پایه و اساس خانه و روابط ما بر چه مبنایی بنا شده است؟

بی شک همه ما بسیار شنیده و دانسته ایم که کلام خدا همانند چاه عمیقی است که هر چقدر در آن کند و کاو کنیم باز به عمق آن نخواهیم رسید.


در کتاب امثال باب 9 آیه 1 کلام بسیار زیبایی نوشته شده که معنای بس عمیقی دارد وکلام حکمت است و هر کس که به آن عمل کند از برکت و شادی فراوانی برخوردار خواهد گشت. این جمله زیبا از این قرار است که:
(( حکمت خانه خود را بنا کرده و هفت ستون خویش را تراشیده است))

در این آیه منظور از حکمت خانه خود را بنا کرده چیست؟ و این هفت ستون می تواند نماینگر و نشانگر چه چیزی باشد؟ و اینکه منظور از تراشیدن چیست؟ 
بر اساس کلام خدا منظور از حکمت می تواند مسیح باشد چنانکه در اول قرنتیان باب 2 آیه 30 پولس می گوید که مسیح از جانب خدا برای ما حکمت شده است و خانه می تواند ملکوت و پادشاهی خدا باشد که در قلبهای ما به واسطه ایمان به مرگ و قیام مسیح بنا شده است.
حال ما به عنوان ایمانداران به مسیح می خواهیم بدانیم که این هفت ستون چیست؟ و ملکوت خدا بر چه پایه هایی بنا شده است؟
کلام خدا در رومیان باب 14 آیه 17 به ما می گوید:
((زیرا ملکوت خدا اکل و شرب نیست بلکه عدالت و سلامتی و خوشی در روح القدس ))
پس از این کلام متوجه می شویم که 3 پایه اصلی در ملکوت و پادشاهی خدا عبارتند از:
1- عدالت یا نیکویی
2- سلامتی یا صلح و آرامش
3- خوشی در روح القدس یا شادی در خدا

و اما 4 پایه دیگر که کلام خدا در جاهای متفاوت آنها را به ما معرفی می کند از قرار زیر می باشند:
4 -محبت ( اول یوحنا 9:4 )
5- امین و وفادار بودن (عبرانیان 23:10 )
6- صبر و بردباری ( دوم پطرس 9:3 )
7- صداقت و راستی (یوحنا 6:14 )
از این هفت نکته نیز پی میبریم که خدایی که ما را به نجات در مسیح خوانده است خدای عادل، خدای سلامتی، خدای شادیها، خدای محبت، خدای امید و وفادار، خدای صبور و بردبار و خدای راستی و صداقت است. هللویاه آمین
شکر که چه خدای عظیمی داریم و چه ملکوت پرشکوهی را برایمان بنا نموده است.

و اما سوال آخر اینکه منظور از تراشیدن چه می تواند باشد؟ اگر بخواهم آن را در یک کلام به شما بگویم این است که باید برای بنای چیزی زحمت نیز کشید کلام خدا به ما می گوید که پسر به مصیبتهایی که کشید اطاعت را آموخت چقدر بیشتر ما انسانها که ضعیف و گناهکار بودیم و امروز به خون مسیح پاک و مقدس گردیده ایم باید با زحمت و تمرین زیاد این هفت نکته را یاد بگیریم.
اکنون که معنی این آیه برای ما باز شد از خود بپرسیم که خانه من(منظور روابط زناشویی و خانوادگی) و یا روابط کلیسایی من و دوستی من بر چه پایه هایی بنا شده است؟ آیا بر مبنای بدی و قهر و نبخشیدن و یا بر پایه ناراحتی و غم و بی محبتی و بی وفایی و عجول بودن و ناراستی.
امروز کلام خدا به ما نشان داد که خانه ها و روابطهای خود را بر چه مبنایی باید بنا کنیم و نمونه ما در این بنا خود عیسی مسیح هست که می توانیم او را الگوی زندگی خود قرار دهیم.

پس بیایید
1- در هر حالتی که هستیم در پی نیکویی بکوشیم
2- سعی کنیم که با همه (همسر، فرزند، پدر و مادر، شبان و خواهر و برادر روحانی، همسایه) در صلح و آرامش زندگی کنیم
3- در خدا و در زندگی خود شاد باشیم
4- خدای خود و همسایه خویش را محبت نماییم
5- در روابطمان وفادار و امین باشیم
6- صبور و بردبار باشیم وبلافاصله عکس العمل از خود نشان ندهیم
7- در گفتار و قضاوتهای خود راست باشیم.

شاید بگویید که برداشتن این قدمها برای من بسیار سخت هستند و من نمی توانم این قدمها را بردارم اما شکر خدای ما را که چنانکه در اول خواندیم مسیح تمام این نکات را در قلبهای ما به روح القدسش کاشته اما ما باید با خواندن هر روز از کلام خدا و ماندن در حضور او این نکات را در خود پرورش داده و از روح القدس بخواهیم که در رشد دادن این نکات ما را مدد کرده و یاری رساند.
عزیزان در این روزهایی که به استقبال صعود مسیح و پنطیکاست می رویم همه ما می دانیم که باید یک دل و یک رای باشیم و برای این یک رای شدن نیاز داریم که این کلام حکمت را امروز بشنویم و دلهای خود را سخت مسازیم و باهم در تمام این نکات متحد شده تا پنطیکاستی را که در اعمال رسولان باب 2 می خوانیم را در خانه ها و کلیسایمان دیده و از آن کمال لذت را ببریم و به جهان و جهانیان نیز اعلام نماییم که خدا محبت است و مسیح همان خدای محبت می باشد.

خدای فیض و سلامتی همه شما را در مسیح عیسی مبارک گرداند و پنطیکاست بر همه دوستداران آن مبارک باد. آمین

 • مطالعه 2540 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131