رشد در خداوند

اين كتاب مخصوصا برای مسيحيان نوشته شده است تعليمات حياتی كه برای يك مسيحی جديد الايمان لازم است در اين كتاب به زبان ساده تشريح شده است. اگر عيسی مسيح را به عنوان خداوند و نجات دهنده خود نپذيرفته ايد از خواندن اين كتاب استفاده ای نخواهيد برد. اين كتاب به كسانی كه در خانواده خدا متولد شده اند میآموزد كه چگونه میتوانند زندگی مسيحی داشته باشند.

فصل 1: رشد در خداوند

فصل 2 :روح القدس

فصل 3 : عادل بوسیله ایمان زندگی خواهد کرد

فصل 4 :کلام نوشته شده خدا

فصل 5 :مطالبی در باره گناه

فصل 6 :دو قیام

فصل 7 :امتحان بوسیله خداوند

فصل 8 :دو نوع خدمت مسیحی

 • مطالعه 3691 مرتبه
 • آخرین تغییرات در %ق ظ, %15 %366 %1395 %07:%ارديبهشت
مطالب بیشتر از همین گروه « شاگرد شوید- شاگرد سازید

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131