محبت نمودن شخصی‌ که تاب تحمل او را ندارید

محبت نمودن شخصی‌ که تاب تحمل او را ندارید

دکتر: من متوجه شدم که یک ماه از وقت معاینه شما گذشته است. مگه نمی‌‌دونید که ناهنجاری‌های عصبی‌ نیازمند مراقبت و توجه سریع و مداوم است؟ بهانه تون چیه؟


بیمار: "من صرفا دستورات خود شما را دنبال می‌کردم آقای دکتر ".
دکتر: دستورات من؟ منظورتان چیه‌؟ من چنین دستوری به شما ندادم !"
بیمار:" شما خودتان به من گفتید که از آدم‌هایی که اعصابم را خورد می کنند پرهیز کنم " !
متاسفانه ما همیشه نمی‌‌توانیم از آنانی که ما را ناراحت می‌‌کنند، یا به ما صدمه می زنند، و یا موجب دلشکستگی ما می شوند پرهیز کنیم. در حقیقت، گاهی‌ اوقات کسانی‌ که ما را عصبی‌ می‌‌کنند، افرادی هستند که درست در خانهٔ ما و یا در کلیسای ما هستند. بنا براین چگونه باید با آنها برخورد کرد؟
میلتن جونز کتابی عالی نوشته است تحت عنوان" چگونه کسی‌ را که نمی‌‌توانید تحمل کنید دوست بدارید" . من خواندن این کتاب را واقعا توصیه می‌‌کنم( می‌‌توانید آن را در amazon.com/ پیدا کنید ) در این کتاب، جونز شش اصل الهی که از رومیان ۱۲ برگرفته است را این گونه بر می شمارد. 
۱- زبان خود را کنترل کنید - برکت بطلبید و لعنت نکنید ( رومیان ۱۴:۱۲)
۲- خود را به جای دیگری بگذارید و سعی کنید احساسات، افکار، و موقعیت او را درک کنید ( رومیان ۱۵:12)
۳- هرگز، هرگز، هرگز انتقام نگیرید ( رومیان ۱۷:۱۲)
۴- از پیش یک عمل زیبا را در حق او تدارک ببینید ( رومیان ۱۷:۱۲)
۵- سعی نکنید به پیروزی برسید، بلکه به آرامش برسید (رپومیان ۱۸:۱۷)
۶- اجازه دهید خدا وارد عمل شود ( رومیان ۱۹:۱۲ )

مهمترین نکته این است که با بدی بر بدی غلبه نکنیم تا انتقام بگیریم و "تلافی کنیم". تنها راه غلبه بر بدی، خوبیست ( رومیان۲۱:۱۲). هرگز آسان نیست به آنانی که در حق ما بدی می‌‌کنند به روشی‌ خدا پسندانه پاسخ دهیم، اما تنها از طریق پیروی از نمونهٔ عیسی مسیح است که حقیقتا می‌‌توانیم تاثیری مثبت بر دنیای اطراف خود بگذاریم.
" زیرا این ثواب است که کسی‌ به جهت ضمیری که چشم بر خدا دارد، در وقتی که نا حق زحمت می کشد، درد‌ها را متحمل شود. زیرا چه فخر دارد هنگامی که گناه کار بوده، تازیانه خورید و متحمل آن شوید. لیکن اگر نیکوکار بوده، زحمت کشید و صبر کنید، این نزد خدا صواب است" ( 1 پطرس 19:2-20 ).

 • مطالعه 1160 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131