چگونه از سختی های زندگی عبور کنیم؟

عبور از فشارهای زندگی می تواند مانند عبور از میان آتش باشد. نبی عهد عتیق، اشعیاء معتقد است که اگر به خدا ایمان داشته باشیم، می توانیم از میان آتش عبور کنیم و سوخته نشویم. او این قول را نداده که حرارت را احساس نکنیم، امّا تنها اینکه نخواهیم سوخت.

 


به راه رفتن خود ادامه دهید
یقیناً اگر بیاستیم، خواهیم سوخت. وقتی ترسیدید و یا زیر فشار و آزار غیر قابل تحملی قرار گرفته اید، به راه رفتن خود ادامه دهید. وقتی با توانایهای ممکن خود به موقع به مسائل پیرامون خود بپردازید، حتماً به سلامتی عبور خواهید کرد. پایداری نمایید.


بخاطر داشته باشید که بالاخره این مشکلات سپری خواهد شد
شما ممکن است احساس کنید که در یک حلقۀ تکرار قرار گرفته اید و تصور کنید که دردی که در شماست نامحدود است و پایانی برای آن نیست. همۀ مشکلات ابتدا و البته انتهایی دارند. صبور باشید.


از زمانهای سخت برای خود استفاده کنید

هر چیز ممکن است خوب نباشد، اما کتاب مقدس به ما یادآوری می کند که اگر آنرا به ارادۀ خدا تسلیم کنیم، همه چیز برای خیریت ما استفاده می شود. با این طریق در میان دردها و فشارها، یاد می گیریم که تحمّل کنیم و نتیجتاً رشد کنیم. شجاع و دلیر باشید.


از هر چیز، به نوعی استفاده کنید
از لیمو، لیمونات بسازید. شما خوانده نشده اید که از هر موقعیتی یک چیز کامل بسازید، بلکه تا حد امکان از آن استفاده کنید. وقت خود را در شکایتهای بی پایان اتلاف نکنید، بلکه به معنای واقعی آن پی برده و در تمامی موقعیتها از زندگی لذت ببرید. خشنود باشید.


زباله دان خود را، خود تمییز کنید

روی پاهای خود ایستاده و دیگران را بخاطر مشکلات خود سرزنش نکنید. شما یک قربانی نیستید. تصمیم بگیرید که باقی عمرتان را با پاسخگو بودن به آنچه درحال اتفاق است، سپری کنید. پاسخگو باشید.


با خودتان رو راست باشید
اگر شهامت داشته باشید که همیشه با خودتان روراست باشید، آنوقت قوت بیشتری برای اثبات حقانیت تان خواهید داشت. ریا تمامی انرژی درونی شما را از بین می برد. راستی را الگو خود سازید.


قدر دانی را سرلوحۀ زندگی خود قرار دهید

ابراز سپاسگزاری جان را آرامی داده و ذهن را شفاف می کند. سپاسگزار باشید.


تا آنجایی که می توانید شاد باشید
شادی، سطح انرژی را در زندگی بالا می برد. یاد بگیرید با وجود مشکلات بخندید. شوخ باشید.


درمورد آنچیزی که در کنترل شماست، تصمیم بگیرید

شما نمی توانید وقوع همۀ اتفاقها را کنترل کنید، امّا می توانید انتخاب کنید که از تجاربتان استفاده کنید. می توانید تصمیم بگیرید که در موقعیتهای مختلف چگونه رفتار کنید. خود را کنترل کنید.


مشتاق باشید
اشتیاق به عبارتی یعنی که «خدا در ماست». او در شماست، بگذارید زندگیتان بدرخشد. یاد بگیرید که زندگی را دوست داشته باشید. برای زندگی شور داشته باشید.

 

مترجم: آرش

 • مطالعه 2316 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131