آیا برای رویارویی با مسیح آماده هستید؟

آیا برای رویارویی با مسیح آماده هستید؟

دنیای ما دنیای شلوغی است و پر از مشغله. کار، خانواده، مسئولیتهای کلیسایی، دید و بازدید فامیلی، خرابی ماشین، خرید و فروش و غیره جزئی از زندگی ما است. 


مردم امروز، با تمام امکاناتی که به امور روزمره سرعت می بخشد باز هم وقت کم می آورند. نگرانی برای آینده جزئی از زندگی ما شده است و بسیاری از اوقات تمام وقت خود را صرف مداوای این نگرانی می کنیم.
امروز بگذارید روزی باشد که توجه ما از این چیزها به یک مسئله مهم و آن هم آسمان معطوف شود...


آیا برای روبرویی با مسیح آماده هستید؟
لوقا 22:12-48


شخصی گفته زیبایی دارد. او می گوید: غصه و نگرانی ابرهای آینده را جلوی خورشید تابان امروز می کشاند و شخص دیگری گفته: غصه و نگرانی به چیزهای کوچک سایه های بزرگ می دهد.
نگرانی های یک شخص عادی بر این چیزها متمرکز است:
40% چیزهایی که هرگز اتفاق نخواهد افتاد
30% چیزهایی در مورد گذشته که نمی شود عوض کرد
12% چیزهایی در باره انتقادات دیگران که اکثرا" حقیقت ندارند.
10% در باره سلامتی، که با استرس بدتر می شود
8% در باره مشکلات واقعی که با آن روبرو خواهیم شد.

و این نگرانی های بیهوده ما را داغون می کنند و زندگی روحانی ما را خراب می کنند. گاهی اوقات بخاطر نگرانی از آینده کار می کنیم و کار می کنیم، تا پول در بیاوریم و آینده خوبی را داشته باشیم. یک نفر زیبا گفته که ما تمام سلامتی خود را صرف کار کردن و پول در آوردن می کنیم و بعد وقتی پا به سن می گذاریم پول خود را صرف سلامتی خود می کنیم. آیا اینطور نیست؟
مسیح در متی 36:24-44 می فرماید که ایام آخر مانند زمان نوح خواهد بود.

البته من مخالف کار نیستم و باید کار کرد تا خوراک نیز خورد. ولی گاهی اوقات کار سایه بر تمام زندگی ما می گذارد و این خطرناک است. امروز که یک روز یکشنبه است و همه ما آمده ایم که خداوند را بپرستیم و وقتی را به او داده ایم، می خواهم توجه شما را به یک موضوع مهم جلب بکنم.

عیسی مسیح بر می گردد و این دنیا به این حال نخواهد ماند. و همانطور که در این آیات خواندیم، مسیح یک سرزنش زیبایی می کند و می گوید: گنج خود را بر زمین نیاندوزید، جایی که بید و زنگ می زند بلکه گنجی پایان ناپذیر در آسمان بیندوزید. هر جا که گنج شما است دلتان نیز آنجا خواهد بود. راستی گنج شما کجاست؟ در بانک، در خانه زیبایتان، در ماشینتان. در چه چیزهایی گنج دارید؟ امروز بگذارید روزی باشد که توجه ما از این چیزها به یک مسئله مهم و آن هم آسمان معطوف شود. شیطان آسمان را به مسخره می گیرد و می خواهد ما را از توجه به ابدیت دور کند و توجه ما را به این زمین موقتی و گذرا معطوف سازد. اما مسیح که از آسمان آمده می گوید: این آسمان است که ابدی است. به آنجا توجه کن و گنج خود را در آنجا جمع کن.

کمر به خدمت ببندید. خدمت مقدسین. خدمت خدا. و چراغ خویش را فروزان نگاه دارید. چراغ با روغن فروزان می ماند و این روغن روح خدا است. هر روز از روح خدا پر شوید. به هیچ قیمتی پر شدن از روح خدا را با هیچ چیز عوض نکنید. مسیح در این آیات می فرماید خوشابحال غلامی که چون سرورشان از راه رسد، چه در پاس دوم شب، چه در پاس سوم، ایشان را بیدار و هشیار یابد. یعنی به کلامی دیگر همیشه آماده باش باشد. ما مسیحیان باید با دنیا فرق داشته باشیم. دنیا خواب است ولی ما باید بیدار باشیم. خود را چگونه می بینی خواب یا بیدار.(اول تسالونیکیان 4:5-11) به ما می گوید که در این روزها چگونه باید باشیم.

احتیاج نیست که مانند ویلیام میلر اعضای کلیسای خود را به بالای کوهی ببریم و بگوییم فلان روز مسیح خواهد آمد. همانگونه که گفته شده ما مسیحیان باید طوری زندگی کنیم که مسیح هر لحظه بر خواهد گشت و طوری برنامه ریزی کنیم که مسیح 100 سال دیگر نیز بر نخواهد گشت. ما از زمان بازگشت او خبر نداریم و در این آیات مسیح می گوید او مانند دزدی در شب می آید. پس در هر لحظه ما باید آماده باشیم.
می خواهم چند پیشنهاد برای بیدار ماندن و هشیار بودن به شما بدهم:
1- از اهمیت دادن به چیزهای مادی به اهمیت دادن به چیزهای روحانی بازگشت کنید.
2- وقت دعای بیشتری داشته باشید و زندگی دعایی شما طوری باشد که نشان دهد همیشه آماده باش هستید.
3- برای مسیح زندگی مقدس داشته باشید و از هر گونه زندگی آشفته و نامنظم دوری کنید.
4- مشارکتهای مقدس بر پا کنید و با مقدسین وقت کافی در دعا و کلام داشته باشید.
5- پیغام انجیل را در هر جا برافرازید و شاهدی قوی از مسیح در هر جا باشید.
6- از کلیسا جدا نشوید و به آن بچسبید.
7- از زندگی روحانی خود لذت ببرید و بگذارید خوردن و آشامیدن و کار کردن و امور مادی شما نیز جنبه روحانی پیدا کند.
8- از مال خود بیشتر برای امور آسمانی استفاده کنید و گنج خود را در آسمان بیندوزید.
9- تا آنجا که در توان دارید دیگران را با خود به جلو بکشانید و افراد ناامید و مایوس و ضعیف را تقویت دهید.
10- مواظب باشید که زندگی شما زندگی نمونه ای باشد که مردم با دیدن آن عاشق مسیح شوند.

 • مطالعه 768 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131