وضعیت وخیم بشر و راه رستگاری او

در این دو مقاله که به خاطر ارتباط نزدیکشان، یکجا تقدیم خوانندگان میشود، به دو مساله بسیار مهم خواهیم پرداخت، مهم از نظر سرنوشت ابدی انسان. این دو مساله عبارتند از وضعیت گناه آلود و وخیم فعلی انسان، و راهی که خدا برای رستگاری و نجات او از این وضعیت وخیم تدارک دیده است.

مطالعه

 • مطالعه 2561 مرتبه
 • آخرین تغییرات در %ب ظ, %23 %627 %1394 %14:%شهریور
مطالب بیشتر از همین گروه « کلیسا از سرگردانی تا رستگاری »

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131