شرحی بر اعتقاد نامه مسیحی

شرحی بر اعتقاد نامه مسیحی

اصول ایمان مسیحی مجموعه‌ای از باورهای پویا مبتنی بر حقایق کتابمقدسی است که در طی قرون به قدرت و تنویر روح‌القدس بر کلیسای عیسی مسیح آشکار گردیده و کلیسا که بنیاد راستی است به هدایت روح خدا آن را در قالب اعتقادنامه‌‌های کلیسایی حفظ نموده و با حمایت روح‌القدس آن را نشر و گسترش داده‌است.

‎ دراین مجال اندک سعی نکرده‏‌‎ایم که متن کلمه به کلمۀ اعترافنامه‏‌‎های راستین مسیحی را بیان ‏کنیم ؛ بلکه تنها به ذکر برخی از اصول بنیادی و فراگیر ایمان مسیحی با ذکر آیاتی از کلام خدا بسنده ‏نموده‌‎ایم ‎تا در فرصتی دیگر به سایر ظرایف اعتقادنامه‏‌‎های مسیحی بپردازیم‎.
‎ هدف ما تلاش درجهت آگاهی بخشیدن هرچه بیشتر مسیحیان و پژوهشگران برمحتوای عمیق و کتابمقدسی ‏آموزه‌‎های مسیحی است تا در این میان ابرهای سوءتعبیر و افترا نسبت به خاستگاه و منشاء باورهای ‏راست دینی مسیحی‎ ‎به کنار رفته و پاسخی مبتنی بر کلام خدا که خود آفتابی است دلیل آفتاب به برخی ‏سؤالات طرح شده توسط شما‎ ‎حق جویان عزیز داده‏‌‎شود‎.
‎ ‎‎

مسیحیان ایمان دارند به : یک خدا ، پدر قادر مطلق ، خالق آسمان و زمین و همۀ چیزهای دیدنی و نادیدنی‎ . 
‎ مسیحیان ایمان دارند به‏‎ : ‎یک خداوند ، عیسی مسیح ، پسر یگانۀ خدا بوجود آمده از پدر پیش از خلقت ‏جهان ، نور از نور، خدای حقیقی از خدای حقیقی ، بوجودآمده و نه خلق شده ، همذات با پدر، توسط او همۀ ‏موجودات خلق شدند . بخاطر ما انسانها ، و برای نجات ما ،وی از آسمان نزول کرد‏‎ .
‎ مسیحیان ایمان دارند که : عیسی مسیح به قدرت روح القدس در مریم باکره قرار گرفت و توسط او‎ ‎بدنیا ‏آمد ، جسم گردید و انسان شد‏‎ .
‎ مسیحیان باور دارند که : عیسی مسیح در زمان پنتیوس پیلاتس رنج کشید ، بر صلیب مصلوب شد ، مرد و دفن ‏گردید‎ .
‎ مسیحیان ایمان دارند که : عیسی مسیح در گور نهاده و به عا لم مردگان نزول نمود‏‎ .
‎ مسیحیان بر این ایمانند که : عیسی مسیح در روز سوم از میان مردگان رستاخیز کرد‏‎ .
‎ مسیحیان ایمان دارند که : عیسی مسیح به آسمان صعود نمود و به دست راست خدای پدر‏‎ ‎ ‎بنشست‎ .
‎ مسیحیان ایمان دارند که : عیسی مسیح دوباره به این جهان بازگست خواهد کرد تا مردگان و‎ ‎زندگان را ‏داوری کند‏‎ .
‎ مسیحیان ایمان دارند به روح القدس ، خداوند و بخشندۀ حیات که از پدر و پسر صادر می‌‎شود ، در کنار ‏پدر و پسر، او باید پرستیده و تجلیل شود . او توسط انبیاء سخن گفته است‏‎ .
‎ مسیحیان به کلیسای جامع؛ فراگیر که یگانه و مقدس است ایمان دارند‏‎ .
‎ مسیحیان به مشارکت مقدسین ایمان دارند‏‎ .
‎ مسیحیان به آمرزش گناهان‏‎ ‎باور و ایمان دارند‏‎.
‎ مسیحیان به رستاخیز مردگان ایمان دارند‏‎ . 
‎ مسیحیان به حیات جاویدان ایمان دارند‏‎ .
‎ ‎‎

 حال به شرح و بررسی بیشتر هرکدام از این قسمت ها می پردازیم . لازم به ذکر است که آیات عهد عتیق بر اساس ‏ترجمۀ موسوم به ترجمۀ قدیم و آیات عهد جدید بر اساس ترجمۀ جدید هزارۀ نو ذکر گردیده است‏‎
‎ مسیحیان ایمان دارند به : یک خدا ، پدر قادر مطلق ، خالق آسمان و زمین و همۀ چیزهای دیدنی و نادیدنی‎ .
‎ کلام زندۀ خدا در این رابطه چنین می‌‎گوید‎
‎ « ‎و یک خدا و پدر همه که فوق همه ،از طریق همه و در همه است‏‎.» ‎افسسیان 6:4 (ترجمۀ ‏هزاره نو‎)
‎ «‎اما ما را تنها یک خداست ؛ یعنی خدای پدر که همه چیز از اوست و ما برای او زندگی‎
‎ ‎می کنیم و تنها یک خداوند است یعنی عیسی مسیح که همه جیز به واسطه او پدید آمده و ما به واسطهً او ‏زندگی ‎می کنیم‎.» ‎اول قرنتیان 6:8‏‎ 
‎ داوود پادشاه نیز در مزمور 10:86 می گوید‎:« ‎زیرا که تو بزرگ هستی و کارهای عجیب می ‏کنی . تو تنها خدا هستی‎.» ‎همچنین در مزمور 3:145‏‎ :«‎خداوند عظیم است و بی نهایت ممدوح ‏و عظمت او را تفتیش نتوان کرد‏‎.»
‎ «‎خداوند، خدا می گوید : منم (الف) و منم (ی)؛ منم آنکه هست و بود و می آید ؛آن قادر مطلق‏‎.» ‎مکاشفه 8:1‏‎
‎ ‎همچنین در عبرانیان 3:11 می خوانیم‎ : «‎با ایمان است که در می یابیم کائنات بوسیله کلام خدا ‏شکل گرفت ؛ بدان گونه که آنچه دیده می شود از آنچه دیدنی است پدید نیامد‎.»
‎ ‎‎ ‎در پیدایش 1:1 -3 می خوانیم‎ :« ‎در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید و زمین تهی و بایر بود و ‏تاریکی بر روی لجه و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت‏‎.»
‎ ‎‎ در نحمیاء 6:9 می خوانیم‎ :«‎تو به تنهایی یهوه هستی ؛ تو فلک و فلک الافلاک و تمامی جنود آنها را و ‏زمین را و هرچه بر آن است و دریاها را و هرچه در آنها است ؛ ساخته ای و تو همه اینها را حیات می بخشی و ‏جنود آسمان تو را سجده می کنند‏‎.» 
‎ ‎ ‎در اعمال 24:17‏‎ - 26 ‎می خوانیم‎ :« ‎خدایی ‎که جهان وهر آنچه را در آن ‏است آفرید ، مالک آسمان و زمین است و در معابد ساختهً دست بشر ساکن نمی شود. دستان بشری نمی تواند ‏خدمتی به او بکند چنانکه گویی به جیزی محتاج باشد زیرا خود بخشندهً حیات ‎و نفس و هرچیز دیگر به ‏جمیع آدمیان است او همه اقوام بشری را از یک انسان پدید آورد تا در سرتا سر زمین ساکن شوند و زمانهای ‏تعیین شده برای ایشان و حدود محل سکونتشان را مقرر فرمود‏‎.»
‎ ‎‎

