اسم او عجیب خواهد بود

ما هر روز اشخاصی را ملاقات می کنیم که دارای اسامی بسیار قشنگ و خیلی مناسب هستند و گاهی هم اسمهائی را می‌شنویم که غریب و غیر مناسبند، ولی من در تمام عمرم کسی را ندیده‌ام که به اسم «عجیب» موسوم باشد. همچنین در کتب تاریخی یا افسانه‌هائی که خوانده‌ام خبر کسی را نشنیده‌ام که دارای این اسم باشد.

مطالعه

 • مطالعه 2748 مرتبه
 • آخرین تغییرات در %ب ظ, %20 %715 %1394 %16:%بهمن
مطالب بیشتر از همین گروه « راه رستگاری

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131