3 گزارش دلگرم کننده تیموتاؤس

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف دوم تسالونیکیان


برای ما دعا کنید


1. دیگراین که ، ای برادران ، برای ما دعا کنید تا همانطور که پیام خدا با سرعت در میان شما به پیروزی رسید در سایر جاها نیز منتشر شود.
2. و دعا کنید که ما از دست افراد بد اخلاق و بدکار خلاص شویم ، زیرا همۀ مردم ایمان ندارند.
3. اما خداوند قابل اعتماد است . او همۀ شما را تقویت خواهد فرمود و از آن شریر حفظ خواهد کرد.
4. ما در خداوند به شما اطمینان کامل داریم که دستورهای ما را به عمل می اورید و همچنان به عمل خواهید آورد.
5. خداوند دلهای شما را به سوی محبت خدا و بردباری مسیح هدایت فرماید.

همه باید کار کنند

6. ای برادران ، ما به نام عیسی مسیح خداوند به شما فرمان می دهیم که از هر برادری که تنبلی می کند و مطابق تعلیماتی که ما داده ایم رفتار نمی کند دوری جوئید،
7. زیرا شما خوب می دانید برای این که از ما سرمشق بگیرید چه باید بکنید، ما در میان شما بیکار نبودیم ،
8. نان هیچ کس را مفت نخوردیم بلکه شب و روز برای امرار معاش خود کار کردیم و زحمت کشیدیم تا به هیچ کس از شما تحمیل نشویم
9. و علتش این نبود که استحقاق آن را نداشتیم ، بلکه می خواستیم سرمشقی به شما بدهیم که از آن پیروی کنید
10. و حتی هنگامی که پیش شما بودیم دستور دادیم که هر کس نمی خواهد کار کند حق غذا خوردن هم ندارد ،
11. زیرا می شنویم که افرادی در میان شما هستند که تنبلی پیشه کرده اند و به عوض این که خودکار کنند ، در کار دیگران فضولی می کنند.
12. به نام عیسی مسیح خداوند چنین اشخاص را نصیحت می کنم و به آنها فرمان می دهم که در سکوت به کار بپردازند تا نانی به دست آورند.
13. اما شما ای برادران ، از نیکی کردن خسته نشوید.
14. اگر کسی در آنجا باشد که از آنچه در این نامه نوشتیم اطاعت نکند مراقب او باشید ومطلقأ با او رفت و آمد نکنید تا شرمنده شود.
15. او را دشمن نشمارید ، بلکه مانند یک برادر باو اخطار کنید.

خاتمه

16. خود خداوند که سرچشمۀ آرامش است همواره و در هر مورد به شما آرامش عطا فرماید و با همۀ شما باشد.
17. من پولس با خط خود درود می فرستم. این امضاء هر نامه ای را که از طرف من باشد تصدیق می کند و این است نمونه ای از خط من.
18. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد.

ترجمه قدیمی(دوم تسالونیکیان)


