آن روزها تب آتش بازی بین بچه ها زیاد بود. وقتی پسرم هدیه را باز کرد و دید که هدیه چیز دیگری است شروع به گریه کرد و گفت این که آتش بازی نیست. گاهی اوقات ما هم چنین می کنیم و می گوییم چون این هدیه باب میل من نیست، پس نمی خواهم. ولی خدا هدیه ای می دهد که به درد ما می خورد.
زندگی شما، بزرگترین برکت و هدیه ای است که خدا می توانست به شما بدهد و با احساسات به آن نگاه نکنید. وقتی به شما خوش می گذرد یا احساس خوبی دارید به زندگی بعنوان هدیه نگاه نکنید، بلکه هر وقتی که مشکلات هم دارید به زندگی با دید هدیه نگاه کنید. آنگاه برخورد شما با مسائل عوض خواهد شد.
وقتی یعقوب 17:1-18 را می خوانیم این را می فهمیم که هر بخشش نیکو است که از طرف خدا است و چیزهای بد از طرف خدا نیست. البته بعضی چیزها نیز هست که به ظاهر به نظر ما بد می آید ولی خدا از آن نقشه خوبی دارد، پس آن نیز بخششی نیکوست. ولی اگر در دنیا فاجعه یا درد یا چیزی می بینید که نیکو نیست، بدانید از جانب خدا نیست. خدا بخششهای نیکو می بخشد و زندگی شما یکی از این بخششهای نیکوست.
حال که به زندگیتان بعنوان یک بخشش و هدیه نگاه می کنید، خوب است برای آن با این دید نیز برنامه ریزی کنید. یعنی چه؟
1- شما نیز به دیگران هدیه بدهید! بخششهای نیکو بدهید و نیکویی و محبت کنید.

2- مفت یافته اید، مفت بدهید. در آیه یعقوب به زندگی جدیدی که در مسیح داریم اشاره می کند که آن نیز هدیه خدا است. شما آنرا مفت یافته اید، بدون آنکه کاری کرده باشید یا زحمتی کشیده باشید، پس بدون زحمت نیز به دیگران منتقل کنید. برای این مسئله نقشه بکشید و هدف بگذارید.


3- از زندگیتان لذت ببرید. آیا می دانستید که خدا مخالف لذت نیست بلکه آفریننده آن است و این ما هستیم که لذت را به چیزهای کثیف تبدیل کرده ایم و از آن برای مقاصد فاسد خود استفاده کرده ایم. رفتن به پیک نیک، میهمانیها و جشنها، رفتن به استخر یا تفریگاه های دیگر گناه نیست. خدا اینها را به ما عطا کرده تا ما از آنها به نحو احسن استفاده کنیم. خدا خود نیز لذت می برد وقتی می بیند فرزندانش لذت می برند. خواهر زن من، آرزویش این است که بچه های ما به خانه او بروند تا بچه او تنها نباشد و از مصاحبت و بازی با بچه های ما لذت ببرد. آیا فکر می کنید خدا از خواهر زن من کمتر برای فرزندانش فکر می کند. حاشا.


4- وقتی به زندگی با دید هدیه نگاه می کنید،هر مشکل و سختی را بعنوان یک بدبختی نگاه نمی کنید، بلکه بعنوان آزمایشی برای ایمانتان. اینگونه به آنها نگاه کنید که این مشکلات برای آن است که شخصیت من شکل بگیرد و مرحله ای دیگر برای رشد روحانی من است.(یعقوب 12:1)


5- زندگیتان را فرصتی برای مصاحبت و مشارکت و رابطه زنده با خالق خود بسازید. بگذارید هدفی که خدا از آفرینش شما دارد در شما عملی شود و آن مشارکت با شماست. به او وقت بدهید و با او دوست بشوید و از طریق کلام او به صدای او گوش فرا دهید.

آیا با خالق خود ارتباط داری؟ آیا برای زندگیت هدفی داری؟ امروز خدا می تواند به زندگی تو هدف ببخشد. به او بگو خداوندا برای هدیه زندگی از تو تشکر می کنم. برای این سورپرایز زیبا متشکرم. می خواهم وارد زندگی من شوی و گناهان مرا پاک کنی و با خون عیسی مسیح قلب گناه آلود مرا شسته از من شخص جدیدی بسازی. ایمان دارم که عیسی مسیح پسر خدا است و از مردگان برخاسته و امروز زنده است تا به من حیات نو ببخشد و به من دیدی جدید از زندگی ببخشد. آمین.

 • مطالعه 823 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131