 کتاب مقدس اظهار می نماید که خدا وجودی لایزال و نامیرا است و با هیچ چیز قابل قیاس نیست و قدرتش در ‏تمامی خلقت او آشکار شده است او از جهان مخلوق خویش دور نیست بلکه در رابطه ای صمیمی با جهانی که ‏خود آن را شکل داده است بسر می‌‎برد‎ .
‎ مسیحیان ایمان دارند به‏‎ : ‎یک خداوند ، عیسی مسیح ، پسر یگانۀ خدا بوجود آمده از پدر پیش از خلقت ‏جهان ، نور از نور، خدای حقیقی از خدای حقیقی ، بوجودآمده و نه خلق شده ، همذات با پدر، توسط او همۀ ‏موجودات خلق شدند . بخاطر ما انسانها ، و برای نجات ما ،وی از آسمان نزول کرد‏‎ .
‎ حال به ذکر آیات کلام خدا در تأیید و تعلیم این آموزه می‌‎پردازیم‎ 
‎ یکی از اولین شاگردان او یعنی پطرس رسول چنین می‌‎گوید‎ :«‎زیرا آنگاه که آمدن پر قدرت ‏خداوندمان عیسی مسیح را به شما اعلام می کردیم ؛ از پی افسانه هایی که زیرکانه ابداع شده باشند نرفته بودیم ‏بلکه کبریایی او را به چشم دیده بودیم. او از خدای پدر ؛ جلال و اکرام یافت و سروشی از جلال کبریایی به او در ‏رسید که؛‏«‎این است پسر محبوبم که از او خشنودم‏‎.» ‎ما خود بر آن کوه مقدس با او بودیم و آن ‏سروش آسمانی را به گوش شنیدیم‎.» ‎دوم پطرس16:1 -18‏‎ .
‎ ‎ عیسی خود فرمود‏‎ :«‎من و پدر یکی هستیم........چگونه می توانید به کسی که پدر وقف کرده و به جهان ‏فرستاده است ؛ بگویید کفر می گویی،تنها از آن رو که گفتم پسر خدا هستم؟ اگر کارهای پدرم را به جا نمی آورم ‏کلامم را باور نکنید. اما اگر بجا می آورم حتی اگر کلامم را باور نمی کنید دست کم به آن کارها ایمان آورید تا ‏بدانید و باور داشته باشید که پدر در من است و من در پدر‏‎ » ‎یوحنا30:10 و 36-38‏‎ 
‎ همچنین در رساله به کولسیان 15:1 و17-19 و3:2 و9 می خوانیم‎ : « ‎او صورت خدای نادیده است و ‏فرزند ارشد بر تمامی آفرینش..........او پیش از همه چیز وجود داشته و همه چیز در او قوام دارد او بدن یعنی ‏کلیسا را سر است . او سر آغاز و نخستزاده از میان مردگان است تا در همه چیز برتری از آن او باشد . زیرا ‏خشنودی خدا در این بود که با همه کمال خود در او ساکن شود...........که در او همهً گنجهای حکمت و معرفت ‏نهفته است.زیرا الوهیت با همهً کمالش بصورت جسمانی در مسیح ساکن است‏‎.»
‎ در اول قرنتیان 6:8‏ ‎می خوانیم‎ :« ‎اما ما را تنها یک خداست یعنی خدای پدر که همه چیز از ‏اوست و ما برای او زندگی می کنیم و تنها یک خداوند است یعنی عیسی مسیح که همه چیز به واسطهً او پدید آمده ‏و ما به واسطهً او زندگی می کنیم‎.»

 قدرت خدا در خلقتش نمایان است ؛ همچنانکه شخصیت او در پسر مقدسش آشکارمی گردد، وقتی که کتاب مقدس ‏می گوید که عیسی پسر خداست این مبین رابطهً منحصر به فرد و مخصوص میان دو شخصیت مجزا ولی برابر ‏درذات در یک خدای واحد است‏‎ . ‎درعین حال که خدا وجودی یگانه است ، در او سه شخصیت ‏مجزا( پدر، پسر ، روح القدس ) ولی برابر و همذات وجود دارد که اصطلاحاً به آن تثلیث اقدس ‏می‌‎گویند . باید اکیداً اذغان داشت که مسیحیان به سه خدا که خود چیزی جز شرک و الحاد نیست معتقد ‏نبوده بلکه خدای واحد حقیقی را در تثلیث و تثلیث را در یگانگی خدا می‌‎پرستند .ریشه اعتقاد به تثلیث را ‏می‌‎توان در بیانات مقدس عیسی مسیح و سپس رسولان مقدسش یافت ( انجیل متی 28‏‎ : 19 ‎و ‏متی 3 :16 و 17 دوم قرنتیان 13 : 14و آیات بسیار دیگر در سرتاسر عهد جدید‎ ).
‎ ‎وحدانیت مسیحی به معنای در نظر گرفتن خدا به عنوان عدد یک ریاضیاتی نیست که این گونه تعریف از ‏یگانگی خدا هیچ ریشه‌‎ای در عقیده توحیدی نداشته بلکه خود از خاستگاه فلسفی برخی فلاسفه کهن دنیای ‏قدیم برمی‌‎خیزد ،توضیح و تشریح این راز عمیق و زیبای الهی که توسط روح القدس آشکار و قابل فهم ‏می‌‎گردد موضوعی خارج ازاین مقاله است که در مجالی دیگر بطور مفصل به آن خواهیم پرداخت‏‎.
‎ ‎‎


مسیحیان ایمان دارند که : عیسی مسیح به قدرت روح القدس در مریم باکره قرار گرفت و توسط او‏‎ ‎بدنیا ‏آمد ، جسم گردید و انسان شد‏‎ .
‎ حال به تشریح کتابمقدسی این حقایق می‌‎پردازیم‎ :
‎ « ‎تولد عیسی مسیح اینچنین روی داد : مریم ،مادر عیسی ؛ نامزد یوسف بود اما پیش از آنکه به هم ‏بپیوندند معلوم شد که مریم از روح القدس آبستن است. از آنجا که شوهرش یوسف مردی پارسا بود و نمی خواست ‏مریم رسوا شود , چنین اندیشید که بی هیاهو از او جدا شود . اما همان زمان که این تصمیم را گرفت فرشتهً خداوند ‏در خواب بر او ظاهر شد و گفت‎ :«‎ای یوسف ،پسر داوود از گرفتن زن خود مریم مترس ، زیرا آنچه در ‏بطن وی جای گرفته است از روح القدس است. او پسری به دنیا خواهد آورد که تو باید او را عیسی(یعنی نجات ‏دهنده‎) ‎بنامی زیرا او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد بخشید» ‎این همه رخ داد تا آنچه ‏خداوند به زبان نبی گفته بود ، به حقیقت پیوندد که‏‎ :« ‎باکره ای آبستن شده , پسری به دنیا خواهد آورد و ‏او را عمانوئیل خواهند نامید»‎که به معنی‎ «‎خدا با ما‎ » ‎است.چون یوسف از خواب بیدار ‏شد ، آنچه فرشتهً خداوند به او فرمان داده بود ، انجام دادو زن خود را گرفت اما با او همبستر نشد تا او پسر خود ‏را به دنیا آورد و یوسف او را عیسی نامید‎.»‎انجیل متی 18:1 -25‏‎
‎ ‎ « ‎در آن نواحی ؛ شبانانی بودند که در صحرا به سر می بردند و شب هنگام از گلهً خود پاسداری می ‏کردند .ناگاه فرشتهً خداوند بر آنان ظاهر شد و نور جلال خداوند بر گردشان تابید .شبانان سخت وحشت کردند اما ‏فرشته به آنان گفت‎ :« ‎مترسید زیرا بشارتی برایتان دارم خبری بس شادی بخش که برای تمامی قوم ‏است : امروز در شهر داوود ،نجات دهنده ای برای شما به دنیا آمد .او خداوندمسیح است . نشانه برای شما این ‏است که نوزادی را در قنداقی پیچیده و در آخوری خوابیده خواهید یافت‎ .» ‎انجیل لوقا 8:2 -12‏‎ 
‎ ‎زندگی مسیح بر روی زمین نیزمی بایست منحصر به فرد می بود و نه مانند زندگی هیچ شخص دیگر ‏قبل و یا بعد از خود‏‎ ‎، ‎بخشی ‎از اعمال شگفت انگیز نجات دهندۀ جهان عیسی مسیح بر ‏زمین در جهت برقراری پادشاهی خدا که با آمدنش بر زمین آغاز گردید و تا برقراری نهایی آن در بازگشت ‏ثانویه‌‎اش تداوم دارد در کلام مقدسش ثبت گردیده‌‎است . شخصیت منحصر به فرد عیسی مسیح ‏در کنار تولد بی‌‎همتایش ، مرگ و قیام ظفرمندش و صعود پر جلالش او را از تمامی رهبران و انبیاء و ‏ادیان متمایز ساخته‏‌‎است‎ . 
‎ مسیحیان باور دارند که : عیسی مسیح در زمان پنتیوس پیلاتس رنج کشید ، بر صلیب مصلوب شد ، مرد و دفن ‏گردید‎ .
‎ در انجیل لوقا 25:23 -13 و 32-34 و44-46 می خوانیم‎:« ‎پیلاتس سران کاهنان و بزرگان قوم و مردم ‏را فرا خواند و به آنها گفت‎ :« ‎این مرد را به تهمت شوراندن مردم ؛ نزد من آوردید من در حضور شما او ‏را آزمودم و هیچ دلیلی بر صحت تهمتهای شما نیافتم . نظر هیرودیس نیز همین است ،چه او را نزد ما باز فرستاده ‏است . چنانکه می بینید ؛ کاری نکرده که مستحق مرگ باشد پس او را تازیانه می زنم و آزاد می کنم .[ در هر ‏عید پیلاتس می بایست یک زندانی را برایشان آزاد می کرد‏‎.]