درخواست‌ دعا
خلاصه‌ اي‌ برادران‌، براي‌ ما دعا كنيد تا كلام‌ خداوند جاري‌ شود و جلال‌ يابد چنانكه‌ در ميان‌ شما نيز؛ 2 و تا از مردم‌ ناشايسته‌ شرير برهيم‌ زيرا كه‌ همه‌ را ايمان‌ نيست‌. 3 اما امين‌ است‌ آن‌ خداوندي‌ كه‌ شما را استوار و از شرير محفوظ‌ خواهد ساخت‌. 4 اما بر شما در خداوند اعتماد داريم‌ كه‌ آنچه‌ به‌ شما امر كنيم‌، بعمل‌ مي‌آوريد و نيز خواهيد آورد. 5 و خداوند دلهاي‌ شما را به‌ محبّت‌ خدا و به‌ صبر مسيح‌ هدايت‌ كناد.
پرهيز از تنبلي‌
6 ولي‌ اي‌ برادران‌، شما را به‌ نام‌ خداوند خود عيسي‌ مسيح‌ حكم‌ مي‌كنيم‌ كه‌ از هر برادري‌ كه‌ بي‌نظم‌ رفتار مي‌كند و نه‌ برحسب‌ آن‌ قانوني‌ كه‌ از ما يافته‌ايد، اجتناب‌ نماييد. 7 زيرا خود آگاه‌ هستيد كه‌ به‌ چه‌ قسم‌ به‌ ما اقتدا مي‌بايد نمود، چونكه‌ در ميان‌ شما بي‌نظم‌ رفتار نكرديم‌، 8 و نان‌ هيچ‌كس‌ را مفت‌ نخورديم‌ بلكه‌ به‌ محنت‌ و مشقّت‌ شبانه‌روز به‌ كار مشغول‌ مي‌بوديم‌ تا بر احدي‌ از شما بار ننهيم‌. 9 نه‌ آنكه‌ اختيار نداريم‌ بلكه‌ تا خود را نمونه‌ براي‌ شما سازيم‌ تا به‌ ما اقتدا نماييد. 10 زيرا هنگامي‌ كه‌ نزد شما هم‌ مي‌بوديم‌، اين‌ را به‌ شما امر فرموديم‌ كه‌ اگر كسي‌ خواهد كار نكند، خوراك‌ هم‌ نخورد. 11 زيرا شنيديم‌ كه‌ بعضي‌ در ميان‌ شما بي‌نظم‌ رفتار مي‌كنند كه‌ كاري‌ نمي‌كنند بلكه‌ فضول‌ هستند. 12 اما چنين‌ اشخاص‌ را در خداوند ما عيسي‌ مسيح‌ حكم‌ و نصيحت‌ مي‌كنيم‌ كه‌ به‌ آرامي‌ كار كرده‌، نان‌ خودرا بخورند. 13 اما شما اي‌ برادران‌ از نيكوكاري‌ خسته‌خاطر مشويد. 14 ولي‌ اگر كسي‌ سخن‌ ما را در اين‌ رساله‌ اطاعت‌ نكند، بر او نشانه‌ گذاريد و با وي‌ معاشرت‌ مكنيد تا شرمنده‌ شود. 15 اما او را دشمن‌ مشماريد بلكه‌ چـون‌ برادر، او را تنبيه‌ كنيـد.
تحيات‌
16 اما خود خداوندِ سلامتي‌ شما را پيوسته‌ در هر صورت‌، سلامتي‌ عطا كناد و خداوند با همگي‌ شما باد. 17 تحيّت‌ به‌ دست‌ من‌ پولس‌ كه‌ علامت‌ در هر رساله‌ است‌ بدينطور مي‌نويسم‌: 18 فيض‌ خداوند ما عيسي‌ مسيح‌ با جميع‌ شما باد. آمين‌.ترجمه تفسیری

درخواست دعا
اي برادران ، در خاتمه خواهش مي كنم براي ما دعا كنيد. نخست دعا كنيد كه پيغام خداوند، در هر جا كه اعلام مي شود، بدون مانع بسرعت پخش شود و باعث نجات مردم گردد، همانطور كه سبب نجات شما نيز شد. 2 همچنين ، دعا كنيد تا از چنگ مردم بدكار و خدانشناس رهايي يابيم ، زيرا همه مردم دوستدار خدا نيستند. 3 اما خداوند وفادار است و شما را تقويت خواهد نمود و در برابر هر نوع حمله شيطان ، از شما محافظت خواهد كرد. 4 خداوند ما را مطمئن ساخته كه هر چه به شما آموخته ايم ، انجام مي دهيد و خواهيد داد. 5 خداوند ياري فرمايد تا محبت خدا و صبر مسيح را عميقتر درك كنيد.
6 و اكنون برادران عزيز، به حكمي كه به نام خداوند ما عيسي مسيح و با قدرت او صادر مي كنيم ، توجه كنيد: از هر مسيحي تنبل كه اوقات خود را به بيكاري مي گذراند، و نمي خواهد مطابق الگويي كه ارائه داديم كار كند، دوري نماييد. 7 زيرا شما خوب مي دانيد كه چه درسي بايد از ما بگيريد: شما هرگز نديديد كه ما در ميان شما بيكار بگرديم . 8 نان هيچكس را مفت نخورديم ، بلكه روز و شب كار كرديم و عرق ريختيم تا بتوانيم لقمه ناني بدست آورده ، سربار شما نباشيم ؛ 9 نه به اين دليل كه حق نداشتيم از شما تقاضاي خوراك بكنيم ، بلكه مي خواستيم الگويي به شما بدهيم و نشان دهيم كه براي امرار معاش بايد كار كرد. 10 همان موقع نيز كه آنجا نزد شما بوديم ، حكم كرديم كه : «هركس نمي خواهد كار كند، حق ندارد خوراك بخورد.»
11 با اينحال باز مي شنويم كه در ميان شما بعضي تنبلي مي كنند و نمي خواهند تن به كار بدهند؛ در ضمن وقت شما را نيز با بدگويي درباره ديگران ، تلف مي كنند. 12 به نام عيسي مسيح خداوند به اين قبيل اشخاص نصيحت مي كنيم و دستور مي دهيم كه به زندگي خود نظم و آرامش ببخشند و به كار و كوشش بپردازند تا ناني بدست آورند. 13 به بقيه شما نيز اي برادران عزيز، مي گويم كه هيچگاه از نيكي كردن خسته نشويد.
14 اما اگر كسي هست كه نمي خواهد از دستورات ما در اين نامه اطاعت كند، مراقب او باشيد و با او معاشرت نكنيد تا از عمل خويش شرمنده شود. 15 اما به چشم دشمن به او نگاه نكنيد، بلكه مانند برادري كه احتياج به نصيحت دارد، او را هوشيار سازيد.
16 خود خداوند كه سرچشمه آرامش است ، به شما در هر وضعي كه هستيد، پيوسته آرامش عطا فرمايد. خداوند با همه شما باشد.
17 اينك من ، پولس اين سلام و درود را مانند ساير نامه هايم ، به دست خودم مي نويسم ، تا بدانيد كه اين نامه از طرف من است . اين هم خط من :
18 فيـض خداونـد ما عيسي مسيح بر همه شما باشد.

