خدمت به شبان خود

اجازه دهید با قسمتی از کلام در رومیان 1 : 8 ـ 12 شروع کنیم. پولس به کلیسا می نویسد:
" اوّل شکر می کنم خدای خود را به وساطت عیسی مسیح دربارۀ همگی شما که ایمان شما در تمام عالم شهرت یافته است، زیرا خدایی که او را به روح خود در انجیل پسرش خدمت می کنم، مرا شاهد است که چگونه پیوسته شما را یاد می کنم، و دائماً در دعاهای خود مسألت می کنم که شاید الان آخر به ارادۀ خدا سعادت یافته، نزد شما بیایم. زیرا بسیار اشتیاق دارم که شما را ببینم تا نعمتی روحانی به شما برسانم که شما استوار بگردید، یعنی تا در میان شما تسلی یابیم از ایمان یکدیگر، ایمان من و ایمان شما."

 


دوست دارم با شما درمورد مسئولیت در قبال خدمت به شبان مان صحبت کنم. ما بسیار شنیده ایم که بر طبق افسسیان 4 : 12 همۀ مسیحیان خادمین هستند. ما در جلسات متعدد، حتی در کانون شادی روی این نیاز یعنی دعا برای یکدیگر در ایمان تأکیید می کنیم؛ امّا ما مایلیم فراموش کنیم که شبان نیز یکی از آنهاست که نیازمند به دعا است. دوست دارم یادآوری کنم که چرا باید شبان خود را خدمت کنیم، و اینکه چطور این کار را بایستی بهتر انجام داده تا به نتیجۀ خوبش امیداوار باشیم.
اول اینکه چرا بایستی شبانمان را خدمت کنیم؟ چونکه او نیز مثل ما یک انسان و یک ایماندار است. بعنوان یک انسان مثل همۀ ما مستعد وسوسه شدن می باشد. چونکه شبان است، ایمان برای او بصورت خودکار عمل نمی کند. برای او راحتر از ما نیست که انسانی امیدوار و دوستداشتنی باشد. منابع او برای جنگ ایمان، عظیمتر از منابع ما نیست. بطور کلی، او یکی شبیه ماست.


بالاتر از آن، بارهای مخصوص خواندگی اش، نیازمند خدمت وفادارانۀ ما به اوست؛ بعنوان مثال سنگینی اجرا و دیدن صدها جزئیات یک جلسه که به درستی انجام شوند. ما حتی از خیلی از این جزئیات اصلاً بی اطلاع هستیم. و بعد هر هفته پشت سر هفتۀ دیگر، بار شنیدن و بازگو کردن پیغام خدا به کلیسا است. هرگز فکر نکنید که این پیغامها برای شبان براحتی فراهم می شوند. اگر آنها بایستی دائماً مطابق با کتاب مقدس باشند، نیازمند به کار زیادی می باشند. اشکهای زیادی در خلوت بخاطر نبود بیداری در جلسات و مسح خدا در پیغامها توسط شبان ریخته می شود. اگر ما از نظر روحانی احساس گرسنگی کنیم، ممکن است از شرکت در چنین جلساتی بگذریم و یا برای تجدید حیات روحانی خود جایی دیگر حاضر شویم، اما یک شبان کجا می تواند برود؟
بیشتر از آن، داشتن بار برای کلیسایش که شبیه عیسی زندگی کرده و نور این دنیا باشد. پولس به کلیسای غلاطیان می گوید: " ای فرزندان من که برای شما باز درد زه دارم تا صورت مسیح در شما بسته شود." ( غلاطیان 4 : 19 ). هیچ باری بیشتر از این روی قلب یک شبان سنگینی نمی کند، وقتی کلیسایش در ایمان، محبّت و عدالت رشد نکند. 
شما می توانید عناوین بیشتری از فشارهایی را که ممکن است روی یک شبان باشد را به این فهرست اضافه کنید، امّا حالا اجازه دهید به این موضوع بپردازیم که چگونه می توانیم به شبان خود خدمت کنیم.
بهترین راه برای کم کردن بار روی دوش شبانتان این است که یک مسیحی باشید. پولس در فیلپیان 2 : 2 ـ 3 اینطور می گوید که " پس خوشی مرا کامل گردانید تا باهم یک فکر کنید و همان محبّت نموده، یک دل بشوید و یک فکر داشته باشید. و هیچ چیز را از راه تعصّب و عجب مکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید." بعبارت دیگر هیچ چیز بهتر از این نمی تواند شبان شما را تازه کند، وقتی که جماعت کلیسا فروتن، با محبّت و شبیه عیسی رفتار کند. پولس به کلیسای روم می نویسد: " بسیار اشتیاق دارم که شما را ببینم ... تسلی یابیم از ایمان یکدیگر، ایمان من و ایمان شما." ( رومیان 1 : 11 ـ 12 ). ایمان ما مایۀ تشویق عظیم شبانمان است. پس بیائید افراد ایمانداری باشیم.