اما آنها یکصدا فریاد برآوردند‏‎ :« ‎او را از میان بردار و بارابا را برای ما آزاد کن‏‎ !» ‎بارابا به ‏سبب شورشی که در شهر واقع شده بود و نیز به سبب قتل در زندان بود . پیلاتس که می خواست عیسی را آزاد ‏کند دیگر بار با آنها سخن گفت اما ایشان همچنان فریاد برآوردند‎ :« ‎بر صلیبش کن ؛بر صلیبش ‏کن» ‎سومین بار به آنها گفت‏‎ :« ‎چرا ؟چه بدی کرده است؟ من که هیچ سببی برای کشتن او ‏نیافتم . پس او را تازیانه می زنم وآزاد می کنم‏‎.»‎اما آنان با فریاد بلند به اصرار خواستند بر صلیب شود . ‏سرانجام فریادشان غالب آمد و پیلاتس حکمی را که می خواستند صادر کرد . او مردی را که به سبب شورش و ‏قتل در زندان بود و جمعیت خواهان آزادی اش بودند رها کرد و عیسی را به ایشان سپرد تا به دلخواه خود با او ‏رفتار کنند‎ .
‎ ‎.......‎دو مرد دیگر را نیز که هر دو جنایتکار بودند ؛ می بردند تا با او بکشند چون به مکانی که جمجمه نام داشت ‏رسیدند او را با آن دو جنایتکار بر صلیب کردند یکی را در سمت راست او و دیگری را در سمت چپ . عیسی ‏گفت‎ :« ‎ای پدر ؛ اینان را ببخش ؛ زیرا نمی دانند چه می کنند ........حدود ساعت ششم بود که تاریکی ‏تمامی آن سرزمین را فرا گرفت و تا ساعت نهم ادامه یافت. زیرا خورشید از درخشیدن باز ایستاده بود در این ‏هنگام پردهً محرابگاه از میان دو پاره شد آنگاه عیسی به بانگ بلند فریاد برآورد‏‎ :« ‎ای پدر ؛روح خود را ‏به دستان تو می سپارم‏‎ .»‎این را گفت و دم آخر برکشید‎ .»

 


و در انجیل متی 57:27 -60‏ ‎می خوانیم‎ :« ‎هنگام غروب مردی ثروتمند از اهالی رامه، یوسف ‏نام ، که خود شاگرد عیسی شده بود نزد پیلاتس رفت و پیکر عیسی را طلب کرد . پیلاتس دستور داد به وی بدهند. ‏یوسف جسد را برداشته در کتانی پاک پیچید و در مقبره ای تازه که برای خود در صخره تراشیده بود ، نهاد و ‏سنگی بزرگ جلوی دهانهً مقبره غلتانید و رفت‏‎.»
‎ در اول قرنتیان 3:15 و4 میخوانیم‎ «‎زیرا من آنچه را که به من رسید ، چون مهمترین مطلب به شما ‏سپردم‎ :« ‎اینکه مسیح مطابق با کتب مقدس در راه گناهان ما مرد و اینکه دفن شد و اینکه مطابق با همین ‏کتب در روز سوم از مردگان برخاست‎ »
‎ ‎ صدها سال قبل ، اشعیاء نبی مرگ مسیح را پیشگویی نموده بود‏‎ «‎لکن او غمهای ما را بر خود گرفت و ‏دردهای ما را بر خویش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم و حال ‏آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تادیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای ‏او ما شفا یافتیم . جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هریکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه ‏جمیع ما را بر وی نهاد .او مظلوم شد اما تواضع نموده دهان خود را نگشود .مثل بره ای که برای ذبح می برند و ‏مانند گوسفندی که نزد پشم برنده اش بی زبان است همچنان دهان خود را نگشود .از ظلم واز داوری گرفته شد و ‏از طبقهً او که تفکر نمود که او از زمین زندگان منقطع شد و به جهت گناهان قوم من مضروب ‏گردید؟»‎اشعیا4:53 -8‏‎ 
‎ کتاب مقدس که در طی دوره‏‌‎ای 1500 ساله توسط انبیاء پیش از مسیح و رسولان و برگزیدگان عیسی ‏مسیح به رشتۀ تحریر درآمده‏‌‎است، کتابی مسیح محور است . وجود چنین انسجام فکری و نظم موضوعی ‏در کتابی که توسط حدود 40 نفر نویسنده با شخصیت های ‎متفاوت ‎در ادوار متفاوت زمانی و ‏مکانی در طول 15 قرن به رشته تحریر درآمده‏‌‎است خود بزرگترین گواه حقانیت این معجزۀ جاویدان و ‏این یگانه کلام آسمانی یعنی کتابمقدس می‌‎باشد‎ .
‎ ‎

مسیحیان ایمان دارند که : عیسی مسیح در گور نهاده و به عا لم مردگان نزول نمود‏‎ .
‎ کلام خدا دراین رابطه می‌‎فرماید‎ :« ‎آنگاه عده ای از علمای دین و فریسیان به او گفتند‏‎:« ‎استاد می خواهیم آیتی از تو ببینیم‎.» ‎پاسخ داد‎ :« ‎نسل شرارت پیشه و زناکار آیتی می خواهند اما ‏آیتی به ایشان داده نخواهد شد جز آیت یونس نبی . زیرا همان گونه که یونس سه شبانه روز در شکم ماهی بزرگ ‏بود پسر انسان نیز سه شبانه روز در دل زمین خواهد بود‏‎. »
‎ ‎متی 38:12 -40‏‎ 
‎ و همینطور پترس رسول این گونه به یهودیان خاطر نشان کرد‎:«‎ای قوم اسرائیل این را بشنوید : چنان که ‏خود آگاهید عیسای ناصری مردی بود که خدا با معجزات و عجایب و آیاتی که به دست او در میان شما ظاهر ‏ساخت بر حقانیتش گواهی داد آن مرد بنا بر مشیت و پیشدانی خدا به شما تسلیم کرده شد و شما به دست بی دینان ‏بر صلیبش کشیده کشتید.ولی خدا او را از دردهای مرگ رهانیده ؛ برخیزانید زیرا محال بود مرگ بتواند او را در ‏چنگال خود نگاه دارد . چنان که داوود دربارهً او می فرماید : خداوند را همواره پیش روی خود دیده ام چه او بر ‏دست راست من است تا متزلزل نشوم . از این رو دلم شاد است و زبانم در وجد و بدنم نیز در امید ساکن خواهد ‏بود . چرا که جانم را در جهان مردگان رها نخوانی کرد و نخواهی گذاشت قدوست فساد ببیند . تو راههای حیات ‏را به من نموده ای و با حضور خود مرا از شادی لبریز خواهی کرد‏‎ .»
‎ اعمال رسولان 22:2 -28‏‎ 
‎ « ‎زیرا مسیح نیز یک بار برای گناهان رنج کشید پارسایی برای بدکاران ، تا شما را نزد خدا بیاورد . او ‏در عرصهً جسم کشته شد اما در عرصهً روح زنده گشت و در همان منزلت رفت و این را به ارواحی که در ‏قرارگاه خود(در زندان) به سر می بردند اعلام کرد‏‎.»
‎ اول پطرس18:3 -19‏‎


