زانوهای ضعیفت را قوی کن

زانوهای ضعیفت را قوی کن

چند هفته ای میشود که ندویدم. خیر، نه تنبلی کرده ام و نه از دویدن دست برداشته ام. حدود ده هفته گذشته به زانوی خود صدمه رساندم، و این باعث شده که نتوانم بدوم.
اما، از دویدن به دید تجربه نزدیک شدم، مخصوصاً، یاد گرفتن اصول کتاب مقدسی درمورد زندگی روزمره مسیحی. شاید به خود فکر کنید، "چه می توانید از کتاب مقدس درباره زانوی آسیب رسیده یاد بگیری؟".
بسیار۔

 


هنگامی که کتاب عبرانیان زندگی مسیحی را با مسابقه استقامت در دویدن را مقایسه می کند، از کلمات ورزشی استفاده می کند. در آن کتاب گفته شده، "دست های افتاده خود را بلند کنید و زانوهای ضعیف خود را قوی کنید." (عبرانیان 12:12). قبل از صدمه، چند تا از دوستان از من پرسیدند، " سمی، آیا در این سن مشکل زانو نداری؟".
پاسخ من همیشه این بود که، "مشکلی نیست". در اوایل ماه فبریه، پانزده ثانیه از پایان رساندن ورزشم مانده بود که یک صدای بلند "پاپ" شنیدم. درد از زانویم شروع شد، و از پا در رفتم. از آن وقت به بعد، با درد کلنجار می روم.
بالاخره، ام.آر.آی داشتم، و نشان داد که در چند جای زانویم مشکل هست. این مشکلات برای مدت زیادی در بدنم وجود داشتند و درآن صبح فبریه بود که در عین ورزش کردن، ضعف من نمایان شد. با یکی از بهترین دکترهای ورزشی در شهر سن انتونیو وقت گرفتم. او بعد از نگاه به اکس-ری و ام. آر.آی، نقشه ای برای محکم کردن زانویم کشید.


امیدوارم که بعد از دو ماه شروع به دویدن کنم. اگر به زانوهایم قبل از اینکه بدانم مشکل داشتند، توجه می کردم، شاید می توانستم زانوهای خود را قوی کنم. ایمان دارم که خداوند از این طریق می خواهد به من درسی دهد. با اینکه گاهی اوقات زانوی راستم در عین دویدن در می رفت، اعتراف به داشتن ضعف نمیکردم. چون که دردی نداشتم و آن را نادیده می گرفتم.
این درست کاری است که در زندگی مسیحی مان انجام می دهیم. بعضی وقتها علامت ضعف در راه رفتنمان با خداوند بروز داده می شود. ولی، آنها را نادیده می گیریم تا وقتی که آسیب شدیدی به ما رسیده شود. بعضی وقتها برای چند هفته ما را به کنار می زند، و بعضی وقتها برای ماهها و حتی سالها. چیزی که یاد گرفتم اساس مهم تشخیص ضعف هایمان می باشد و اجازه دادن اینکه خداوند آن را قوی کند.
ضمناً، خداوند نقشه عالی برای قوی کردن ضعفمان دارد. کتاب مقدس می گوید، "در ضعفهایمان قوت او به کمال می رسد." وقتی که ضعفمان را می شناسیم و آن را به نزد خداوند می بریم، او ضعف ما را به یک شهادت عظیمی از قوت خود تبدیل می کند و قوت او درما به کمال می رسد.


آیا شما زانوهای ضعیفی دارید؟ آنها را قوی کنید. آن کاری که من کردم را تکرار نکنید و از علامت ضعف چشم پوشی نکنید. بلکه آن زانوهای ضعیف را به نزد رهبر دکترها ببرید و بگذارید که او شما را لمس کرده، شفا و قوت بخشد. او نقشه عالی برای زانوهای ضعیف شما دارد.

 

برگرفته از تارنمای سمی تیپیت

fa.sammytippit.org

 • مطالعه 948 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « سوغات از یونان تابلوی پسر »

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131