فلسفه چارلی شولز

فلسفه چارلی شولز

(این حیرت آور است!! آرام به سمت پائین اسکرول کنید و به دقت بخوانید و از اثر و نتیجه آن لذت ببرید).

در ذیل فلسفه چارلز شولز، خالق داستان تصویری کمدی "بادام زمینی" را مشاهده می کنید.

در واقع لازم نیست که به سوالات جواب دهید.

 

فلسفه چارلی شولز

فقط مطلب را بخوانید و متوجه نکته آن خواهید شد.

 

1- پنج نفر از ثروتمندترین افراد دنیا را نام ببرید.

2- آخرین پنج برنده جایزه مسابقه "Heisman trophy" را نام ببرید.

3- پنج برنده جایزه خانم سال آمریکا را نام ببرید.

4- ده برنده جایزه نوبل را نام ببرید.

5- آخرین دوازده نفر برنده آکادمیک بهترین بازیگر را نام ببرید.

6- آخرین برنده بهترین سریال دنیا را نام ببرید.

 

2

چطور انجام دادید؟

نکته این است که هیچ کس از ما نویسندگان سرمقاله روزنامه دیروز را بخاطر نمی آورد.

اینها اشخاص دسته دو در رسیدن به اهداف نیستند.

آنها در زمینه خودشان بهترین هستند.

اما تشویقی وجود ندارد.

جایزه ها کم رنگ می شوند.

دست یابی ها فراموش می شوند.

مراسم عطای جوایز و مدارک اعطایی به وسیله صاحبان آن سوزانده می شوند.

 

3

 

حالا یک آزمایش دیگر، ببینید که این را چگونه انجام خواهید داد:

 

1- چند نفر از معلمین خود را که شما را در مدرسه کمک کردند نام ببرید.

2- سه نفر از دوستان خود را که در مشکلات شما را یاری رساندند نام ببرید.

3- پنج نفر که به شما چیز با ارزشی را یاد دادند نام ببرید.

4- به چند نفر فکر کنید که در شما احساس شکر گزاری خاصی پدید آوردند.

5- به چند نفر فکر کنید که با آنها وقت گذراندن برای شما لذت بخش است.

 

4

ساده تر؟

نکته آموزنده:

کسانی که در زندگی شما تاثیر گذار بودند کسانی نیستند که بالاترین مدرک را دارا هستند.

بیشترین ثروت ... یا بیشترین جوائز

آنها بطور ساده کسانی هستند که بیشترین مواظبت را انجام می دهند.

 

6

این را به افرادی که در زندگی شما تاثیر گذاشته اند بفرستید، همانطوری که من کردم.

نگران نباشید که دنیا امروز به آخر برسد. هم اینک در استرالیا فرداست.

 

7

''!Be Yourself. Everyone Else Is Taken"

 

 • مطالعه 954 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « خدا هست دستان دعا کننده »

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131