مسیحیان بر این ایمانند که : عیسی مسیح در روز سوم از میان مردگان رستاخیز کرد‏‎ .
‎ ‎‎ در انجیل متی 62:27 -66 می خوانیم‎ :« ‎روز بعد که پس از‏‎ «‎روز تهیه» ‎بود سران ‏کاهنان و فریسیان نزد پیلاتس گرد آمده گفتند‏‎ :« ‎سرورا به یاد داریم که آن گمراه کننده وقتی زنده بود می ‏گفت :پس از سه روز برخواهم خاست‎.»‎پس فرمان بده مقبره را تا روز سوم نگهبانی کنند مبادا شاگردان ‏او آمده جسد را بدزدند و به مردم بگویند که او از مردگان برخاسته است که در آن صورت این فریب آخر از ‏فریب اول بد تر خواهد بود . پیلاتس پاسخ داد :شما خود نگهبانان دارید بروید وآن را چنان که صلاح می دانید ‏حفاظت کنید . پس رفتند و سنگ مقبره را مهر و موم کردند و نگهبانانی در آنجا گذاشتند تا از مقبره حفاظت ‏کنند‎.» 
‎ و در جایی دیگر‎ :«‎بعد از شبات در سپیده دم نخستین روز هفته مریم مجدلیه و آن مریم دیگر به دیدن ‏مقبره رفتند .ناگاه زمین لرزه شدیدی واقع شد ، زیرا فرشته خداوند از آسمان نازل شد و به سوی مقبره رفت و ‏سنگ را از برابر آن به کناری غلتانید و بر آن بنشست .چهره آن فرشته همچون برق آسمان می درخشید و جامه ‏اش چون برف سفید بود . نگهبانان از هراس دیدن او به لرزه افتاده چون مردگان شدند ! آنگاه فرشته به زنان ‏گفت‎ :« ‎هراسان نباشید ! میدانم که در جستجوی عیسای مصلوب هستید او اینجا نیست زیرا همان گونه که ‏فرموده بود برخاسته است ! بیایید و جایی را که اوخوابیده بود ببینید سپس بی درنگ بروید و به شاگردان او ‏بگویید که: او از مردگان برخاسته است و پیش از شما به جلیل می رود و در آنجا او را خواهید دید‎.» ‎اینک به شما گفتم‏‎!» ‎پس زنان با هراسی آمیخته به شادی عظیم، بی درنگ از مقبره خارج شدند و به ‏سوی شاگردان شتافتند تا این واقعه را به آنان خبر دهند. ناگاه عیسی با ایشان رو به رو شد و گفت‏‎ :« ‎سلام بر شما باد» ‎زنان پیش آمدند و بر پایهای وی افتاده او را پرستش کردند آنگاه عیسی به ایشان ‏فرمود‎ :« ‎مترسید ! بروید و به برادرانم بگویید که به جلیل بروند در آنجا مرا خواهند دید‎.» ‎انجیل متی1:28 -10‏‎ 
‎ همچنین در انجیل لوقا 44:24 -47 می خوانیم‎:« ‎آنگاه به ایشان گفت : این همان است که وقتی با شما ‏بودم ، می گفتم اینکه تمام آنچه در تورات موسی و کتب انبیاء و مزامیر دربارهً من نوشته شده است باید به حقیقت ‏بپیوندد . سپس ذهن ایشان را روشن ساخت تا بتوانند کتب مقدس را درک کنند . و به ایشان گفت‏‎ :« ‎نوشته ‏شده است که مسیح رنج خواهد کشید و در‏ ‎روز سوم از مردگان بر خواهد خاست ، و به نام او توبه و ‏آمرزش گناهان به همهً قومها موعظه خواهد شد و شروع آن از اورشلیم خواهد بود‏‎ .»
‎ در رومیان2:1 -4 آنگونه می خوانیم‎ :« ‎همان انجیل که خدا از پیش ، به واسطه پیامبران خود ، وعده اش ‏را در کتب مقدس داده بود و در بارهً پسر اوست که چون انسان خاکی از صلب داوود به دنیا آمد، اما با رستاخیز ‏ازمیان مردگان، به سبب روح قدوسیت ، به مقام پسر قدرتمند خدا منصوب شد ، یعنی خداوند ما عیسی ‏مسیح‎ .»
‎ ‎
در اول قرنتیان 12:15 -14 و 19و 20 اینگونه می خوانیم‎ :« ‎اما اگر موعظه می شود که ‏مسیح از مردگان برخاست ، چگونه است که بعضی از شما می گویند مرگان را رستاخیزی نیست؟ اگر مردگان را ‏رستاخیز نیست پس مسیح نیز از مردگان برنخاسته است. و اگر مسیح بر نخاسته هم وعظ ما باطل است‏ ‎، ‏هم ایمان شما .......اگر تنها در این زندگی به مسیح امیدواریم ، حال ما از همهً دیگر آدمیان رقت انگیز تر ‏است .اما مسیح به راستی از مردگان برخاسته و نوبر خفتگان شده است‏‎.»
‎ ‎‎ مسیحیت بر پایهً این حقیقت استوار است که : مسیح مرد و آنکه او هم اکنون زنده است نه اینکه او نمرد و به این ‏دلیل زنده است ، رستاخیز مسیح نقش مرکزی در تعالیم و موعظات کلیسای رسولان دارد‏‎ . 
‎ مسیحیان ایمان دارند که : عیسی مسیح به آسمان صعود نمود و به دست راست خدای پدر‏ ‎بنشست‎ .
‎ ‎ عیسی به مریم مجدلیه پس از قیامش گفت‎:« ‎عیسی به او گفت :بر من میاویز، زیرا هنوز نزد پدر صعود ‏نکرده ام بلکه نزد برادرانم برو و به آنها بگو که نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما صعود می ‏کنم‎ .» ‎انجیل یوحنا 17:20‏ .
‎ ‎عیسی همچنین به شاگردانش پس از قیام خود فرمود‎ :« ‎من موعود پدر خود را بر شما خواهم ‏فرستاد پس در شهر بمانید تا آنگاه که از اعلی با قدرت آراسته شوید.سپس ایشان را بیرون از شهر تا نزدیکی بیت ‏عنیا برد و دستهای خود را بلند کرده برکتشان داد و در همان حال که برکتشان می داد از آنان جدا گشته ؛ به آسمان ‏برده شد‎.» ‎انجیل لوقا 49:24‏‎ - 51 
‎ در عبرانیان 1:1 -4 می خوانیم‎ :« ‎در گذشته ، خدا بارها و از راههای گوناگون به واسطهً پیامبران با ‏پدران ما سخن گفت اما در این زمانهای آخر به واسطهً پسر خود با ما سخن گفته است ، پسری که او را وارث همه ‏چیز مقرر داشت و به واسطهً او جهان را آفرید . او فروغ جلال خدا و مظهر کامل ذات اوست و همه چیز را با ‏کلام نیرومند خود نگاه می دارد . او پس از پاک کردن گناهان ، به دست راست مقام کبریا در عرش برین ‏بنشست .پس به همان اندازه که نامی برتر از فرشتگان به میراث برد از مقامی بالاتر از آنها نیز برخوردار ‏شد‎.»
‎ در عبرانیان 24:9 آمده‏‎ :«‎زیرا مسیح به محرابگاهی داخل نشد که ساختهً دست بشر وتنها شبیه محرابگاه ‏حقیقی باشد ، بلکه به خود آسمان داخل شد تا اکنون به نمایندگی از ما در حضور خدا ظاهر شود‏‎.» 
‎ در عبرانیان 12:10 و13 می خوانیم‎ :«‎اما این کاهن ؛ چون برای همیشه یک قربانی به جهت گناهان ‏تقدیم کرد ، به دست راست خدا بنشست . از آن هنگام در انتظار است که دشمنانش کرسی زیر پایش گردند‏‎ ‎»
‎ همچنین در عبرانیان 2:12 می خوانیم‎:«‎و چشمان خود را بر قهرمان و مظهر کامل ایمان یعنی عیسی ‏بدوزیم که به خاطر آن خوشی که پیش رو داشت ؛ صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را ناچیز شمرد و اکنون بر ‏جانب راست تخت خدا نشسته است‎ .»
‎ با صعود مسیح به آسمان ؛ عیسی مسیح به همانجایی بازگشت که از آن آمده بود و اکنون او در آنجا در حضور ‏خدای پدربه شفاعت وکهانت برای ایماندارانش می پردازد‏‎ .« ‎نشسته بر دست راست خدا» ‎استفاده از زبانی استعاره ای است که جایگاه جلال و حرمتی را که عیسی به دلیل رابطهً منحصر به فردش با ‏خدای پدر دارا می باشد را بیان می کند‏‎ .
‎ ‎‎

