سال نو میلادی را درست آغاز کنید!

سال نو میلادی را درست آغاز کنید!

" مرد عادل به طریق خود متمسّک می شود، و کسی که دست پاک دارد، در قوّت ترقی خواهد نمود." ( ایوب 17 : 9 )

کسیکه گفته « طفره رفتن، سارق زمان است.»، حقیقتاً این را به درستی گفته است. ما همیشه در تأخیر انداختن استادیم و باز می گوئیم که بعداً بهتر عمل می کنیم. صادقانه به چند عدد از تصمیمهای سال گذشته خود پایبند بوده اید؟ امسال بیائید کارهایمان را طور دیگری انجام دهیم. هدفهای امسال خود را متمیز کنید.

بعبارت دیگر آنها را:

مشخص کنید: مثلاً برای اینکه بتوانید قبل از رفتن به سرکار کلام خوانده و دعا کنید، از خواب زودتر بلند شوید. بیشتر از ساعت 7 شب کار نکنید تا بتوانید زمانی را با خانواده سپری کنید. هر روز حداقل 25 دقیقه ورزش کنید. مراقب بدن خود باشید، چونکه مسکن خداست ( اول قرنتیان 6 : 19 ـ 20 ).


متعادل انتخاب کنید: پرداختن به بیش از یک پروژه درآن واحد، تمرکز شما را کمتر کرده و پی گیری آنها را مشکلتر می سازد. همیشه شروع زیاد، منتهی به پایان کم می شود. با کم شروع کنید تا با تسلط و اشراف کامل، مؤفقیت خود را تضمین کنید.


قابل انجام انتخاب کنید: یک سنگ بزرگ (که نشانۀ نزدن است) را برندارید. هر چیز را قدم به قدم انجام دهید. پولس می گوید "من یک چیز را انجام می دهم." ( فیلپیان 3 : 13 ). درمورد کاری که می توانید انجام دهید صحبت کنید، نه کاری که انجام نخواهید داد. مثلاً بجای گفتن « من نمی خواهم ایراد گیر باشم.» بگوئید، «امروز من می خواهم به دنبال چیز خوبی در هر شخص بگردم.» ( فیلپیان 4 : 8 ).


قابل ثبت انتخاب کنید: کاری را که نتوانید اندازه بگیرید، نمی توانید هم انجام دهید. ثبت کردن پیشرفت (و یا پسرفت)، شما را پاسخگو می کند؛ و نشان می دهد که چقدر به جلو آمده اید و یا برای پیشروی بیشتر به چه چیزهایی احتیاج دارید.


زماندار انتخاب کنید: اهداف خود را هفتگی (و یا اگر مشکلی دارید روزانه) مرور کنید. بدین تریب می توانید پیش از موعد، رفع مشکل نمائید و اگر لازم باشد، تغییر جهت دهید. کتاب مقدس می گوید: " در این امور تأمّل نما و در اینها راسخ باش تا ترقی تو بر همه ظاهر شود." ( اوّل تیموتاؤس 4 : 15 ).


زود باش، تصمیم خود را بگیر و از مبل راحتی خود بلند شو و برو دنبالش.

 

مترجم: آرش

 • مطالعه 1181 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131