راهنما

دوم‌ تسالونيكيان‌ 3 . عدم‌ نظم‌ و ترتيب‌
«براي‌ ما دعا كنيد» (1)، تا از «مردم‌ ناشايستة‌ شرير» برهيم‌. پولس‌ در آن‌ وقت‌ اوقات‌ سختي‌ را در قرنتس‌ مي‌گذرانيد. خداوند دعاي‌ آنان‌ را مستجاب‌ فرمود (اعمال‌ 18 : 9 - 10).
عدم‌ نظم‌ و ترتيب‌ (6 - 15)، اشاره‌ است‌ به‌ افراد تنبل‌ كه‌ از اموال‌ خيريه‌اي‌ كه‌ كليسا دارا بود، سوءاستفادة‌ شخصي‌ مي‌نمودند (اول‌ تسالونيكيان‌ 4 : 9 - 10). آنها آمدن‌ فوري‌ خداوند را بهانه‌اي‌ براي‌ ترك‌ وظايف‌ روزانه‌ و شغل‌ خود مي‌دانستند و بدين‌ ترتيب‌ ادعا مي‌كردند كه‌ بايد بوسيلة‌ برادراني‌ كه‌ از لحاظ‌ مالي‌ غني‌تر هستند، حمايت‌ شوند.
پولس‌ اگرچه‌ طرفدار سرسخت‌ افراد نيازمند بود و اوقات‌ زيادي‌ را صرف‌ جمع‌ آوري‌ هداياي‌ نقدي‌ جهت‌ رفع‌ نياز فقرا نموده‌ بود، اما تا بحال‌ افرادي‌ را كه‌ از لحاظ‌ جسمي‌ قادر به‌ كار كردن‌ بودند ولي‌ بيكار مي‌گشتند را مورد توبيخ‌ قرار نداده‌ بود. او در اين‌ بخش‌ برادران‌ را از حمايت‌ اينچنين‌ اشخاصي‌ منع‌ مي‌كند و حتي‌ به‌ كليسا دستور مي‌دهد، مشاركت‌ و معاشرت‌ با اينچنين‌ اشخاص‌ را قطع‌ كنند.
در هيچيك‌ از تعاليم‌ پولس‌ يا مسيح‌ و يا هيچ‌ بخشي‌ از كتاب‌مقدس‌، تعليمي‌ كه‌ مشوق‌ كمك‌ به‌ افراد تنبل‌ كه‌ قادر به‌ كار كردن‌ هستند اما گدايي‌ مي‌كنند، وجود ندارد.
  • مطالعه 684 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %426 %1394 %09:%بهمن