 


مسیحیان ایمان دارند که : عیسی مسیح دوباره به این جهان بازگست خواهد کرد تا مردگان و‏‎ ‎زندگان را ‏داوری کند‏‎ .
‎ در اعمال 10:1 -11 می خوانیم‎ :« ‎هنگامی که می رفت و شاگردان به آسمان چشم دوخته بودند ناگاه دو ‏مرد سفید پوش در کنارشان ایستادندو گفتند‏‎ :« ‎ای مردان جلیلی؛ چرا ایستاده به آسمان چشم دوخته اید ؟ ‏همین عیسی که از میان شما به آسمان برده شد، باز خواهد آمد ، به همین گونه که دیدید به آسمان ‏رفت‎ .»
‎ در انجیل متی 27:24 .36 می خوانیم‎ :« ‎زیرا همچنانکه صاعقه در شرق آسمان پدید می آید و نورش تا ‏به غرب می رسد ، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد بود . ..........هیچ کس آن روز و ساعت را نمی داند جز ‏پدر ؛ حتی فرشتگان آسمان و پسر نیز از آن آگاه نیست‎.»
‎ در متی 31:25 -34 و 41 و46 اینگونه می خوانیم‎ :« ‎هنگامی که پسر انسان با شکوه و جلال خود به ‏همراه همهً فرشتگان بیاید بر تخت پرشکوه خود خواهد نشست و همهً قومها در برابر او حاضر خواهند شد و او ‏همچون شبانی که گوسفندها را از بزها جدا می کند مردمان را به دو گروه تقسیم خواهد کرد . گوسفندان را در ‏سمت راست و بزها را در سمت چپ خود قرار خواهد داد سپس به آنان که در سمت راست او هستند خواهند ‏گفت‎ :« ‎بیایید ای برکت یافتگان از پدر من ، وپادشاهی ای را به میراث یابید که از آغاز جهان برای شما ‏آماده شده بود..........آنگاه پادشاه به آنان که در سمت چپ او هستند خواهد گفت‏‎:« ‎ای ملعونان از من دور ‏شوید و به آتش جاودانی روید که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است ....پس آنان به مجازات جاودان داخل ‏خواهند شد ، اما پارسایان به حیات جاودان‏‎ .»
‎ در انجیل یوحنا 1:14 -3 می خوانیم‎ :« ‎دل شما مضطرب نشود . به خدا ایمان داشته باشید ؛ به من نیز ‏ایمان داشته باشید . در خانهً پدر من منزل بسیار است؛ و گرنه به شما می گفتم .می روم تا مکانی برای شما آماده ‏کنم و آنگاه که رفتم و مکانی برای شما آماده کردم ، باز می آیم و شما را نزد خود می برم تا هرجا که من هستم ‏شما نیز باشید‎ .» 
‎ در دوم پطرس 10:3 -13 می خوانیم‎ :« ‎اما روز خداوند چون دزد خواهد آمد ، که در آن آسمانها با ‏غریوی مهیب از میان خواهد رفت و اجرام سماوی بوسیلهً آتش نا بود شده ، زمین و همهً کارهایش عیان خواهد ‏شد .پس حال که نابودی اینها همه بدین صورت مقرر است ، شما چگونه مردمانی باید باشید ؟ بر شماست که ‏زندگی مقدس و خداپسندانه ای داشته . انتظار روز خدا را بکشید و فرا رسیدن آن را بشتابانید آن روز سبب خواهد ‏شد که آسمانها در آتش محو و نابود شوند و اجرام سماوی از گرما ذوب گردند اما بنا بر وعدهً او مشتاقانه در ‏انتظار آسمان و زمینی جدید هستیم که منزلگه پارسایی است‏‎.»
‎ ‎‎ عیسی مسیح به دفعات دربارهً بازگشت ثانویهً خود سخن گفت . بازگشت ثانویهً او‏‎ ‎کاملاً با آمدن اولین او ‏بر زمین تفاوت دارد . عیسی بار اول در نهایت فروتنی و در شکل انسانی خاکی در محدودیتهای بشری ‎به این جهان آمد در حالیکه این بار در قدرت و اقتدارو جلال به عنوان داور و نجات دهنده وبرپاکنندۀ نهایی ‏پادشاهی خدا باز خواهد گشت. ایمانداران بازگشت ثانویهً عیسی مسیح را که بزرگترین آرمان زندگی زمینی ایشان ‏است را انتظار می کشند‏‎.
‎ ‎‎ مسیحیان ایمان دارند به روح القدس ، خداوند و بخشندۀ حیات که از پدر و پسر صادر می‌‎شود ، در کنار ‏پدر و پسر، او باید پرستیده و تجلیل شود . او توسط انبیاء سخن گفته است‏‎ .
‎ ‎‎ مسیح در انجیل یوحنا 16:14 -18 گفت‏‎ :« ‎و من از پدر خواهم خواست و او مدافعی دیگر به شما خواهد ‏داد که همیشه با شما باشد ، یعنی روح راستی که جهان نمی تواند او را بپذیرد ، زیرا نه او را می بیند و نه می ‏شناسد اما شما او را می شناسید ، چرا که نزد شما مسکن می گزیند و در شما خواهد بود . شما را بی کس نمی ‏گذارم ؛ نزد شما می آیم‎ .» 
‎ در یوحنا 7:16 -15 اینگونه می خوانیم‎ :« ‎با این حال من به شما راست می گویم که رفتنم به سود ‏شماست . زیرا اگر نروم ، آن مدافع نزد شما نخواهد آمد اما اگر بروم او را نزد شما می فرستم چون او آید جهان ‏را مجاب خواهد کرد که به لحاظ گناه و عدالت و داوری تقصیر کار است . به لحاظ گناه زیرا به من ایمان نمی ‏آورند به لحاظ عدالت زیر نزد پدر می روم و دیگر مرا نخواهید دید و به لحاظ داوری ؛ زیرا رئیس این جهان ‏محکوم شده است‎ .

