شما کسی هستید

1. چه کسی الهیات مارتین لوتر را به او تعلیم داد و الهام بخش ترجمۀ عهد جدیدش شد؟
2. چه کسی دوئیت مودی را در مغازۀ کفش فروشی ملاقات کرد و با او درمورد مسیح صحبت کرد؟

3. همسر چارز هادن اسپروگئن چه کسی بود؟
4. خانمی که بیست سال وفادارانه برای بیلی گراهام دعا می کرد، چه کسی بود؟
5. چه کسی هزینه های مالی خدمت ویلیام کری را درهند پرداخت کرد؟
6. چه کسی پولس را در زندان روم تازه کرد، وقتی که او آخرین نامه اش را به تیموتاؤس می نوشت؟
7. چه کسی چارز وسلی را در نوشتن سرودهای روحانی کمک کرد؟
8. چه کسی طومارهای دریای مرده را پیدا کرد؟
9. چه کسی به دنبال هادسون تیلور رفته و راهنمایی های بزرگی به منیستیری China Inland Mission کرد؟
10. پدر و مادر دانیال، شخصی با خدا و نبی پر از هدایای الهی، چه کسانی بودند؟

خوب، چند درصد از سؤالات بالا را توانستید پاسخ دهید؟ بالای 50% یا شاید 25% ؟ نتوانستید درصد زیادی را جواب دهید؟ قبل از اینکه عدم توانایتان را در جواب دادن به این سؤالات به اصطلاح بی اهمیّت توجیح کنید، بهتر است کمی ابتدا فکر کنید؟ اگر این افراد ناشناخته و یا بعبارتی «هیچ کس» ها را نداشتیم، تکۀ بزرگی از تاریخ مسیحیت از بین رفته و زندگی بسیاری توسط خدا، لمس نشده باقی می ماند.

هیچکسها:
چه دستۀ ضروری از مردان و زنان ... خادمین پادشاه ... و هنوز در پادشاهی او بی نام! مردان و زنانی که با دلاوری بی صدای خود، و با وجود کوشش وفادارانۀ خود، از بودن در تیتر اول و نور صحنه ها و نهایتاً شناخته شدن توسط عموم مردم، چشم پوشی کرده اند. وقتی جیم الیوت، پیام آور شهید انجیل به ائوکاس، مسیونرها را فرا خواند، مثل دسته ای از هیچکسها بودند که میخواستند یکی را که کسی بود، بلند کنند.
امّا بی نامها را با بی اهمیّتها اشتباه نگیرید. برعکس، وقتی اکثر عضوهای بدن (کلیسا) با حسرت و ناامیدی پر شوند، کل بدن لنگ، فلج شده و یا در بهترین حالت سرگیجه خواهد گرفت. دوست خوب من، بپذیر که این سر است که تصمیم می گیرد. او این حق مخصوص را دارد که هر عضوی را که بخواهد به همه معرفی کند و یا هر عضوی را که بخواهد بی نشان نگاه می دارد. از من نپرسید که چرا. اگر می خواهد که شما بجای لوتر، ملانچتون؛ بجای مودی، کیم بال؛ و یا بجای پولس، انیسفوراس باشید، خسته خاطر نشده و آرامش خود را حفظ کنید! 
بجای آن خدا را شکر کنید. چونکه شما جزوء آن منتخبینی هستید که در اول قرنتیان 12 از آنها نام برده شده است: " ... آن اعضای بدن که ضعیفتر می نمایند، لازم تر می باشند ... بلکه خدا بدن را مرتب ساخته بقسمی که ناقص را بیشتر حرمت داد. " ( اول قرنتیان 12 : 22 و 24 ). 
اگر ما این دستۀ قهرمانان «هیچکس» را نداشتیم، افسران عالی رتبه ایکه که به کلسیا رهبری و جمعیت پرستندگان را می دهند، سرایدارانی که وقتی هیچکس در کلیسا نیست، همه چیز را تمییز می کنند، کمیته هایی که پشت پرده جلسات متعددی را فراهم می کنند و داوطلبان مسیونری که با گمنامی در خارج به خدمت مشغولند، را نخواهیم داشت. درباره اش فکر کنید، اگر این «هیچکس» های وفادار نبودند، این مقاله الان در دسترس شما نبود.
«هیچکس» ها، آنانی را که کسی هستند، بلند می کنند.
آیا تو یکی از آنها هستی؟ گوش کنید، کسی که کس واقعی است، از میان «هیچکس» ها با دقت انتخاب می کند. و وقتی که شما را برای آنکار انتخاب کند، شما را دیگر هیچکس در نظر نمی گیرد. دلگرم باشید.


مترجم: آرش

 • مطالعه 2165 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131