در کنار اینها، من سه پیشنهاد دارم که بوسیلۀ آنها می توانیم شبانمان را بنا کرده و باعث افزایش ثمرۀ خدمت او گردیم:
1. هر روز برای او دعا کنیم. آنرا یادداشت کنید تا فراموش نکنید. و فقط اینطور دعا نکنید که « خدایا شبانمان را برکت بده!»، دقیقتر باشید؛ برای سلامتی، زناشویی، خانواده، ملاقاتها، اشتباهها و ضعفهایش دعا کنید. وقتی دعا می کنید، خود را جای او قرار داده تا بتوانید بهتر برای او دعا کنید.


2. از جای خود بلند شوید تا کلامی تشویق آمیز و پرفیض به او گوئید. کارت تبریکی برداشته و پیغامی در قدردانی از او نوشته و به آدرس خانۀ او پست کنید. به او تلفن بزنید. در جایی خلوت او را پیدا کرده و به چشمانش نگاه کنید و بگوئید: " من از کاری که انجام می دهید سپاسگذارم شبان؛ و هر روز برای شما دعا می کنم." به احوالپرسی های و تعارفات روزهای یکشنبه بعد از جلسه قانع نباشید.


3. با روح بخشش او را نصیحت کرده و پند دهید. من به شخصه کسی را ندیده ام که بطور کامل از شبانش راضی باشد. یک دلیل بسیار ساده وجود دارد: چون هیچ انسانی کامل نیست. بعضی از افراد ظاهراً نمی خواهند اینرا بفهمند. و انتظارشان از جستجوی یک کلیسا، داشتن شبانی است بدون اشتباه و ضعف. این انتظار بی فایده است. بسیار بهتر است برای این افراد که کلیسایی را بیابند که در آنجا احساس بودن در خانه کنند و آنرا بعنوان یک پاسخگویی و مسئولیت برای تمامی عمر خود درنظر بگیرند تا هم خود رشد کرده و هم باعث بنای شبان خود شوند. همه تمایل دارند چیزی را در شبان خود عوض کنند، امّا کدامیک از ما خود را برای این تغییر به یک دعا بی وقفه برای شبانمان وقف کرده ایم. چند نفر از ما نشسته ایم تا با روح بخشش، فروتنی او را برای این تغییر پند دهیم؟ اگر او را دوست داشته باشیم، اینکار را انجام خواهیم داد ... و او آنقدر هم برای این صحبت ترسناک نیست. 
اینها تنها بعضی از روشهایی بودند که می توانید شبان خود را از آن طریق خدمت کنید. شما می توانید به روشهای دیگر فکر کنید و عمل کنید.
آخرین چیز پاسخ به این سؤال است که از خدمت به شبانمان بایستی در نتیجه منتظر چه چیزی باشیم؟ خلاصه باید گفت که ما بایستی منتظر شبانی تازه شده، امیدوار و تقویت شده باشیم. بنابراین خدمت ما به او مثل یک بومرنگ به خود ما برمی گردد و کلیسایی با افراد تازه شده، امیدوار و تقویت شده بوجود می آورد. و دنیا دیده و ایمان می آورد که عیسی واقعی است و او بین ما کار می کند.

 

The Bible Friend (Vol. 75, No. 8), Minneapolis, MN 

مترجم: آرش

 • مطالعه 2730 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « شما کسی هستید چگونه نصیحت کنیم »

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131