 


بسیار چیزهای دیگر دارم که به شما بگویم ؛ اما اکنون یارای شنیدنش را ندارید اما چون روح راستی آید ، شما را ‏به تمامی حقیقت راهبری خواهد کرد ؛ زیرا او از جانب خود سخن نخواهد گفت ، بلکه آنچه را می شنود بیان ‏خواهد کرد و از آنچه در پیش است با شما سخن خواهد گفت . او مرا جلال خواهد داد زیرا آنچه را از آن من است ‏گرفته ، به شما اعلام خواهد کرد .هر آنچه از آن پدر است ، از آن من است از همین رو گفتم آنچه را از آن من ‏است گرفته ؛ به شما اعلام خواهد کرد‎ .»
‎ در اعمال رسولان 8:1 -9 می خوانیم‎ :« ‎اما چون روح القدس بر شما آید قدرت خواهید یافت و در ‏اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره وتا دورترین نقاط جهان ، شاهدان من خواهید بود.عیسی پس از گفتن این سخنان ‏؛ در حالی که ایشان می نگریستند ، به بالا برده شد و ابری او را از مقابل چشمان ایشان بر گرفت‏‎.»
‎ در یوحنا 1:14 -3 می خوانیم‎ :« ‎دل شما مضطرب نباشد به خدا ایمان داشته باشید ؛ به من نیز ایمان ‏داشته باشیددر خانهً پدر من منزل بسیار است وگرنه به شما می گفتم . می روم تا مکانی برای شما آماده کنم و آنگاه ‏که رفتم و مکانی برای شما آماده کردم ، باز می آیم و شما را نزد خود می برم تا هرجا که من هستم شما نیز ‏باشید‎.»
‎ در رساله پولس رسول به غلاطیان 22:5 -23 و25 می خوانیم‎ :« ‎اما ثمرهً روح ، محبت ،شادی ، ‏آرامش، صبر، مهربانی ، نیکویی ، وفاداری ،فروتنی و خویشتنداری است . هیچ شریعتی مخالف اینها نیست . آنان ‏که به مسیح عیسی تعلق دارند ، نفس را با همهً هوسها و تمایلاتش بر صلیب کشیده اند . اگر به روح زیست می ‏کنیم به روح نیز رفتار کنیم‎ .»
‎ در رسالهً پولس رسول به افسسیان 30:4 -32 می خوانیم‎ :« ‎روح قدوس خدا را که بدان برای روز ‏رهایی مهر شده اید ، غمگین مسازید . هرگونه تلخی ، خشم ،عصبانیت، فریاد ، ناسزاگویی، و هر نوع بد خواهی ‏را از خود دور کنید . با یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و همان گونه که خدا شمارا در مسیح بخشوده است، شما ‏نیز یکدیگر را ببخشایید‎.»
‎ ‎‎ روح القدس به مردم قوتی روحانی می بخشد که آنها را قادر می سازد تا ایماندارانی در اتحاد با مسیح باشند . او ‏قوت خویش را در آنان ساکن می سازد تا بتوانند آنگونه ای که مسیح زیست ، زندگی و خدمت نمایند ، روح القدس ‏است که در وجودمان این شهادت را اعلان می‌‎کند که فرزندان خدا هستیم و اوست که کلیسای مسیح را ‏هدایت کرده و ما را به جمیع راستی ‎رهبری می‌‎کند‎.
‎ روح القدس شخصیتی الهی است و نه صرفاً نیرو و قدرتی از جانب خدا ، روح القدس از آفرینش جهان در کنار ‏پدر و پسر به نقش آفرینی درتکوین خلفت مشغول بوده ( پیدایش 1 : 1 ) و در برگزیدگان عمل نموده ودر عهد ‏عتیق‎ ‎توسط انبیاء سخن گفته و در تولد مسیح و تعمید مسیح و خدمات مسیح (متی 1 : 20 و 4 : 1 ومتی ‏‏12 : 28 و 31) و حیات کلیسای اولیه بعنوان حضوری فعال داشته و امروز نیز در اقتدار خود بخشندۀ ثمرات و ‏عطایاست و حضور روحانی مسیح را در کلیسایش عینی می‌‎سازد . اگر مسیحیت بدون باور و ‏برخورداری و ارتباط با این شخصیت الهی می‌‎بود ، تنها تبدیل به آیینی نظری ‎و غیر کاربردی ‏همچون سایر ادیان می‌‎شد‎ .
‎ ‎‎ مسیحیان به کلیسای جامع؛ فراگیر که یگانه و مقدس است ایمان دارند‏‎
‎ در افسسیان 22:1 -23 می خوانیم‎ :« ‎و همه چیز را زیر قدمهای او نهاد ، و مقرر فرمود که او برای ‏کلیسا سر همه چیز باشد، کلیسایی که بدن اوست ، یعنی پری او که همه چیز را از هر لحاظ پر می ‏سازد‎ .»
‎ در غلاتیان 26:3 -28 می خوانیم‎ :« ‎زیرا در مسیح عیسی ، شما همه بواسطهً ایمان پسران خدایید . چرا ‏که همگی شما که در مسیح تعمید یافتید , مسیح را در بر کردید دیگر نه یهودی معنا دارد نه یونانی ،نه غلام ، نه ‏آزاد ، نه مرد نه زن ، زیرا همگی شما در مسیح عیسی یکی هستید‎.»
‎ در افسسیان 18:2 -22 می خوانیم‎ :« ‎زیرا بواسطهً او هر دو توسط یک روح به حضور پدر دسترسی ‏داریم‎ .

 


پس دیگر نه بیگانه و اجنبی ، بلکه هموطن مقدسان و عضو خانوادهً خدایید و بر شالودهً رسولان و انبیاء بنا شده اید ‏، که عیسی مسیح خود سنگ اصلی آن بناست . در او تمامی این بنا به هم می پیوندد و به صورت معبدی مقدس در ‏خداوند بر پا می شود و در او شما نیز با هم بنا می شوید تا بصورت مسکنی در آیید که خدا بواسطهً روحش در آن ‏ساکن است»
‎ در اول قرنتیان 13:12 -14 و 27 می خوانیم‎ «‎زیرا همه ماچه یهود و چه یونانی چه غلام و جه آزاد ، ‏در یک روح تعمید یافتیم تا یک بدن را تشکیل دهیم و همهً ما از یک روح نوشانیده شدیم. زیرا بدن نه از یک ‏عضو ، بلکه از اعضای بسیار تشکیل شده است.........بدین قرا ر شما بدن مسیح هستید و هریک عضوی از آنید‎ ‎»
‎ مسیحیان در سراسر جهان در گروههایی خدا را عبادت می کنند که اصطلاحا آنها را‏‎ « ‎کلیساهای محلی‎ ‎» ‎می نامند . آنها عبارت‎ « ‎کلیسای یگانه فراگیر‎ » ‎را برای توصیف مجموعهً ‏ایمانداران مسیحی در سراسر جهان که توسط روح القدس متحد شده‏‌‎اند ،کار می‌‎گیرند‎.
‎ ‎‎ مسیحیان به مشارکت مقدسین ایمان دارند‏‎ .
‎ ‎‎ در کتاب اعمال رسولان 42:2 -47 اینگونه می خوانیم‎ :« ‎آنان خود را وقف تعلیم یافتن از رسولان و ‏رفاقت ( مشارکت) و پاره کردن نان و دعا کردند . اما بهت و حیرت بر همه‏ ‎مستولی شده بود ، و عجایب ‏و آیات بسیار به دست رسولان به ظهور می رسید .مؤمنان همه با هم به سر می بردند و در همه چیز شریک ‏بودند . املاک و اموال خود را می فروختند و بهای آن را بر حسب نیاز هرکس بین همه تقسیم می کردند . ایشان ‏هر روز ، یکدل در معبد گرد می آمدند و در خانه های خود نیز نان را پاره می کردند و با خوشی و صفای دل با ‏هم خوراک می خوردند و خدا را حمد می گفتند . تمامی خلق ایشان را عزیز می داشتند ، و خداوند هر روزه نجات ‏یافتگان را به جمعشان می افزود‏‎.» 
‎ ‎ در اول قرنتیان 16:10 و17 می خوانیم‎ :« ‎آیا جام برکت که آن را مبارک می خوانیم ، شریک شدن در ‏خون مسیح نیست ؟ و آیا نانی که پاره می کنیم ، شریک شدن در بدن مسیح نیست ؟ از آنجا که نان یکی است ، ما ‏نیز که بسیاریم ، یک بدن هستیم ، زیرا همه از یک نان بهره می یابیم‎.»

