تكالیف و مراسم مذهبی مسیحیان چیست؟

چون عبادت مسيحيان از چند نظر با عبادت پيروان ساير مذاهب تفاوت دارد، گاهى اوقات به اشتباه تصور شده است كه مسيحيان تكاليف مذهبى ندارند. در عين حال مايلم اين موضوع را كاملا روشن نمايم كه منظور عبادت مسيحيان تحصيل نجات و بخشش گناهان نيست بطوريكه قبلا توضيح دادم؛ نجات را نمی‏توانيم بوسيله كارهایى كه انجام می‏دهيم به دست بياوريم بلكه اين بخشش از طرف خدا بطور رايگان به ما عطا می‏شود؛ به شرطی‏ كه به مسيح ايمان بياوريم. از اين رو، ما خدا را عبادت می‏نمائيم نه جهت تحصيل نجات بلكه به منظور ابراز محبت و قدردانى نسبت به خدا براى نجات رايگانى كه به ما بخشيده است. اجازه بدهید كه عبادتهای مسيحى را بطور مختصر شرح دهم

 

دعا۱- دعا
عيسى به پيروان خود دعاهائى تعليم نداده است كه مجبور باشند هر روز در ساعات مخصوص و در وقت معينى در حاليكه روى خود را بطرف بخصوصى گردانيده‏ اند اين دعاها را بزبان عبرى يا يونانى تكرار كنند.برعكس به ايشان فرمود كه همانطوريكه فرزندان در هر زمان و مكانى كه مايل باشند به نزد پدر خود ميروند و با او سخن می‏گويند آنها نيز مانند فرزند به حضور خدا بروند و به زبان مادرى خودشان با او سخن گويند .طرز دعا كردن اهميت زيادى ندارند، ولى مهم اين است كه خدا را با صميميت و با تمام فكر و قلب خود عبادت كنيم ( متی۵:‏۵-۱۵ و یوحنا ۴:‏۲۳ و ۲۴). مسيحيان، هنگاميكه با ساير ايمانداران در ساختمان كليساى خود اجتماع می‏نمايند، دعا ميكنند و همچنين با خانواده خود در منزل و يا وقتى مشغول كار روزانه خود هستند در سكوت دعا مينمايند. بسيارى از مسيحيان عادت دارند هر روز بطور انفرادى قسمتى از كتاب مقدس را بخوانند و دعا كنند. آنها در دعاهاى خود خدا را براى نعمات فراوانش سپاس ميگويند، به گناهان خود اعتراف نموده بخشش می‏طلبند و براى شفاى بيماران و نجات بى‏ايمانان دعا می‏كنند. همچنين براى حكام و فرمانروايان خود و براى صلح جهان دعا می‏كنند. عيسى فرمود كه ما بايد هميشه دعا كنيم. (لوقا ۱۸:‏۱). چون عيسى مسيح در روز يكشنبه از مرگ قيام كرد؛ روز يكشنبه براى مسيحيان روز مقدسى است. عبادت در كليساها معمولا در روز يكشنبه انجام می‏گيرد.

ولى در روزهاى ديگر نيز جلسات عبادتى وجود دارد. در جلسات عبادتى كليسا، كتاب مقدس قرائت و سرودهاى روحانى سرائيده می‏شود و شبان يا كشيش كليسا موعظه می‏كند. اگر شما مايل باشيد در جلسات عبادتى مسيحيان شركت نمائيد مطمئنا يكى از دوستان مسيحى شما می‏تواند شما را به كليساى خود ببرد.


۲-روزه
عيسى مسيح براى پيروان خود روزها و يا وقتهاى بخصوصى را جهت روزه تعيين ننموده است و بهمين دليل روزه براى پيروان او اختيارى می‏باشد .اما به پيروان خود فرمود كه هر وقت روزه می‏گيرند بايد فقط جهت خشنودى خدا روزه بگيرند نه اينكه مانند ريا كاران روزه بگيرند تا مردم از آنها تعريف و تمجيد كنند. (متی ۶:‏۱۶-۱۸). برخى از مسیحيان در روز جمعه بمناسبت روزى كه عيسى مصلوب شد از خوردن خوددارى می‏نمايند. برخى نيز در مدت چهل روز قبل از قيام مسيح از خوردن بعضى غذاها پرهيز می‏كنند. در مورد اين عادات و رسوم در كتاب مقدس دستورى يافت نمی‏شود؛ بلكه فقط دستور داده شد كه از انجام دادن و يا گفتن جميع چيزهاى شرارت آميز خوددارى نمائيم. بسيار مناسب است كه در اين مورد گفتار مسيح را ذكر نمايم كه فرمود تمام غذاها پاك و حلال است و چيزى كه انسان را ناپاك می‏سازد غذائى نيست كه به دهان فرو می‏رود بلكه علت ناپاكى او شرارتى است كه از قلب صادر می‏شود و باعث زنا، دزدى، قتل، حسادت و غرور و نظاير آن بر ميگردد. (مرقس ۷:‏۱۸-۲۳)

 


۳- صدقه و خيرات
عيسى تعين نفرمود كه چه مقدار و چه نسبت از درآمد و دارائى مسيحيان بايد براى كار خدا و كمك به فقرا بخشيده شود. اما تعليم فرمود كه تمام دارائى ما به خدا تعلق دارد و ما بايد دارائى خود را خواه كم يا زياد طبق راهنمائى خدا مورد استفاده قرار بدهيم. بنابراين مسيحيان بمنظور ابراز حق‏شناسى نسبت به خدا از آنچه بطور امانت به آنان سپرده است از روى ميل و رضا هدايائى تقديم می‏كنند تا براى پشتيبانى شبانان و انجام امور كليسائى و كمك به فقرا و بيماران و رسانيدن مژده نجات مسيح به كسانيكه آنرا نشنيده‏اند مورد استفاده قرار گيرد. مسيح فرمود كه پيروانش بايد با سخاوت هديه بدهند تا خدا خشنود شود و به همين دليل بسيارى از مسيحيان يكدهم از درآمد خود را به خدا تقديم می‏كنند، ولى نه به اين منظور كه مورد احترام و تمجيد مردم قرار گيرند. (متى ۶:‏۱-۴)

۴-زيارت
عيسى به پيروان خود به هيچ عنوان دستور نفرمود كه به مكان مقدسی به زيارت بروند، زيرا خدا در همه جا حضور دارد و هر كس می‏تواند او را در هر مكان پرستش نمايد. برخى از مسيحيان علاقه دارند به فلسطين بروند و سرزمينى را كه عيسى در آن زندگى می‏كرد را ببينند. ولى رفتن بدانجا داراى هيچگونه ثواب مذهبى نيست. غير ممكن است بتوانيم با رفتن به سر قبر مسیح به بدن او احترام بگذاريم زيرا قبر او خالى است و او زنده می‏باشد.

 

 

برگرفته از کتاب "مسیحیت چیست؟ "

برای مطالعه این کتاب بر روی اسم آن و یا اینجا کلیک نمایید

 • مطالعه 2229 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « آموزه گناه اولیه زمان امتحان »

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131