الهی الهی ٫ چرا مرا ترک کردی ؟

طی به قدرت رسیدن تیتو، یکی از قربانیان تصفیه حزبی که خادم غیررسمی یک کلیسای ارتودکس بود، پیش از آنکه تیرباران شود خود را به دار آویخت. وی این یادداشت را برای همسرش برجای گذاشت: « من رفتم تا خدا را به یاد جهانی اندازم که آن را فراموش کرده است.

 

«‌خدا کجاست؟‌ بسیاری از ایمانداران به هنگام پشت سر گذاشتن رنجهای عظیم این سوال را مطرح می سازند. ایوب و داود خدا را مورد پرسش قرار دادند. حتی عیسی نیز به هنگام آویخته شدن بر صلیب این سوال را مطرح ساخت.

هنگامی که پولس ایمان آورد، اولین چیزی که خداوند به او نشان داد این بود که «‌چه قدر زحمتها برای نام من باید بکشد»‌‌(‌اعمال رسولان 9 : 16 ). والدین و معلمین و روحانیون باید به کودکان و بزرگسالان درس رنج بردن را بیاموزند زیرا بدون چنین معرفتی ٫‌در پیش گرفتن زندگی درست غیرممکن است. در این دنیا چیزهای زیادی به ما آموخته می شود، اما آموخته نمی شود که فهیمانه رنج ببریم. لذا نومیدی به هنگام رنج پدید می آید.

زندگی و واقعیت در پشت حجابی پنهان می باشد. کاهن اعظم یهود پیش از ورود به قدس الاقداس معبد اورشلیم می بایست از دو حجاب ضخیم عبور می کرد. به خاطر همین حجابهاست که نیات خدا را مشاهده نمی کنیم.

در مرگ عیسی حجاب دریده شد. و بلافاصله بعد از آن وی را قیام کرده مشاهده کردند. حجاب برای شما دریده شده است. خواهید دید که همه چیز برای خیریت شما در کار است. خدا بسیار به شما نزدیک است. او شما را فراموش نمی کند.

 • مطالعه 2390 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131