 


در اول یوحنا 5:1‏‎ - 7 ‎می خوانیم‎ :« ‎این است پیامی که از او شنیده ایم و به شما اعلام می ‏کنیم : خدا نور است و هیچ تاریکی در او نیست . اگر بگوییم با او رفاقت داریم ، حال آنکه در تاریکی گام می زنیم ‏، دروغ گفته ایم و براستی عمل نکرده ایم . اما اگر در نور گام بر داریم چنانکه او در نور است با یکدیگر رفاقت ‏داریم و خون پسر او عیسی ما را از هر گناه پاک می سازد‏‎ »
‎ در غلاتیان 2:6 و10 می خوانیم‎ :« ‎بارهای سنگین یکدیگر را حمل کنید که اینگونه شریعت مسیح را به ‏جا خواهید آورد ........پس تا فرصت داریم به همه نیکی کنیم ، به ویژه به اهل بیت ایمان‎ .»
‎ ‎‎ کتاب مقدس همهً کسانی را که در ایمان به مسیح به سر می برند‏‎ « ‎مقدسین‎ » ‎می خواند . ‏ایمانداران مسیحی میدانند که آنها بخشی از یک خانوادهً بزرگ الهی هستند و در این خانواده از رابطهً مخصوص ‏بواسطه روح القدس برخوردارند و عیسی مسیح سرور و خداوند این خانواده است و ایمانداران فرزندان خدای پدر ‏و هم ارث با پسرش عیسی مسیح و برادران و خواهران یکدگر می‌‎باشند‎ . 
‎ ‎‎ مسیحیان به آمرزش گناهان ‎باور و ایمان دارند‏‎.
‎ ‎‎ عیسی شام آخر خویش را با شاگردانش‏‎ ‎قبل از مصلوب شدنش اینگونه صرف نمود‏‎...
‎ ‎‎ دراین رابطه در انجیل متی 26:26 -28 می خوانیم‎ :« ‎چون هنوز مشغول خوردن بودند ، عیسی نان را ‏بر گرفت و پس از شکر گزاری ، پاره کرد و به شاگردان داد و فرمود‏« ‎بگیرید ، بخورید؛ این است بدن ‏من‎ .» ‎سپس جام را برگرفت و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت‏‎:« ‎همهً شما از ‏این بنوشید . این است خون من برای عهد جدید که به خاطر بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می ‏شود‎.»
‎ ‎‎ در اول یوحنا9:4 -10 می خوانیم‎ :«‎محبت خدا اینچنین در میان ما آشکار شد که خدا پسر یگانهً خود را ‏به جهان فرستاد تا بواسطهً او حیات بیابیم. محبت همین است ، نه آنکه ما خدا را محبت کردیم ، بلکه او ما را ‏محبت کرد و پسر خود را فرستاد تا کفارهً گناهان ما باشد‎.»
‎ ‎‎ در اول یوحنا 9:1 و 1:2 و2 اینگونه می خوانیم‎ :« ‎ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم ، او که امین و ‏عادل است ، گناهان ما را می آمرزد و از هر نادر ستی پاکمان می سازد ............فرزندانم ، این را به شما می ‏نویسم تا گناه نکنید . اما اگر کسی گناهی کرد ، شفیعی نزد پدر داریم؛ یعنی عیسی مسیح پارسا .او خود کفارهً ‏گناهان ما است ، و نه گناهان ما فقط ، بلکه گناهان تمامی جهان نیز‎.»
‎ ‎‎ آموزهً آمرزش گناهان درکانون مرکزی مسیحیت قرار گرفته است . گناه هر نوع طرز تفکر و یا عمل است که در ‏سطح پائین تری از استاندارد قابل قبول خدا قرار گرفته باشد.و یا به عبارتی گناه وضعیت قرارگیری ما نسبت به ‏خدا وارتباط با او و اراده مقدس اوست و نه صرفاً انجام دادن و یا انجام ندادن عملی . کتاب مقدس اینگونه به ما ‏تعلیم می دهد که انسانها نیاز عمیقی به‏‎ ‎آمرزش گناهان دارند زیرا همه گناهکارند و از جلال خدا قاصر ‏‏(رساله به رومیان 3 : 23 و3 : 10‏‎ )
‎ آمرزش گناهان ما امکان پذیر است اما تنها به واسطۀ عیسی مسیح ، پسر خدا ، که با مرگ خویش بر صلیب ‏جریمهً گناهان ما را بر خویش حمل نمود.( یوحنا 3 : 16 واول یوحنا 2 : 2 و رومیان 6 : 23‏‎ ) 
‎ ‎‎ مسیحیان به رستاخیز مردگان ایمان دارند‎ . 
‎ ‎‎ عیسی گفت‏‎ :« ‎و خواست فرستندهً من این است که از آن کسان که او به من بخشیده ، هیچ کس را از دست ‏ندهم ، بلکه آنان را در روز باز پسین برخیزانم . زیرا خواست پدر من این است که هر که به پسر بنگرد و به او ‏ایمان آورد، از حیات جاویدان برخوردار شود، و من در روز باز پسین او را بر خواهم خیزاند.....هیچ کس نمی ‏تواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند ، و من در روز باز پسین او را بر خواهم ‏خیزانید‎.» ‎انجیل یوحنا 39:6 و 40 و 44‏‎ 
‎ ‎‎

 


در انجیل یوحنا 28:5 و29 می خوانیم‎ :« ‎از این سخنان در شگفت مباشید ، زیرا زمانی فرا می رسد که ‏همهً آنان که در قبرند ، صدای او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد . آنان که نیکی کرده باشند برای قیامتی که ‏به حیات می انجامد ، و آنان که بدی کرده باشند ، برای قیامتی که‏ ‎مکافات در پی دارد‏‎.»
‎ ‎‎ در اول قرنتیان 23:15 و 42-44و 50-54‏ ‎می خوانیم که‏‎ :« ‎اما هر کس به نوبهً خود : نخست ‏مسیح که نوبر بود ؛ و بعد ، به هنگام آمدن او ، آنان که متعلق به اویند ...........در مورد رستاخیز مردگان نیز ‏چنین است . آنچه کاشته می شود ، فساد پذیر است ؛ آنچه بر می خیزد . فساد ناپذیر.در ذلت کاشته می شود ، در ‏جلال بر می خیزد . در ضعف کاشته می شود ، در قوت بر می خیزد. بدن نفسانی کاشته می شود ، بدن روحانی ‏بر می خیزد اگر بدن نفسانی ‎وجود دارد ، بدن روحانی نیز وجود دارد...............ای برادران مقصودم ‏این است که جسم و خون نمی تواند وارث پادشاهی خدا شود و آنچه فساد پذیر است؛ وارث فساد ناپذیری نمی تواند ‏شد . گوش فرا دهید ! رازی را به شما می گویم : ما همه نخواهیم خوابید ، بلکه همه دگرگونه خواهیم شد در یک ‏آن و در یک چشم به هم زدن آنگاه که شیپور آخر نواخته شود، این به وقوع خواهد پیوست . زیرا شیپور به صدا ‏در خواهد آمد و مردگان در فساد ناپذیری بر خواهند خاست و ما دگرگونه خواهیم شد زیرا این بدن فساد پذیر باید ‏فساد ناپذیری را بپوشد و این بدن فانی باید به بقا آراسته شود . چون این فساد پذیر ، فساد ناپذیری را پوشید و این ‏فانی به بقا آراسته شد ، آنگاه آن کلام مکتوب به حقیقت خواهد پیوست که می گوید‎ :« ‎مرگ در کام ‏پیروزی بلعیده شده است‎.»
‎ درفیلیپیان 20:3 و 21 اینگونه می خوانیم‎ :« ‎حال آنکه ما اهل آسمانیم و با اشتیاق تمام انتظار می کشیم ‏که نجات دهنده ، یعنی خداوندمان عیسی مسیح از آنجا ظهور کند . او با نیرویی که وی را قادر می سازد تا همه ‏چیز را به فرمان خود در آورد ، بدنهای حقیر ما را تبدیل خواهد کرد تا به شکل بدن پر جلال او در ‏آید‎.»
‎ ‎‎ مفهوم رستاخیز مردگان برای ایمانداران مسیحی موضوعی قطعی است زیرا عیسی خود از میان مردگان بر ‏خاست . بدن جدید محدودیت های بدن فیزیکی حال حاضر را ندارد و بدنی کامل و بی عیب به مانند بدن عیسی ‏مسیح خواهد بود‏‎ 
‎ مسیحیان به حیات جاویدان ایمان دارند‏‎ .
‎ ‎‎ در انجیل یوحنا 25:11 و 26 اینگونه می خوانیم‎ :« ‎عیسی گفت: قیامت و حیات منم. آن که به من ایمان ‏آورد ، حتی اگر بمیرد ، باز زنده خواهد شد و هر که زنده است و به من ایمان دارد ، به یقین تا به ابد نخواهد مرد ‏؛ آیا این را باور می کنی ؟‏» 
‎ ‎‎ در رومیان 23:6 اینگونه می خوانیم‎ :« ‎زیرا مزد گناه مرگ است ، اما عطای خدا حیات جاویدان در ‏خداوند ما مسیح عیساست‎.»
‎ ‎‎ در انجیل یوحنا 14:3 -16 می خوانیم‎ :« ‎همان گونه که موسی آن مار‏ ‎را در بیابان بر افراشت ‏، پسر انسان نیز باید بر افراشته شود تا هر که به او ایمان آورد ، حیات جاویدان داشته باشد . زیرا خدا جهان را ‏آنقدر محبت نمود که پسر یگانهً خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد ، بلکه حیات جاویدان ‏یابد‎.»


در اول یوحنا 11:5 -13 اینگونه می خوانیم‎ :« ‎و آن شهادت این است که خدا به ما حیات جاویدان بخشیده ‏و این حیات در پسر اوست . آن که پسر را دارد ، حیات را دارد و آن که پسر خدا را ندارد از حیات بر خوردار ‏نیست. اینها را به شما نوشتم که به نام پسر خدا ایمان دارید ، تا بدانید که از حیات جاویدان ‏برخوردارید‎ .»
‎ ‎‎ عیسی گفت‏‎ :« ‎دزد نمی آید جز برای دزدیدن و کشتن و نابود کردن ؛ من آمده ام تا ایشان حیات داشته ‏باشند و از آن به فراوانی به بهره مند شوند‎.» ‎انجیل یوحنا 10:10‏‎ 
‎ ‎‎ در اول پطرس 3:1 -5 می خوانیم‎ :« ‎سپاس بر خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که از رحمت عظیم ‏خود ‎ما را به واسطهً رستاخیز عیسی مسیح از مردگان ، تولدی تازه بخشید ، برای امیدی زنده و میراثی ‏فساد ناپذیر و بی آلایش و نا پژمردنی که برای شما در آسمان نگاه داشته شده است؛ و شما نیز به قدرت خدا و ‏بواسطهً ایمان محفوظ هستید برای نجاتی که از هم اکنون آماده شده است تا در زمان آخر به ظهور ‏رسد‎.»
‎ در کتاب مکاشفه 1:21 و3و4 می خوانیم‎ :« ‎سپس آسمانی جدید و زمینی جدید دیدم ، زیرا آسمان اول و ‏زمین اول سپری شده بود و دیگر دریایی وجود نداشت .......و از تخت ، صدای بلندی شنیدم که گفت : اینک ‏مسکن خدا با آدمیان است، و او با آنها ساکن خواهد شد ؛ و ایشان قوم او خواهند بود ، و خود خدا با ایشان خواهد ‏بود و خدای ایشان خواهد بود .او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد و دیگر مرگ نخواهد بود ؛ و ماتم و ‏شیون و درد وجود نخواهد داشت زیرا چیزهای اول سپری شد‏‎.»
‎ ‎‎ ایمانداران در مسیح بر زمین‎ ‎زندگی تازه ای را تجربه می کنند ، در حالیکه آنان نیز طعم مرگ را ‏خواهند چشید ولی مرگ برای ایشان به منزلهً دری است که آنها را به حیات تازه ای که هرگز پایان نمی یابد ‏هدایت می کند‏‎ .
‎ آنها با خدا تا به ابد خواهند زیست و مرگ را دیگر هرگز نخواهند دید‎.
‎ ‎‎ مسیحیت یعنی عیسی مسیح بنابراین ایمان مسیحی بر رابطهً شخصی با خدا بنا شده است‏‎.
‎ در اول تیموتائوس 16:3 اینگونه می خوانیم‎ :« ‎به یقین که راز دینداری بس عظیم است : او در ‏جسم ‎ظاهر شد ؛ به واسطهً روح تصدیق گردید ، فرشتگان دیدندش ، بر قومها موعظه شد، جهانیان به او ‏ایمان آوردند ، و با جلال بالا برده شد‏‎.»
‎ ‎‎

 


در فیلیپیان 5:2 -11 اینگونه می خوانیم‎ :« ‎همان طرز فکر را داشته باشید که مسیح عیسی داشت‏‎ :
‎ او که همذات با خدا بود ، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست ،‏‎
‎ بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته ، و به شباهت آدمیان در آمد .و چون در سیمای بشری یافت شد.خود را ‏خوار ساخت و تا به مرگ حتی مرگ بر صلیب مطیع گردید‎.
‎ ‎‎ پس خدا نیز او را به غایت سرافراز کرد و نامی برتر از همهً نامها بدو بخشید ،‏‎ ‎تا به نام عیسی هر زانویی ‏خم شود ، در آسمان، بر زمین و در زیر زمین ، و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح‎ « ‎خداوند‎ ‎» ‎است، برای جلال خدای پدر‏‎.»
‎ ‎‎عیسی گفت‏‎:« ‎من راه و راستی و حیات هستم ؛ هیچ کس جز به واسطهً من ، نزد پدر نمی ‏آید‎.» ‎انجیل یوحنا 6:14‏‎ 
‎ مسیحیت تعهد و تسلیمی حقیقی و شخصی به عیسی مسیح می‌‎باشد‎ .
‎ و این در حالی است که خود خدا ابتکار عمل را با برداشتن اولین قدم به سوی انسان بدست گرفت .پس بیایید ما نیز ‏قلبهای خویش را به او بسپاریم‎ 
‎ ‎‎ ‎بسیاری از سؤالات و ابهامات مطروحه از عدم آگاهی دقیق ‎ازاصول عقاید مسیحی نشأت ‏می‌‎گیرد لذا‏ ‎در این مقاله کوشیده‌‎ایم تا بطور خلاصه به معرفی برخی از بنیادی ترین ‏اطول عقاید مسیحی ‎پرداخته و شمارا از محتوای ایمان راستین مسیحی آگاه سازیم ،حال آنکه در تأیید ‏هرکدام از این آموزه‏‌‎ها دلایل فراوان منطقی ، فلسفی ، تاریخی ، باستانشناسی و دفاعیاتی وجود دارد که ‏در مجالی دیگر به آنها خواهیم پرداخت‏‎ .
‎ ‎‎ «‎کشف کلام تو نور می‌‎بخشد و ساده‌‎دلان را فهیم ‏می‌‎گرداند‎ .»‎مزمور119 : 130‏‎

 • مطالعه 2839 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131